19 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 1215/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1215/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 358/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională Nuclearelectrica – S.A.

 • Hotărârea nr. 1216/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1216/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 820/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Avioane Craiova – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 1217/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

 • Hotărârea nr. 1218/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1218/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 354/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională Uzina Termoelectrica Midia – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 1219/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1219/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 746/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 122/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 122/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome Autoritatea Aeronautică Civilă Română, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 1220/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1220/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 174/2010 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de mic trafic de frontieră

 • Hotărârea nr. 1221/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1221/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 745/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 1221/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1221/2011 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020

 • Hotărârea nr. 1222/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1222/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 122/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome Autoritatea Aeronautică Civilă Română, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 1223/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1223/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 179/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Naţionale Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 1224/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1224/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 181/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 1225/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1225/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 356/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială de Conservare şi Închidere a Minelor Conversmin – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 1226/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1226/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 621/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 1227/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1227/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 357/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 1228/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1228/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 830/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Complexul Energetic Oltenia – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 1229/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1229/2012 privind constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere în anul 2012

 • Hotărârea nr. 123/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 123/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Maritime – S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 1230/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1230/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului

 • Hotărârea nr. 1231/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1231/2012 privind aprobarea Amendamentului nr. 3, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 iunie 2012 şi la Londra la 24 iulie 2012 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005

 • Hotărârea nr. 1232/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1232/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică Lucrări pentru reducerea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut-Bârlad

 • Hotărârea nr. 1232/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1232/2011 pentru aprobarea Regulamentului de emitere şi urmărire a garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie

 • Hotărârea nr. 1233/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1233/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 782/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Construcţii Aeronautice – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 1234/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1234/2012 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A. – sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii C.F. Bucureşti şi Constanţa, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

 • Hotărârea nr. 1235/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1235/2012 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A. – sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii C.F. Bucureşti, Timişoara, Cluj, Braşov şi Galaţi, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

 • Hotărârea nr. 1236/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului

 • Hotărârea nr. 1237/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1237/2012 privind înscrierea unui monument istoric, cuprins în Lista patrimoniului mondial UNESCO, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara

 • Hotărârea nr. 1238/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1238/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 744/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională a Uraniului – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 1239/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1239/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 160/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A. Bucureşti

 • Hotărârea nr. 124/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 124/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale Grup Exploatare şi Întreţinere Palat C.F.R. – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 1240/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1240/2011 pentru delimitarea teritorială a Zonei Libere Sulina

 • Hotărârea nr. 1240/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1240/2012 pentru aprobarea regulilor procedurale privind condiţiile şi termenii referitori la durata, conţinutul şi limitele de exercitare a drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor private afectate de obiectivul/sistemul din sectorul gazelor naturale, a convenţiei-cadru, precum şi a regulilor procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizaţiilor şi a despăgubirilor şi a modului de plată a acestora

 • Hotărârea nr. 1241/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1241/2012 privind aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil situat în localitatea Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, şi darea acestuia în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bistriţa

 • Hotărârea nr. 1242/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1242/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 78/2011

 • Hotărârea nr. 1243/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1243/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 210/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Conpet – S.A. Ploieşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 1245/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1245/2012 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 1246/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1246/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Complexul Energetic Hunedoara – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 1247/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1247/2012 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Cluj şi transmiterea unei părţi a acestuia în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Cluj

 • Hotărârea nr. 1248/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1248/2012 privind aprobarea plăţii contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică – Grupul de lucru pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi antreprenoriat

 • Hotărârea nr. 1249/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1249/2012 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind desfăşurarea ofiţerilor de securitate la bordul aeronavelor, semnat la Bucureşti la 3 mai 2010

 • Hotărârea nr. 125/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 125/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Fluviale – S.A. Giurgiu, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 1250/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1250/2012 pentru aprobarea Acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică dintre Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România şi Ministerul Ştiinţei, Tehnologiei şi Inovării din Republica Argentina, semnat la Bucureşti la 10 iunie 2011

 • Hotărârea nr. 1251/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1251/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 774/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz – S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 1253/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1253/2012 privind stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2013

 • Hotărârea nr. 1254/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1254/2012 pentru modificarea şi completarea Listei substanţelor dopante cu grad de mare risc

 • Hotărârea nr. 1254/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1254/2011 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 13 septembrie 2011 şi la Bucureşti la 21 septembrie 2011, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003

 • Hotărârea nr. 1255/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1255/2011 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisorile semnate la 29 aprilie 2011 şi 28 iunie 2011 la Bucureşti şi la 15 iunie 2011 la Washington, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2006

 • Hotărârea nr. 1255/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1255/2012 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază în domeniul privat al statului şi punerea acestuia la dispoziţia Serviciului de Protecţie şi Pază în scopul restituirii către persoanele îndreptăţite şi pentru modificarea anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1256/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1256/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 87/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale Imprimeria Naţională – S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 • Hotărârea nr. 1256/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1256/2011 privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară

 • Hotărârea nr. 1257/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1257/2012 privind organizarea inspecţiilor şi stabilirea atribuţiilor generale în efectuarea acestora în vederea aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv

 • Hotărârea nr. 1258/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1258/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul privatizării

 • Hotărârea nr. 1258/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1258/2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2010 privind aprobarea listei cuprinzând proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial Mediu pentru care se aplică prevederile art. 52 alin. (9) lit. b) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice şi ale art. 54 alin. (91) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

 • Hotărârea nr. 1259/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1259/2011 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 126/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 126/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale Radionav – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 1262/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1262/2011 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia privind colaborarea în domeniul turismului, semnat la Bucureşti la 6 octombrie 2011

 • Hotărârea nr. 1262/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1262/2012 privind desfiinţarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Balaci şi reorganizarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman

 • Hotărârea nr. 1263/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1263/2012 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 74/2012 privind aprobarea contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015 şi pentru aprobarea actelor adiţionale nr. 1 pe anul 2012 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători

 • Hotărârea nr. 1263/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1263/2011 privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1264/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1264/2011 privind aprobarea stemei comunei Corbu, judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 1264/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1264/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 1265/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1265/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 737/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime – S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 1265/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1265/2011 privind aprobarea stemelor comunelor Birchiş şi Cermei, judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 1266/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1266/2011 privind aprobarea stemelor comunelor Dobroeşti şi Gruiu, judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 1266/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1266/2012 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 83/2010

 • Hotărârea nr. 1267/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1267/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 775/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz – S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 1267/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1267/2011 privind aprobarea stemei oraşului Chitila, judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 1268/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1268/2011 privind transmiterea unui drum naţional din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., în domeniul public al judeţului Botoşani şi în administrarea Consiliului Judeţean Botoşani, precum şi declasarea acestuia din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional şi încadrarea în categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean

 • Hotărârea nr. 1268/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1268/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 266/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 1269/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1269/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 815/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională a Sării – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 1269/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1269/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 127/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 127/2012 privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1270/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1270/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 1270/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1270/2012 pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 1271/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1271/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 1271/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1271/2011 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 11 octombrie 2011, şi a Acordului de cofinanţare dintre Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare pentru realizarea proiectului-pilot Dezvoltarea urbană integrată în vederea reabilitării şi modernizării destinaţiilor turistice Borsec, Băile Herculane şi Sulina ca suport al activităţilor de turism durabil, semnat la Bucureşti la 11 octombrie 2011

 • Hotărârea nr. 1272/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1272/2012 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru populaţia din judeţele Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui

 • Hotărârea nr. 1273/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1273/2012 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 12 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Hotărârea nr. 1273/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1273/2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului -Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş

 • Hotărârea nr. 1274/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1274/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite

 • Hotărârea nr. 1275/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1275/2012 pentru modificarea art. 143 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, precum şi pentru prelungirea până la 28 februarie 2013 a prevederilor acesteia

 • Hotărârea nr. 1276/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1276/2012 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare şi modificării valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 1278/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1278/2012 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 27 la Hotărârea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Satu Mare, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Satu Mare

 • Hotărârea nr. 1279/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1279/2012 privind înscrierea unui bun mobil în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 128/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 128/2012 privind aprobarea stemelor oraşelor Pâncota şi Sântana, judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 128/2012, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 128/2012 pentru aprobarea Normei privind finanţarea domeniilor prioritare (NI-FIN-07-V/0)

 • Hotărârea nr. 1280/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1280/2012 pentru modificarea art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, precum şi pentru prelungirea până la data de 28 februarie 2013 a aplicării prevederilor acesteia

 • Hotărârea nr. 1282/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1282/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 180/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 1283/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1283/2011 pentru aprobarea listei obiectivelor de investiţii finanţate în cadrul Proiectului Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent din judeţele Arad, Bihor, Botoşani şi Sălaj şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestora

 • Hotărârea nr. 1284/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1284/2012 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.346/2010 pentru aprobarea de la bugetul de stat a sumelor necesare contractării şi implementării proiectelor PHARE la nivelul Ministerului Mediului şi Pădurilor

 • Hotărârea nr. 1285/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1285/2012 privind desfiinţarea Spitalului de Pneumoftiziologie Scorniceşti şi reorganizarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina

 • Hotărârea nr. 1286/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1286/2012 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casă

 • Hotărârea nr. 1287/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1287/2012 privind aplicarea corecţiilor financiare propuse de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice

 • Hotărârea nr. 1288/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

 • Hotărârea nr. 1288/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1288/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Consolidare DN 57 km 137+500 -km 152+990 Nicolint-Oravita

 • Hotărârea nr. 1289/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1289/2011 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul rutier

 • Hotărârea nr. 129/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 129/2012 privind aprobarea stemelor comunelor Buteni şi Şepreuş, judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 1291/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1291/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, şi pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2008

 • Hotărârea nr. 1292/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1292/2011 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază

 • Hotărârea nr. 1293/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1293/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bistriţa-Năsăud de către doamna Bob Nastasia-Ani