19 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 1133/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1133/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii Reabilitare DN 66 Filiaşi-Petroşani km 0 + 000 – km 131 + 000, sector km 48 + 900 – km 93 + 500, Rovinari-Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj

 • Hotărârea nr. 1134/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1134/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 776/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială IAR – S.A. Braşov, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 1135/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1135/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Consolidare pod pe DN 57 km 139 + 227 peste Vicinic la Nicolinţ, judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 1136/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1136/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Consolidare şi refacere sistem rutier DN 2A km 183 + 500-km 190 + 750 şi km 192 + 750-km 205 + 300, judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 1137/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1137/2012 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei – Tribunalul Caraş-Severin şi trecerea acestuia în domeniul public al judeţului Caraş-Severin şi în administrarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 1138/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1138/2012 privind recunoaşterea Asociaţiei DIAKONIEWERK INTERNATIONAL ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 1139/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1139/2012 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 909/2012 privind finanţarea din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pe anul 2012 a unor cheltuieli de capital pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

 • Hotărârea nr. 114/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 114/2012 privind încetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Bondi Gyongyike, subprefect al judeţului Maramureş

 • Hotărârea nr. 1140/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1140/2012 privind desfiinţarea Muzeului Cinegetic al Carpaţilor Posada, secţie din cadrul Muzeului Naţional Peleş

 • Hotărârea nr. 1141/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1141/2012 privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia a unor imobile preluate prin protocol de către Administraţia Naţională Apele Române de la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

 • Hotărârea nr. 1142/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1142/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016 şi a Planului naţional de acţiune 2012-2014 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016

 • Hotărârea nr. 1143/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1143/2012 privind ocuparea în anul 2012 a unui număr de 172 de posturi vacante necesare funcţionării serviciilor sociale din judeţele Neamţ, Mureş, Iaşi şi Brăila

 • Hotărârea nr. 1144/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1144/2012 privind aprobarea stemelor comunelor Malaia şi Voiceşti, judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 1145/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1145/2012 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – prin Unitatea Militară 0681 Piteşti în domeniul public al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Costeşti

 • Hotărârea nr. 1146/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1146/2012 privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P IX – 13 ŢEPU, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Amromco Energy L.L.C.

 • Hotărârea nr. 1147/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1147/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007

 • Hotărârea nr. 1148/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1148/2012 privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P VIII-19 Sălacea, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Blackstairs Energy Plc.

 • Hotărârea nr. 1148(r1)/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1148/2008 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor

 • Hotărârea nr. 1149/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1149/2012 privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2013

 • Hotărârea nr. 115/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 115/2012 privind încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Ambrus Carol, subprefect al judeţului Braşov

 • Hotărârea nr. 1150/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1150/2012 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 1151/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune

 • Hotărârea nr. 1152/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1152/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 1153/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1153/2012 privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX-10 Parta, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi AuDAX Resources Ltd.

 • Hotărârea nr. 1154/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1154/2012 privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2012-2013

 • Hotărârea nr. 1155/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1155/2012 privind înfiinţarea Penitenciarului Găeşti prin reorganizarea Centrului de Reeducare Găeşti

 • Hotărârea nr. 1156/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1156/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei în familie pentru perioada 2013-2017 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei în familie pentru perioada 2013-2017

 • Hotărârea nr. 1157/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1157/2012 privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din Programul Operaţional Sectorial Mediu

 • Hotărârea nr. 1158/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1158/2012 pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova privind consolidarea cooperării la nivel central şi teritorial, semnat la Iaşi la 29 noiembrie 2011

 • Hotărârea nr. 1159/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1159/2012 pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi KfW, prin scrisoarea semnată la Frankfurt am Main la 4 august 2011 şi la Bucureşti la 23 august 2011, la Acordul de împrumut dintre KfW, Frankfurt am Main, (KfW) şi România, semnat la Frankfurt am Main la 26 septembrie 2007, respectiv la Bucureşti la 28 decembrie 2007, pentru finanţarea Programului privind infrastructura municipală

 • Hotărârea nr. 116/2011, Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din România

  Hotărârea nr. 116/2011 privind interpretarea unor dispoziţii din Regulamentul referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România nr. 101/2010

 • Hotărârea nr. 1160/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1160/2012 privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din Programul operaţional regional

 • Hotărârea nr. 1161/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1161/2012 pentru aprobarea atestării oraşului Râşnov, judeţul Braşov, ca staţiune turistică de interes naţional

 • Hotărârea nr. 1162/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1162/2012 pentru modificarea art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 546/2005 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud – S.A., a unor măsuri pentru punerea în aplicare a strategiei, precum şi privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării acestei societăţi şi a art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 528/2007 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud – S.A.

 • Hotărârea nr. 1163/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1163/2012 pentru aprobarea elementelor principale ale contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni, a numărului acţiunilor şi a preţului unitar al acţiunii în cadrul procesului de exercitare, de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica – S.A. Bucureşti, a opţiunii de vânzare de acţiuni conform prevederilor contractului de privatizare privind achiziţionarea şi subscrierea de acţiuni la Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud – S.A.

 • Hotărârea nr. 1164/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1164/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

 • Hotărârea nr. 1165/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1165/2012 privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P IX-11 Sudurău, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Blackstairs Energy Plc.

 • Hotărârea nr. 1166/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1166/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Pădurilor pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 1167/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1167/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Covasna de către doamna Gheorghiu Georgeta

 • Hotărârea nr. 1168/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1168/2012 privind desfiinţarea Spitalului de Boli Cronice Iveşti, judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 1169/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1169/2012 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 117/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 117/2012 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 • Hotărârea nr. 1170/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1170/2012 privind înfiinţarea Spitalului de Boli Cronice Călineşti, judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 1171/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1171/2012 privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat

 • Hotărârea nr. 1171/2012, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 1171/2012 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanţele judecătoreşti şi la parchetele de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/2007

 • Hotărârea nr. 1173/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1173/2012 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1174/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1174/2012 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi privind actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1175/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1175/2012 pentru reglementarea parcului auto, precum şi a consumului de carburanţi la Institutul Naţional de Medicină Legală Mina Minovici şi la instituţiile sanitare publice care desfăşoară activitatea de medicină legală

 • Hotărârea nr. 1176/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1176/2012 privind aprobarea închirierii unor suprafeţe aflate în administrarea Ministerului Justiţiei şi a instanţelor judecătoreşti

 • Hotărârea nr. 1176/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1176/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 1177/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1177/2012 pentru aprobarea ocupării unor posturi vacante din cadrul Ministerului Public

 • Hotărârea nr. 1178/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1178/2012 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

 • Hotărârea nr. 1179/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1179/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică Modernizarea infrastructurii privind siguranţa circulaţiei pe DN1, în sate lineare şi puncte negre

 • Hotărârea nr. 118/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice

 • Hotărârea nr. 1180/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1180/2012 privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional Varianta de ocolire Lugoj, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 685/2007

 • Hotărârea nr. 1181/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1181/2012 privind suplimentarea pe anul 2012 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358+000 şi km 495+800 pe teritoriul localităţilor Caransebeş, Buchin şi Păltiniş

 • Hotărârea nr. 1182/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1182/2012 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2013, 2014 şi 2015, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale

 • Hotărârea nr. 1183/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern

 • Hotărârea nr. 1184/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1184/2012 privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX – 4 Tulca, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi CLARA PETROLEUM LTD

 • Hotărârea nr. 1185/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1185/2012 privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX – 6 Curtici, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company împreună cu S.C. Expert Petroleum – S.R.L.

 • Hotărârea nr. 1186/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1186/2012 privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX – 2 Tria, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi EAST WEST PETROLEUM CORP.

 • Hotărârea nr. 1187/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1187/2012 privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX – 9 Păuliş, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi S.C. UNIVERSAL PREMIUM – S.A.

 • Hotărârea nr. 1188/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1188/2012 privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX – 11 Buziaş, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi S.C. UNIVERSAL PREMIUM – S.A.

 • Hotărârea nr. 1189/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1189/2012 privind aprobarea Acordului-cadru dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare pentru instituirea, cu titlu experimental, a unui sprijin pentru reinserţia familiilor de cetăţeni români aparţinând minorităţii romilor, revenite din Franţa, cu un ajutor de revenire acordat de Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare, semnat la Bucureşti la 12 septembrie 2012

 • Hotărârea nr. 1189/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1189/2011 pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 119/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 119/2012 privind includerea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei – Tribunalul Mehedinţi

 • Hotărârea nr. 1190/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1190/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.398/2007 privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

 • Hotărârea nr. 1192/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1192/2012 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă Alba, Dolj, Maramureş şi U.M. 0541 Şinca, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1193/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1193/2012 pentru aprobarea Programului naţional de securitate aeronautică

 • Hotărârea nr. 1194/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1194/2012 pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 3 iulie 2012, privind amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cooperarea economică, industrială şi tehnico-ştiinţifică, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 2005

 • Hotărârea nr. 1195/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1195/2012 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 628/2009 privind unele măsuri de implementare a activităţilor prevăzute în programul de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap Restructurarea instituţiilor de tip vechi destinate persoanelor adulte cu handicap şi crearea de servicii alternative de tip rezidenţial

 • Hotărârea nr. 1196/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1196/2012 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Navale Române

 • Hotărârea nr. 1197/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1197/2012 privind aprobarea ocupării în anul 2012 a posturilor vacante din cadrul aparatului propriu al Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă

 • Hotărârea nr. 1198/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naţionale

 • Hotărârea nr. 1199/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1199/2012 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil

 • Hotărârea nr. 12/2012, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 12/2012 privind susţinerea examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal – sesiunea noiembrie 2012

 • Hotărârea nr. 12/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 12/2012 privind numirea unui membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor

 • Hotărârea nr. 12/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 12/2012 privind aprobarea Protocolului dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 24 februarie 2011, pentru completarea Înţelegerii dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova privind punerea la dispoziţia Ambasadei României în Republica Moldova şi a Ambasadei Republicii Moldova în România, pe bază de reciprocitate, fără plata chiriei, a imobilelor şi apartamentelor cu suprafeţe locative echivalente pe care le au în folosinţă, semnată la Chişinău la 21 aprilie 1995

 • Hotărârea nr. 12/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 12/2012 privind demisia unui vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 12/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 12/2012 privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al domnului Ion Moraru, secretar general al Senatului

 • Hotărârea nr. 12/2012, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 12/2012 privind aprobarea Normei nr. 9/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 14/2007 privind reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

 • Hotărârea nr. 120/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 120/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională UNIFARM – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 1200/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1200/2012 privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din Programul operaţional sectorial Transport

 • Hotărârea nr. 1201/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1201/2012 privind declasificarea, menţinerea sau trecerea în altă clasă/nivel de secretizare a documentelor elaborate de Ministerul Afacerilor Externe anterior datei de 12 aprilie 2002

 • Hotărârea nr. 1202/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1202/2012 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind continuarea operării unei staţii de monitorizare seismică în România, semnat la Bucureşti la 23 februarie 2012

 • Hotărârea nr. 1203/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1203/2012 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală pentru anul 2012

 • Hotărârea nr. 1204/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1204/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele judeţe

 • Hotărârea nr. 1205/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1205/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2012 al Regiei Autonome Monitorul Oficial, regie autonomă aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului

 • Hotărârea nr. 1206/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1206/2012 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 1207/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1207/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale

 • Hotărârea nr. 1208/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1208/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Argeş de către domnul Burnei Ion

 • Hotărârea nr. 1209/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1209/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 123/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Maritime – S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 121/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 121/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială ANTIBIOTICE – S.A. Iaşi, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 1210/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1210/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 269/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome Rasirom, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii

 • Hotărârea nr. 1211/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1211/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

 • Hotărârea nr. 1211/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1211/2011 pentru modificarea anexei nr. 59 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 1212/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1212/2012 privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane

 • Hotărârea nr. 1213/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1213/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 99/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională a Huilei – S.A. Petroşani

 • Hotărârea nr. 1213/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1213/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj

 • Hotărârea nr. 1214/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1214/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri