24 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 105/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 105/2012 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 478/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii coordonatoare şi de management în România pentru gestionarea asistenţei financiare comunitare, acordată prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

 • Hotărârea nr. 1050/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1050/2012 privind trecerea Centrului pentru Artele Spectacolului Sala Palatului din subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în subordinea Secretariatului General al Guvernului, precum şi pentru modificarea unor acte normative

 • Hotărârea nr. 1051/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1051/2012 privind stabilirea pentru anul 2012 a cuantumului plăţilor naţionale directe complementare care se acordă în agricultură în sectorul vegetal

 • Hotărârea nr. 1052/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1052/2012 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011-2012 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat

 • Hotărârea nr. 1053/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1053/2012 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 975/2012 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 1054/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1054/2012 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 1055/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1055/2012 privind revenirea de drept a unor imobile din domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 1056/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1056/2012 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

 • Hotărârea nr. 1057/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1057/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2012, la titlul 10 Cheltuieli de personal şi titlul 51 Transferuri între unităţi ale administraţiei publice, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 1058/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1058/2012 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi de cercetare-dezvoltare agricolă, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1059/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1059/2012 privind suplimentarea bugetului Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului cu sumele necesare reprezentării României, de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012

 • Hotărârea nr. 106/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 106/2012 pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 1060/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1060/2012 privind actualizarea valorii de inventar, a caracteristicilor tehnice ale unor imobile şi transmiterea acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret – Clubul Sportiv Municipal Drobeta-Turnu Severin în domeniul public al judeţului Mehedinţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Mehedinţi

 • Hotărârea nr. 1061/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1061/2012 pentru modificarea anexei nr. 2.4 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice

 • Hotărârea nr. 1061/2012, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 1061/2012 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

 • Hotărârea nr. 1062/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional

 • Hotărârea nr. 1063/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1063/2012 pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisorile semnate la Bucureşti la 15 decembrie 2011 şi la Paris la 20 decembrie 2011, între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, semnat la Bucureşti la 23 august 2007 şi la Paris la 30 august 2007

 • Hotărârea nr. 1064/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1064/2012 privind recunoaşterea asociaţiei O şansă pentru viitor ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 1065/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1065/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Botoşani de către domnul Constantinescu Adrian

 • Hotărârea nr. 1066/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1066/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Botoşani de către domnul Macaleţi Costică

 • Hotărârea nr. 1067/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1067/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Dolj de către doamna Costea Elena

 • Hotărârea nr. 1068/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1068/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Dolj de către domnul Deca Marius Cristinel

 • Hotărârea nr. 1069/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1069/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Brăila de către doamna Marcu Mihaela

 • Hotărârea nr. 107/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 107/2012 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Companiei Naţionale a Huilei – S.A. Petroşani, pentru anul 2012

 • Hotărârea nr. 1070/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1070/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Grosu Corneliu

 • Hotărârea nr. 1071/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1071/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

 • Hotărârea nr. 1072/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1072/2012 privind alocarea unei sume din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru judeţul Bistriţa-Năsăud

 • Hotărârea nr. 1073/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1073/2012 privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin schimbul de scrisori semnate la Luxemburg la 10 ianuarie 2012 şi la Bucureşti la 8 februarie 2012, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul protecţiei mediului, faza A, semnat la Luxemburg la 17 noiembrie 2006 şi la Bucureşti la 28 decembrie 2006

 • Hotărârea nr. 1074/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1074/2012 privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la 3 noiembrie 2011 la Bruxelles şi la 6 decembrie 2011 şi 15 decembrie 2011 la Bucureşti, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2006

 • Hotărârea nr. 1075/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1075/2012 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 74/2011 privind siguranţa jucăriilor

 • Hotărârea nr. 1076/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1076/2012 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2012

 • Hotărârea nr. 1077/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1077/2012 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Republica Croaţia, semnat la Bucureşti la 2 iulie 2012

 • Hotărârea nr. 1078/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1078/2012 privind recunoaşterea Asociaţiei Siguranţa Auto ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 1079/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1079/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 91/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor

 • Hotărârea nr. 108/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 108/2012 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 • Hotărârea nr. 1080/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1080/2012 privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri care se află în administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române şi care au pierit

 • Hotărârea nr. 1081/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1081/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţie Consolidare DN 67 D km 76 + 830-108 + 390 (cu întreruperi) Valea Cernei-Băile Herculane, judeţele Mehedinţi şi Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 1082/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1082/2012 privind aprobarea stemei comunei Gheorghe Lazăr, judeţul Ialomiţa

 • Hotărârea nr. 1083/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1083/2012 privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2012

 • Hotărârea nr. 1084/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1084/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare, judeţul Satu Mare

 • Hotărârea nr. 1085/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1085/2012 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman, la Clubul Sportiv Şcolar Turnu Măgurele, a unui imobil (construcţii şi teren) şi privind completarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1086/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1086/2012 privind aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale, precum şi pentru acreditarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice şi a laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate în anul 2012

 • Hotărârea nr. 1087/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1087/2012 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Organizaţia de Consultanţă, Comandă şi Control a NATO (NC3O), reprezentată prin Agenţia de Consultanţă, Comandă şi Control a NATO (NC3A), referitor la cooperarea în cadrul activităţilor C4ISR, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2011 şi la Bruxelles la 27 iulie 2011

 • Hotărârea nr. 1088/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1088/2012 privind actualizarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui mijloc fix, aflat în administrarea Spitalului General Căi Ferate Ploieşti, unitate aflată în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

 • Hotărârea nr. 109/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 109/2012 pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 28 noiembrie 2011, la Bruxelles la 29 noiembrie 2011 şi la Bucureşti la 8 decembrie 2011, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

 • Hotărârea nr. 1091/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1091/2012 pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010

 • Hotărârea nr. 1092/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1092/2012 pentru stabilirea modelului proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012

 • Hotărârea nr. 1093/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1093/2012 privind durata şi condiţiile de păstrare a buletinelor de vot întrebuinţate, a celor contestate, precum şi a celor neîntrebuinţate, a ştampilelor şi a celorlalte materiale utilizate la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012

 • Hotărârea nr. 1093/2012, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 1093/2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, şi pentru modificarea Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 637/2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

 • Hotărârea nr. 1094/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1094/2012 pentru aprobarea listei obiectivelor de investiţii finanţate în cadrul Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent din judeţele Botoşani, Dâmboviţa, Iaşi şi Teleorman şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestora

 • Hotărârea nr. 1095/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1095/2012 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului la bugetul Grupării europene de cooperare teritorială Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism în perioada 2012-2013

 • Hotărârea nr. 1095/2012, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 1095/2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007

 • Hotărârea nr. 1096/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1096/2012 privind alocarea unei sume din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru judeţul Gorj

 • Hotărârea nr. 1097/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1097/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Constanţa de către domnul Huţucă Bogdan Iulian

 • Hotărârea nr. 1098/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1098/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Constanţa de către domnul Bola Eugen

 • Hotărârea nr. 1099/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1099/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional pe anul 2012 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012

 • Hotărârea nr. 11/2012, Autoritatea Electorală Permanentă

  Hotărârea nr. 11/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în oficiile electorale constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului din anul 2012

 • Hotărârea nr. 11/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 11/2012 pentru numirea preşedintelui şi vicepreşedintelui Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

 • Hotărârea nr. 11/2011, Banca Naţională a României – BNR

  Hotărârea nr. 11/2011 privind radierea din Registrul general şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare Societătii Comerciale MEDIA LEASING IFN – S.A.

 • Hotărârea nr. 11/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 11/2012 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură

 • Hotărârea nr. 11/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 11/2012 pentru alegerea unui chestor al Senatului

 • Hotărârea nr. 11/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 11/2012 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 11/2012, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 11/2012 privind aprobarea Normei nr. 8/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative

 • Hotărârea nr. 11/2012, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 11/2012 privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal – sesiunea iulie 2012

 • Hotărârea nr. 110/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 110/2012 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 1100/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1100/2012 privind aprobarea plăţii contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, în calitate de observator în cadrul Comitetului pentru Turism, pentru anul 2012

 • Hotărârea nr. 1101/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1101/2012 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 784/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Varianta de ocolire Cluj-Nord

 • Hotărârea nr. 1102/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1102/2012 privind aprobarea Acordului de cooperare în domeniul agriculturii dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei din Republica Belarus, semnat la Minsk la 15 septembrie 2011

 • Hotărârea nr. 1103/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1103/2012 privind virarea creditelor bugetare şi a creditelor de angajament alocate la titlul Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă în bugetul pe anul 2012 între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Justiţiei

 • Hotărârea nr. 1104/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1104/2012 pentru aprobarea Acordului privind cooperarea dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii din Republica Azerbaidjan, semnat la Baku la 18 aprilie 2011

 • Hotărârea nr. 1105/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1105/2012 pentru completarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

 • Hotărârea nr. 1107/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1107/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

 • Hotărârea nr. 1108/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1108/2012 privind aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil situat în localitatea Agigea, judeţul Constanţa, şi darea acestuia în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa

 • Hotărârea nr. 1109/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1109/2012 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Unitatea Militară 0260 Bucureşti şi Unitatea Militară 0925 Suceava, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 111/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 111/2012 privind rechemarea unui consul general

 • Hotărârea nr. 1110/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1110/2012 privind încadrarea unui drum judeţean, trecut în domeniul public al statului, în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, precum şi darea unui sector din acesta în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 1111/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1111/2012 privind modificarea şi completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1114/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1114/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Covasna de către domnul Milik Otto

 • Hotărârea nr. 1115/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1115/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2012 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012

 • Hotărârea nr. 1116/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1116/2012 privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului Orăşenesc Darabani de la Consiliul Local al Oraşului Darabani la Consiliul Judeţean Botoşani

 • Hotărârea nr. 1117/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1117/2012 privind trecerea unui teren, aflat în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret – Complexul Sportiv Naţional Lia Manoliu, din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia şi transmiterea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret – Complexul Sportiv Naţional Lia Manoliu în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1118/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1118/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 408 + 895 şi km 449 + 960 – Lot 4, pe teritoriul localităţilor Domaşnea, Teregova, Armeniş, Slatina-Timiş, Bucoşniţa şi Buchin din judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 1119/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1119/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Administraţia Naţională Apele Române, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Pădurilor

 • Hotărârea nr. 112/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 112/2012 privind rechemarea unui consul general

 • Hotărârea nr. 1120/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1120/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

 • Hotărârea nr. 1121/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1121/2012 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi trecerea unei construcţii din domeniul public în domeniul privat al statului pentru Universitatea din Piteşti

 • Hotărârea nr. 1122/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1122/2012 pentru modificarea art. 15 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia

 • Hotărârea nr. 1123/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1123/2012 pentru stabilirea zilelor de 24 şi 31 decembrie 2012 ca zile libere

 • Hotărârea nr. 1124/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1124/2012 privind desfiinţarea Spitalului Orăşenesc Darabani şi reorganizarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Mavromati Botoşani

 • Hotărârea nr. 1125/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1125/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru plata unor arierate

 • Hotărârea nr. 1126/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1126/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru înlăturarea efectelor exploziei produse la un bloc de locuinţe din oraşul Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj

 • Hotărârea nr. 1127/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1127/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2012 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012

 • Hotărârea nr. 1128/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1128/2012 privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetele locale

 • Hotărârea nr. 1129/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1129/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 113/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 113/2012 privind rechemarea şi numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 1130/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1130/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru plata arieratelor

 • Hotărârea nr. 1130/2012, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 1130/2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 74/2012

 • Hotărârea nr. 1131/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1131/2012 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011-2012 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat

 • Hotărârea nr. 1132/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1132/2012 privind desfiinţarea unor unităţi sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către autorităţile administraţiei publice locale din judeţul Mehedinţi

 • Hotărârea nr. 1132/2012, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 1132/2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005