25 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 958/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 958/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină

 • Hotărârea nr. 959/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 959/2012 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Consiliului Local al Oraşului Predeal, judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 96/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 96/2012 privind alocarea temporară a unor sume din vărsăminte din privatizare Ministerului Mediului şi Pădurilor, potrivit prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, precum şi pentru aprobarea modului de gestionare a acestora

 • Hotărârea nr. 960/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 960/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Brăila de către doamna Marcu Mihaela

 • Hotărârea nr. 961/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 961/2012 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind scutirea reciprocă de anumite impozite în favoarea misiunilor diplomatice şi consulare ale celor două state, semnat la Bucureşti la 6 martie 2012

 • Hotărârea nr. 962/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 962/2012 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind condiţia de reciprocitate pentru acordarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru misiunile diplomatice ale României şi Statului Kuwait, semnat la Bucureşti la 5 martie 2012

 • Hotărârea nr. 963/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 963/2012 pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 964/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 964/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 89/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor

 • Hotărârea nr. 965/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 965/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică Modernizare DN 5, sectorul Bucureşti-Adunaţii Copăceni km 7 + 573-km 19 + 220

 • Hotărârea nr. 966/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 966/2012 pentru modificarea şi completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 828/2007 privind înfiinţarea Sistemului de protecţie a indicaţiilor geografice şi denumirilor de origine ale produselor agricole şi produselor alimentare

 • Hotărârea nr. 967/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 967/2012 pentru modificarea şi completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2008 privind specialităţile tradiţionale garantate ale produselor agricole şi produselor alimentare

 • Hotărârea nr. 968/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 968/2012 privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Unitatea Militară 0663 Drăgăşani, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a reevaluării şi schimbării denumirii unităţii de administrare

 • Hotărârea nr. 969/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 969/2012 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.467/2008 privind acordarea unor măsuri de sprijin familiilor afectate de explozia care a avut loc în data de 15 noiembrie 2008 la Exploatarea Minieră Petrila, judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 97/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 97/2012 pentru modificarea unor acte normative

 • Hotărârea nr. 970/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 970/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.073/2010 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane adulte cu handicap prin înfiinţarea de servicii sociale alternative de tip rezidenţial pentru persoanele adulte cu handicap

 • Hotărârea nr. 971/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 971/2012 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării, şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 972/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 972/2012 privind aprobarea stemei comunei Ibăneşti, judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 973/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale

 • Hotărârea nr. 974/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 974/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 975/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 975/2012 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 975/2012, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 975/2012 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

 • Hotărârea nr. 976/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 976/2012 pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic pentru specia ovine/caprine, în anul 2012

 • Hotărârea nr. 977/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 977/2012 privind stabilirea pentru anul 2012 a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, a plăţilor separate pentru zahăr şi a plăţilor specifice pentru orez, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal

 • Hotărârea nr. 978/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 978/2012 pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic pentru specia bovine, în anul 2012

 • Hotărârea nr. 979/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 979/2012 privind transmiterea unui sector de drum naţional, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, judeţul Bihor, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., în vederea reabilitării acestuia

 • Hotărârea nr. 98/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 98/2012 pentru completarea art. 2 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011

 • Hotărârea nr. 980/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 980/2012 pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 7 martie 2012 şi la Paris la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006

 • Hotărârea nr. 981/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 981/2012 pentru aprobarea Amendamentului nr. 4 încheiat între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 2 decembrie 2011, 7 februarie 2012 şi 10 februarie 2012 şi la Luxemburg la 27 ianuarie 2012, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003

 • Hotărârea nr. 982/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 982/2012 pentru aprobarea Amendamentului nr. 4 convenit prin schimbul de scrisori dintre Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, semnate la Bucureşti la 8 noiembrie 2011 şi 7 decembrie 2011 şi la Luxemburg la 8 martie 2012, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002

 • Hotărârea nr. 983/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 983/2012 privind aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 6 iulie 2012 şi la 26 septembrie 2012 şi la Bruxelles la 25 septembrie 2012, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

 • Hotărârea nr. 984/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 984/2012 privind modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Transelectrica – S.A., ca urmare a reevaluării/evaluării unor bunuri ce aparţin domeniului public al statului

 • Hotărârea nr. 985/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 985/2012 pentru modificarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor anexei VI Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2007

 • Hotărârea nr. 986/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 986/2012 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 • Hotărârea nr. 987/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 987/2012 privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor

 • Hotărârea nr. 988/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 988/2012 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 527/1992 de reorganizare a unor instituţii publice subordonate Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

 • Hotărârea nr. 989/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 989/2012 privind modificarea Listei cuprinzând statele terţe care impun cerinţe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2008

 • Hotărârea nr. 99/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 99/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională a Huilei – S.A. Petroşani

 • Hotărârea nr. 990/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 990/2012 privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, semnat la Chişinău la 2 aprilie 2012

 • Hotărârea nr. 991/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 991/2012 privind aprobarea stemelor comunelor Adămuş, Băla, Deda, Grebenişu de Câmpie şi Viişoara, judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 992/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 992/2012 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple

 • Hotărârea nr. 993/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 993/2012 privind rechemarea unui consul general

 • Hotărârea nr. 994/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 994/2012 privind rechemarea şi numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 994/2012, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 994/2012 pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe ori aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007

 • Hotărârea nr. 995/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 995/2012 privind rechemarea unui consul general

 • Hotărârea nr. 996/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 996/2012 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 997/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 997/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe ale ţării

 • Hotărârea nr. 998/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 998/2012 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile şi a Hotărârii Guvernului nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor

 • Hotărârea nr. 999/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 999/2012 pentru aprobarea unei plăţi din fondul de risc constituit în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică