23 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 874/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 874/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Refacere parte carosabilă şi consolidare versant pe DN 10 km 84 + 500 – km 84 + 600, judeţul Buzău

 • Hotărârea nr. 875/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 875/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Refacere parte carosabilă şi consolidare versant pe DN 10 km 61 + 850, judeţul Buzău

 • Hotărârea nr. 876/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 876/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de intervenţii Consolidare DN 7C km 117 + 000-140 + 000 Bâlea Lac-Bâlea Cascadă, judeţul Sibiu

 • Hotărârea nr. 877/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 877/2012 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 996/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitare DN 66 Filiaşi-Petroşani km 0 + 000 – km 131 + 000, sector km 93 + 500 – km 126 + 000

 • Hotărârea nr. 878/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 878/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Asigurarea scurgerii apelor, dren pe DN 15B km 28 + 080, judeţul Neamţ

 • Hotărârea nr. 879/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 879/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Consolidare corp drum DN 11B km 20 + 000 – km 22 + 500, judeţele Covasna şi Harghita

 • Hotărârea nr. 88/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 88/2012 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret – Complexul Sportiv Naţional Poiana Braşov, precum şi trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret – Complexul Sportiv Naţional Poiana Braşov în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov

 • Hotărârea nr. 880/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 880/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Ranforsare, consolidare DN 61 km 20 + 000-41 + 000, judeţul Giurgiu

 • Hotărârea nr. 881/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 881/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Consolidare corp drum DN 12 C km 9 + 500-km 12 + 400, judeţul Harghita

 • Hotărârea nr. 882/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 882/2012 pentru suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Fluidizare trafic pe DN 1 km 8 + 100 – km 17 + 100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti – obiect 7 – Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între DN 7 şi DN 1A

 • Hotărârea nr. 883/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 883/2012 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim

 • Hotărârea nr. 884/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 884/2012 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale din România şi Ministerul Industriei şi Tehnologiei Informaţiei din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, semnat la Beijing la 13 ianuarie 2011

 • Hotărârea nr. 885/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 885/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 886/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 886/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Harghita de către doamna Urzică Augusta-Cristina

 • Hotărârea nr. 887/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 887/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Harghita de către domnul Andrei Jean-Adrian

 • Hotărârea nr. 888/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 888/2012 privind stabilirea datei de desfăşurare a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012

 • Hotărârea nr. 889/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 889/2012 privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012

 • Hotărârea nr. 89/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 89/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor

 • Hotărârea nr. 890/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 890/2012 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012

 • Hotărârea nr. 891/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 891/2012 pentru stabilirea măsurilor privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012

 • Hotărârea nr. 892/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 892/2012 privind aprobarea modelului timbrului autocolant şi a condiţiilor de tipărire, de gestionare şi de utilizare a acestuia la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012

 • Hotărârea nr. 893/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 893/2012 privind aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, a modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe copia listei electorale permanente sau de pe lista electorală suplimentară, al listei susţinătorilor, al listei membrilor organizaţiei cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale, al declaraţiei de acceptare a candidaturii, al declaraţiei de renunţare la candidatură, a modelului listei candidaţilor, precum şi al certificatului doveditor al alegerii deputaţilor şi senatorilor ce vor fi folosite la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012

 • Hotărârea nr. 894/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 894/2012 privind aprobarea modelelor buletinelor de vot care se folosesc la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012

 • Hotărârea nr. 895/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 895/2012 privind aprobarea modelelor ştampilelor care se folosesc la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012

 • Hotărârea nr. 896/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 896/2012 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 897/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 897/2012 privind schema Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal

 • Hotărârea nr. 898/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 898/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale

 • Hotărârea nr. 899/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 899/2012 privind revocarea şi numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 • Hotărârea nr. 9/2012, Autoritatea Electorală Permanentă

  Hotărârea nr. 9/2012 pentru aprobarea normelor privind constituirea şi restituirea depozitelor candidaţilor la funcţia de deputat sau de senator la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012

 • Hotărârea nr. 9/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 9/2012 cu privire la propunerea de regulament al Consiliului privind exercitarea dreptului de a desfăşura acţiuni colective în cadrul libertăţii de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii – COM (2012) 130 final

 • Hotărârea nr. 9/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 9/2012 privind numirea preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente

 • Hotărârea nr. 9/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 9/2012 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 9/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 9/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

 • Hotărârea nr. 9/2011, Consiliul Naţional de Integritate

  Hotărârea nr. 9/2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 2/2007

 • Hotărârea nr. 9/2012, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 9/2012 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, Comisia de auditori statutari şi Comisia de apel

 • Hotărârea nr. 9/2012, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 9/2012 privind aprobarea Normei nr. 7/2012 pentru modificarea Normei nr. 14/2009 privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii facultative

 • Hotărârea nr. 90/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 90/2012 privind organizarea în perioada 1-14 iulie 2012, la Bucureşti, a celei de-a 11-a reuniuni a Conferinţei părţilor contractante la Convenţia asupra zonelor umede de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice

 • Hotărârea nr. 900/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Hotărârea nr. 901/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 901/2012 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 974/2011 privind înfiinţarea Centrului de Traumatologie-Toxicologie Sf. Ioan Iaşi şi pentru abrogarea poziţiei nr. 471 a punctului II al literei A din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 902/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 902/2012 privind aprobarea taxei şi tarifului pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

 • Hotărârea nr. 903/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 903/2012 pentru modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 904/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 904/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Teleorman

 • Hotărârea nr. 905/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 905/2012 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 906/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 906/2012 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 907/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 907/2012 privind aprobarea stemei comunei Berislăveşti, judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 908/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 908/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

 • Hotărârea nr. 909/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 909/2012 privind finanţarea din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pe anul 2012 a unor cheltuieli de capital pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

 • Hotărârea nr. 91/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 91/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor

 • Hotărârea nr. 910/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 910/2012 privind alocarea unei sume din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru judeţul Gorj

 • Hotărârea nr. 911/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 911/2012 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 796/2012 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate

 • Hotărârea nr. 911/2012, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 911/2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006

 • Hotărârea nr. 912/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 912/2012 pentru modificarea art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Hotărârea nr. 913/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 913/2012 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 • Hotărârea nr. 914/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 914/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul muncii, familiei şi protecţiei sociale

 • Hotărârea nr. 915/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 915/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Bucureşti – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 916/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 916/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2012 al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 917/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 917/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea regulamentelor delegate (UE) ale Comisiei nr. 1.059/2010, nr. 1.060/2010, nr. 1.061/2010, nr. 1.062/2010 şi nr. 626/2011 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea, prin etichetare şi informaţii standard despre produs, a consumului de energie şi de alte resurse al produselor cu impact energetic şi pentru abrogarea unor acte normative

 • Hotărârea nr. 918/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 918/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor

 • Hotărârea nr. 919/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 919/2012 privind aprobarea Actului adiţional nr. 5 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz – S.A. Mediaş, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2002

 • Hotărârea nr. 92/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 92/2012 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 920/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 920/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 99/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională a Huilei – S.A. Petroşani

 • Hotărârea nr. 922/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 922/2012 pentru completarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud

 • Hotărârea nr. 923/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 923/2012 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud

 • Hotărârea nr. 924/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 924/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007

 • Hotărârea nr. 925/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 925/2012 pentru modificarea art. 1 alin. (2) lit. a) şi b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.261/2011 privind stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2012

 • Hotărârea nr. 926/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 926/2012 privind aprobarea efectuării concedierilor colective, precum şi a numărului de salariaţi ce urmează să fie disponibilizaţi în anul 2012 la Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice Electrocentrale Deva – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, şi care vor beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 927/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 927/2012 pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plăţile transfrontaliere în Comunitate şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001

 • Hotărârea nr. 928/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră

 • Hotărârea nr. 929/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 929/2012 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parţială a sumei destinate finanţării acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural, prevăzută la lit. d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011

 • Hotărârea nr. 93/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 93/2012 pentru modificarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 930/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 930/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Refacere zid de sprijin DN 15B km 2 + 800 stânga, km 3 + 750 stânga, 5 + 250 stânga, judeţul Neamţ

 • Hotărârea nr. 931/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 931/2012 privind desfiinţarea Sanatoriateului Balnear Slănic-Moldova şi reorganizarea Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti

 • Hotărârea nr. 932/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 932/2012 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, ca urmare a retrocedării acestuia persoanei îndreptăţite, şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 933/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 933/2012 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.058/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă

 • Hotărârea nr. 934/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 934/2012 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin înscrierea în inventar a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin schimbarea unităţii de administrare şi prin modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 935/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 935/2012 privind aprobarea stemei comunei Doiceşti, judeţul Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 936/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 936/2012 privind aprobarea stemei comunei Drăgoeşti, judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 937/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 937/2012 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 937/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 937/2011 privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

 • Hotărârea nr. 938/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 938/2012 privind constituirea Consiliului interministerial pentru finalizarea negocierilor privind Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020

 • Hotărârea nr. 939/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 939/2012 pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXIII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Oradea la 26 aprilie 2012, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

 • Hotărârea nr. 94/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 94/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012

 • Hotărârea nr. 940/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 940/2012 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2012

 • Hotărârea nr. 941/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 941/2012 privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada 1 octombrie 2012-31 martie 2013

 • Hotărârea nr. 942/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 942/2012 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping

 • Hotărârea nr. 943/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 943/2012 privind aprobarea stemei comunei Lechinţa, judeţul Bistriţa-Năsăud

 • Hotărârea nr. 944/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 944/2012 privind trecerea unor bunuri mobile, aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii, din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia şi darea lor în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti şi pentru Inspectoratul General de Aviaţie

 • Hotărârea nr. 945/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 945/2012 pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul primei sesiuni extraordinare a Comisiei hidrotehnice interguvernamentale, semnat la Cahul la 7 decembrie 2011, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării, semnat la Chişinău la 28 iunie 2010

 • Hotărârea nr. 946/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 946/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.204/2007 privind asigurarea forţei de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare şi pe timpul stării de război

 • Hotărârea nr. 947/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 947/2012 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007

 • Hotărârea nr. 948/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 948/2012 privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 949/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 949/2012 privind transmiterea unor sectoare de drum naţional, aflate în proprietatea publică a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 95/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 95/2012 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru populaţia din judeţele Bacău, Buzău, Caraş-Severin, Dolj, Galaţi, Iaşi, Mehedinţi, Neamţ şi Vrancea

 • Hotărârea nr. 950/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 950/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul european

 • Hotărârea nr. 951/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 951/2012 privind aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Institutul de Credit pentru Reconstrucţie – Frankfurt pe Main (KfW), prin schimbul de scrisori semnate la Frankfurt pe Main la 10 noiembrie 2011 şi la 24 februarie 2012, precum şi la Bucureşti la 23 decembrie 2011, la Contractul de împrumut dintre România şi Institutul de Credit pentru Reconstrucţie – Germania, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2004 şi, respectiv, la Frankfurt la 27 februarie 2004, în scopul finanţării programului de creditare pentru întreprinderi mici şi mijlocii – proiectul Promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii (etapa a 3-a), şi, respectiv, la Acordul de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor (Împrumutat), şi Institutul de Credit pentru Reconstrucţie – Frankfurt pe Main (KfW) (Împrumutător) pentru 8.000.000 de euro, semnat la Bucureşti la 31 iulie 2008 şi, respectiv, la Frankfurt pe Main la 2 noiembrie 2007, pentru finanţarea proiectului Promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii (etapa a 4-a)

 • Hotărârea nr. 952/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 952/2012 privind aprobarea stemei comunei Vitomireşti, judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 953/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 953/2012 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timiş în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 Timişoara şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 954/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 954/2012 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 955/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 955/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Autostrada Orăştie-Sibiu

 • Hotărârea nr. 956/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 956/2012 privind revenirea de drept a unui imobil din domeniul public al municipiului Braşov şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret – Complexul Sportiv Naţional Poiana Braşov