23 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 794/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 794/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională Romarm – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 795/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 795/2012 pentru modificarea alin. (1) al art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.165/2011 privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operaţiunilor de urgenţă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de inundaţiile din perioada 23 iunie 2010-31 iulie 2010

 • Hotărârea nr. 796/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 796/2012 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate

 • Hotărârea nr. 797/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă

 • Hotărârea nr. 798/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 798/2012 privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Regele Carol I Deparaţi, judeţul Teleorman

 • Hotărârea nr. 799/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 799/2012 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 368/2010 privind revocarea unor membri ai Consiliului de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 799/2012, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 799/2012 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006

 • Hotărârea nr. 8/2012, Autoritatea Electorală Permanentă

  Hotărârea nr. 8/2012 privind procedura de acreditare pe lângă birourile şi oficiile electorale constituite la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din 9 decembrie 2012

 • Hotărârea nr. 8/2012, Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România

  Hotărârea nr. 8/2012 pentru aprobarea auditorului statutar al Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

 • Hotărârea nr. 8/2012, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 8/2012 pentru aprobarea Normei privind finanţarea cu dobândă subvenţionată a operatorilor economici (NI-FIN-06-VI/0)

 • Hotărârea nr. 8/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 8/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 8/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 8/2012 privind numirea unor membri ai Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

 • Hotărârea nr. 8/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 8/2012 privind încuviinţarea percheziţiei domiciliare, reţinerii şi arestării preventive a domnului deputat Boldea Mihail

 • Hotărârea nr. 8/2012, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 8/2012 privind aprobarea Normei nr. 6/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 19/2008 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat, în caz de invaliditate şi în caz de deces

 • Hotărârea nr. 8/2012, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 8/2012 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România

 • Hotărârea nr. 8/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 8/2012 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 49/2011 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 80/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 80/2012 privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 800/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 800/2012 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 12 aprilie 2012 şi la Washington la 29 mai 2012, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

 • Hotărârea nr. 801/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 801/2012 privind aprobarea amendamentelor convenite prin scrisorile semnate la Bucureşti la 26 ianuarie 2012 şi 21 martie 2012 şi la Bruxelles la 15 martie 2012, 16 aprilie 2012 şi 10 mai 2012, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004

 • Hotărârea nr. 801/2012, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 801/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari

 • Hotărârea nr. 802/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 802/2012 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnate la Bucureşti la 22 decembrie 2011 şi la Paris la 9 ianuarie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005, pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a porţiunilor din reţeaua rutieră şi feroviară deteriorate de inundaţiile din primăvara anului 2005 în România

 • Hotărârea nr. 803/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 803/2012 privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor

 • Hotărârea nr. 803/2012, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 803/2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri informaticieni din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 184/2007

 • Hotărârea nr. 804/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 804/2012 privind transmiterea parţială a unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Maior Constantin Ene al Judeţului Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 805/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 805/2012 privind darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj, a unor imobile trecute în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 806/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 806/2012 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 807/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 807/2012 privind aprobarea stemelor comunelor Beba Veche, Belinţ, Boldur, Curtea, Dudeştii Noi, Gavojdia, Gottlob, Livezile şi Niţchidorf, judeţul Timiş

 • Hotărârea nr. 808/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 808/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică Autostrada Timişoara – Lugoj

 • Hotărârea nr. 809/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 809/2012 privind organizarea şi desfăşurarea în România a Conferinţei Comitetului Militar NATO 2012

 • Hotărârea nr. 81/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 81/2012 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Brăila, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Brăila

 • Hotărârea nr. 810/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 810/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.596/2008 privind relocarea refugiaţilor în România

 • Hotărârea nr. 811/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 811/2012 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 812/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 812/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Gorj de către domnul Andrei Vasile-Liviu

 • Hotărârea nr. 813/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 813/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Gorj de către domnul Teodorescu Ion Claudiu

 • Hotărârea nr. 814/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 814/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Romaero – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 815/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 815/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională a Sării – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 816/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 816/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice Electrocentrale Paroşeni – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 817/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 817/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Deva – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 818/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 818/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Uzina Mecanică Orăştie – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 819/2012, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 819/2012 pentru completarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori şi a personalului conex, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185/2007

 • Hotărârea nr. 819/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 819/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Şantierul Naval Mangalia – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 82/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 82/2012 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru populaţia din judeţele Brăila, Buzău, Călăraşi şi Vrancea

 • Hotărârea nr. 820/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 820/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Avioane Craiova – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 821/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 821/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială EnergoNuclear – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 822/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 822/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Sanevit 2003 – S.A. Arad, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 823/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 823/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Sală de conferinţe (aulă) la Universitatea Politehnica din Bucureşti

 • Hotărârea nr. 824/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 824/2012 privind suplimentarea numărului de posturi al Inspecţiei Judiciare

 • Hotărârea nr. 825/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 825/2012 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva

 • Hotărârea nr. 826/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 826/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Pădurilor pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 827/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 827/2012 privind suplimentarea bugetului Curţii Constituţionale pe anul 2012 pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 828/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 828/2012 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri din România şi Ministerul Economiei, Energiei şi Turismului din Republica Bulgaria privind acţiunile pregătitoare pentru amenajări hidroelectrice pe fluviul Dunărea, semnat la Bucureşti la 12 octombrie 2011

 • Hotărârea nr. 829/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 829/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei

 • Hotărârea nr. 83/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 83/2012 privind adoptarea unor măsuri de siguranţă pe piaţa de energie electrică

 • Hotărârea nr. 830/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 830/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Complexul Energetic Oltenia – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 831/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 831/2012 privind completarea art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.135/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale

 • Hotărârea nr. 832/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 832/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică Reabilitarea liniei c.f. Frontieră – CurticiSimeria, parte componentă a Coridorului IV paneuropean pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h – secţiunea: Frontieră – Curtici-Arad – km 614 (tronsonul 1)

 • Hotărârea nr. 833/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 833/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică Reabilitare DN 56, Craiova-Calafat km 0 + 000 – km 84 + 020 din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a

 • Hotărârea nr. 834/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 834/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică Pod pe DN 54 km 67 + 774 peste râul Sâi şi varianta nouă de traseu DN 54 km 65 + 950-70 + 600 la Turnu Măgurele

 • Hotărârea nr. 835/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 835/2012 privind schimbarea încadrării în categorii funcţionale şi a regimului juridic al unui sector de drum din judeţul Iaşi, precum şi pentru modificarea traseului drumului naţional DN 28A

 • Hotărârea nr. 836/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 836/2012 privind aprobarea Memorandumului de cooperare dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România (CNCAN) şi Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice din Republica Moldova (ANRANR) în domeniul securităţii radiologice şi al practicilor cu surse de radiaţii ionizante, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2011

 • Hotărârea nr. 837/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 837/2012 privind modificarea unor acte normative pentru aplicarea unor documente de cooperare bilaterală în domeniul regimului frontierei de stat

 • Hotărârea nr. 838/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 838/2012 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 639/2007 privind structura organizatorică şi atribuţiile Oficiului Român pentru Imigrări

 • Hotărârea nr. 839/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 839/2012 privind desfiinţarea unei unităţi sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către Primăria Municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 84/2012, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 84/2012 privind abrogarea Hotărârii Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 167/2008 pentru aprobarea Normei privind plafonul de garantare pentru bănci, în numele şi în contul statului (NI-GAR-07-1/0)

 • Hotărârea nr. 84/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 84/2012 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 966/2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

 • Hotărârea nr. 840/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 840/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2012, la titlul Cheltuieli de personal şi titlul Transferuri între unităţi ale administraţiei publice, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 841/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 841/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Autostrada Nădlac-Arad

 • Hotărârea nr. 842/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 842/2012 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind stabilirea conexiunii autostrăzii între Arad-Nădlac (RO) şi Csanadpalota-Mako-Szeged (H), semnat la Budapesta la 5 iulie 2011

 • Hotărârea nr. 843/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 843/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Consolidare corp drum DN 7 km 239+500-km 246 + 230 şi km 246+300-246+500, judeţul Sibiu

 • Hotărârea nr. 844/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 844/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.232/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Autostrada Lugoj-Deva

 • Hotărârea nr. 845/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 845/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Consolidare DN 73A km 0 + 050-km 4 + 400, km 4 + 450-km 5 + 820, km 10 + 700-km 10 + 750, judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 846/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 846/2012 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind stabilirea conexiunii autostrăzii între Cluj-Napoca – Santăul Mare (RO) şi Nagykereki – Szolnok (H), semnat la Budapesta la 5 iulie 2011

 • Hotărârea nr. 847/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 847/2012 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011

 • Hotărârea nr. 848/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 848/2012 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind cooperarea şi reprezentarea în Consiliul Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale, semnat de autorităţile aeronautice din Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Polonă, România, Republica Slovacă şi Republica Slovenia la Brdo, la 1 decembrie 2011, şi de autoritatea aeronautică din Republica Bulgaria la Sofia, la 6 martie 2012

 • Hotărârea nr. 849/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 849/2012 privind ocuparea posturilor vacantate după data de 1 ianuarie 2012 de personal de specialitate medico-sanitar, auxiliar sanitar şi personal de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare din unităţile din sistemul sanitar

 • Hotărârea nr. 85/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 85/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de căderile masive de zăpadă şi viscol în unele judeţe ale ţării

 • Hotărârea nr. 850/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 850/2012 pentru aprobarea graficului şi modalităţii de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate

 • Hotărârea nr. 851/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 851/2012 privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2012

 • Hotărârea nr. 852/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 852/2012 privind aprobarea unor măsuri în scopul acordării de premii pentru rezultatele obţinute la Jocurile Olimpice de Vară – Londra 2012

 • Hotărârea nr. 853/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 853/2012 privind aprobarea sumelor necesare Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE 2006 Anvelopa nealocată şi Programului PHARE 2006 Securitate nucleară

 • Hotărârea nr. 854/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 854/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a Hotărârii Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.324/2009 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare

 • Hotărârea nr. 855/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 855/2012 privind modificarea art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 116/2011 pentru declararea de interes naţional a Festivalului Olimpic al Tineretului European (F.O.T.E.) ediţia de iarnă, 2013

 • Hotărârea nr. 856/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 856/2012 pentru realocarea sumei de 10.727 mii lei rămase necheltuită până la sfârşitul anului 2011 din suma de 14.534 mii lei prevăzută la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 841/2010 privind realocarea sumei de 14.534 mii lei rămase necheltuită până la sfârşitul anului 2009 din suma de 170.022 mii lei prevăzută la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 549/2006 privind aprobarea sumelor necesare pentru accelerarea lucrărilor de construcţie a Autostrăzii Bucureşti-Constanţa, Tronsonul 4 Drajna-Feteşti şi Tronsonul 5 – Feteşti-Cernavodă

 • Hotărârea nr. 857/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 857/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Petre Gigi din funcţia publică de prefect al judeţului Ialomiţa în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 858/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 858/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ialomiţa de către domnul Atanasiu Constantin

 • Hotărârea nr. 859/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 859/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vrancea de către domnul Vieru Octavian

 • Hotărârea nr. 86/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 86/2012 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2012

 • Hotărârea nr. 860/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 860/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vrancea de către domnul Popescu Kanty-Cătălin

 • Hotărârea nr. 861/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 861/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Coruţ Cristina-Ecaterina din funcţia publică de subprefect al municipiului Bucureşti în funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 • Hotărârea nr. 862/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 862/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al municipiul Bucureşti de către domnul Andrei Vasile-Liviu

 • Hotărârea nr. 863/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 863/2012 privind revocarea şi numirea unui membru al Consiliului de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 864/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 864/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale

 • Hotărârea nr. 865/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 865/2012 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 866/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 866/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 902/2005 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România Elie Wiesel

 • Hotărârea nr. 867/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 867/2012 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.199/2011 pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, în anul 2011, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011-2012 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat

 • Hotărârea nr. 868/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 868/2012 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

 • Hotărârea nr. 869/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 869/2012 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale

 • Hotărârea nr. 87/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 87/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale Imprimeria Naţională – S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 • Hotărârea nr. 870/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 870/2012 pentru stabilirea unei excepţii de la respectarea structurilor amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Hotărârea nr. 873/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 873/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Consolidare DN 73A km 29 + 317-km 47 + 000, judeţul Braşov