23 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 621/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 621/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 622/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 622/2012 privind actualizarea datelor de identificare ale unor imobile şi pentru aprobarea scăderii din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii, ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii, sau ca urmare a unei erori materiale de înscriere

 • Hotărârea nr. 623/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 623/2012 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 624/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 624/2012 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 625/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 625/2012 pentru modificarea anexei nr. 56 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 626/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 626/2012 pentru aprobarea Amendamentului nr. 3 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 9 mai 2012 şi la Bucureşti la 22 mai 2012, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005, precum şi pentru completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 442/2005 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005

 • Hotărârea nr. 627/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 627/2012 privind modificarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 628/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 628/2012 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2012 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2012

 • Hotărârea nr. 629/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 629/2012 pentru completarea art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice

 • Hotărârea nr. 63/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 63/2012 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Cluj şi în administrarea Consiliului Judeţean Cluj, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 630/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 630/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Brăila de către domnul Grosu Cătălin Ionuţ

 • Hotărârea nr. 631/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 631/2012 privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justiţiei în anul 2012

 • Hotărârea nr. 632/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 632/2012 pentru modificarea art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Hotărârea nr. 633/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 633/2012 privind revocarea şi numirea unor membri ai Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi numirea preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

 • Hotărârea nr. 634/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 634/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Reparaţii pod pe DN 1 km 117 + 388 peste Valea lui Bogdan la Sinaia

 • Hotărârea nr. 635/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 635/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Refacere pod pe DN 11 km 93 + 704

 • Hotărârea nr. 636/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 636/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Ancorare zid de sprijin, ridicare la cotă pe DN 15 B km 10 + 800-10 + 810

 • Hotărârea nr. 637/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 637/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Consolidare versant pe DN 28 B km 63 + 800-64 + 200

 • Hotărârea nr. 637/2012, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 637/2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

 • Hotărârea nr. 638/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 638/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii de interes naţional şi de utilitate publică Dezvoltarea capacităţii feroviare în sectorul fluvio-maritim al Portului Constanţa (danele 86-103)

 • Hotărârea nr. 639/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 639/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Ridicare platformă la cotă pe DN 26 km 53 + 100 – km 53 + 850

 • Hotărârea nr. 64/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 64/2012 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unei suprafeţe totale de teren de 318 m2, trecută în domeniul public al statului, în vederea finalizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţie Varianta de ocolire a municipiului Constanţa

 • Hotărârea nr. 640/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 640/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Reparaţii pod pe DN1 km 128 + 470 peste Pârâul Izvor la Poiana Ţapului

 • Hotărârea nr. 641/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 641/2012 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 642/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 642/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Supraetajarea Clinicii de Obstetrică şi recompartimentarea etajelor 8 şi 9 din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

 • Hotărârea nr. 643/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 643/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2012 pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 644/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 644/2012 privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2011

 • Hotărârea nr. 645/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 645/2012 privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004

 • Hotărârea nr. 646/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 646/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007

 • Hotărârea nr. 647/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 647/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Sediu Tribunal Teleorman şi Judecătorie Alexandria, judeţul Teleorman

 • Hotărârea nr. 648/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 648/2012 privind aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor în Domeniul Migraţiei pentru finanţarea şi implementarea proiectului Procesul Praga: continuarea dialogului pentru crearea de parteneriate în domeniul migraţiei, semnat la Bucureşti la 14 septembrie 2011 şi la Viena la 21 septembrie 2011

 • Hotărârea nr. 649/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 649/2012 privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Senatului României

 • Hotărârea nr. 65/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 65/2012 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor terenuri în suprafaţă totală de 73.262 m2, trecute în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de interes naţional Autostrada Bucureşti-Braşov, tronson Bucureşti-Ploieşti

 • Hotărârea nr. 65(r1)/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

 • Hotărârea nr. 650/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 650/2012 privind schimbarea denumirii Institutului de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială din subordinea Academiei Române

 • Hotărârea nr. 651/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 651/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012

 • Hotărârea nr. 652/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 652/2012 privind aprobarea stemei comunei Păuşeşti-Măglaşi, judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 653/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 653/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP)

 • Hotărârea nr. 654/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 654/2012 privind stabilirea măsurilor necesare pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.102/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind interzicerea exporturilor de mercur metalic şi de anumiţi compuşi şi amestecuri de mercur şi depozitarea în condiţii de siguranţă a mercurului metalic

 • Hotărârea nr. 655/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 655/2012 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.102/2001 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de Revizii, Reparaţii Rame de Metrou şi Instalaţii R.R.R.M.I. – S.A. prin reorganizarea unor activităţi ale Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti Metrorex – S.A.

 • Hotărârea nr. 656/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 656/2012 privind transmiterea unui sector de drum naţional, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., în administrarea Consiliului Local al Municipiului Moineşti

 • Hotărârea nr. 657/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 657/2012 privind rechemarea şi numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 658/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 658/2012 privind rechemarea şi numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 659/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 659/2012 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 66/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 66/2012 privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate şi ai dreptului de administrare asupra unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi a Muzeului Naţional al Satului Dimitrie Gusti

 • Hotărârea nr. 660/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 660/2012 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 661/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 661/2012 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 662/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 662/2012 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Anghel Saligny al Judeţului Vrancea, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 663/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 663/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 853/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii de utilitate publică Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre-Marea Neagră şi lucrări aferente infrastructurii rutiere şi de acces, precum şi pentru declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre-Marea Neagră şi lucrări aferente infrastructurii rutiere şi de acces

 • Hotărârea nr. 664/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 664/2012 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 665/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 665/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Hotărârea nr. 666/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 666/2012 privind actualizarea numărului posturilor de judecător din fondul de rezervă

 • Hotărârea nr. 667/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 667/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Feroviare de Turism S.F.T. – C.F.R. – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 668/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 668/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, reglementate prin Protocolul de la Kyoto

 • Hotărârea nr. 669/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 669/2012 privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Călan, judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 67/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 67/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2012, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012

 • Hotărârea nr. 670/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 670/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

 • Hotărârea nr. 671/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 671/2012 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

 • Hotărârea nr. 672/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 672/2012 privind includerea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor – Penitenciarul Iaşi

 • Hotărârea nr. 673/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 673/2012 pentru aprobarea Planului de cooperare în domeniile sănătăţii şi medicinei între Ministerul Sănătăţii din România şi Ministerul Sănătăţii al Statului Israel, semnat la Ierusalim la 24 noiembrie 2011

 • Hotărârea nr. 674/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 674/2012 pentru aprobarea amendamentului, convenit prin scrisorile semnate la Bucureşti la 17 iunie 2011, 7 decembrie 2011, 16 decembrie 2011, 28 decembrie 2011 şi 1 februarie 2012 şi la Washington la 19 decembrie 2011 şi la 31 ianuarie 2012 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004

 • Hotărârea nr. 675/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 675/2012 privind rechemarea şi numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 676/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 676/2012 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisorile semnate la Luxemburg la 10 ianuarie 2012 şi la Bucureşti la 8 februarie 2012, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002

 • Hotărârea nr. 677/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 677/2012 privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisorile semnate la Luxemburg la 10 ianuarie 2012 şi la Bucureşti la 8 februarie 2012, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 24 octombrie 2006 şi la Bucureşti la 28 noiembrie 2006

 • Hotărârea nr. 678/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 678/2012 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor imobile construcţii şi terenuri, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Autoritatea Naţională a Vămilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes public naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 679/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 679/2012 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 68/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 68/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor

 • Hotărârea nr. 680/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 680/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând două obiective de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărire a apelor şi de mediu, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora

 • Hotărârea nr. 682/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 682/2012 pentru stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice privind referendumul naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui României

 • Hotărârea nr. 683/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 683/2012 privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare desfăşurării referendumului naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui României

 • Hotărârea nr. 684/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 684/2012 privind aprobarea bugetului necesar pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui României

 • Hotărârea nr. 685/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 685/2012 pentru aprobarea modelului ştampilelor ce vor fi folosite la birourile electorale, a modelului buletinului de vot, al listelor electorale şi al proceselor-verbale care vor fi folosite la referendumul naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui României

 • Hotărârea nr. 686/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 686/2012 privind modelul timbrului autocolant, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a acestuia pentru referendumul naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui României

 • Hotărârea nr. 687/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 687/2012 privind durata şi condiţiile de păstrare a buletinelor de vot întrebuinţate, a celor contestate, precum şi a celor neîntrebuinţate, a ştampilelor şi a celorlalte materiale utilizate în procesul electoral la referendumul naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui României

 • Hotărârea nr. 688/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 688/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 684/2012 privind aprobarea bugetului necesar pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui României

 • Hotărârea nr. 689/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 689/2012 privind rechemarea unui consul general

 • Hotărârea nr. 69/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor

 • Hotărârea nr. 690/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 690/2012 privind rechemarea unui consul general

 • Hotărârea nr. 691/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 691/2012 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 692/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 692/2012 privind modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului Termoficare 2006-2015 căldură şi confort şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului

 • Hotărârea nr. 693/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 693/2012 privind revocarea şi numirea unor membri ai Consiliului de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 694/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 694/2012 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia în domeniul afacerilor europene, semnat la Bucureşti la 4 aprilie 2012

 • Hotărârea nr. 695/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 695/2012 privind aprobarea stemei oraşului Scorniceşti, judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 696/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 696/2012 privind aprobarea stemelor comunelor Corbu, Dobrosloveni şi Făgeţelu, judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 697/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 697/2012 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază în domeniul privat al statului şi punerea acestuia la dispoziţia Serviciului de Protecţie şi Pază în scopul restituirii către persoanele îndreptăţite şi pentru actualizarea anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 698/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 698/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 699/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 699/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.007/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 septembrie 2011 privind denumirile fibrelor textile şi etichetarea corespunzătoare şi marcarea compoziţiei fibroase a produselor textile şi de abrogare a Directivei 73/44/CEE a Consiliului şi a directivelor 96/73/CE şi 2008/121/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului

 • Hotărârea nr. 7/2012, Autoritatea Electorală Permanentă

  Hotărârea nr. 7/2012 privind corectitudinea evidenţelor contabile electorale şi legalitatea plăţilor efectuate de competitorii electorali în campania electorală pentru referendumul naţional pentru demiterea Preşedintelui României din 29 iulie 2012

 • Hotărârea nr. 7/2012, Uniunea Naţională a Barourilor din România

  Hotărârea nr. 7/2012 privind modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011

 • Hotărârea nr. 7/2012, Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România

  Hotărârea nr. 7/2012 pentru numirea membrilor Comisiei de etică şi disciplină a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

 • Hotărârea nr. 7/2012, Consiliul de Mediere

  Hotărârea nr. 7/2012 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

 • Hotărârea nr. 7/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 7/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 330/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 7/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 7/2012 privind constatarea încetării unui mandat de deputat

 • Hotărârea nr. 7/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 7/2012 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 21/2009 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 • Hotărârea nr. 7/2012, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 7/2012 privind aprobarea Normei nr. 5/2012 pentru modificarea Normei nr. 11/2008 privind colectarea contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

 • Hotărârea nr. 7/2012, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 7/2012 pentru aprobarea Normelor privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul activităţii de consultanţă fiscală

 • Hotărârea nr. 7/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 7/2012 privind contul de execuţie a bugetului Senatului României pe anul 2011

 • Hotărârea nr. 70/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 70/2012 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj şi transmiterea acestora în domeniul public al comunei Aghireşu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Aghireşu din judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 700/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Hotărârea nr. 701/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 701/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de interes naţional Reabilitare DN 6 secţiunea Filiaşi-Ciochiuţa km 268 + 390-297 + 070 şi km 297 + 384-298 + 000, judeţele Mehedinţi şi Dolj