22 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 542/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 542/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă C.F.R. – Marfă – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 543/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 543/2012 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2012 privind stabilirea măsurilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012

 • Hotărârea nr. 544/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor

 • Hotărârea nr. 545/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 545/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Arad de către domnul Pribac Cosmin-Valentin

 • Hotărârea nr. 546/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 546/2012 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 26/2010 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul

 • Hotărârea nr. 547/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 547/2012 privind ocuparea unui număr de 500 de posturi vacante din sistemul sanitar

 • Hotărârea nr. 548/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 548/2012 pentru reorganizarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 549/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 549/2012 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2012-2013

 • Hotărârea nr. 55/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 55/2012 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui

 • Hotărârea nr. 550/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 550/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 551/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 551/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Neamţ de către domnul Constantin Dan-Vasile

 • Hotărârea nr. 552/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 552/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către domnul Murg Cornel

 • Hotărârea nr. 553/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 553/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braşov de către doamna Fleşeriu Ana-Elisabeta

 • Hotărârea nr. 554/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 554/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ialomiţa de către domnul Marin Constantin

 • Hotărârea nr. 555/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 555/2012 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. în numele şi în contul statului

 • Hotărârea nr. 556/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 556/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

 • Hotărârea nr. 557/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 557/2012 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 693/1991 privind înfiinţarea Institutului Bancar Român

 • Hotărârea nr. 558/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 558/2012 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

 • Hotărârea nr. 559/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 559/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011-2012 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat

 • Hotărârea nr. 56/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 56/2012 pentru aprobarea criteriilor şi normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se stabileşte aptitudinea şi încadrarea în grade de invaliditate pentru cadrele militare, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

 • Hotărârea nr. 560/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 560/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.421/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti

 • Hotărârea nr. 561/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 561/2012 privind aprobarea sumelor necesare Ministerului Justiţiei pentru contractarea şi implementarea proiectelor/componentelor de proiecte necontractate din fondurile Programului PHARE 2006

 • Hotărârea nr. 562/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 562/2012 privind aprobarea schemei Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-februarie 2012 asupra culturilor de legume şi/sau flori în spaţii protejate care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal

 • Hotărârea nr. 563/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 563/2012 privind unele măsuri pentru organizarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi a Secretariatului de Stat pentru Culte

 • Hotărârea nr. 564/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 564/2012 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 5 aprilie 2012 şi la Paris la 26 aprilie 2012, dintre Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului Reforma educaţiei timpurii în România

 • Hotărârea nr. 565/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 565/2012 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2011 şi la Paris la 9 ianuarie 2012, dintre Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului Reforma educaţiei timpurii în România

 • Hotărârea nr. 566/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 566/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi-Ungheni

 • Hotărârea nr. 567/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 567/2012 privind încetarea raportului de serviciu, prin acordul părţilor, al domnului Constantin Dan-Vasile, prefect al judeţului Neamţ

 • Hotărârea nr. 568/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 568/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Mitea Ilie Dumitru Haralambie din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului Neamţ

 • Hotărârea nr. 569/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 569/2012 privind rechemarea unui consul general

 • Hotărârea nr. 57/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 57/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011

 • Hotărârea nr. 570/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 570/2012 privind rechemarea unui consul general

 • Hotărârea nr. 571/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 571/2012 privind rechemarea unui consul general

 • Hotărârea nr. 572/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 572/2012 privind rechemarea unui consul general

 • Hotărârea nr. 573/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 573/2012 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 574/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 574/2012 privind rechemarea unui consul general

 • Hotărârea nr. 575/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 575/2012 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 576/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 576/2012 privind rechemarea şi numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 577/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 577/2012 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casă

 • Hotărârea nr. 578/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 578/2012 privind modificarea şi completarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010

 • Hotărârea nr. 579/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 579/2012 privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington şi la Bucureşti la 15 decembrie 2011, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar – faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

 • Hotărârea nr. 58/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 58/2012 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Ialomiţa şi Giurgiu

 • Hotărârea nr. 580/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 580/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.040/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, precum şi pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 868/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului

 • Hotărârea nr. 580/2012, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 580/2012 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 74/2012

 • Hotărârea nr. 581/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 581/2012 privind încetarea raportului de serviciu al domnului Cazacu Marinică, prefect al judeţului Ialomiţa

 • Hotărârea nr. 582/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 582/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Cluj de către domnul Vuşcan Gheorghe Ioan

 • Hotărârea nr. 583/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 583/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Cluj de către domnul Cozma Vasile

 • Hotărârea nr. 584/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 584/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Cluj de către domnul Iuoraş Mihnea Remus

 • Hotărârea nr. 585/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 585/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Diaconu Victoriţa din funcţia publică de subprefect al judeţului Teleorman în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 586/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 586/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Teleorman de către doamna Dan Carmen Daniela

 • Hotărârea nr. 587/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 587/2012 pentru abrogarea alin. (5) al art. 215 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002

 • Hotărârea nr. 588/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 588/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2012 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012

 • Hotărârea nr. 589/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 589/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2012 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, în vederea acordării unui ajutor pentru tratament medical în străinătate, precum şi abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 507/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2012 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, în vederea acordării unui ajutor pentru tratament medical în străinătate

 • Hotărârea nr. 59/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 59/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012

 • Hotărârea nr. 590/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 590/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pe anul 2012 pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 591/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 591/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale pe anul 2012, la titlul Cheltuieli de personal, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 592/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 592/2012 privind aprobarea numărului de personal disponibilizat prin concedieri colective ce vor fi efectuate de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice Termoelectrica – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, în anul 2012

 • Hotărârea nr. 593/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 593/2012 privind aprobarea scoaterii la concurs în anul 2012 a posturilor didactice şi de cercetare vacante din instituţiile de învăţământ superior de stat

 • Hotărârea nr. 594/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 594/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2012 pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 595/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 595/2012 privind numirea controlorului financiar şef la Corpul controlorilor delegaţi din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

 • Hotărârea nr. 596/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 596/2012 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro

 • Hotărârea nr. 597/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 597/2012 privind rechemarea unui consul general

 • Hotărârea nr. 598/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 598/2012 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2012 pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 599/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 599/2012 privind participarea României la studiul dezvoltat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, OCDE – Skills beyond School, în anul 2012

 • Hotărârea nr. 6/2012, Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România

  Hotărârea nr. 6/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

 • Hotărârea nr. 6/2012, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 6/2012 referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui României, domnul Traian Băsescu, şi la confirmarea rezultatelor acestuia

 • Hotărârea nr. 6/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 6/2012 privind constatarea încetării unui mandat de deputat

 • Hotărârea nr. 6/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 6/2012 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru avizarea propunerilor legislative depuse şi elaborarea unei propuneri legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului

 • Hotărârea nr. 6/2012, Plenul Curţii Constituţionale

  Hotărârea nr. 6/2012 pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale

 • Hotărârea nr. 6/2012, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 6/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali

 • Hotărârea nr. 6/2012, Banca Naţională a României – BNR

  Hotărârea nr. 6/2012 privind radierea Societăţii Comerciale ROYAL LEASING IFN – S.A. din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare

 • Hotărârea nr. 6/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 6/2012 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 49/2011 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 6/2012, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 6/2012 privind aprobarea Normei nr. 4/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

 • Hotărârea nr. 6/2012, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 6/2012 pentru interpretarea dispoziţiilor art. 8 alin. (4) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Hotărârea nr. 60/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 60/2012 privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi din administrarea Academiei Române – Institutul de Biologie, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptăţite

 • Hotărârea nr. 600/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 600/2012 privind înfiinţarea Centrului de Sănătate Multifuncţional Băneasa prin reorganizarea Centrului de Sănătate Băneasa şi a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa

 • Hotărârea nr. 601/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 601/2012 privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare, în lei, a României la Organizaţia Internaţională a Francofoniei pentru derularea Planului multianual de formare în limba franceză a funcţionarilor din administraţia publică română, în anul 2012

 • Hotărârea nr. 602/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 602/2012 pentru aprobarea plăţii contribuţiei voluntare, în lei, a României la Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare pe anul 2012

 • Hotărârea nr. 603/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 603/2012 privind desfiinţarea unei unităţi sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către autoritatea administraţiei publice locale Zlatna din judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 604/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 604/2012 pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Justiţiei al României şi Ministerul Justiţiei al Ucrainei, semnat la Kiev la 10 noiembrie 2011

 • Hotărârea nr. 605/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 605/2012 privind stabilirea cuantumului valorilor minime a taxelor de licenţă pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe 790-862 MHz, 880-915 MHz/925-960 MHz, 1710-1785 MHz/1805-1880 MHz şi 2500-2690 MHz

 • Hotărârea nr. 606/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 606/2012 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.165/2011 privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operaţiunilor de urgenţă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de inundaţiile din perioada 23 iunie 2010-31 iulie 2010

 • Hotărârea nr. 607/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 607/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Iaşi de către domnul Bosianu Marian

 • Hotărârea nr. 608/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 608/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Iaşi de către domnul Olteanu Romeo

 • Hotărârea nr. 609/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 609/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Hunedoara de către domnul Vasilescu Sorin-Adrian

 • Hotărârea nr. 609/2012, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 609/2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

 • Hotărârea nr. 61/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 61/2012 pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, cu compensare, a terenului forestier în suprafaţă de 37,3719 ha, proprietate publică a oraşului Cavnic, în vederea realizării obiectivului Amenajarea domeniului schiabil Gutâiul Doamnei

 • Hotărârea nr. 610/2012, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 610/2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006

 • Hotărârea nr. 610/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 610/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bacău de către domnul Pocovnicu Constantin-Dorian

 • Hotărârea nr. 611/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 611/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Gorj de către domnul Romanescu Marcel-Laurenţiu

 • Hotărârea nr. 612/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 612/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Arjoca SorinGabriel din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de subprefect al judeţului Gorj

 • Hotărârea nr. 613/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 613/2012 privind rechemarea şi numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 614/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 614/2012 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 615/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 615/2012 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 2 decembrie 2011 şi la Paris la 6 decembrie 2011, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006

 • Hotărârea nr. 616/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 616/2012 pentru aprobarea Acordului de colaborare între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului al României şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova, semnat la Iaşi la 3 martie 2012

 • Hotărârea nr. 617/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 617/2012 privind suspendarea executării silite a creanţelor fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală faţă de Societatea Română de Televiziune

 • Hotărârea nr. 618/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 618/2012 privind aprobarea obiectivelor etapei a XIII-a 2012 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024

 • Hotărârea nr. 619/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 619/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică Racorduri la reţeaua de metrou din Bucureşti, Tronsonul I Nicolae Grigorescu 2-Anghel Saligny şi Tronsonul II Gara de Nord 2-Basarab-Laminorului-Lac Străuleşti aferente secţiunii Laminorului-Lac Străuleşti

 • Hotărârea nr. 62/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 62/2012 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 620/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 620/2012 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Autostrada Arad-Timişoara, km 12+000 – km 44+000 pe teritoriile municipiului Arad, al localităţii Şagu, judeţul Arad, şi localităţilor Orţişoara, Pişchia, Giarmata, judeţul Timiş