23 August, 2019
 • Hotărârea nr. 479/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 479/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Hunedoara de către domnul Szabo Marius Lucian

 • Hotărârea nr. 48/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 48/2012 privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite

 • Hotărârea nr. 48/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 48/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 48/2012 pentru alegerea preşedintelui Senatului

 • Hotărârea nr. 48/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 48/2012 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO

 • Hotărârea nr. 480/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 480/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Hunedoara de către domnul Potecă Vasilică

 • Hotărârea nr. 481/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 481/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ialomiţa de către domnul Ghiorghişor Ionel

 • Hotărârea nr. 482/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 482/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Iaşi de către domnul Şaramet Adrian-Bogdan

 • Hotărârea nr. 483/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 483/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ilfov de către domnul Delcea Valentin

 • Hotărârea nr. 484/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 484/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Onescu Lilian din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de subprefect al judeţului Ilfov

 • Hotărârea nr. 485/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 485/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Maramureş de către doamna Pataki Ana-Maria

 • Hotărârea nr. 486/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 486/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mehedinţi de către domnul Suru Ioan

 • Hotărârea nr. 487/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 487/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Tuţu Dumitru Octavian din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de subprefect al judeţului Mehedinţi

 • Hotărârea nr. 488/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 488/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Barczi Gyozo Istvan din funcţia publică de subprefect al judeţului Mureş în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 489/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 489/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Şendrea Vasile

 • Hotărârea nr. 49/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 49/2012 pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii privind activitatea de privatizare pe anul 2012

 • Hotărârea nr. 49/2012, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 49/2012 pentru modificarea Regulamentului privind concediile personalului auxiliar de specialitate şi personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 186/2007

 • Hotărârea nr. 49/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 49/2012 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii

 • Hotărârea nr. 49/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 49/2012 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului

 • Hotărârea nr. 49/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 49/2012 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 490/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 490/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către doamna Soroceanu Daniela

 • Hotărârea nr. 491/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 491/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Olt de către domnul Copilău Jenel

 • Hotărârea nr. 492/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 492/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Olt de către domnul Delureanu Virgil

 • Hotărârea nr. 493/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 493/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Prahova de către doamna Paraschiv Rodica

 • Hotărârea nr. 494/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 494/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Satu Mare de către domnul Pataki Csaba

 • Hotărârea nr. 495/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 495/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Satu Mare de către domnul Sasu Cristian Iosif

 • Hotărârea nr. 496/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 496/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către domnul Morar Constantin

 • Hotărârea nr. 497/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 497/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către domnul Creţu Mircea Dorin

 • Hotărârea nr. 498/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 498/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către doamna Zarojanu Angela

 • Hotărârea nr. 499/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 499/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Harasim Constantin

 • Hotărârea nr. 5/2012, Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România

  Hotărârea nr. 5/2012 pentru aprobarea înfiinţării unor filiale ale Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

 • Hotărârea nr. 5/2012, Autoritatea Electorală Permanentă

  Hotărârea nr. 5/2012 privind corectitudinea evidenţelor contabile electorale şi legalitatea încasărilor şi plăţilor efectuate de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi în campania electorală pentru alegerile locale din luna iunie 2012

 • Hotărârea nr. 5/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 5/2012 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 5/2012, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 5/2012 pentru aprobarea Normei nr. 3/2012 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investiţiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat

 • Hotărârea nr. 5/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 5/2012 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 5/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 5/2012 privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional al Audiovizualului

 • Hotărârea nr. 5/2012, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 5/2012 privind Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2012

 • Hotărârea nr. 5/2012, Banca Naţională a României – BNR

  Hotărârea nr. 5/2012 privind radierea Societăţii Comerciale TOTAL CAR LEASING IFN – S.A. din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare

 • Hotărârea nr. 5/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 5/2012 privind numirea preşedintelui şi a vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate

 • Hotărârea nr. 5/2012, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 5/2012 privind interpretarea dispoziţiilor art. 8 alin. (2) şi ale art. 27 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, în ceea ce priveşte exercitarea dreptului de vot de către cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate

 • Hotărârea nr. 50/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 50/2012 privind validarea unui mandat de deputat ales la data de 9 decembrie 2012

 • Hotărârea nr. 50/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 50/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 50/2012 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe

 • Hotărârea nr. 50/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 50/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

 • Hotărârea nr. 500/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 500/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Marossy Zoltan-Gheorghe din funcţia publică de subprefect al judeţului Timiş în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 501/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 501/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Timiş de către doamna Oneţ Liliana

 • Hotărârea nr. 502/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 502/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Iftimoaei Ciprian Constantin din funcţia publică de subprefect al judeţului Vaslui în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 503/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 503/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vaslui de către domnul Puică Andrei

 • Hotărârea nr. 504/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 504/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vâlcea de către doamna Gherghina Aurora

 • Hotărârea nr. 505/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 505/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sălaj de către domnul Chiş Filonaş

 • Hotărârea nr. 506/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 506/2012 pentru completarea art. 25 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007

 • Hotărârea nr. 507/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 507/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2012 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, în vederea acordării unui ajutor pentru tratament medical în străinătate

 • Hotărârea nr. 508/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 508/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

 • Hotărârea nr. 509/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 509/2012 privind aprobarea modelului proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votării la alegerile autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2012

 • Hotărârea nr. 51/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 51/2012 privind desfiinţarea Spitalului de Pediatrie Bacău şi reorganizarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău

 • Hotărârea nr. 51/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 51/2012 privind numirea secretarului general al Senatului

 • Hotărârea nr. 51/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 51/2012 privind validarea unui mandat de deputat ales la data 9 decembrie 2012

 • Hotărârea nr. 510/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 510/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bihor de către domnul Pop Claudiu Adrian

 • Hotărârea nr. 511/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 511/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Popa Dumitru din funcţia publică de prefect al judeţului Brăila în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 512/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 512/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Brăila de către doamna Marcu Mihaela

 • Hotărârea nr. 513/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 513/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Bretfelean Valentin-Constantin

 • Hotărârea nr. 513/2012, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 513/2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006

 • Hotărârea nr. 514/2012, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 514/2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012

 • Hotărârea nr. 514/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 514/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Mircea Dragoş Valentin din funcţia publică de prefect al judeţului Vrancea în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 515/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 515/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vrancea de către domnul Vieru Octavian

 • Hotărârea nr. 515/2012, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 515/2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

 • Hotărârea nr. 516/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 516/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Coruţ Cristina-Ecaterina din funcţia publică de prefect al municipiului Bucureşti în funcţia publică de subprefect al municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 517/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 517/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Gavrilă Georgeta din funcţia publică de secretar general al Ministerului Apărării Naţionale în funcţia publică de prefect al municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 518/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 518/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Horvath Levente-Akos din funcţia publică de subprefect al judeţului Arad în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 519/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 519/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Arad de către domnul Stoian Radu Nicolae

 • Hotărârea nr. 519(r1)/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 519/2009 privind instituirea unui sistem de identificare unică şi trasabilitate a explozivilor de uz civil

 • Hotărârea nr. 52/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 52/2012 privind numirea secretarilor generali adjuncţi ai Senatului

 • Hotărârea nr. 52/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 52/2012 privind numirea secretarului general al Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 52/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 52/2012 privind desfiinţarea unor unităţi sanitare publice cu paturi din municipiul Botoşani şi reorganizarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Mavromati Botoşani

 • Hotărârea nr. 520/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 520/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bistriţa-Năsăud de către domnul Frenţ Ovidiu-Victor

 • Hotărârea nr. 521/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 521/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Volcinschi Radu

 • Hotărârea nr. 522/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 522/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Covasna de către domnul Milik Otto

 • Hotărârea nr. 523/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 523/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Dâmboviţa de către domnul Jîjîie Antonel

 • Hotărârea nr. 524/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 524/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Iaşi de către domnul Abalaşi Răzvan-Bogdan

 • Hotărârea nr. 525/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 525/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Bercean Pamfil din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de subprefect al judeţului Maramureş

 • Hotărârea nr. 526/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 526/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mureş de către domnul Butiulca Manuel-Augustin

 • Hotărârea nr. 527/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 527/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sălaj de către doamna Abrudanu Onorica Mariana

 • Hotărârea nr. 528/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 528/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vrancea de către doamna Botezatu Eliza

 • Hotărârea nr. 529/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 529/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vrancea de către domnul Misăilă Cristi Valentin

 • Hotărârea nr. 53/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 53/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.222/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind etichetarea pneurilor în ceea ce priveşte eficienţa consumului de combustibil şi alţi parametri esenţiali

 • Hotărârea nr. 53/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 53/2012 privind numirea în funcţie a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 53/2012, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 53/2012 pentru aprobarea Procedurilor privind echivalarea testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu în baza titlului de doctor în domeniul contabilităţii

 • Hotărârea nr. 530/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 530/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Timiş de către domnul Dogariu Eugen

 • Hotărârea nr. 531/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 531/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Hurduzeu Florin Silviu

 • Hotărârea nr. 532/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 532/2012 privind rechemarea unui consul general

 • Hotărârea nr. 533/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 533/2012 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 534/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 534/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Frătean Petru-Alexandru

 • Hotărârea nr. 535/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 535/2012 privind numirea domnului Jîjîie Antonel în funcţia publică de subprefect al judeţului Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 536/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 536/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sălaj de către domnul Băican Claudiu Lucian

 • Hotărârea nr. 537/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 537/2012 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea Conferinţei la nivel de prim-miniştri din statele membre ale grupului Prietenii Coeziunii pe tema Cadrului financiar multianual UE 2014-2020, Bucureşti, 1 iunie 2012

 • Hotărârea nr. 538/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 538/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru finanţarea Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu

 • Hotărârea nr. 539/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 539/2012 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 • Hotărârea nr. 54/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 54/2012 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita

 • Hotărârea nr. 540/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 540/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 541/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 541/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru plata arieratelor