19 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 409/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 409/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Călăraşi de către domnul Iacob George

 • Hotărârea nr. 41/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 41/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

 • Hotărârea nr. 41/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 41/2012 privind asigurarea interimatului funcţiei de secretar general al Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 41/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 41/2012 cu privire la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului prin clarificarea dispoziţiilor privind calendarul licitaţiilor de cote de emisie de gaze cu efect de seră – COM (2012) 416 final

 • Hotărârea nr. 41/2012, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 41/2012 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2012 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România

 • Hotărârea nr. 41/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 41/2012 privind revocarea domnului Buzoianu Constantin din funcţia de membru şi preşedinte al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor

 • Hotărârea nr. 410/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 410/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Cluj de către domnul Stamatian Vasile-Florin

 • Hotărârea nr. 411/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 411/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Constanţa de către domnul Huţucă Bogdan Iulian

 • Hotărârea nr. 412/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 412/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Gyorgy Ervin din funcţia publică de prefect al judeţului Covasna în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 413/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 413/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Munteanu Codrin Dumitru din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului Covasna

 • Hotărârea nr. 414/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 414/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Dâmboviţa de către domnul Caracota Iancu

 • Hotărârea nr. 415/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 415/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Dâmboviţa de către domnul Rusu Emilian

 • Hotărârea nr. 416/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 416/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Dolj de către domnul Giugea Nicolae

 • Hotărârea nr. 417/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 417/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Dolj de către doamna Costea Elena

 • Hotărârea nr. 418/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 418/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Galaţi de către domnul Florea Paul

 • Hotărârea nr. 419/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 419/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Galaţi de către domnul Bocăneanu Emanoil-Cătălin

 • Hotărârea nr. 42/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 42/2012 privind unele măsuri de utilizare a Fondului elveţian de contrapartidă constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la data de 26 noiembrie 1992, modificat prin Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2001

 • Hotărârea nr. 42/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 42/2012 privind numirea membrilor Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu nominalizarea funcţiilor

 • Hotărârea nr. 42/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 42/2012 privind constatarea încetării unui mandat de deputat

 • Hotărârea nr. 42/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 42/2012 cu privire la Cartea verde a Comisiei intitulată Cunoaşterea mediului marin 2020: de la cartografierea fundului mării la prognoza oceanografică – COM (2012) 473 final

 • Hotărârea nr. 420/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 420/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Giurgiu de către domnul Dumitru Lucian

 • Hotărârea nr. 421/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 421/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Giurgiu de către doamna Crişu Nina Carmen

 • Hotărârea nr. 422/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 422/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Ladanyi Laszlo-Zsolt din funcţia publică de prefect al judeţului Harghita în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 423/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 423/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Harghita de către doamna Urzică Augusta-Cristina

 • Hotărârea nr. 424/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 424/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Hunedoara de către domnul Dezmeri Ştefan-Ioan

 • Hotărârea nr. 425/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 425/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al municipiului Bucureşti de către domnul Mănoiu Dafinel

 • Hotărârea nr. 426/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 426/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Iaşi de către domnul Tomaşeschi Sava-Dragomir

 • Hotărârea nr. 427/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 427/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Iaşi de către domnul Bosianu Marian

 • Hotărârea nr. 428/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 428/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ilfov de către domnul Baranga Dan-Cornel

 • Hotărârea nr. 429/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 429/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ilfov de către doamna Pencea Florentina

 • Hotărârea nr. 43/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 43/2012 privind actualizarea valorii de inventar aferente părţii dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Hotărârea nr. 43/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 43/2012 privind constatarea încetării unui mandat de deputat

 • Hotărârea nr. 43/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 43/2012 privind alegerea unui membru în Consiliul Superior al Magistraturii ca reprezentant al societăţii civile

 • Hotărârea nr. 43/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 43/2012 privind numirea unui membru cu funcţia de preşedinte al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor

 • Hotărârea nr. 430/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 430/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Maramureş de către domnul Pocol Sandu-Bombonel

 • Hotărârea nr. 431/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 431/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Maramureş de către domnul Rednic Sorin Ioan

 • Hotărârea nr. 432/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 432/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mehedinţi de către domnul Mîţu Ion

 • Hotărârea nr. 433/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 433/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Drăghiea Nicolae din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului Mehedinţi

 • Hotărârea nr. 434/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 434/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Neamţ de către domnul Archip Mihai

 • Hotărârea nr. 435/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 435/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Olt de către domnul Moisiu Leonid-Augustin

 • Hotărârea nr. 436/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 436/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Olt de către domnul Ionică Eugen

 • Hotărârea nr. 437/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 437/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către domnul Semcu Adrian Emanuil

 • Hotărârea nr. 438/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 438/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către domnul Sersea Marius Gabriel

 • Hotărârea nr. 439/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 439/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Satu Mare de către domnul Sasu Cristian Iosif

 • Hotărârea nr. 44/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 44/2012 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, a unui imobil aflat în domeniul public al municipiului Alba Iulia

 • Hotărârea nr. 44/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 44/2012 privind constatarea încetării unui mandat de senator

 • Hotărârea nr. 44/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 44/2012 privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional al Audiovizualului

 • Hotărârea nr. 44/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 44/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat

 • Hotărârea nr. 440/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 440/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Satu Mare de către domnul Avram Eugeniu

 • Hotărârea nr. 441/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 441/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Vegh Alexandru din funcţia publică de prefect al judeţului Sălaj în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 442/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 442/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sibiu de către domnul Macrea Rareş

 • Hotărârea nr. 443/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 443/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sibiu de către domnul Sitterli Ovidiu-Ioan

 • Hotărârea nr. 444/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 444/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Suceava de către domnul Popescu Sorin Arcadie

 • Hotărârea nr. 445/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 445/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Suceava de către domnul Sinescu Florin

 • Hotărârea nr. 446/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 446/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Niculcea Zorinel din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului Teleorman

 • Hotărârea nr. 447/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 447/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Timiş de către domnul Băcală Mircea

 • Hotărârea nr. 448/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 448/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Tulcea de către domnul Gudu Vasile

 • Hotărârea nr. 449/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 449/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Simion Lucian Eduard din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului Tulcea

 • Hotărârea nr. 45/2012, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 45/2012 pentru aprobarea Normei privind compensarea parţială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-15-III/0)

 • Hotărârea nr. 45/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 45/2012 pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, cu compensare, a terenului în suprafaţă de 17,0756 ha, proprietate publică a statului, în vederea realizării obiectivului Deschiderea şi punerea în exploatare a zăcământului de marmură pentru perimetrul de exploatare Dealul Maria, localitatea Ruşchiţa, judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 45/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 45/2012 cu privire la validarea mandatelor deputaţilor aleşi la data de 9 decembrie 2012

 • Hotărârea nr. 45/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 45/2012

 • Hotărârea nr. 45/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 45/2012 privind constatarea încetării unui mandat de senator

 • Hotărârea nr. 450/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 450/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vaslui de către domnul Szekely Levente Csaba

 • Hotărârea nr. 451/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 451/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Renga Radu din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului Vaslui

 • Hotărârea nr. 452/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 452/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vâlcea de către domnul Ungureanu Petre

 • Hotărârea nr. 453/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 453/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Nadolu Mircea Alexandru din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului Vâlcea

 • Hotărârea nr. 454/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 454/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al municipiului Bucureşti de către doamna Câmpurean Mariana

 • Hotărârea nr. 455/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 455/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către domnul Puiu Horaţiu

 • Hotărârea nr. 456/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 456/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Cîrstoiu Ion din funcţia publică de subprefect al judeţului Argeş în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 457/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 457/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Argeş de către domnul Marin Gheorghe

 • Hotărârea nr. 458/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 458/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bacău de către domnul Dascălu Gelu-Mugurel

 • Hotărârea nr. 459/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 459/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bihor de către domnul Buhaş Sorin Dacian

 • Hotărârea nr. 46/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 46/2012 privind transmiterea, pe perioada executării lucrărilor de reabilitare, a unui sector de drum naţional aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., în vederea realizării proiectelor prioritare de interes naţional şi european

 • Hotărârea nr. 46/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 46/2012 pentru alegerea preşedintelui Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 46/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 46/2012 privind constituirea Comisiei de validare a mandatelor senatorilor aleşi la data de 9 decembrie 2012

 • Hotărârea nr. 46/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 46/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

 • Hotărârea nr. 460/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 460/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Bitea Cristian Vasile din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de subprefect al judeţului Bihor

 • Hotărârea nr. 461/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 461/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bistriţa-Năsăud de către domnul Păun Ioan Cătălin

 • Hotărârea nr. 462/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 462/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către doamna Tudorache Silvana Cornelia

 • Hotărârea nr. 463/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 463/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către domnul Tocariu Sebastian

 • Hotărârea nr. 464/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 464/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braşov de către domnul Romer Ambrus Sandor Mihaly

 • Hotărârea nr. 465/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 465/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Brăila de către doamna Macri Veronica

 • Hotărârea nr. 466/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 466/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Buzău de către domnul Ungureanu Valeriu Alexandru

 • Hotărârea nr. 467/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 467/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Vasile Alecu din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de subprefect al judeţului Buzău

 • Hotărârea nr. 468/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 468/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Verindeanu Nicolae

 • Hotărârea nr. 469/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 469/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Paulescu Ioan Anton

 • Hotărârea nr. 47/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 47/2012 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei părţi de imobil aflat în proprietatea publică a statului

 • Hotărârea nr. 47/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 47/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989

 • Hotărârea nr. 47/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 47/2012 privind validarea mandatelor senatorilor aleşi la data de 9 decembrie 2012

 • Hotărârea nr. 47/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 47/2012 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 470/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 470/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Călăraşi de către domnul Miu Nicolae

 • Hotărârea nr. 471/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 471/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Coman Cornel din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de subprefect al judeţului Călăraşi

 • Hotărârea nr. 472/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 472/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Covasna de către domnul Ionaşcu Valentin

 • Hotărârea nr. 473/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 473/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Galaţi de către domnul Tudorache Daniel Ovidiu

 • Hotărârea nr. 474/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 474/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Panaitescu Gabriel-Aurelian din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de subprefect al judeţului Galaţi

 • Hotărârea nr. 475/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 475/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către doamna Toma Camelia-Teodora

 • Hotărârea nr. 476/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 476/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Crăiţă Silvia din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de subprefect al judeţului Giurgiu

 • Hotărârea nr. 477/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 477/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Harghita de către doamna Biro Rodica

 • Hotărârea nr. 478/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 478/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Harghita de către domnul Condrat Octavian