• Decretul nr. 64/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 64/2012 privind numirea unui judecător

 • Decretul nr. 640/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 640/2012 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofiţer

 • Decretul nr. 641/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 641/2012 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofiţer

 • Decretul nr. 642/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 642/2012 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/2008 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007

 • Decretul nr. 643/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 643/2012 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2007 pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr. 351/2004

 • Decretul nr. 644/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 644/2012 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 34 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decretul nr. 645/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 645/2012 pentru promulgarea Legii privind completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Decretul nr. 646/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 646/2012 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

 • Decretul nr. 647/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 647/2012 pentru promulgarea Legii privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar

 • Decretul nr. 648/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 648/2012 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de modificare a Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993, şi a Protocolului adiţional la acesta, semnate la Luxemburg la 4 octombrie 2011

 • Decretul nr. 649/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 649/2012 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Comandor

 • Decretul nr. 65/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 65/2012 privind numirea unui judecător

 • Decretul nr. 650/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 650/2012 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale

 • Decretul nr. 651/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 651/2012 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar

 • Decretul nr. 652/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 652/2012 privind promulgarea Legii pentru retragerea declaraţiei prevăzute prin Legea nr. 309/2007 privind declararea neaplicării Regulilor uniforme privind Contractul de utilizare a infrastructurii în traficul internaţional feroviar (CUI), a Regulilor uniforme privind validarea normelor tehnice şi adoptarea prescripţiilor tehnice uniforme aplicabile materialului feroviar destinat a fi utilizat în trafic internaţional (APTU) şi a Regulilor uniforme privind admiterea tehnică a materialului feroviar destinat a fi utilizat în trafic internaţional (ATMF), cuprinse în apendicele E, F şi, respectiv, G la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980, şi pentru ratificarea acestor anexe, astfel cum au fost ele aprobate la cea de-a 24-a sesiune a Comitetului de Revizuire (Berna 2009)

 • Decretul nr. 653/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 653/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2012 pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi pentru restituirea taxei achitate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din lege

 • Decretul nr. 654/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 654/2012 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2010 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 • Decretul nr. 655/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 655/2012 privind promulgarea Legii pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

 • Decretul nr. 656/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 656/2012 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2011 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere

 • Decretul nr. 657/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 657/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

 • Decretul nr. 658/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 658/2012 pentru promulgarea Legii privind răspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian

 • Decretul nr. 659/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 659/2012 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Decretul nr. 66/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 66/2012 privind numirea unui judecător

 • Decretul nr. 660/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 660/2012 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Bulgaria privind instituirea blocului funcţional de spaţiu aerian DANUBE FAB, semnat la Bruxelles la 12 decembrie 2011

 • Decretul nr. 661/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 661/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decretul nr. 662/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 662/2012 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2012 privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A. în scopul achitării obligaţiilor de plată datorate furnizorilor de energie electrică

 • Decretul nr. 663/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 663/2012 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor

 • Decretul nr. 664/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 664/2012 privind încetarea mandatului unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

 • Decretul nr. 665/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 665/2012 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor

 • Decretul nr. 666/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 666/2012 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 • Decretul nr. 667/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 667/2012 privind conferirea unor ordine naţionale

 • Decretul nr. 668/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 668/2012 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 • Decretul nr. 669/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 669/2012 privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv

 • Decretul nr. 67/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 67/2012 privind numirea unui judecător

 • Decretul nr. 670/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 670/2012 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii

 • Decretul nr. 671/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 671/2012 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice

 • Decretul nr. 672/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 672/2012 pentru promulgarea Legii privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

 • Decretul nr. 673/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 673/2012 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială

 • Decretul nr. 674/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 674/2012 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

 • Decretul nr. 675/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 675/2012 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2011, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la măsurile de protecţie a informaţiilor militare secrete de stat, încheiat la Washington D.C. la 21 iunie 1995

 • Decretul nr. 676/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 676/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2012 pentru ratificarea Protocolului privind amendarea şi prelungirea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, semnat la Bucureşti la 5 iulie 2012

 • Decretul nr. 677/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 677/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Decretul nr. 678/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 678/2012 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decretul nr. 679/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 679/2012 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer

 • Decretul nr. 68/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 68/2012 privind numirea unui judecător

 • Decretul nr. 680/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 680/2012 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer

 • Decretul nr. 681/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 681/2012 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer

 • Decretul nr. 682/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 682/2012 privind conferirea Ordinului Meritul Diplomatic în grad de Mare Ofiţer

 • Decretul nr. 683/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 683/2012 pentru numirea unui membru al Guvernului

 • Decretul nr. 684/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 684/2012 privind acreditarea unui ambasador

 • Decretul nr. 685/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 685/2012 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 686/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 686/2012 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 687/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 687/2012 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 688/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 688/2012 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 689/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 689/2012 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 69/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 69/2012 privind numirea unui judecător

 • Decretul nr. 690/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 690/2012 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre statele membre ale Uniunii Europene, reunite în cadrul Consiliului, privind protecţia informaţiilor clasificate schimbate în interesul Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 25 mai 2011

 • Decretul nr. 691/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 691/2012 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului privind managementul durabil al pădurilor, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003

 • Decretul nr. 692/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 692/2012 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decretul nr. 693/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 693/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006

 • Decretul nr. 694/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 694/2012 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 9 iunie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 27 iunie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 14 septembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 29 septembrie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 2 decembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 19 decembrie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 28 februarie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 21 martie 2012, şi a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 8 iunie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 22 iunie 2012

 • Decretul nr. 695/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 695/2012 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru completarea unor acte normative conexe

 • Decretul nr. 696/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 696/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2011 pentru modificarea şi completarea art. 3 din Legea nr. 491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului

 • Decretul nr. 697/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 697/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decretul nr. 698/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 698/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Decretul nr. 699/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 699/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

 • Decretul nr. 7/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 7/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2011 pentru abrogarea unor poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, precum şi pentru aprobarea unor măsuri cu privire la ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul şi de transport feroviar

 • Decretul nr. 70/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 70/2012 privind numirea unui judecător

 • Decretul nr. 700/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 700/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război

 • Decretul nr. 701/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 701/2012 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decretul nr. 702/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 702/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor promoţiilor 2012 ale instituţiilor de formare profesională iniţială din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Decretul nr. 703/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 703/2012 pentru promulgarea Legii privind schimbarea denumirii comunei Ciuhoi, judeţul Bihor, precum şi a reşedinţei de comună

 • Decretul nr. 704/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 704/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008

 • Decretul nr. 705/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 705/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării

 • Decretul nr. 706/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 706/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente

 • Decretul nr. 707/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 707/2012 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler

 • Decretul nr. 708/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 708/2012 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Mare Cruce

 • Decretul nr. 709/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 709/2012 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii

 • Decretul nr. 71/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 71/2012 privind numirea unui judecător

 • Decretul nr. 710/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 710/2012 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2011 privind trecerea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi pentru modificarea unor acte normative

 • Decretul nr. 711/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 711/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD

 • Decretul nr. 712/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 712/2012 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 713/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 713/2012 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 714/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 714/2012 privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler

 • Decretul nr. 715/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 715/2012 privind conferirea unor decoraţii

 • Decretul nr. 716/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 716/2012 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport

 • Decretul nr. 717/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 717/2012 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă

 • Decretul nr. 718/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 718/2012 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Informaţii Externe

 • Decretul nr. 719/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 719/2012 privind înaintarea unui general-maior cu două stele, în retragere, veteran de război, în gradul de general-locotenent cu trei stele, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale

 • Decretul nr. 72/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 72/2012 privind numirea unui judecător

 • Decretul nr. 720/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 720/2012 privind înaintarea unui general-maior cu două stele, în retragere, veteran de război, în gradul de general-locotenent cu trei stele, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale

 • Decretul nr. 721/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 721/2012 privind înaintarea unui general de flotilă aeriană cu o stea, în retragere, veteran de război, în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale

 • Decretul nr. 722/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 722/2012 privind înaintarea unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război, în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale

 • Decretul nr. 723/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 723/2012 privind înaintarea unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război, în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale

 • Decretul nr. 724/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 724/2012 privind înaintarea unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război, în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale

 • Decretul nr. 725/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 725/2012 privind înaintarea unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război, în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale

 • Decretul nr. 726/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 726/2012 privind înaintarea unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război, în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale

 • Decretul nr. 727/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 727/2012 privind înaintarea unui general de brigadă cu o stea, în retragere, în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale

 • Decretul nr. 728/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 728/2012 privind înaintarea unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război, în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale

 • Decretul nr. 729/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 729/2012 privind înaintarea unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război, în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale