• Decretul nr. 37/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 37/2012 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decretul nr. 370/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 370/2012 privind acreditarea unui ambasador

 • Decretul nr. 371/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 371/2012 pentru numirea Guvernului României

 • Decretul nr. 372/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 372/2012 pentru numirea unui consilier prezidenţial

 • Decretul nr. 373/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 373/2012 pentru numirea unui consilier prezidenţial

 • Decretul nr. 374/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 374/2012 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler, cu însemn de război

 • Decretul nr. 375/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 375/2012 pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului

 • Decretul nr. 376/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 376/2012 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

 • Decretul nr. 377/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 377/2012 privind conferirea Ordinului Meritul Diplomatic în grad de Comandor

 • Decretul nr. 378/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 378/2012 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce

 • Decretul nr. 379/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 379/2012 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce

 • Decretul nr. 38/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 38/2012 privind acreditarea unui ambasador

 • Decretul nr. 380/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 380/2012 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 381/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 381/2012 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 382/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 382/2012 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 383/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 383/2012 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 384/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 384/2012 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Administraţiei şi Internelor şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 • Decretul nr. 385/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 385/2012 privind rechemarea unui ambasador

 • Decretul nr. 386/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 386/2012 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului încheiat între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Africa de Sud, pe de altă parte, semnat la Kleinmond la 11 septembrie 2009, de modificare a Acordului pentru comerţ, dezvoltare şi cooperare între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Africa de Sud, pe de altă parte, semnat la Pretoria la 11 octombrie 1999

 • Decretul nr. 387/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 387/2012 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 10 mai 2010

 • Decretul nr. 388/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 388/2012 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de modificare pentru a doua oară a Acordului de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, Zona Caraibelor şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005, deschis spre semnare la Ougadougou la 21 iunie 2010, semnat de România la Bruxelles la 9 septembrie 2010

 • Decretul nr. 389/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 389/2012 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 21 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decretul nr. 39/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 39/2012 privind acreditarea unui ambasador

 • Decretul nr. 390/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 390/2012 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat şi de cooperare globală dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Indonezia, pe de altă parte, semnat la Jakarta la 9 noiembrie 2009

 • Decretul nr. 391/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 391/2012 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Croaţia privind aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană, semnat de România la Bruxelles la 9 decembrie 2011

 • Decretul nr. 392/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 392/2012 privind promulgarea Legii pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

 • Decretul nr. 393/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 393/2012 privind eliberarea din funcţie a unui membru al Consiliului de conducere al Institutului Cultural Român

 • Decretul nr. 394/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 394/2012 privind numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

 • Decretul nr. 395/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 395/2012 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Ofiţer

 • Decretul nr. 396/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 396/2012 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler

 • Decretul nr. 397/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 397/2012 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

 • Decretul nr. 398/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 398/2012 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

 • Decretul nr. 399/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 399/2012 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

 • Decretul nr. 4/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 4/2012 privind promulgarea Legii pentru acceptarea amendamentelor la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la poluanţii organici persistenţi, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998, adoptate prin deciziile 2009/1, 2009/2 şi 2009/3, cu ocazia celei de-a douăzeci şi şaptea reuniuni a Organismului executiv, la Geneva la 14-18 decembrie 2009

 • Decretul nr. 40/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 40/2012 privind acreditarea unui ambasador

 • Decretul nr. 400/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 400/2012 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

 • Decretul nr. 401/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 401/2012 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

 • Decretul nr. 402/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 402/2012 privind conferirea unor decoraţii

 • Decretul nr. 403/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 403/2012 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 • Decretul nr. 404/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 404/2012 privind acordarea Drapelului de luptă Centrului 21 Cartiruire Trupe şi Administrare Cazărmi Anghel Saligny

 • Decretul nr. 405/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 405/2012 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 406/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 406/2012 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 407/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 407/2012 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decretul nr. 408/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 408/2012 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decretul nr. 409/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 409/2012 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decretul nr. 41/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 41/2012 privind acreditarea unui ambasador

 • Decretul nr. 410/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 410/2012 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decretul nr. 411/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 411/2012 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 412/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 412/2012 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 16 decembrie 2011, pentru finanţarea Proiectului Centrala electrică Paroşeni

 • Decretul nr. 413/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 413/2012 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului de modificare a Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993, şi a Protocolului adiţional la acesta, semnate la Luxemburg la 4 octombrie 2011

 • Decretul nr. 414/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 414/2012 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România şi Republica Bulgaria privind instituirea blocului funcţional de spaţiu aerian DANUBE-FAB, semnat la Bruxelles la 12 decembrie 2011

 • Decretul nr. 415/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 415/2012 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Arabă Siriană privind transferarea persoanelor condamnate în vederea executării pedepselor privative de libertate, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010

 • Decretul nr. 416/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 416/2012 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului privind extrădarea dintre România şi Republica Arabă Siriană, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010

 • Decretul nr. 417/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 417/2012 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind cooperarea în prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010

 • Decretul nr. 418/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 418/2012 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice

 • Decretul nr. 419/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 419/2012 pentru promulgarea Legii privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

 • Decretul nr. 42/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 42/2012 privind acreditarea unui ambasador

 • Decretul nr. 420/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 420/2012 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului privind stabilitatea, coordonarea şi guvernanţa în cadrul uniunii economice şi monetare dintre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda şi Regatul Suediei, semnat la Bruxelles la 2 martie 2012

 • Decretul nr. 421/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 421/2012 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice

 • Decretul nr. 422/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 422/2012 pentru numirea unui consilier prezidenţial

 • Decretul nr. 423/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 423/2012 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer

 • Decretul nr. 424/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 424/2012 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Deciziei Consiliului European 2011/199/UE din 25 martie 2011 de modificare a articolului 136 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro

 • Decretul nr. 425/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 425/2012 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

 • Decretul nr. 426/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 426/2012 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ în grad de Cavaler

 • Decretul nr. 427/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 427/2012 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofiţer

 • Decretul nr. 428/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 428/2012 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofiţer

 • Decretul nr. 429/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 429/2012 pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului

 • Decretul nr. 43/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 43/2012 pentru numirea preşedintelui Secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 • Decretul nr. 430/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 430/2012 pentru numirea unui membru al Guvernului

 • Decretul nr. 431/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 431/2012 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Croaţia privind aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană, semnat de România la Bruxelles la 9 decembrie 2011

 • Decretul nr. 432/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 432/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 • Decretul nr. 433/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 433/2012 pentru numirea unui membru al Guvernului

 • Decretul nr. 434/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 434/2012 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decretul nr. 435/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 435/2012 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 436/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 436/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2011 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate

 • Decretul nr. 437/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 437/2012 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

 • Decretul nr. 438/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 438/2012 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile

 • Decretul nr. 439/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 439/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica – S.A. şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale Distrigaz Sud – S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale Distrigaz Nord – S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice

 • Decretul nr. 44/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 44/2012 pentru revocarea din funcţie a unui membru al Guvernului

 • Decretul nr. 440/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 440/2012 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece

 • Decretul nr. 441/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 441/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române

 • Decretul nr. 442/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 442/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere

 • Decretul nr. 443/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 443/2012 pentru promulgarea Legii privind abrogarea Legii presei din Republica Socialistă România nr. 3/1974

 • Decretul nr. 444/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 444/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2011 pentru modificarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD

 • Decretul nr. 445/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 445/2012 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind operaţiile transfrontaliere de poliţie aeriană, semnat la Bucureşti la 12 octombrie 2011

 • Decretul nr. 446/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 446/2012 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului 1, semnat de partea română la Bucureşti la 10 februarie 2010, la Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Cehe, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Italiene, Ministerul Apărării al Republicii Letonia, Ministerul Apărării Naţionale al Republicii Lituania, Ministerul Apărării al Regatului Ţărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, Ministerul Apărării Naţionale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de transport strategic aerian, deschis spre semnare la Luxemburg la 14 februarie 2008, semnat de partea română la Bucureşti la 30 iulie 2008

 • Decretul nr. 447/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 447/2012 privind promulgarea Legii pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol adiţional, semnat la Sofia la 21 octombrie 2009, la Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998

 • Decretul nr. 448/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 448/2012 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 6 octombrie 2010

 • Decretul nr. 449/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 449/2012 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind transporturile rutiere internaţionale, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010

 • Decretul nr. 45/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 45/2012 pentru numirea unui membru al Guvernului

 • Decretul nr. 450/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 450/2012 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 29 iunie 2011

 • Decretul nr. 451/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 451/2012 pentru numirea preşedintelui Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 • Decretul nr. 452/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 452/2012 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

 • Decretul nr. 453/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 453/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

 • Decretul nr. 454/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 454/2012 pentru promulgarea Legii privind detaşarea experţilor naţionali la instituţiile şi organismele Uniunii Europene

 • Decretul nr. 455/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 455/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decretul nr. 456/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 456/2012 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici

 • Decretul nr. 457/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 457/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat

 • Decretul nr. 458/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 458/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decretul nr. 459/2012, Preşedintele României

  Decretul nr. 459/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional