20 Septembrie, 2019
 • Decizia nr. 299/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 299/2012 privind numirea domnului Taraş Răzvan Ioan în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

 • Decizia nr. 299/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 299/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

 • Decizia nr. 3/2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 3/2012 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 2/2012

 • Decizia nr. 3/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 3/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 245 alin. (1) şi art. 279 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital

 • Decizia nr. 3/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 3/2012 pentru modificarea Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 280/2011 privind avizarea constituirii organismului de gestiune colectivă Uniunea de Creaţie Artistică şi Producţie Muzicală – U.C.A.P.M.

 • Decizia nr. 3/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 3/2012 privind numirea membrilor Consiliului Statistic Naţional

 • Decizia nr. 3/2012, Parlamentul României

  Decizia nr. 3/2012 privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 3/2012, Senatul României

  Decizia nr. 3/2012 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 3/2012, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 3/2012 privind desemnarea persoanei împuternicite să transmită actele Parlamentului României şi ale Camerei Deputaţilor spre publicare în Monitorul Oficial al României

 • Decizia nr. 30/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 30/2012 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale KARUSSELL INSURANCE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 30/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 30/2012 privind eliberarea domnului Bogdan Alexandru Drăgoi din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 30/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 30/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (2) şi (21) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 300/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 300/2012 pentru numirea domnului Bebe-Viorel Ionică în funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 • Decizia nr. 300/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 300/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 301/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 301/2012 pentru numirea domnului Mihnea Constantinescu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 301/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 301/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 302/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 302/2012 pentru numirea domnului Sorin Encuţescu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 302/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 302/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 302/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 302/2012 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Neutro Risk – Broker de Asigurare – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei

 • Decizia nr. 303/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 303/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Guvernului României în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social

 • Decizia nr. 303/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 303/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte între profesionişti

 • Decizia nr. 304/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 304/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte între profesionişti

 • Decizia nr. 304/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 304/2012 privind eliberarea domnului Daniel Dăianu, din motive personale, din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 305/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 305/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) pct. 4 şi ale art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

 • Decizia nr. 305/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 305/2012 privind eliberarea domnului Alexandru Pătruţi din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

 • Decizia nr. 305/2011, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 305/2011 pentru desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi (ARAIEX) drept colector al remuneraţiilor reprezentând drepturile patrimoniale cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi, stabilite prin Metodologia privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi ori executanţi şi producătorilor de fonograme, publicată prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 399/2006

 • Decizia nr. 306/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 306/2012 privind numirea domnului Gheorghe Duţu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

 • Decizia nr. 306/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 306/2012 asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea învăţământului nr. 84/1995 şi ale art. 18 alin. (1) şi (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

 • Decizia nr. 307/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 307/2012 privind numirea domnului George Băeşu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Decizia nr. 307/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 307/2012 referitoare la respingerea sesizării de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului nr. 5 din 28 februarie 2012 privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional al Audiovizualului

 • Decizia nr. 308/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 308/2012 pentru numirea doamnei Cristina Crişu în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul

 • Decizia nr. 308/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 308/2012 referitoare la admiterea sesizării de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. g) din Legea lustraţiei privind limitarea temporară a accesului la unele funcţii şi demnităţi publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere şi din aparatul represiv al regimului comunist în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 309/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 309/2012 privind stabilirea atribuţiilor domnului Adrian Radu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 309/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 309/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947

 • Decizia nr. 31/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 31/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 61 şi art. 106 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin

 • Decizia nr. 31/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 31/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Todea Andrei-Barbu a funcţiei publice temporar vacante de secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Decizia nr. 310/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 310/2012 pentru numirea domnului Constantin Emil Moţ în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Pădurilor

 • Decizia nr. 310/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 310/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, ale art. 23 din Legea locuinţei nr. 114/1996, precum şi ale art. 480, 1429 şi 1436 din Codul civil

 • Decizia nr. 311/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 311/2012 privind eliberarea doamnei Melinte Doina Ofelia din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, la Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret

 • Decizia nr. 311/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 311/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 728 din Codul civil

 • Decizia nr. 312/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 312/2012 privind numirea doamnei Carmen Tocală în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, la Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret

 • Decizia nr. 312/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 312/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 998, 999, 1073, 1075, 1094 şi 1096 din Codul civil

 • Decizia nr. 313/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 313/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 969 şi 1073 din Codul civil

 • Decizia nr. 313/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 313/2012 privind eliberarea doamnei Dascălu Cristiana Andreia din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Decizia nr. 314/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 314/2012 privind eliberarea domnului Teodor Narcis Godeanu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Decizia nr. 314/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 314/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 53 alin. 2, art. 54, art. 55 şi art. 58 din Codul familiei

 • Decizia nr. 315/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 315/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 315/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 315/2012 privind numirea domnului Dan-Cornel Baranga în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Decizia nr. 316/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 316/2012 privind numirea domnului Ioan Nasleu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Decizia nr. 316/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 316/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică şi a celor ale art. 19 alin. (11) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

 • Decizia nr. 317/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 317/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 şi 481 din Codul civil

 • Decizia nr. 317/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 317/2012 privind numirea domnului Alin-Bogdan Drăgulin în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

 • Decizia nr. 318/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 318/2012 pentru numirea domnului Ovidiu Constantin Dăescu în funcţia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 • Decizia nr. 318/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 318/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (4), art. 26, art. 30 alin. (1) lit. a), b), h), j) şi o) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Decizia nr. 319/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 319/2012 privind numirea domnului Horia Ion Irimia în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 • Decizia nr. 319/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 319/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 32/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 32/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 32/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 32/2012 pentru numirea domnului Petronel-Mirel Dobrică în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Justiţiei

 • Decizia nr. 320/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 320/2012 pentru reluarea, la cerere, a activităţii şi stabilirea atribuţiilor doamnei Oprea Mica, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 320/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 320/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 320/2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 320/2012 privind furnizarea serviciilor media audiovizuale la cerere

 • Decizia nr. 321/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 321/2012 privind numirea domnului Claudiu Preoteasa în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 • Decizia nr. 321/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 321/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.911/2004 privind reglementarea situaţiei juridice a unor terenuri situate în oraşul Slănic-Moldova, judeţul Bacău

 • Decizia nr. 322/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 322/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 • Decizia nr. 322/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 322/2012 privind eliberarea domnului Szakal Andras Zsolt din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 • Decizia nr. 323/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 323/2012 privind numirea domnului Eugen Coifan în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 • Decizia nr. 323/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 323/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 324/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 324/2012 privind numirea domnului Sorin Vintilă Meşter în funcţia de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989

 • Decizia nr. 324/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 324/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 325/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 325/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 325/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 325/2012 privind eliberarea domnului Szell Lorincz din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret

 • Decizia nr. 326/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 326/2012 privind eliberarea domnului Sorin Moldovan din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret

 • Decizia nr. 326/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 326/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. a) teza a doua din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

 • Decizia nr. 327/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 327/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 248 şi 2481 din Codul penal

 • Decizia nr. 327/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 327/2012 privind numirea domnului Victor Lucian Ionescu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret

 • Decizia nr. 328/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 328/2012 privind numirea domnului Alin Petrache în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, la Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret

 • Decizia nr. 328/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 328/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 7, 8 şi 11 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 329/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 329/2012 pentru numirea domnului Gheorghe Predescu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 329/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 329/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 alin. 1 şi 2 şi art. 2781 alin. 1 şi 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 33/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 33/2012 privind numirea domnului Lukacs Vilmos în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor

 • Decizia nr. 33/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 33/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (1) raportat la art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor

 • Decizia nr. 330/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 330/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii de către domnul Tiberiu Bărbuleţiu

 • Decizia nr. 330/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 330/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală şi ale art. XXIV alin. (1) din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor

 • Decizia nr. 331/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 331/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 340 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 331/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 331/2012 privind eliberarea domnului Mircea Ioan Pavelescu din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 332/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 332/2012 privind eliberarea doamnei Cristina Chiriac din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 332/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 332/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă şi ale art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene

 • Decizia nr. 333/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 333/2012 privind eliberarea doamnei Ionela Bruchental-Pop din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 333/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 333/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 1 şi 12, art. 26 alin. (1) şi art. 31 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 334/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 334/2012 privind numirea doamnei Ruxandra Elena Gîndu în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 334/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 334/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (3) din Codul muncii

 • Decizia nr. 335/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 335/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. c), art. 2, art. 3, art. 4 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) şi art. 12 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 335/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 335/2012 privind suspendarea raportului de serviciu al domnului Corvin Nedelcu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 336/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 336/2012 privind eliberarea domnului Dan Gabriel Nichita din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale Anti-Doping

 • Decizia nr. 336/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 336/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 337/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 337/2012 privind numirea doamnei Doina Ofelia Melinte în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale Anti-Doping

 • Decizia nr. 337/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 337/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3201 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 338/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 338/2012 privind revocarea domnului Petru Lificiu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizia nr. 338/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 338/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (2) pct. (iv) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate

 • Decizia nr. 339/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 339/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Mircea Popa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului şi Pădurilor