20 Aprilie, 2019
 • Decizia nr. 26/2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 26/2011 privind recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 21/2011

 • Decizia nr. 260/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 260/2012 privind revocarea domnului Marian Proorocu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 • Decizia nr. 260/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 260/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 2 raportat la art. 277 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 261/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 261/2012 pentru numirea domnului Remus-Florinel Cernea în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 261/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 261/2012 asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, ale art. 257 alin. (22) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi ale art. 2963 lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 262/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 262/2012 asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 262/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 262/2012 pentru numirea domnului Liviu Harbuz în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primuluiministru

 • Decizia nr. 263/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 263/2012 pentru numirea domnului Eugen Orlando Teodorovici în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 263/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 263/2012 asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (22) şi art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 263/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 263/2012 privind sancţionarea cu retragerea aprobării a domnului Lupa Leonard Ionuţ, persoană semnificativă/conducător executiv la Societatea Comercială Centrum Asig Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 264/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 264/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 • Decizia nr. 264/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 264/2012 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Centrum Asig – Broker de Asigurare – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

 • Decizia nr. 264/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 264/2012 privind numirea domnului Dan Lucian Vlădescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 • Decizia nr. 265/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 265/2012 privind eliberarea doamnei Dorina Danielescu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Decizia nr. 265/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 265/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

 • Decizia nr. 266/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 266/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 457 alin. 2 teza a doua din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 266/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 266/2012 privind revocarea domnului Matei Mircea Leontin din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

 • Decizia nr. 267/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 267/2012 privind numirea domnului Doru Ciocan în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

 • Decizia nr. 267/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 267/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 coroborate cu art. 50 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor

 • Decizia nr. 268/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 268/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 268/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 268/2012 pentru eliberarea domnului Adrian Streinu-Cercel din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 • Decizia nr. 269/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 269/2012 pentru numirea domnului Răzvan Teohari Vulcănescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 • Decizia nr. 269/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 269/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. 2 lit. a) din Codul penal

 • Decizia nr. 27/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 27/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii şi ale Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 27/2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 27/2011 privind recursurile în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 28/2011

 • Decizia nr. 27/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 27/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general al Ministerului Sănătăţii de către domnul Ştefan Gati

 • Decizia nr. 27/2012, Consiliul pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar

  Decizia nr. 27/2012 privind adoptarea procedurii de avizare sau aprobare a actelor cu incidenţă asupra activităţii de audit statutar emise de către Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România

 • Decizia nr. 270/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 270/2012 pentru eliberarea domnului Ioan Stanomir din funcţia de preşedinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc

 • Decizia nr. 270/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 270/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 292 alin. 1 şi art. 295 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 271/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 271/2012 pentru eliberarea domnului Vladimir Tismăneanu din funcţia de preşedinte al Consiliului ştiinţific al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc

 • Decizia nr. 271/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 271/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 272/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 272/2012 privind numirea domnului Mihail Fâcă în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 • Decizia nr. 272/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 272/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 153 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 273/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 273/2012 pentru numirea domnului Dan-Andrei Muraru în funcţia de preşedinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc

 • Decizia nr. 273/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 273/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 274/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 274/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII pct. 43 şi art. XXIV alin. (1)-(3) din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor

 • Decizia nr. 274/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 274/2012 privind abrogarea unor decizii ale primului-ministru având ca obiect înfiinţarea de comisii, comitete sau grupuri de lucru interministeriale

 • Decizia nr. 275/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 275/2012 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru combaterea corupţiei, a criminalităţii organizate transnaţionale şi a formelor grave ale criminalităţii economice şi financiare

 • Decizia nr. 275/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 275/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 443 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 276/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 276/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 276/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 276/2012 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene

 • Decizia nr. 276/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 276/2012 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale SFINX BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 277/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 277/2012 privind înfiinţarea Comitetului interministerial în domeniul ordinii publice şi siguranţei cetăţeanului

 • Decizia nr. 277/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 277/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (11) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 278/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 278/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 278/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 278/2012 pentru înfiinţarea Comitetului interministerial privind politicile în domeniul energetic

 • Decizia nr. 278/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 278/2012 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale PARTENER AS BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 279/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 279/2012 privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de inspector general al Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

 • Decizia nr. 279/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 279/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. b) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 28/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 28/2012 privind eliberarea domnului Cătălin Ovidiu Baba din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 28/2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 28/2011 privind recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 27/2011

 • Decizia nr. 28/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 28/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 28/2012, Consiliul pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar

  Decizia nr. 28/2012 pentru adoptarea procedurii privind verificarea implementării Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari aprobate de Camera Auditorilor Financiari din România

 • Decizia nr. 280/2011, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 280/2011 privind avizarea constituirii şi funcţionării organismului de gestiune colectivă “Uniunea Producătorilor de Videograme din România – U.P.V.R.

 • Decizia nr. 280/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 280/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • Decizia nr. 280/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 280/2012 privind eliberarea domnului Dragoş Mihael Ciuparu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

 • Decizia nr. 281/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 281/2012 privind numirea domnului Tudor Prisecaru în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

 • Decizia nr. 281/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 281/2012 privind sancţionarea Societăţii Comerciale USC ALL FINANCE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

 • Decizia nr. 281/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 281/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 lit. a) şi art. 41 liniuţa a patra din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere

 • Decizia nr. 282/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 282/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, precum şi a dispoziţiilor art. 2781 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

 • Decizia nr. 282/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 282/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Mihai Şova a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Apărării Naţionale

 • Decizia nr. 282/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 282/2012 privind sancţionarea cu retragerea aprobării acordate a doamnei Elena Popescu, conducător executiv la Societatea Comercială USC ALL FINANCE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 283/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 283/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003

 • Decizia nr. 283/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 283/2012 pentru numirea domnului Dinu Zamfirescu în funcţia de preşedinte al Consiliului ştiinţific al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc

 • Decizia nr. 284/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 284/2012 pentru eliberarea domnului Borbely Karoly din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Decizia nr. 284/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 284/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 255 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 285/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 285/2012 privind numirea domnului Nicolae Rotileanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Decizia nr. 285/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 285/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

 • Decizia nr. 286/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 286/2012 privind numirea domnului Constantin Cătălin Chiper în funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 286/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 286/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. a) şi b) şi art. 1085 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 287/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 287/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 287/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 287/2012 privind numirea domnului Stan Popa în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 288/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 288/2012 pentru revocarea doamnei Domnica-Doina Pârcălabu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Pensii Publice

 • Decizia nr. 288/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 288/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 289/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 289/2012 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale NELBA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 289/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 289/2012 pentru numirea doamnei Ileana Ciutan în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Pensii Publice

 • Decizia nr. 289/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 289/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. IX din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor şi ale art. 118 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 29/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 29/2012 privind eliberarea domnului Alexandru Nazare din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 • Decizia nr. 29/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 29/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, precum şi a prevederilor art. 19 alin. (11) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

 • Decizia nr. 29/2012, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 29/2012 privind calendarul alegerilor parţiale pentru funcţia de vicepreşedinte al Biroului executiv naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România şi pentru aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale

 • Decizia nr. 290/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 290/2012 privind numirea domnului Dorel Fronea în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor

 • Decizia nr. 290/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 290/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 291/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 291/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 291/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 291/2012 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pe probleme sociale

 • Decizia nr. 292/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 292/2012 privind eliberarea doamnei Elvira Rodica Andronescu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 • Decizia nr. 292/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 292/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. f), art. 2, art. 3, art. 4 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), precum şi art. 12 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 293/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 293/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (21) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 293/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 293/2012 privind numirea doamnei Cristiana Barbu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 • Decizia nr. 294/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 294/2012 privind numirea domnului Doru Bădescu în funcţia de membru al Consiliului de administraţie şi de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 • Decizia nr. 294/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 294/2012 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Kall Broker de Asigurare – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 • Decizia nr. 294/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 294/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 alin. (3) şi art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte între profesionişti

 • Decizia nr. 295/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 295/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1), art. 13 alin. (1), (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte între profesionişti

 • Decizia nr. 295/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 295/2012 privind sancţionarea domnului Păcurar Florin Ioan, persoană semnificativă/conducător executiv la Societatea Comercială Kall Broker de Asigurare – S.R.L., cu retragerea aprobării

 • Decizia nr. 295/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 295/2012 privind eliberarea domnului Aurelian Popa din funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 296/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 296/2012 privind numirea domnului Marius Lucian Obreja în funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 296/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 296/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 156 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 297/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 297/2012 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 297/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 297/2012 privind eliberarea doamnei Szenczi Bianka din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 • Decizia nr. 298/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 298/2012 privind numirea domnului Mircea Fechet în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 • Decizia nr. 298/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 298/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 30 alin. 1, art. 34 alin. 2, art. 500 alin. 2, art. 516 pct. 8 din Codul de procedură civilă şi art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004