19 Ianuarie, 2020
 • Decizia nr. 222/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 222/2012 pentru numirea domnului Corneliu Mugurel Cozmanciuc în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor

 • Decizia nr. 222/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 222/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 451 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi ale art. I pct. 3 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României

 • Decizia nr. 223/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 223/2012 pentru numirea domnului Constantin-Adrian Balaban-Grăjdan în funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

 • Decizia nr. 223/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 223/2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 224/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 224/2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 224/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 224/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Corvin Nedelcu din funcţia publică, corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, de secretar general al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 225/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 225/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Iuliana Lascu din funcţia publică, corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, de secretar general al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale în funcţia publică, corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, de secretar general al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 225/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 225/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 şi art. 263 alin. 1 din Codul de procedură penală, art. 248, art. 249 şi art. 279 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, art. 1 alin. (1) şi (31), art. 2 şi art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002, a dispoziţiilor Legii nr. 54/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005, precum şi a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) şi (91) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decizia nr. 226/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 226/2012 pentru înfiinţarea Comitetului interministerial privind monitorizarea îndeplinirii obligaţiilor ce revin României din acordurile cu instituţiile financiare internaţionale

 • Decizia nr. 226/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 226/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XXIV alin. (1) din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, raportate la art. 3201 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 227/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 227/2012 pentru numirea domnului Florin Tunaru în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 227/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 227/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 128 alin. 2 din Codul penal şi art. 457 alin. 4 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 228/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 228/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (1) teza întâi, art. 5 alin. (2) şi art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, precum şi a dispoziţiilor articolului unic al Legii nr. 107/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002

 • Decizia nr. 228/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 228/2012 pentru numirea domnului Mihail Constantin în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 229/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 229/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Gheorghe Dobre din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 229/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 229/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 301 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 23/2012, Autorit. Naţ. de Suprav. a Preluc. Datelor cu Caracter Personal

  Decizia nr. 23/2012 privind stabilirea cazurilor în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal

 • Decizia nr. 23/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 23/2012 privind eliberarea, la cerere, a domnului Ştefan Gati din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 • Decizia nr. 23/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 23/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3852 raportat la art. 362 alin. 1 lit. a) cu referire la art. 3859 alin. 1 pct. 18 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 230/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 230/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII pct. 4 şi 9 din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor

 • Decizia nr. 230/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 230/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Robert Marius Cazanciuc a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 231/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 231/2012 pentru numirea domnului Florian Dorel Bodog în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 • Decizia nr. 231/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 231/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 alin. 21 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 232/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 232/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3201 alin. 6 şi 7 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 232/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 232/2012 privind eliberarea domnului Roatiş Cheţan Radu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 233/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 233/2012 pentru eliberarea domnului Octavian Liviu Bumbu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 233/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 233/2012 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale AQUA INVESTMENT BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 233/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 233/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 alin. 2 1 şi art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 234/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 234/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10, art. 403 alin. 1 şi art. 404 alin. 1 din Codul de procedură penală şi ale art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 234/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 234/2012 pentru eliberarea domnului Barna Tanczos din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 235/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 235/2012 pentru numirea domnului Gheorghe Albu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 235/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 235/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 741 din Codul penal

 • Decizia nr. 236/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 236/2012 pentru numirea domnului Dumitru Daniel Botănoiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 236/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 236/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 28, art. 29, art. 33 alin. (1) şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 237/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 237/2012 pentru eliberarea domnului Valentin Mocanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 • Decizia nr. 237/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 237/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 lit. c) şi art. 56 alin. (2) lit. m) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 238/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 238/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 238/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 238/2012 pentru numirea doamnei Georgeta Bratu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 • Decizia nr. 238/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 238/2012 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale CONTRACT ASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 239/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 239/2012 privind eliberarea domnului Corneliu Ceică din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 239/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 239/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 146 şi art. 215 alin. 5 din Codul penal

 • Decizia nr. 24/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 24/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 24/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 24/2012 pentru eliberarea doamnei Ştefania Gabriella Ferencz din funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 24/2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 24/2011 privind recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 9/2011

 • Decizia nr. 240/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 240/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (5), (7), (8) şi (10) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 240/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 240/2012 privind eliberarea domnului Csutak-Nagy Laszlo din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 241/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 241/2012 privind numirea domnului Marian Pinţur în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 241/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 241/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 alin. 2 şi art. 214 alin. 5 din Codul de procedură penală şi ale art. 4 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare

 • Decizia nr. 242/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 242/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 242/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 242/2012 privind numirea domnului Vladimir Alexandru Mănăstireanu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 243/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 243/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Elena Petraşcu din funcţia publică de secretar general al Ministerului Mediului şi Pădurilor în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 243/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 243/2012 privind aprobarea cererii de încetare a activităţii Societăţii Comerciale Direct Automotive Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 243/2012, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 243/2012 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 147/2012

 • Decizia nr. 243/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 243/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 244/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 244/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 244/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 244/2012 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Asiral Broker de Asigurare – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

 • Decizia nr. 244/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 244/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Daniel Şerbănescu a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Mediului şi Pădurilor

 • Decizia nr. 245/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 245/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Dragoş Ionuţ Bănescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului şi Pădurilor

 • Decizia nr. 245/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 245/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 245/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 245/2012 privind sancţionarea cu retragerea aprobării doamnei Nicoară (fostă Anghel) Vanesa, persoană semnificativă/conducător executiv la Societatea Comercială Asiral Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 246/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 246/2012 privind sancţionarea Societăţii Comerciale King of Brokers în România Broker de Asigurare S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

 • Decizia nr. 246/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 246/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Mircea Popa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului şi Pădurilor

 • Decizia nr. 246/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 246/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 392 alin. 4 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 247/2012, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 247/2012 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 147/2012

 • Decizia nr. 247/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 247/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 155, art. 157 şi art. 159 din Codul penal, a dispoziţiilor art. 224 şi ale secţiunii V1 a titlului III capitolul II din Codul de procedură penală, a dispoziţiilor art. 13 din Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României, precum şi a dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii

 • Decizia nr. 247/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 247/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Claudia-Mioara Manea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Apărării Naţionale

 • Decizia nr. 247/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 247/2012 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 146A din 11 octombrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 6 din 21 mai 2012 având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel în aşteptare pentru telefoanele mobile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 6 iunie 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 70/2012

 • Decizia nr. 248/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 248/2012 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 88A din 31 mai 2012 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 2 pronunţate la data de 22 februarie 2012 având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind cuantumul remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru coli de hârtie pentru copiator format A4, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 6 martie 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 17/2012

 • Decizia nr. 248/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 248/2012 pentru numirea domnului Rodin Traicu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Decizia nr. 248/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 248/2012 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale IMOSIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 248/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 248/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. 3 şi ale secţiunii V1 a titlului III capitolul II din Codul de procedură penală, ale art. 13 din Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României, ale Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 508/2004

 • Decizia nr. 249/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 249/2012 privind numirea domnului Mihai Ţurcanu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 249/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 249/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 741 din Codul penal şi ale art. 3201 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 25/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 25/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 25/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 25/2012 privind numirea doamnei Ştefania Gabriella Ferencz în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 • Decizia nr. 250/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 250/2012 privind eliberarea doamnei Balla Tullia Imola din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 250/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 250/2012 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale LOWE ASISGROUP BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 250/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 250/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi a prevederilor art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 251/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 251/2012 privind eliberarea doamnei Rodica Mioara Toth din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 251/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 251/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 252/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 252/2012 privind numirea domnului Bogdan Cristian Nica în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 252/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 252/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor

 • Decizia nr. 253/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 253/2012 privind numirea domnului Marcel Bogdan Pandelică în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 253/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 253/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 şi art. 34 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 254/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 254/2012 privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale INTERAS BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 254/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 254/2012 privind numirea domnului Marius Alexandru Dunca în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 254/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 254/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 118 alin. (2), alin. (31) şi alin. (4), precum şi art. 120 alin. (1) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 255/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 255/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (3) şi (4) şi art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Decizia nr. 255/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 255/2012 privind numirea doamnei Natalia Elena Intotero în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

 • Decizia nr. 256/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 256/2012 privind revocarea domnului Gheorghe Popescu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 • Decizia nr. 256/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 256/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, în ansamblul său, şi, în special, ale art. 1 alin. (1) din aceeaşi lege

 • Decizia nr. 257/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 257/2012 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu

 • Decizia nr. 257/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 257/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 258/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 258/2012 privind revocarea doamnei Lorincz Csilla din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 • Decizia nr. 258/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 258/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte între profesionişti

 • Decizia nr. 258/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 258/2012 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Businesswide Broker de Asigurare – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 259/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 259/2012 privind revocarea domnului Abos Gabriel din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 • Decizia nr. 259/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 259/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, în ansamblul său, şi, în special, ale art. 1 alin. (1) şi art. 16 din aceeaşi lege

 • Decizia nr. 26/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 26/2012 privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Sergiu Noruţ Stănişteanu, secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Decizia nr. 26/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 26/2012 referitoare la admiterea obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2), art. 49 alin. (2), art. 54 şi art. 56 din Legea privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate