19 Ianuarie, 2020
 • Decizia nr. 187/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 187/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. 1 şi art. 171-173 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 188/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 188/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 7 şi 10, art. 303 şi art. 331 din Codul de procedură penală, precum şi a dispoziţiilor art. I pct. 3 şi art. III pct. 1 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României

 • Decizia nr. 188/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 188/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Maria Ligor a funcţiei publice temporar vacante de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 189/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 189/2012 privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 • Decizia nr. 189/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 189/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) pct. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

 • Decizia nr. 19/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 19/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 19/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 19/2012 privind încetarea detaşării domnului Onescu Lilian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcţia publică de consilier superior în cadrul Unităţii de implementare a proiectelor finanţate din fonduri structurale din structura Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 190/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 190/2012 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ADECAR BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 190/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 190/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XXIV alin. (1) din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor şi art. 3201 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 190/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 190/2012 pentru numirea doamnei Denisa Oana Pătraşcu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 • Decizia nr. 191/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 191/2012 pentru reluarea, la cerere, a activităţii doamnei Mica Oprea în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 191/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 191/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. 4 şi 5 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 192/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 192/2012 pentru eliberarea doamnei Iulia Adriana Oana Badea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 192/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 192/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 141 alin. 1 teza finală din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 192/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 192/2012 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru utilizarea prin radiodifuzare a unor opere cinematografice şi alte opere audiovizuale din repertoriul organismelor de gestiune colectivă

 • Decizia nr. 193/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 193/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 193/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 193/2012 pentru numirea domnului Stelian Victor Fedorca în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 194/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 194/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 alin. (3) din Legea energiei electrice nr. 13/2007

 • Decizia nr. 194/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 194/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a atribuţiilor de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor

 • Decizia nr. 195/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 195/2012 pentru numirea domnului Alexandru Rafila în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 • Decizia nr. 195/2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

 • Decizia nr. 195/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 195/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 alin. (4) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 196/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 196/2012 pentru numirea domnului Ursu Marius Arthur în funcţia de director general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

 • Decizia nr. 196/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 196/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 243 alin. (1) sintagma nescadentă la data publicării din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 197/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 197/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. c) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 197/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 197/2012 pentru numirea domnului Iulian Matache în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

 • Decizia nr. 198/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 198/2012 pentru numirea domnului Paraschiv Gigel în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 198/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 198/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3201 din Codul de procedură penală şi art. XXIV alin. (1)-(3) din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor

 • Decizia nr. 198/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 198/2012 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 121A din 13 septembrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale

 • Decizia nr. 199/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 199/2012 privind revocarea Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 287/2011 privind accesul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor la sistemul informatic al organismelor de gestiune colectivă

 • Decizia nr. 199/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 199/2012 pentru numirea domnului Victor Opaschi în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional

 • Decizia nr. 199/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 199/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 199/2011, Consiliul Europei

  Decizia nr. 199/2011 de modificare a articolului 136 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro (2011/199/UE)

 • Decizia nr. 2/2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 2/2012 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 2/2012

 • Decizia nr. 2/2012, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 2/2012 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Palanca

 • Decizia nr. 2/2012, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 2/2012 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 • Decizia nr. 2/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 2/2012 asupra respingerii obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Decizia nr. 2/2012, Camera de Comerţ şi Industrie a României

  Decizia nr. 2/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României

 • Decizia nr. 2/2012, Senatul României

  Decizia nr. 2/2012 privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

 • Decizia nr. 2/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 2/2012 privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, de către domnul Daniel Şerbănescu a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Mediului şi Pădurilor

 • Decizia nr. 2/2012, Parlamentul României

  Decizia nr. 2/2012 privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 20/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 20/2012 pentru eliberarea la cerere, pe motive de sănătate, a domnului Eugen Georgescu din funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 • Decizia nr. 20/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 20/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) şi (3) şi art. 22 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

 • Decizia nr. 200/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 200/2012 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale UNITED INSURANCE BROKERS – BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 200/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 200/2012 pentru eliberarea doamnei Alina Mihaela Bica din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

 • Decizia nr. 200/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 200/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 119 alin. 3 şi art. 120 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 201/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 201/2012 pentru numirea domnului Florin Aurel Moţiu în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei

 • Decizia nr. 201/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 201/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 202/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 202/2012 pentru numirea doamnei Simona-Maya Teodoroiu în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei

 • Decizia nr. 202/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 202/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 203/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 203/2012 pentru numirea domnului Ovidiu Puţura în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei

 • Decizia nr. 203/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 203/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 204/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 204/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei de către domnul Silviu-Gabriel Barbu

 • Decizia nr. 204/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 204/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 173 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară şi ale prevederilor art. 418 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

 • Decizia nr. 205/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 205/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Justiţiei de către doamna Silvia-Ileana Vişoiu

 • Decizia nr. 205/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 205/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice

 • Decizia nr. 206/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 206/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 206/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 206/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Ciprian Sebastian Badea a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 206/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 206/2012 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă DACIN SARA Drepturi de Autor în Cinematografie-Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual drept colector al remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor reprezentaţi de către DACIN SARA, pentru utilizarea prin radiodifuzare a unor opere cinematografice şi altor opere audiovizuale de către organismele de televiziune

 • Decizia nr. 207/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 207/2012 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă PERGAM – Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice drept colector al remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor reprezentaţi de către PERGAM, pentru utilizarea prin radiodifuzare a operelor scrise de către organismele de televiziune

 • Decizia nr. 207/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 207/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ciprian Sebastian Badea a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 207/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 207/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 97 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 207/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 207/2012 privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii Comerciale TERRA – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 208/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 208/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice de către domnul Corneliu Cazacu

 • Decizia nr. 208/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 208/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene

 • Decizia nr. 209/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 209/2012 pentru eliberarea domnului Marius-Constantin Fecioru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 • Decizia nr. 209/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 209/2012 referitoare la respingerea sesizării de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului nr. 1 din 9 februarie 2012 pentru acordarea încrederii Guvernului

 • Decizia nr. 21/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 21/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 21/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 21/2012 pentru numirea domnului Dumitru-Nicu Cornoiu în funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 • Decizia nr. 21/2012, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 21/2012 pentru completarea anexei nr. 1 la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii dentişti şi pentru aprobarea Regulamentului de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România

 • Decizia nr. 210/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 210/2012 pentru eliberarea domnului Iosif Moldovan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 • Decizia nr. 210/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 210/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 211/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 211/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 lit. z) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 211/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 211/2012 pentru numirea domnului Ovidiu Artopolescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 • Decizia nr. 211/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 211/2012 privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări de la Societatea Omniasig Vienna Insurance Group – S.A., în calitate de cedent, către Societatea BCR Asigurări Vienna Insurance Group – S.A., în calitate de cesionar, şi a fuziunii prin absorbţie încheiate între Societatea BCR Asigurări Vienna Insurance Group – S.A., în calitate de societate absorbantă, şi Societatea Omniasig Vienna Insurance Group – S.A., în calitate de societate absorbită

 • Decizia nr. 212/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 212/2012 privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Ştefan Gati a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii

 • Decizia nr. 212/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 212/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 213/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 213/2012 privind eliberarea, la cerere, a domnului Eugen Tomac din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

 • Decizia nr. 213/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 213/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 lit. g) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor*

 • Decizia nr. 214/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 214/2012 privind eliberarea, la cerere, a domnului Constantin Cerbulescu din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 214/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 214/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 215/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 215/2012 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 215/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 215/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 216/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 216/2012 privind numirea prin mobilitate a domnului Mircea Dragoş Valentin în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 216/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 216/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 217/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 217/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 217/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 217/2012 privind numirea prin mobilitate a domnului Popa Dumitru în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 218/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 218/2012 privind numirea prin mobilitate a domnului Horvath Levente-Akos în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 218/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 218/2012 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale S.I.N. INSURANCE BROKER – S.R.L.

 • Decizia nr. 218/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 218/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 219/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 219/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 219/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 219/2012 privind eliberarea domnului Mihai Capră din funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 22/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 22/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 51 alin. (1) fraza întâi sintagma fără posibilitatea reînvestirii din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Decizia nr. 22/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 22/2012 pentru numirea domnului Cosmin Sabo în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului Naţional de Statistică

 • Decizia nr. 220/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 220/2012 privind eliberarea domnului Gheorghe Emacu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 220/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 220/2012 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale CONSENS ASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 220/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 220/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 • Decizia nr. 221/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 221/2012 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale BEST TEAM ASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 221/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 221/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 lit. f) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum şi a prevederilor art. 1 din Anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 221/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 221/2012 pentru numirea domnului Mihai-Viorel Fifor în funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor