20 Iunie, 2019
 • Decizia nr. 160/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 160/2012 pentru eliberarea domnului Anton Niculescu din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 1600/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1600/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii partidelor politice nr. 14/2003, ale Legii nr. 43/2003 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, ale Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice, ale Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale şi ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 1601/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1601/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, art. 43 alin. 1 şi 3 din Codul familiei, art. 318 alin. 1 teza a doua şi art. 581 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1602/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1602/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 1603/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1603/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 alin. (4) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1604/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1604/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399, art. 400 şi art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1605/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1605/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate

 • Decizia nr. 1606/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1606/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3) şi art. 34 alin. (1)-(3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 • Decizia nr. 1607/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1607/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii şi ale Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 1608/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1608/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1609/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1609/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. a), art. 8, art. 11 şi art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 161/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 161/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 şi art. 39 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 161/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 161/2012 pentru numirea domnului Dan Petre în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 1610/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1610/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 258 alin. 2 din Codul penal, precum şi a dispoziţiilor art. I pct. 3 şi art. III pct. 1 şi 2 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României

 • Decizia nr. 1611/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1611/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 147 şi art. 258 alin. 1 din Codul penal, art. 44 din Codul de procedură penală, precum şi a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) lit. a) şi art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 1612/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1612/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. 2 cu referire la art. 48 alin. 1 lit. d) şi art. 2781 alin. 5 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1613/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1613/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7231 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1614/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1614/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4041 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1615/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1615/2011 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor pct. 10 din lista referitoare la sporuri şi alte drepturi ale personalului didactic din învăţământ cuprinsă în anexa nr. II/1 privind reglementări specifice personalului contractual din unităţile de învăţământ la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art. 7 din cap. I lit. B Reglementări specifice personalului didactic din învăţământ din anexa nr. II Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Învăţământ» la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 6 din anexa nr. 5 Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic şi personalului didactic auxiliar din învăţământ la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 • Decizia nr. 1616/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1616/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 449 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1617/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1617/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 304 pct. 9 şi ale art. 3041 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1618/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1618/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3201 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1619/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1619/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 305 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 162/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 162/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 162/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 162/2012 pentru eliberarea domnului Mihai Gogancea-Vătăşoiu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 1620/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1620/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 321 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1621/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1621/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 311 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1622/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1622/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1), art. 13 alin. (2), art. 14 alin. (1) lit. t), art. 36, art. 88 alin. (1) lit. b) şi d) şi alin. (2) şi (3), art. 91, art. 92 şi art. 95 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

 • Decizia nr. 1623/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1623/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

 • Decizia nr. 1624/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1624/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4041 şi ale art. 4042 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1625/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1625/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1626/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1626/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1627/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1627/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 61 şi art. 106 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin

 • Decizia nr. 1628/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1628/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1629/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1629/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

 • Decizia nr. 163/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 163/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 9 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 163/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 163/2012 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Marius Cristian Iuraşcu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional

 • Decizia nr. 1630/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1630/2011 referitoare la respingerea sesizării de neconstituţionalitate a Hotărârii Senatului nr. 53 din 23 noiembrie 2011 privind constatarea încetării de drept a statutului de membru al Biroului permanent şi preşedinte al Senatului a domnului senator Mircea-Dan Geoană

 • Decizia nr. 1631/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1631/2011 referitoare la respingerea sesizării de neconstituţionalitate a Hotărârii Senatului nr. 54 din 28 noiembrie 2011 pentru alegerea preşedintelui Senatului

 • Decizia nr. 1632/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1632/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 1633/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1633/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 164/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 164/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 66 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 164/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 164/2012 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Ioan Cristian Haiduc din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii

 • Decizia nr. 165/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 165/2012 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Eugen-Dicones Curteanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

 • Decizia nr. 165/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 165/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1473 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi art. 116 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 166/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 166/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 lit. f) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 166/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 166/2012 pentru numirea doamnei Anca Nicoleta Alexandrescu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 167/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 167/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Todea Andrei-Barbu a funcţiei publice temporar vacante, din categoria înalţilor funcţionari publici, de secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Decizia nr. 167/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 167/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 lit. h), art. 2 alin. (4), art. 3, art. 4 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) şi art. 12 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 168/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 168/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 168/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 168/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Radu Nicolae Chiurtu a funcţiei publice temporar vacante, din categoria înalţilor funcţionari publici, de secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Decizia nr. 169/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 169/2012 privind constatarea suspendării, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Szabo Claudia Ioana, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 169/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 169/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1), art. 13 alin. (2), art. 14 alin. (1) lit. t), art. 14 alin. (2), art. 36, art. 88 alin. (1) lit. b) şi d), alin. (2) şi (3), art. 91, art. 92 şi art. 95 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

 • Decizia nr. 17/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 17/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 41 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 13/2007

 • Decizia nr. 17/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 17/2012 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 2 pronunţate la data de 22 februarie 2012 având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind cuantumul remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru coli de hârtie pentru copiator format A4

 • Decizia nr. 17/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 17/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Anton Dady Steiner a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

 • Decizia nr. 17/2012, Consiliul pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar

  Decizia nr. 17/2012 privind procedura de informare şi consultare în vederea elaborării şi adoptării normelor şi reglementărilor proprii cu privire la supravegherea publică a activităţii de audit statutar

 • Decizia nr. 17/2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 17/2012 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 17/2012

 • Decizia nr. 17/2012, Consiliul Concurenţei

  Decizia nr. 17/2012 privind operaţiunea de concentrare economică prin care Societatea Comercială Sensiblu – S.R.L. a dobândit controlul unic asupra fondului de comerţ aferent unui număr de 90 de farmacii aparţinând Societăţii Comerciale News Quality Pharma – S.R.L.

 • Decizia nr. 170/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 170/2012 privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de director general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

 • Decizia nr. 170/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 170/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 • Decizia nr. 171/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 171/2012 pentru eliberarea domnului Dragoş Doroş din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 171/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 171/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 172/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 172/2012 pentru numirea domnului Claudiu Doltu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 172/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 172/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6132 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 173/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 173/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general al Ministerului Administraţiei şi Internelor de către domnul Stoica Ion

 • Decizia nr. 173/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 173/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (7) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 174/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 174/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 124 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 174/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 174/2012 pentru numirea domnului Liviu Voinea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 175/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 175/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Manuela-Irina Pătrăşcoiu a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 175/2012, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 175/2012 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare – START, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 62/2012

 • Decizia nr. 175/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 175/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 176/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 176/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 360 alin. 1 şi 3 şi art. 38514 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 176/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 176/2012 pentru eliberarea domnului Mihail Vasile-Ozunu din funcţia de secretar de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului la Ministerul Apărării Naţionale

 • Decizia nr. 177/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 177/2012 pentru numirea domnului Dan Tătaru în funcţia de secretar de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului la Ministerul Apărării Naţionale

 • Decizia nr. 177/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 177/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 112, art. 113 alin. 1 şi 2 şi art. 115 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 178/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 178/2012 privind eliberarea domnului Cătălin Teodor Vătafu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Europene

 • Decizia nr. 178/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 178/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 179/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 179/2012 privind numirea domnului Alexandru Răzvan Cotovelea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Europene

 • Decizia nr. 179/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 179/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) şi alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 18/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 18/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, 3, 6 şi 7 din Decretul-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie, ale art. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, precum şi a celor din anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990 şi anexa la Legea nr. 85/1992

 • Decizia nr. 18/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 18/2012 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică a fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale producătorilor de fonograme, ale artiştilor interpreţi sau executanţi, pentru fonograme şi pentru audiovizual

 • Decizia nr. 18/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 18/2012 privind numirea doamnei Andreea Maria Paul, consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru, în calitate de membru al Comisiei pentru coordonarea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica – S.A. Bucureşti

 • Decizia nr. 180/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 180/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 317, 323 şi 334 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 180/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 180/2012 pentru eliberarea domnului chestor principal de poliţie Tobă Petre din funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 181/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 181/2012 pentru numirea domnului chestor principal de poliţie Căbulea Ioan-Nicolae în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 181/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 181/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 182/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 182/2012 privind eliberarea domnului chestor de poliţie Popa Liviu din funcţia de inspector general al Poliţiei Române

 • Decizia nr. 182/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 182/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 raportat la art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 183/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 183/2012 privind numirea domnului chestor principal de poliţie Tobă Petre în funcţia de inspector general al Inspectoratului General al Poliţiei Române

 • Decizia nr. 183/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 183/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 12 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 184/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 184/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

 • Decizia nr. 184/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 184/2012 pentru numirea doamnei Geanina Cristina Puşcaşu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 185/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 185/2012 pentru numirea doamnei Floarea Şerban în funcţia de secretar de stat pentru armamente la Ministerul Apărării Naţionale

 • Decizia nr. 185/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 185/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XXIV alin. (2) din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor şi ale art. 3201 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 185/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 185/2012 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale STRATEGIC INSURANCE BROKER – S.R.L.

 • Decizia nr. 186/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 186/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale

 • Decizia nr. 186/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 186/2012 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Barac Lidia din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

 • Decizia nr. 186/2012, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 186/2012 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 147/2012

 • Decizia nr. 187/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 187/2012 privind încetarea raportului de serviciu al domnului Tănăsescu Gabriel, secretar general al Ministerului Justiţiei