20 Aprilie, 2019
 • Decizia nr. 151/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 151/2012 privind numirea prin mobilitate a domnului Barczi Gyozo Istvan în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 151/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 151/2012 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise gestionate de Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice – PERGAM

 • Decizia nr. 1512/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1512/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 1513/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1513/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor subpunctului 2.5.6 al punctului 2 Memoriu al listei I Piese scrise a secţiunii A Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – P.A.C. din anexa nr. 1 la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 1514/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1514/2011 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (3)-(6) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*

 • Decizia nr. 1515/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1515/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 218 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1517/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1517/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. b) şi art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 1518/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1518/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 88 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 1519/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1519/2011 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 152/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 152/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 152/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 152/2012 privind numirea prin mobilitate a domnului Marossy Zoltan-Gheorghe în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 152/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 152/2012 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM) drept colector al remuneraţiilor datorate artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea de către organismele de televiziune a fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora, prin gestiune colectivă obligatorie

 • Decizia nr. 1520/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1520/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 1521/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1521/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 220 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1522/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1522/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. a), art. 4 alin. (4), art. 8 lit. a) şi art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 1523/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1523/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1141 alin. 3 şi art. 156 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1524/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1524/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 62 alin. 3 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin

 • Decizia nr. 1525/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1525/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 • Decizia nr. 1526/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1526/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 lit. e), art. 43 alin. (1) lit. e), art. 68 şi art. 70 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 153/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 153/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Decizia nr. 153/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 153/2012 privind numirea prin mobilitate a domnului Roman CristianConstantin în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 1534/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1534/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 1535/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1535/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 1536/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1536/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 şi art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni deţinute de stat la societăţile comerciale

 • Decizia nr. 1537/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1537/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 şi art. 57 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1538/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1538/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1539/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1539/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 319 alin. 2 teza întâi din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 154/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 154/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 154/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 154/2012 privind numirea prin mobilitate a domnului Gyorgy Ervin în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 154/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 154/2012 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) drept colector al remuneraţiilor datorate producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea de către organismele de televiziune a fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora, prin gestiune colectivă obligatorie

 • Decizia nr. 1540/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1540/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2, art. 13 alin. (2), art. 14 alin. (1) lit. t) şi alin. (2), art. 35 alin. (1) şi (2), art. 36, art. 38 alin. (1), art. 46 alin. (2), art. 55 alin. (3), art. 88 alin. (1) lit. b) şi d) şi alin. (2) şi (3), art. 89, art. 91, art. 92 şi art. 95 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

 • Decizia nr. 1541/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1541/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1), art. 13 alin. (2), art. 14 alin. (1) lit. t) şi alin. (2), art. 35 alin. (1) şi (2), art. 36, art. 38, art. 46 alin. (2), art. 55 alin. (3), art. 88 alin. (1)-(3), art. 89, art. 91, art. 92 şi art. 95 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

 • Decizia nr. 1542/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1542/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (4) lit. m) şi art. 145 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi ale art. 119 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1543/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1543/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 450 alin. 4 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1544/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1544/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 138 alin. 1 pct. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1545/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1545/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 418 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

 • Decizia nr. 1546/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1546/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte între profesionişti

 • Decizia nr. 1547/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1547/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Decizia nr. 1548/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1548/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3731 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1549/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1549/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15-23 din Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii şi ale art. 5-10 din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă

 • Decizia nr. 155/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 155/2012 privind numirea prin mobilitate a domnului Ladanyi Laszlo-Zsolt în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 155/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 155/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. c), art. 2-5 şi art. 12 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 1550/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1550/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) pct. 31 şi art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

 • Decizia nr. 1551/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1551/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) pct. 4 şi art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

 • Decizia nr. 1552/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1552/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 42 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 1553/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1553/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 alin. (2) şi art. 94 alin (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 1554/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1554/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 286 alin. (1), art. 2871-2876 şi art. 28716 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi art. 725 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1555/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1555/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizia nr. 1556/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1556/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 62 alin. (1) lit. a) şi art. 63 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, ale art. 36 alin. (2) şi art. 40 lit. j) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii şi ale art. 9 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decizia nr. 1557/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1557/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (3), art. 15 alin. (1) şi art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizia nr. 1558/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1558/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 1559/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1559/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. IV şi art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare

 • Decizia nr. 156/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 156/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. f), art. 2-5 şi art. 12 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 156/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 156/2012 privind numirea prin mobilitate a domnului Vegh Alexandru în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 1560/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1560/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 1561/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1561/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 1562/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1562/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18 alin. (1) şi art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 1563/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1563/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 998 şi art. 999 din Codul civil din 1864, precum şi ale art. 1 alin. (2) lit. a) şi lit. e) pct. (i) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

 • Decizia nr. 1564/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1564/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 1565/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1565/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 1566/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1566/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, precum şi a legii în integralitatea ei

 • Decizia nr. 1567/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1567/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 60 din Legea nr. 4/1953 privind Codul familiei

 • Decizia nr. 1568/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1568/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) lit. d) şi ale art. 44 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

 • Decizia nr. 1569/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1569/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

 • Decizia nr. 157/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 157/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • Decizia nr. 157/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 157/2012 privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de inspector general al Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

 • Decizia nr. 1570/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1570/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 • Decizia nr. 1571/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1571/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 1572/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1572/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1573/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1573/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Decizia nr. 1574/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1574/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6531 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României

 • Decizia nr. 1576/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1576/2011 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Decizia nr. 1577/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1577/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, referitoare la posibilitatea modificării tabelelor prin hotărâre a Guvernului, precum şi a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010, aprobată prin Legea nr. 92/2010, în ansamblu

 • Decizia nr. 1578/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1578/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

 • Decizia nr. 1579/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1579/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. f) şi art. 2-12 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 158/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 158/2012 pentru numirea domnului Daniel Dăianu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 158/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 158/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 • Decizia nr. 158/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 158/2012 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM) drept colector, până la pronunţarea de către instanţa de judecată a unei hotărâri definitive şi irevocabile, al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ şi a celor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune

 • Decizia nr. 1582/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1582/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16, art. 17 şi art. 19 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1583/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1583/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (1) lit. g) pct. 2 şi 3 şi art. 50 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorului

 • Decizia nr. 1584/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1584/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 44 din Legea nr. 338/2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 1585/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1585/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1586/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1586/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 alin. 1 şi 3 şi art. 276 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1587/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1587/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 1588/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1588/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 38 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, ale art. 139 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi ale Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 38/2009 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

 • Decizia nr. 1589/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1589/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 alin. (91) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decizia nr. 159/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 159/2012 privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări de la Societatea de Asigurări Chartis România – S.A. la Sucursala Bucureşti a Chartis Europe Limited Londra şi retragerea, la cerere, a autorizaţiei de funcţionare acordate Societăţii de Asigurări Chartis România – S.A.

 • Decizia nr. 159/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 159/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii şi ale Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 159/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 159/2012 privind numirea domnului Ion Lazăr în funcţia de secretar de stat, şef al Corpului de control al primului-ministru

 • Decizia nr. 1590/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1590/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. c), art. 2-5 şi art. 12 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 1591/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1591/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă

 • Decizia nr. 1592/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1592/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940

 • Decizia nr. 1593/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1593/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 alin. (2) şi ale art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 1599/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1599/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. (1) lit. c), alin. (11), alin. (3) şi alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 16/2012, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 16/2012 privind modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 16/2006 privind eliberarea Certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România

 • Decizia nr. 16/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 16/2012 privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Andrei Cosmin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 16/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 16/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940

 • Decizia nr. 16/2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 16/2012 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 15/2012

 • Decizia nr. 160/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 160/2012 privind sancţionarea Societăţii de Asigurare-Reasigurare LIG INSURANCE – S.A. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 160/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 160/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 lit. p), art. 6 alin. (2) şi art. 73 pct. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă