25 Aprilie, 2019
 • Decizia nr. 1395/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1395/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 243 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 1396/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1396/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 494 din Codul civil

 • Decizia nr. 1397/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1397/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 597 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1398/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1398/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 1399/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1399/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 300 alin. 2 şi 3 şi art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 14/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 14/2012 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 382/2009 privind componenţa Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor

 • Decizia nr. 14/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 14/2012 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 1 din data de 9 februarie 2012 având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind lista aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată şi cuantumul acesteia

 • Decizia nr. 14/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 14/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (9), art. 6 alin. (1), art. 9 alin. (1) şi art. 15 din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local

 • Decizia nr. 14/2012, Senatul României

  Decizia nr. 14/2012 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 30 octombrie-2 noiembrie 2012

 • Decizia nr. 14/2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 14/2012 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 16/2012

 • Decizia nr. 140/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 140/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 140/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 140/2012 pentru numirea domnului Nicolae Zaharescu în funcţia de secretar de stat, purtător de cuvânt al Guvernului, în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 1400/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1400/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 1401/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1401/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare

 • Decizia nr. 1402/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1402/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 136 alin. (6), art. 142 alin. (3) şi art. 172 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1403/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1403/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. b) şi art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1407/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1407/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 317 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 141/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 141/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 614 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 141/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 141/2012 pentru eliberarea domnului Gheorghe Răzvan Murgeanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

 • Decizia nr. 1411/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1411/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1413/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1413/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 129 alin. 6 şi art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1417/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1417/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 317 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1418/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1418/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

 • Decizia nr. 142/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 142/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 142/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 142/2012 pentru numirea domnului Boloş Marcel Ioan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

 • Decizia nr. 1421/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1421/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I, IV şi V din Ordonanţa Guvernului nr. 55/2003 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Naţionale a Petrolului Petrom – S.A. Bucureşti, precum şi pentru modificarea şi completarea cadrului legal în domeniul privatizării pentru societăţile comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Decizia nr. 1424/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1424/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 153 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1425/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1425/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 267 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 1426/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1426/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing

 • Decizia nr. 143/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 143/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 143/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 143/2012 pentru eliberarea domnului Dragoş-George Bogdan din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 1432/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1432/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 53 şi art. 82 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 1439/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1439/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 126 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 • Decizia nr. 144/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 144/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

 • Decizia nr. 144/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 144/2012 pentru eliberarea domnului Nicolae Ivăşchescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 • Decizia nr. 145/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 145/2012 pentru numirea domnului Achim Irimescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 145/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 145/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 189 alin. 1 pct. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1452/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1452/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 501 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1453/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1453/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1454/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1454/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 248-254 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1457/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1457/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. (7) din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 1458/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1458/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (3) şi art. 76 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1459/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1459/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61 lit. e) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii şi ale art. 404 alin. (2) şi art. 406 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 146/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 146/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3731 alin. 2, art. 399 alin. 21 şi art. 515 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 146/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 146/2012 pentru eliberarea domnului Viorel Oancea din funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru politica de apărare şi planificare la Ministerul Apărării Naţionale

 • Decizia nr. 1460/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1460/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 1461/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1461/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 şi ale art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decizia nr. 1462/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1462/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 şi 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 • Decizia nr. 1464/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1464/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 şi art. 187 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 1465/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1465/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar

 • Decizia nr. 147/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 147/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 147/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 147/2012 pentru numirea domnului Sebastian Huluban în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru politica de apărare şi planificare la Ministerul Apărării Naţionale

 • Decizia nr. 147/2012, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 147/2012 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

 • Decizia nr. 1471/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1471/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. f) şi art. 3 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 1474/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1474/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 2, 4 şi 5, art. 325, art. 387 alin. 1 pct. 3, art. 388 alin. 1 pct. 5, art. 453 alin. 1 şi art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1475/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1475/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1), art. 6, art. 7 alin. (1), art. 9 şi 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte între profesionişti

 • Decizia nr. 1476/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1476/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, ale art. 11 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi ale art. I pct. 3 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României

 • Decizia nr. 1478/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1478/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 • Decizia nr. 1479/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1479/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 148/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 148/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 101 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 148/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 148/2012 privind numirea domnului Sorin Dan Mihalache în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 • Decizia nr. 148/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 148/2012 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Încheierii de şedinţă pronunţate în camera de consiliu din data de 23 august 2012 privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Hotărârea arbitrală nr. 7 din data de 6 iulie 2012, având ca obiect stabilirea punctului de vedere comun al organismelor de gestiune colectivă cu privire la metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual şi ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie, publicată prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 132/2012 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 31 iulie 2012

 • Decizia nr. 1480/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1480/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decizia nr. 1481/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1481/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 1482/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1482/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. c), art. 2 şi art. 3 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 1485/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1485/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3712 alin. 3 teza a doua din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1486/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1486/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2821 şi ale art. 299 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1487/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1487/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2811 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1488/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1488/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 1 alin. (3) din Legea concurenţei nr. 21/1996

 • Decizia nr. 1489/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1489/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 2 din Codul de procedură civilă şi ale art. 18 coroborate cu art. 14 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 149/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 149/2012 privind numirea prin mobilitate a domnului Iftimoaei Ciprian Constantin în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 149/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 149/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (3) şi art. 76 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 149/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 149/2012 privind modificarea Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 45/2012 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi – ARAIEX drept colector al remuneraţiilor datorate artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune

 • Decizia nr. 1490/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1490/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (10) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1491/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1491/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Decretului nr. 186/1961 privind aderarea Republicii Populare Române la Convenţia pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine, adoptată la New York, la 10 iunie 1958

 • Decizia nr. 1492/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1492/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 317 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1493/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1493/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 317 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă şi ale art. 18 coroborate cu art. 14 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 1494/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1494/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment

 • Decizia nr. 1495/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1495/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 9 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1496/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1496/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 401 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1497/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1497/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1081 alin. 1 lit. a) şi b) şi art. 1085 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1499/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1499/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor

 • Decizia nr. 15/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 15/2012 pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 24/2010 privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 • Decizia nr. 15/2012, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 15/2012 privind componenţa Comisiei superioare de disciplină a Colegiului Medicilor Dentişti din România

 • Decizia nr. 15/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 15/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (3) teza a doua din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi

 • Decizia nr. 15/2012, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 15/2012 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 • Decizia nr. 15/2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 15/2012 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 12/2012 este legal constituit, conform dispoziţiilor 3306 alin. 1 din Codul de procedură civilă, modificat şi completat prin Legea nr. 202/2010, Legea nr. 71/2011 şi Legea nr. 60/2012, precum şi ale art. 272 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare

 • Decizia nr. 150/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 150/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (2) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 150/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 150/2012 privind numirea prin mobilitate a domnului Cîrstoiu Ion în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 1500/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1500/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. (1) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

 • Decizia nr. 1501/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1501/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1502/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1502/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 • Decizia nr. 1503/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1503/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1504/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1504/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 1505/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1505/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 227 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 1506/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1506/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 1, art. 8 alin. (3) şi (7), art. 11 alin. (1) lit. a) şi b) şi art. 33 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1507/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1507/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 1508/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1508/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 191 pct. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1509/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1509/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 şi art. 40 alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 • Decizia nr. 151/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 151/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice