20 Aprilie, 2019
 • Decizia nr. 882/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 882/2012 asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 168 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 884/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 884/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 887/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 887/2012 asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

 • Decizia nr. 888/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 888/2012 asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

 • Decizia nr. 89/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 89/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare

 • Decizia nr. 89/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 89/2012 privind numirea domnului Dragoş Doroş în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 892/2012, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 892/2012 privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 168/2010 pentru armonizarea utilizării benzilor de frecvenţe radio pereche 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1747,5 MHz şi 1805-1842,5 MHz

 • Decizia nr. 892/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 892/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment, în ansamblul său, precum şi, în special, ale art. 1 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 35/1994

 • Decizia nr. 894/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 894/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1-5 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 895/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 895/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 898/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 898/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române

 • Decizia nr. 899/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 899/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17-26 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

 • Decizia nr. 9/2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 9/2012 privind judecarea recursursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 8/2012

 • Decizia nr. 9/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 9/2012 privind eliberarea domnului Raed Arafat din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 • Decizia nr. 9/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 9/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3859 alin. 1 pct. 18 şi art. 38515 pct. 2 lit. d) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 9/2012, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 9/2012 privind completarea ordinii de zi a Camerei Deputaţilor, convocată în sesiune extraordinară în perioada 18-19 iulie 2012

 • Decizia nr. 9/2012, Senatul României

  Decizia nr. 9/2012 pentru completarea anexei la Decizia preşedintelui Senatului nr. 8/2012 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 90/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 90/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2010 privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Decizia nr. 90/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 90/2012 pentru revocarea domnului Sorin Blejnar din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 901/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 901/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi a legii în ansamblul său

 • Decizia nr. 906/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 906/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 908/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 908/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 91/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 91/2012 pentru numirea domnului Şerban Pop în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 91/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 91/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • Decizia nr. 912/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 912/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 915/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 915/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 918/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 918/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte între profesionişti

 • Decizia nr. 92/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 92/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 lit. w) şi ale anexei nr. I Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Administraţie» cap. I lit. B. Reglementări specifice funcţionarilor publici din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 92/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 92/2012 privind numirea, prin mobilitate, a domnului Strujan Constantin în funcţia publică de inspector guvernamental, în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 923/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 923/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. d), art. 1371 alin. (4) şi art. 152 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 924/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 924/2012 referitoare la respingerea sesizării de neconstituţionalitate a Hotărârii Senatului nr. 38/2012 privind înfiinţarea Comisiei de anchetă privind abuzurile semnalate în activităţile desfăşurate de autorităţile şi instituţiile publice în cazul votului de la referendumul din 29 iulie 2012

 • Decizia nr. 928/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 928/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 93/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 93/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar şi ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009

 • Decizia nr. 93/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 93/2012 privind prelungirea detaşării, începând cu data de 1 iunie 2012, a doamnei Romfeld Maria Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcţia publică vacantă de director general în cadrul Consiliului Judeţean Harghita

 • Decizia nr. 932/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 932/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

 • Decizia nr. 938/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 938/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 287/2011 privind unele măsuri referitoare la organizarea activităţii de punere în executare a creanţelor aparţinând instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare

 • Decizia nr. 94/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 94/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 94/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 94/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Administraţiei şi Internelor de către doamna Oprea Rozica Alina

 • Decizia nr. 940/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 940/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 941/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 941/2012 asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective

 • Decizia nr. 949/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 949/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 95/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 95/2012 privind numirea domnului Ion-Mircea Plângu, consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru, în calitate de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 • Decizia nr. 95/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 95/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar

 • Decizia nr. 956/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 956/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 149 şi 151 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 96/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 96/2012 privind interzicerea temporară a exercitării activităţii de asigurare a Societăţii Comerciale NEMEŞ BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 96/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 96/2012 privind revocarea domnului Eugen Georgescu din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizia nr. 96/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 96/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Decizia nr. 967/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 967/2012 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 pct. 11 şi art. 299 alin. 11 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 97/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 97/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

 • Decizia nr. 97/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 97/2012 privind retragerea aprobării acordate doamnei Simona Daniela Nemeş, în calitate de conducător executiv/administrator al Societăţii Comerciale NEMEŞ BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 97/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 97/2012 privind eliberarea domnului Marin Anton din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor

 • Decizia nr. 970/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 970/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 972/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 972/2012 referitoare la sesizarea formulată de preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii privind existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între autoritatea judecătorească, reprezentată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe de o parte, şi autoritatea legiuitoare, reprezentată de Senatul României, pe de altă parte

 • Decizia nr. 975/2012, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 975/2012 pentru modificarea şi completarea unor reglementări privind condiţiile şi procedura de desemnare, precum şi desemnarea furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale

 • Decizia nr. 98/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 98/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 98/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 98/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe de către domnul Robert Marius Cazanciuc

 • Decizia nr. 987/2012, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 987/2012 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice

 • Decizia nr. 99/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 99/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Maria Ligor a funcţiei publice temporar vacante de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 99/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 99/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedură civilă