20 Aprilie, 2019
 • Decizia nr. 122/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 122/2012 pentru eliberarea domnului Dumitru-Nicu Cornoiu din funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 • Decizia nr. 122/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 122/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 256 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1223/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1223/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 1 lit. a), pct. 5, 6 şi 12, art. 31 alin. (1) teza întâi şi art. 33 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1227/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1227/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 299 raportate la art. 377, art. 2821 alin. 1 raportate la art. 112 pct. 3, art. 3021, art. 303 alin. 1 şi 2 şi art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 123/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 123/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (1)-(3), (5) şi (6) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice

 • Decizia nr. 123/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 123/2012 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale UNITED BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 123/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 123/2012 pentru numirea domnului Andrei Rizoiu în funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 • Decizia nr. 124/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 124/2012 pentru eliberarea domnului Zoltan Nagy din funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 • Decizia nr. 124/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 124/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 1242/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1242/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 1244/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1244/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1 şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 1245/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1245/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15, art. 31 şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 125/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 125/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 alin. (2) şi art. 198 liniuţa 14 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 125/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 125/2012 pentru eliberarea doamnei Simona Steliana Tănăsescu din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 • Decizia nr. 1250/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1250/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1252/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1252/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 1253/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1253/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (6) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1254/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1254/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 teza întâi din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1257/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1257/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 1258/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1258/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28716 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 1259/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1259/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 177 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 126/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 126/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, prin raportare la dispoziţiile art. 46 şi 48 din Codul fiscal

 • Decizia nr. 126/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 126/2012 privind eliberarea doamnei Veronka Tudor din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 • Decizia nr. 1260/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1260/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi ale art. 18 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 1261/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1261/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naţionale Loteria Română – S.A.

 • Decizia nr. 1262/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1262/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 269 raportate la dispoziţiile art. 85 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1263/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1263/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2811 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 127/2012, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Decizia nr. 127/2012 privind desemnarea Societăţii Comerciale Distrigaz Sud Reţele – S.R.L. ca operator al sistemului de distribuţie a gazelor naturale în satul Crizbav, aparţinător comunei Crizbav, judeţul Braşov, pentru o perioadă determinată de 3 luni

 • Decizia nr. 127/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 127/2012 privind eliberarea doamnei Gabriella-Maria Pasztor din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 • Decizia nr. 127/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 127/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (3) lit. e) şi art. 211 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 1271/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1271/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 300 alin. 1, art. 403 alin. 1-3, art. 454 alin. 1 şi ale art. 7208 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 128/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 128/2012 pentru eliberarea doamnei Zsuzsanna Peter din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 • Decizia nr. 128/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 128/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (3), art. 218 alin. (2) lit. a) şi g) şi alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 129/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 129/2012 pentru eliberarea doamnei Cristina Trăilă din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 • Decizia nr. 129/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 129/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. h), art. 2-5 şi art. 12 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 129/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 129/2012 privind retragerea la cerere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale Oltenia Broker de Asigurare-Reasigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 1295/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1295/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 136 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1298/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1298/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 77 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 13/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 13/2012 pentru numirea domnului Raed Arafat în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 • Decizia nr. 13/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 13/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 13/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 13/2012 privind avizarea constituirii şi funcţionării organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Drepturi de Autor din Audiovizual – ARDAA

 • Decizia nr. 13/2012, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 13/2012 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 • Decizia nr. 13/2012, Senatul României

  Decizia nr. 13/2012 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 4-5 septembrie 2012

 • Decizia nr. 130/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 130/2012 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Risk Expert Insurance Broker – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 • Decizia nr. 130/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 130/2012 pentru eliberarea domnului Constantin Claudiu Stafie din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Decizia nr. 130/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 130/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 • Decizia nr. 1305/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1305/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 401 teza întâi din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, art. 7 lit. a) şi art. 9 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, precum şi art. 373 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1307/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1307/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

 • Decizia nr. 131/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 131/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene

 • Decizia nr. 131/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 131/2012 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Cristian-Anton Irimie din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 • Decizia nr. 1313/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1313/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 1315/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1315/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 219 din Codul de procedură civilă şi ale art. 101 alin. (3) lit. a) şi art. 118 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1316/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1316/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4041 şi 4042 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 132/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 132/2012 privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei şi încetare a activităţii Societăţii Comerciale Terano Asig – Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 132/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 132/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • Decizia nr. 132/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 132/2012 privind eliberarea, la cerere, a domnului Nicolae-Lucian Duţă din funcţia de membru al Consiliului de administraţie şi de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 • Decizia nr. 132/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 132/2012 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 7 din data de 6 iulie 2012 având ca obiect stabilirea punctului de vedere comun al organismelor de gestiune colectivă cu privire la metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual şi ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie

 • Decizia nr. 133/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 133/2012 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 8 din data de 9 iulie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea de către organismele de televiziune a fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora, prin gestiune colectivă obligatorie

 • Decizia nr. 133/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 133/2012 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Petronel-Mirel Dobrică din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Justiţiei

 • Decizia nr. 133/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 133/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 133/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 133/2012 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale GEORGIA SIG 2000 BROKER DE ASIGURĂRI – S.R.L.

 • Decizia nr. 134/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 134/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 134/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 134/2012 pentru eliberarea domnului Pistru Popa Eusebiu Manea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 • Decizia nr. 134/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 134/2012 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 9 din 10 iulie 2012 având ca obiect stabilirea criteriilor de repartizare între organismele de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Videograme din România şi Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România – Asociaţia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (UPVR şi UPFAR – ARGOA) a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată, a remuneraţiei pentru retransmiterea prin cablu cuvenită producătorilor de videograme, precum şi modalitatea de evidenţiere şi justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colectivă desemnat colector

 • Decizia nr. 1344/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1344/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, în ansamblu, şi a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 12 alin. (5), art. 14, art. 15 alin. (1) lit. a) pct. (ii), alin. (4) şi (6), art. 17 alin. (1), (7) şi (9), art. 20, art. 22 alin. (2), art. 27 alin. (1), (3) şi (4), art. 28 alin. (3) şi (4) şi art. 29 din aceasta, în special, precum şi a dispoziţiilor art. 77 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 135/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 135/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) şi alin. (6) lit. c), art. 12 alin. (1), art. 18 alin. (2) lit. b), art. 19 alin. (2), art. 116 şi ale art. 138 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 135/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 135/2012 pentru eliberarea domnului Alexandru Ion Coita din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 • Decizia nr. 1352/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1352/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 88 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 136/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 136/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 136/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 136/2012 pentru numirea domnului Septimiu Buzaşu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 • Decizia nr. 1360/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1360/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Decizia nr. 1361/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1361/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 146 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1362/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1362/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (3), art. 213 alin. (4) şi art. 215 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 1363/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1363/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (3) lit. e) şi alin. (6), art. 215 alin. (1) şi (3) art. 257 alin. (2) lit. b) şi art. 259 alin. (7) lit. b) şi alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 1364/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1364/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 126 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 • Decizia nr. 1365/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1365/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 1366/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1366/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor subpunctului 2.5.6 al pct. 2 – Memoriu al Listei I – Piese scrise a secţiunii A – Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – P.A.C. din anexa nr. 1 la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 1367/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1367/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

 • Decizia nr. 1368/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1368/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4814 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 • Decizia nr. 1369/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1369/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 137/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 137/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 1 lit. a) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 137/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 137/2012 pentru numirea domnului Răducu Valentin Preda în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 • Decizia nr. 1377/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1377/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 1379/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1379/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. g) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 138/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 138/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 138/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 138/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Irina Alexe a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 1382/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1382/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) lit. b), c) şi d) şi art. 931 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1383/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1383/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare

 • Decizia nr. 1384/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1384/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 1385/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1385/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome

 • Decizia nr. 1386/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1386/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4001 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1387/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1387/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 1388/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1388/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului şi ale art. 3 din Normele metodologice nr. P/608/773/1998 privind modul de ţinere a registrelor comerţului şi de efectuare a înregistrărilor, emise de Camera de Comerţ şi Industrie a României şi de Ministerul Justiţiei

 • Decizia nr. 1389/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1389/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 158 şi art. 159 din Codul de procedură civilă, ale art. 20 alin. (2) şi art. 501 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi ale art. 1201 din Codul civil

 • Decizia nr. 139/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 139/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 alin. 2 teza finală din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 139/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 139/2012 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 • Decizia nr. 1390/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1390/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 alin. 1 teza întâi din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1391/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1391/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 970, art. 1073, art. 1075, art. 1429 şi art. 1430 din Codul civil

 • Decizia nr. 1392/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1392/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare

 • Decizia nr. 1394/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1394/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3041 şi art. 582 din Codul de procedură civilă