20 Aprilie, 2019
 • Decizia nr. 8/2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 8/2012 privind judecarea recursurilor în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 5/2012 este legal constituit, conform dispoziţiilor 3306 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă, modificat şi completat prin Legea nr. 202/2010, Legea nr. 71/2011 şi prin Legea nr. 60/2012, precum şi ale art. 272 alin. (2) lit. b) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare

 • Decizia nr. 8/2012, Senatul României

  Decizia nr. 8/2012 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 8/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 8/2012 privind avizarea constituirii şi funcţionării organismului de gestiune colectivă OPERA SCRISĂ.RO – Societatea de Gestiune a Drepturilor de Autor

 • Decizia nr. 8/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 8/2012 pentru modificarea şi completarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 24/2010 privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 • Decizia nr. 8/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 8/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 alin. 1 lit. a) şi c) din Codul penal

 • Decizia nr. 8/2012, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 8/2012 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 8/2012, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 8/2012 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a apei minerale naturale din perimetrul Zizinaş

 • Decizia nr. 80/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 80/2012 privind eliberarea domnului Mihai Cristian-Sebastian din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Decizia nr. 80/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 80/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3201 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 800/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 800/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. c), art. 2-5 şi art. 12 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 801/2012, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 801/2012 privind modificarea art. 16 alin. (2) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 459/2010 privind alocarea şi utilizarea numerelor naţionale scurte pentru servicii de interes public la nivel naţional

 • Decizia nr. 801/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 801/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Decizia nr. 802/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 802/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din titlul VII Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 803/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 803/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 804/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 804/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. 1 teza ultimă din Decretul-lege nr. 126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică)

 • Decizia nr. 805/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 805/2012 referitoare la respingerea sesizării de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. (3) şi (4) din Regulamentul Senatului, a Hotărârii Senatului nr. 24/2012 privind revocarea din funcţia de preşedinte al Senatului a domnului senator Vasile Blaga, precum şi a Hotărârii Senatului nr. 25/2012 pentru alegerea preşedintelui Senatului

 • Decizia nr. 806/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 806/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • Decizia nr. 807/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 807/2012 asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 808/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 808/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 809/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 809/2012 asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 133 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 81/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 81/2012 privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 270/2010 pentru constituirea Comitetului interministerial privind procesul de reformare a legislaţiei şi procedurilor din domeniul restituirii proprietăţilor

 • Decizia nr. 81/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 81/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3201 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 810/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 810/2012 asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. a), art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (2) şi art. 5 alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 811/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 811/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 812/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 812/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum şi a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor*)

 • Decizia nr. 813/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 813/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (31) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

 • Decizia nr. 814/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 814/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 815/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 815/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 816/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 816/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3731 alin. 2 teza întâi şi a doua şi alin. 5 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 817/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 817/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 818/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 818/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 • Decizia nr. 819/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 819/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi ale art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

 • Decizia nr. 82/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 82/2012 privind înlocuirea unui membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor

 • Decizia nr. 82/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 82/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 • Decizia nr. 820/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 820/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 118 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi art. 34 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 821/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 821/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. c) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 822/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 822/2012 referitoare la respingerea sesizării de neconstituţionalitate a Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 30/2012 privind constatarea încetării unui mandat de deputat

 • Decizia nr. 824/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 824/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 825/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 825/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1121 lit. c) şi ale art. 1122 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 827/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 827/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 828/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 828/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 829/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 829/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 931 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 83/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 83/2012 pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 129/2011 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru supervizarea activităţii de gestionare a vânzării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

 • Decizia nr. 83/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 83/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3711 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 830/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 830/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 831/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 831/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1), art. 36 şi art. 74 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 832/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 832/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. c) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 833/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 833/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 834/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 834/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 101 alin. (1) lit. B şi art. 107 alin. (1) lit. A.c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 835/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 835/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 121 alin. (1) pct. 1, 11 şi 2 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 836/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 836/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • Decizia nr. 837/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 837/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 62 alin. 3 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin

 • Decizia nr. 838/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 838/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, precum şi ale Legii nr. 118/2010 în ansamblul său

 • Decizia nr. 839/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 839/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (1) şi (2) şi art. 20 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 84/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 84/2012 privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Georgescu Horia, secretar general în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate

 • Decizia nr. 84/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 84/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (1) şi alin. (2) lit. b), art. 97 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 102 alin. (3) lit. e), art. 109 alin. (2) şi art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 840/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 840/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi ale art. 15 lit. p) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 841/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 841/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 66 alin. (1) şi art. 73 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 842/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 842/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 843/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 843/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 844/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 844/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 845/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 845/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (2) pct. (iv) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile

 • Decizia nr. 846/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 846/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 • Decizia nr. 847/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 847/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 lit. b), art. 36, art. 44, art. 49 alin. (3), art. 52 şi art. 58 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Decizia nr. 848/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 848/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, în ansamblul său, precum şi, în mod special, ale art. 2 lit. b), art. 3, 7, 8, 10, 11, 24 şi 35 din aceasta

 • Decizia nr. 849/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 849/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice

 • Decizia nr. 85/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 85/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general al Ministerului Finanţelor Publice de către doamna Manuela-Irina Pătrăşcoiu

 • Decizia nr. 85/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 85/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282 alin. 2 şi art. 299 alin. 1 din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 850/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 850/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi ale art. 131 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decizia nr. 852/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 852/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizia nr. 853/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 853/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 79 alin. (1) lit. b) şi art. 109 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 854/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 854/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (3) lit. e) şi art. 111 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 855/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 855/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1-4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 856/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 856/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing

 • Decizia nr. 857/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 857/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 858/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 858/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 859/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 859/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 86/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 86/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Ion Anghel din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 86/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 86/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 şi art. 31 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 860/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 860/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (3) şi art. 9 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 861/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 861/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 862/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 862/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) lit. j) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor

 • Decizia nr. 863/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 863/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 322 pct. 4 teza finală din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 864/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 864/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2012 privind unele măsuri de reorganizare şi pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

 • Decizia nr. 865/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 865/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (11) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 866/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 866/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 867/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 867/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2010 privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Decizia nr. 868/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 868/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (2)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă

 • Decizia nr. 87/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 87/2012 pentru reluarea, la cerere, a activităţii doamnei Iuliana Lascu în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 • Decizia nr. 87/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 87/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 şi art. 8 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 870/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 870/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 pct. 27 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

 • Decizia nr. 871/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 871/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, în ansamblul său, şi, în mod special, ale art. 1 alin. (1) din aceeaşi lege

 • Decizia nr. 872/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 872/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii

 • Decizia nr. 873/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 873/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (8) teza întâi din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 875/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 875/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 879/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 879/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. c) şi art. 2 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi a celor ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor*)

 • Decizia nr. 88/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 88/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (3) lit. e) cu referire la art. 109 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 88/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 88/2012 privind eliberarea, la cerere, a domnului Ionuţ-Florentin Mihăilescu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

 • Decizia nr. 880/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 880/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (3) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decizia nr. 881/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 881/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2, 3, 5 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii