19 Aprilie, 2019
 • Decizia nr. 720/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 720/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, în ansamblul său, şi, în special, ale art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. b) din aceeaşi lege

 • Decizia nr. 720/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 720/2012 privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare şi încetarea activităţii de broker de asigurare a Societăţii Comerciale AMEX Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 721/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 721/2012 privind sancţionarea Societăţii Comerciale PAN GABRIEL – Broker de Asigurare – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

 • Decizia nr. 721/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 721/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 722/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 722/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 • Decizia nr. 723/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 723/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din titlul VII Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 724/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 724/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3851 alin. 1 lit. a), b) şi e) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 725/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 725/2012 cu privire la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, ridicată direct de Avocatul Poporului, referitoare la prevederile art. 90, art. 91 şi art. 96 lit. a) din Legea gazelor nr. 351/2004

 • Decizia nr. 726/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 726/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin. 2 teza finală din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească

 • Decizia nr. 727/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 727/2012 referitoare la admiterea sesizării de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 27 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale*

 • Decizia nr. 728/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 728/2012 referitoare la respingerea sesizării de neconstituţionalitate a Hotărârii Senatului nr. 24 din 3 iulie 2012 privind revocarea domnului Vasile Blaga din funcţia de preşedinte al Senatului

 • Decizia nr. 729/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 729/2012 referitoare la respingerea sesizării de neconstituţionalitate a Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 25 din 3 iulie 2012 privind revocarea doamnei Roberta Alma Anastase din funcţia de preşedinte şi de membru al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor

 • Decizia nr. 73/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 73/2012 pentru numirea doamnei Dascălu Cristiana Andreia în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Decizia nr. 73/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 73/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 443 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 730/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 730/2012 asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Parlamentul României şi Preşedintele României, formulată de Preşedintele României

 • Decizia nr. 731/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 731/2012 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

 • Decizia nr. 732/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 732/2012 referitoare la respingerea sesizării de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului nr. 32 din 3 iulie 2012 pentru revocarea domnului Gheorghe Iancu din funcţia de Avocat al Poporului

 • Decizia nr. 733/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 733/2012 asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor, în ansamblul său, precum şi, în special, a dispoziţiilor art. 25 alin. (1), art. 7 şi art. 14 alin. (2) din Legea nr. 214/2011

 • Decizia nr. 734/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 734/2012 referitoare la respingerea sesizării de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Hotărârea Parlamentului nr. 34 din 6 iulie 2012 privind stabilirea obiectului şi a datei referendumului naţional pentru demiterea Preşedintelui României

 • Decizia nr. 735/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 735/2012 referitoare la respingerea obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 4 [referitor la art. I pct. 52 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2012] din Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

 • Decizia nr. 736/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 736/2012 asupra admiterii obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 2 din Legea pentru modificarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

 • Decizia nr. 737/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 737/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2012 privind unele măsuri în domeniul cultural

 • Decizia nr. 738/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 738/2012 referitoare la admiterea obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2012 pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 738/2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale

 • Decizia nr. 739/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 739/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului

 • Decizia nr. 74/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 74/2012 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale SURE INVEST COMPANY – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 74/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 74/2012 privind desemnarea domnului Ion-Mircea Plângu, consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru, în calitate de coordonator al unor instituţii publice şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale

 • Decizia nr. 74/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 74/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 740/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 740/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006

 • Decizia nr. 741/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 741/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 742/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 742/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 182 lit. a) din titlul VII intitulat Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi a celor ale art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 742/2012, Administraţia Naţională a Penitenciarelor

  Decizia nr. 742/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind modalităţile de depunere şi de soluţionare a cererilor de acordare a drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în sistemul administraţiei penitenciare

 • Decizia nr. 743/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 743/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. III alin. (24) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 744/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 744/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 313 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 745/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 745/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 746/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 746/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 747/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 747/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Decizia nr. 749/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 749/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 75/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 75/2012 privind desemnarea domnului Marian-Valentin Nidelea, consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru, în calitate de coordonator, la nivel naţional, al activităţilor privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice

 • Decizia nr. 75/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 75/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. h), art. 3, art. 4 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) şi art. 7 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 750/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 750/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 25 din Legea nr. 163/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 751/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 751/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, precum şi ale art. 9, 15, 19, 21, 24, 25, 31, art. 34 lit. d) şi j), art. 36 alin. (1) şi art. 37 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

 • Decizia nr. 752/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 752/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. b), art. 11 alin. (1) lit. b) şi art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 753/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 753/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi art. 11 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal

 • Decizia nr. 754/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 754/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 755/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 755/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 105 şi 108 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic

 • Decizia nr. 756/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 756/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, în ansamblul său, şi ale art. 1 alin. (1) din aceeaşi lege, în special

 • Decizia nr. 757/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 757/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Decizia nr. 758/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 758/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 42 şi art. 45 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

 • Decizia nr. 759/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 759/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, art. 9 alin. (6) şi art. 30 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

 • Decizia nr. 76/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 76/2012 privind încetarea prin demisie a raportului de serviciu al domnului Victor Banţa, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 76/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 76/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (3), art. 10 lit. b), art. 11 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) şi art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 760/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 760/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor articolului unic alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din titlul VII Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 761/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 761/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Decizia nr. 762/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 762/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, precum şi pentru modificarea unor acte normative

 • Decizia nr. 763/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 763/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 92 alin. 3 şi alin. 4 teza finală partea I din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 764/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 764/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

 • Decizia nr. 765/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 765/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2012 pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 766/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 766/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 767/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 767/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 768/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 768/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 769/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 769/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 77/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 77/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (1)-(4) şi art. 34 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a dispoziţiilor art. 82 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 77/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 77/2012 pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 24/2010 privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 • Decizia nr. 77/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 77/2012 privind suspendarea, la cerere, a desfăşurării activităţii de broker de asigurare a Societăţii Comerciale EXPRES BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 770/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 770/2012 asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 • Decizia nr. 771/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 771/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 772/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 772/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Decizia nr. 773/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 773/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, precum şi ale Legii nr. 118/2010 în ansamblul său

 • Decizia nr. 774/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 774/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor capitolului IV Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

 • Decizia nr. 775/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 775/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 261 şi 262 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 776/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 776/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2, 5 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi cele ale art. I pct. 99 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Decizia nr. 777/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 777/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

 • Decizia nr. 778/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 778/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 lit. h), pct. 5 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi ale art. I pct. 99 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, articol prin care sunt introduse art. 296 3 şi art. 296 9 în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 779/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 779/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 78/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 78/2012 privind încetarea activităţii de broker de asigurare a Societăţii Comerciale SPOT INSURANCE-BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 78/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 78/2012 privind numirea domnului Gabriel Popescu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 78/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 78/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 780/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 780/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, precum şi a legii în ansamblul său

 • Decizia nr. 781/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 781/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului şi art. 2 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

 • Decizia nr. 782/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 782/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 783/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 783/2012 referitoare la admiterea sesizării de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 28/2012 privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune

 • Decizia nr. 784/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 784/2012 asupra admiterii sesizării de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. e), art. 3, art. 18 şi art. 19 din Legea privind cooperarea între Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene

 • Decizia nr. 785/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 785/2012 referitoare la respingerea obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 248/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale Petromidia – S.A. Constanţa

 • Decizia nr. 786/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 786/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor capitolului IV secţiunea a 6-a Calculul pensiilor din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 787/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 787/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • Decizia nr. 788/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 788/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 239/2009 pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului

 • Decizia nr. 789/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 789/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 • Decizia nr. 79/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 79/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 79/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 79/2012 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Dan-Tudor Lazăr din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 790/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 790/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 133 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 791/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 791/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. a), art. 8, art. 10 alin. (1) şi art. 31 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 792/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 792/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 793/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 793/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 794/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 794/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 795/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 795/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 168 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 796/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 796/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 797/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 797/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi, în special, a dispoziţiilor art. 1 lit. c)-h), art. 2, art. 3, art. 4 alin. (1) lit. b) şi art. 7 din aceeaşi lege, precum şi a celor ale art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 798/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 798/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • Decizia nr. 799/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 799/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice