19 Ianuarie, 2020
 • Decizia nr. 657/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 657/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

 • Decizia nr. 658/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 658/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (3) teza finală din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 659/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 659/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 şi art. 10 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale

 • Decizia nr. 66/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 66/2012 pentru numirea domnului Tobă Gheorghe Petre în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 66/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 66/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, precum şi ale Legii nr. 118/2010 în ansamblul său

 • Decizia nr. 66/2012, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 66/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

 • Decizia nr. 660/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 660/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Decizia nr. 661/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 661/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Decizia nr. 662/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 662/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 • Decizia nr. 663/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 663/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 6 lit. e), art. 10, art. 12 alin. (1) şi (2), art. 13-19 şi ale art. 20-26 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 • Decizia nr. 664/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 664/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, în ansamblul său, şi, în mod special, a prevederilor art. 2 alin. (3) şi (4), art. 7 alin. (1), (2), (4) şi (5), art. 10 alin. (1)-(5), art. 13 şi art. 141 alin. (1)

 • Decizia nr. 665/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 665/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a Ordonanţei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii

 • Decizia nr. 665/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 665/2012 privind autorizarea ca furnizor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor a Societăţii Comerciale UNIC SPORTS – S.R.L.-D

 • Decizia nr. 666/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 666/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 667/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 667/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi (11) şi art. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 668/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 668/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1)-(4) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

 • Decizia nr. 669/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 669/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 67/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 67/2012 pentru numirea domnului Alexandru Ion Coita în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 • Decizia nr. 67/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 67/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 670/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 670/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 671/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 671/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 672/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 672/2012 referitoare la admiterea, în parte, a excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 673/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 673/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 674/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 674/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (5) din Legea nr. 287/2011 privind unele măsuri referitoare la organizarea activităţii de punere în executare a creanţelor aparţinând instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare

 • Decizia nr. 675/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 675/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 675/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 675/2012 privind sancţionarea Societăţii Comerciale AKG Broker de Asigurare – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 • Decizia nr. 676/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 676/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea energiei electrice nr. 13/2007

 • Decizia nr. 677/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 677/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 678/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 678/2012 asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) şi (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

 • Decizia nr. 679/2012, Administraţia Naţională a Penitenciarelor

  Decizia nr. 679/2012 privind modalităţile de acordare a protecţiei pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare împotriva ameninţărilor, violenţelor şi faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victime în exercitarea funcţiei sau în legătură cu aceasta

 • Decizia nr. 679/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 679/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 97 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 68/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 68/2012 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Barbu Domiţian, secretar general al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

 • Decizia nr. 68/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 68/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (1)-(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 68/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 68/2012 privind desemnarea organismului de gestiune Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor COPYRO drept colector al remuneraţiilor datorate de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise

 • Decizia nr. 680/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 680/2012 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 681/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 681/2012 referitoare la admiterea obiecţiei de neconstituţionalitate privind Legea pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

 • Decizia nr. 682/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 682/2012 asupra admiterii obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decizia nr. 683/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 683/2012 asupra conflictului juridic de natură constituţională dintre Guvern, reprezentat de primul-ministru, pe de o parte, şi Preşedintele României, pe de altă parte

 • Decizia nr. 684/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 684/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Decizia nr. 684/2012, Administraţia Naţională a Penitenciarelor

  Decizia nr. 684/2012 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor penitenciare, aprobat prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 507/2012

 • Decizia nr. 685/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 685/2012 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (2) teza finală din anexa nr. VI – Familia ocupaţională de funcţii bugetare Justiţie la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 686/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 686/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 687/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 687/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1-5 şi art. 12 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale art. 1-4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 688/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 688/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 181 alin. 3 din Codul penal şi art. 2491 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 689/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 689/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor şi autorităţilor publice stabilite prin titluri executorii, în ansamblul său, precum şi, în mod special, a prevederilor art. IV şi art. V din aceasta

 • Decizia nr. 69/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 69/2012 privind desemnarea organismului de gestiune Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale VISARTA drept colector al remuneraţiilor datorate titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor de artă vizuală de către organismele de televiziune

 • Decizia nr. 69/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 69/2012 privind modificarea Deciziei primului-ministru nr. 120/2011 pentru desemnarea reprezentanţilor Guvernului României în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social

 • Decizia nr. 69/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 69/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1451 raportat la art. 145 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 690/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 690/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, ale Legii nr. 118/2010, în ansamblul său, precum şi a prevederilor art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 691/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 691/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 • Decizia nr. 692/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 692/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 • Decizia nr. 693/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 693/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 442 alin. 2 şi art. 443 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 694/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 694/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 şi ale art. 47 alin. (3)-(5) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

 • Decizia nr. 695/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 695/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 22 şi 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, precum şi ale ordonanţei de urgenţă în ansamblul său

 • Decizia nr. 695/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 695/2012 privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare şi încetarea activităţii de broker de asigurare a Societăţii Comerciale B&P COMPANY Broker de Asigurare-Reasigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 696/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 696/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 506 alin. 1 teza finală din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 697/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 697/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 506 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 698/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 698/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (3) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

 • Decizia nr. 699/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 699/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 248 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

 • Decizia nr. 7/2012, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 7/2012 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Orbeni

 • Decizia nr. 7/2012, Senatul României

  Decizia nr. 7/2012 privind exercitarea atribuţiilor de preşedinte al Senatului în perioada în care acesta asigură interimatul funcţiei de Preşedinte al României

 • Decizia nr. 7/2012, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 7/2012 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 7/2012, Colegiul Farmaciştilor din România

  Decizia nr. 7/2012 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România nr. 1/2011 privind aprobarea procedurilor de evaluare a farmaciilor cu privire la respectarea Regulilor de bună practică farmaceutică

 • Decizia nr. 7/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 7/2012 pentru numirea domnului Teodor Narcis Godeanu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Decizia nr. 7/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 7/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 44 şi art. 94 din Codul familiei

 • Decizia nr. 7/2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 7/2012 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 7/2012

 • Decizia nr. 70/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 70/2012 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 6 pronunţate la data de 21 mai 2012, având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel sau ca tonuri în aşteptare pentru telefoanele mobile

 • Decizia nr. 70/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 70/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice de către domnul Ciprian Sebastian Badea

 • Decizia nr. 70/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 70/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă şi ale art. 7201 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 70/2012, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 70/2012 pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 15/2012 privind componenţa Comisiei superioare de disciplină a Colegiului Medicilor Dentişti din România

 • Decizia nr. 700/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 700/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a art. 319 alin. 2 teza finală din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 701/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 701/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85 şi 86 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 702/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 702/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 703/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 703/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz

 • Decizia nr. 704/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 704/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 705/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 705/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 706/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 706/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 707/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 707/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • Decizia nr. 708/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 708/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, în ansamblul său, şi, în mod special, ale art. 1 alin. (1) din aceeaşi lege

 • Decizia nr. 709/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 709/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, ale Legii nr. 118/2010, în ansamblul său, şi ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 71/2012, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 71/2012 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 16/2006 privind eliberarea Certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România

 • Decizia nr. 71/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 71/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice de secretar general al Ministerului Finanţelor Publice de către domnul Bănescu Dragoş Ionuţ

 • Decizia nr. 71/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 71/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 258 alin. 2 cu referire la art. 246 din Codul penal

 • Decizia nr. 71/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 71/2012 privind aprobarea modelului de Certificat de participare la cursurile de instruire realizate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

 • Decizia nr. 710/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 710/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 711/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 711/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 712/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 712/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • Decizia nr. 712/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 712/2012 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale INTEGRITY GECAST BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 713/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 713/2012 privind autorizarea ca furnizor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor a Societăţii Comerciale STABILITY INSURANCE TRAINING – S.R.L.

 • Decizia nr. 713/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 713/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 714/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 714/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 97 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 714/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 714/2012 privind autorizarea ca furnizor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor a Societăţii Comerciale ASTRA TRAINING – S.R.L.

 • Decizia nr. 715/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 715/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 716/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 716/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 717/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 717/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 718/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 718/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 719/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 719/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 44 alin. (3) din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

 • Decizia nr. 72/2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie

 • Decizia nr. 72/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 72/2012 privind numirea doamnei Nicoleta Nolden în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 72/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 72/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 1, 2 şi 3, art. 138, art. 167, art. 168, art. 169, art. 183, art. 244 alin. 1 pct. 1, art. 305 şi art. 312 din Codul de procedură civilă, art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, precum şi a dispoziţiilor art. I pct. 13 din Legea nr. 459/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă