13 Decembrie, 2019
 • Decizia nr. 589/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 589/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 59/2011, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 59/2011 privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentişti din România

 • Decizia nr. 59/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 59/2012 privind numirea domnului Dan Constantin Tudurache în funcţia de secretar de stat, şef al Corpului de control al primului-ministru

 • Decizia nr. 59/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 59/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. c), art. 2, art. 3, art. 4 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) şi art. 7 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 590/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 590/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 57 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 591/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 591/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 592/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 592/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 593/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 593/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 • Decizia nr. 594/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 594/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. (6) şi art. 48 alin. (1) pct. 7 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi ale art. 1 alin. (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 595/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 595/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • Decizia nr. 596/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 596/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4, art. 46 şi art. 50 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi ale art. 659 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil

 • Decizia nr. 597/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 597/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 112 alin. (2) teza întâi din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

 • Decizia nr. 598/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 598/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 178 alin. 2 şi art. 249 alin. 2 raportat la art. 146 din Codul penal şi ale art. 52, art. 66 alin. 2, art. 125 şi art. 263 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 599/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 599/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 lit. d) din Codul de procedură penală raportat la art. 259 alin. 1 din Codul penal şi ale art. 67 şi art. 2781 alin. 7 şi 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 6/2012, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 6/2012 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 6/2012, Senatul României

  Decizia nr. 6/2012 pentru completarea anexei la Decizia preşedintelui Senatului nr. 5/2012 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 6/2012, Parlamentul României

  Decizia nr. 6/2012 privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 6/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 6/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1602 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 6/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 6/2012 privind eliberarea, la cerere, a domnului Daniel Florea din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 6/2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 6/2012 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 6/2012

 • Decizia nr. 60/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 60/2012 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Încheierii de şedinţă pronunţate la data de 25 aprilie 2012 ce vizează lămurirea dispozitivului Hotărârii arbitrale nr. 4 pronunţate la data de 22 martie 2012, publicată prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 40/2012 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 6 aprilie 2012

 • Decizia nr. 60/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 60/2012 privind încetarea, la cerere, a activităţii de broker de asigurare a Societăţii Comerciale ERSTE BROKERS – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 60/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 60/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 60/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 60/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului de către doamna Anisie Monica Cristina

 • Decizia nr. 600/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 600/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

 • Decizia nr. 601/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 601/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. g), art. 2-4 şi art. 12 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, ale art. 55 alin. (1) lit. b), art. 61 alin. (1), art. 30 alin. (1) şi art. 105 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 602/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 602/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII pct. 4 şi 9 din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor

 • Decizia nr. 603/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 603/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 386 lit. a) şi art. 389 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 604/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 604/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 605/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 605/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 160b şi art. 3002 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 606/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 606/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 607/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 607/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 608/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 608/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1602 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 609/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 609/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3851 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 61/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 61/2012 pentru numirea domnului Sorin Sergiu Chelmu în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 61/2012, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 61/2012 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii

 • Decizia nr. 61/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 61/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 581 alin. (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi a prevederilor art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

 • Decizia nr. 610/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 610/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 lit. f2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 611/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 611/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 612/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 612/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 361 alin. 1 lit. a) şi b) din Codul de procedură penală, precum şi ale art. XXIV alin. (1) din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor

 • Decizia nr. 613/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 613/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 7, alin. 8 lit. a) şi b) şi alin. 10, precum şi ale art. 279 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 614/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 614/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2011 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. şi modificarea prevederilor art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi a dispoziţiilor ordonanţei de urgenţă în ansamblu

 • Decizia nr. 615/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 615/2012 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 48/2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002

 • Decizia nr. 616/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 616/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 58 lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 • Decizia nr. 617/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 617/2012 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale DOIO ASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 617/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 617/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de interes local Pasaj rutier denivelat superior Basarab, precum şi a prevederilor art. 3 alin. (1)-(4), art. 4, art. 9 şi art. 15 din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale

 • Decizia nr. 618/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 618/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare

 • Decizia nr. 618/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 618/2012 privind autorizarea ca furnizor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor a Societăţii Comerciale ACTIV SOFT LEARNING – S.R.L.

 • Decizia nr. 619/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 619/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. 1 şi art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 62/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 62/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 alin. 21 şi art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 62/2012, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 62/2012 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare – START

 • Decizia nr. 62/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 62/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Sorin Sergiu Chelmu din funcţia publică de secretar general adjunct în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 620/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 620/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • Decizia nr. 621/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 621/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori

 • Decizia nr. 622/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 622/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, în ansamblul său, şi, în special, ale art. 1 alin. (1) din aceeaşi lege

 • Decizia nr. 623/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 623/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 624/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 624/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 625/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 625/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • Decizia nr. 626/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 626/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 627/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 627/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (1) şi (3) şi art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 628/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 628/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizia nr. 629/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 629/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 63/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 63/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de către doamna Rela Nicoleta Ştefănescu

 • Decizia nr. 63/2012, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 63/2012 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

 • Decizia nr. 63/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 63/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 lit. b) din Legea locuinţei nr. 114/1996

 • Decizia nr. 630/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 630/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, în ansamblul său şi, în mod special, ale art. 19, art. 21, art. 23, art. 24 şi art. 34 din aceasta

 • Decizia nr. 631/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 631/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, în ansamblul său, şi ale art. 1 alin. (1) din aceeaşi lege, în special

 • Decizia nr. 632/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 632/2012 asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 633/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 633/2012 asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 634/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 634/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 635/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 635/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, precum şi ale Legii nr. 118/2010 în ansamblul său

 • Decizia nr. 636/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 636/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II pct. 1 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României

 • Decizia nr. 637/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 637/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 638/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 638/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (1) sintagma orice altă persoană juridică de drept public din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 639/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 639/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (3) şi art. 7 alin. (7) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

 • Decizia nr. 64/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 64/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 64/2012, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 64/2012 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

 • Decizia nr. 64/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 64/2012 pentru eliberarea domnului Ioan Dascălu din funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 640/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 640/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 641/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 641/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3733 alin. 11 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 642/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 642/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 • Decizia nr. 643/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 643/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3711 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 644/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 644/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 389 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 644/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 644/2012 privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare şi încetarea activităţii de broker de asigurare a Societăţii Comerciale MK SAFEZON INSURANCE BROKER – S.R.L.

 • Decizia nr. 645/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 645/2012 privind aprobarea, la cerere, a suspendării activităţii Societăţii Comerciale ASIG CONSULT BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 645/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 645/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) şi art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte între profesionişti, precum şi ale ordonanţei de urgenţă în ansamblul său

 • Decizia nr. 646/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 646/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 647/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 647/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 647/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 647/2012 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Bucovina Asig – Broker de Asigurare – S.A. cu retragerea autorizaţiei

 • Decizia nr. 648/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 648/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. c) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 649/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 649/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003

 • Decizia nr. 65/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 65/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Administraţiei şi Internelor de către domnul Tobă Gheorghe Petre, chestor principal de poliţie

 • Decizia nr. 65/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 65/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 650/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 650/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 651/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 651/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, coroborate cu cele ale anexei nr. 4 la aceeaşi ordonanţă

 • Decizia nr. 652/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 652/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 33 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 653/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 653/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. e) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

 • Decizia nr. 654/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 654/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 655/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 655/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • Decizia nr. 656/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 656/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar