24 August, 2019
 • Decizia nr. 537/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 537/2012 privind eliberarea domnului Sali Negiat din funcţia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice

 • Decizia nr. 538/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 538/2012 privind numirea domnului Amet Aledin în funcţia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice

 • Decizia nr. 538/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 538/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 539/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 539/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 196 lit. j) teza întâi din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 539/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 539/2012 privind eliberarea doamnei Natalia Elena Intotero din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

 • Decizia nr. 54/2012, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 54/2012 privind aprobarea competenţelor medicului specialist şi ale medicului primar în endodonţie

 • Decizia nr. 54/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 54/2012 pentru numirea domnului Marian-Valentin Nidelea în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 54/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 54/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 36 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 540/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 540/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 540/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 540/2012 pentru exercitarea atribuţiilor de secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

 • Decizia nr. 541/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 541/2012 pentru eliberarea domnului Damian Drăghici din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 541/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 541/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Decizia nr. 541/2012, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 541/2012 privind organizarea procedurii de selecţie pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio

 • Decizia nr. 542/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 542/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare şi ale art. 16 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010

 • Decizia nr. 542/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 542/2012 pentru eliberarea domnului Eugen Orlando Teodorovici din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 543/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 543/2012 pentru eliberarea domnului Remus Cernea din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 543/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 543/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16-19 din Legea nr. 95/2008 privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviaţia civilă din România

 • Decizia nr. 543/2012, Administraţia Naţională a Penitenciarelor

  Decizia nr. 543/2012 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară în Administraţia Naţională a Penitenciarelor

 • Decizia nr. 544/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 544/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, în ansamblul său, precum şi, în special, ale art. 17-26 din aceeaşi lege

 • Decizia nr. 544/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 544/2012 privind eliberarea, la cerere, a domnului Gheorghe Emacu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

 • Decizia nr. 545/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 545/2012 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Rodin Traicu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Decizia nr. 545/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 545/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 546/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 546/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 546/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 546/2012 pentru eliberarea domnului Florian Dorel Bodog din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 • Decizia nr. 547/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 547/2012 pentru numirea domnului Raed Arafat în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 • Decizia nr. 547/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 547/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi, în special, ale art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 547/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 547/2012 privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii Comerciale Eficient Asig Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 548/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 548/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 3-8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 548/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 548/2012 pentru eliberarea domnului Andreescu Anghel din funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 549/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 549/2012 pentru eliberarea domnului Tohăneanu Bogdan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 549/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 549/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 55/2012, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 55/2012 pentru modificarea anexei la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 10/2007 privind conţinutul minim al trusei de urgenţă pentru cabinetul de medicină dentară

 • Decizia nr. 55/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 55/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general al Ministerului Administraţiei şi Internelor de către domnul Dumitrana Alexandru

 • Decizia nr. 55/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 55/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decizia nr. 550/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 550/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi art. 257 alin. (22) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 550/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 550/2012 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale STEMMA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 550/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 550/2012 pentru eliberarea domnului Chiper Constantin-Cătălin din funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 551/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 551/2012 pentru eliberarea domnului Fifor Mihai-Viorel din funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 551/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 551/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 196 lit. r) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 551/2012, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului

 • Decizia nr. 552/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 552/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din cap. VIII – Reglementări specifice personalului din sistemul justiţiei al anexei nr. VI – Familia ocupaţională de funcţii bugetare Justiţie la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 552/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 552/2012 pentru numirea domnului Andreescu Anghel în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 553/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 553/2012 pentru numirea domnului Tohăneanu Bogdan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 553/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 553/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Decizia nr. 554/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 554/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 554/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 554/2012 pentru numirea domnului Chiper Constantin-Cătălin în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 555/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 555/2012 pentru eliberarea domnului Septimiu Buzaşu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 • Decizia nr. 555/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 555/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 556/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 556/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 alin. (1) pct. 12 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 556/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 556/2012 pentru numirea domnului Septimiu Buzaşu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Decizia nr. 557/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 557/2012 pentru eliberarea domnului Paraschiv Gigel din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 557/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 557/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării şi ale art. 171 alin. (1) şi (3) şi art. 174 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 558/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 558/2012 privind eliberarea domnului Kiraly Andrei Gheorghe din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 558/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 558/2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V alin. (1) teza I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice

 • Decizia nr. 559/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 559/2012 pentru numirea domnului Paraschiv Gigel în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale

 • Decizia nr. 559/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 559/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii

 • Decizia nr. 56/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 56/2012 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi – ARAIEX drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora

 • Decizia nr. 56/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 56/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general al Ministerului Administraţiei şi Internelor de către doamna Irina Alexe

 • Decizia nr. 56/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 56/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (3) şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decizia nr. 560/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 560/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport

 • Decizia nr. 560/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 560/2012 privind numirea domnului Kiraly Andras Gyorgy în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale

 • Decizia nr. 561/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 561/2012 pentru eliberarea domnului Bebe-Viorel Ionică din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 • Decizia nr. 561/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 561/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. X pct. 2, 3 şi 4 din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor

 • Decizia nr. 562/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 562/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 562/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 562/2012 pentru numirea domnului Bebe-Viorel Ionică în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Societatea Informaţională

 • Decizia nr. 563/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 563/2012 pentru eliberarea domnului Boloş Marcel Ioan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

 • Decizia nr. 563/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 563/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 alin. 21 şi art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 564/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 564/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 alin. 21 şi art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 564/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 564/2012 pentru numirea doamnei Shhaideh Sevil în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 • Decizia nr. 565/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 565/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Decizia nr. 566/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 566/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 567/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 567/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. 1, art. 31 şi art. 34 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 568/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 568/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 şi 2781 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 569/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 569/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (4), art. 15 şi art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi celor ale art. 87 şi art. 88 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 57/2012, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 57/2012 privind aprobarea competenţelor medicului specialist şi ale medicului primar în protetica dentară

 • Decizia nr. 57/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 57/2012 privind revocarea, la cerere, a domnului Grigore Baboianu din funcţia de guvernator al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

 • Decizia nr. 57/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 57/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 57/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 57/2012 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi – ARAIEX drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ şi a celor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune

 • Decizia nr. 570/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 570/2012 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România

 • Decizia nr. 571/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 571/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 2 şi 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 572/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 572/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 391 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 573/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 573/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 574/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 574/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 • Decizia nr. 575/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 575/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte între profesionişti

 • Decizia nr. 576/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 576/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 324 alin. 1 pct. 3 teza finală din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 577/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 577/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 • Decizia nr. 578/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 578/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 118 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi art. XVII din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor

 • Decizia nr. 579/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 579/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 58/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 58/2012 privind numirea doamnei Viorica-Fănica Bîscă în funcţia de guvernator al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

 • Decizia nr. 58/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 58/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. c), art. 2, art. 3, art. 4 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), precum şi art. 12 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 580/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 580/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (3) şi ale anexei nr. 4
  la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe
  reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 581/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 581/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3851 alin. 1 lit. a) coroborate cu cele ale art. 27 pct. 2 şi art. 281 pct. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 582/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 582/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4813 alin. (1), (2) şi (4) şi art. 4814 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 • Decizia nr. 583/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 583/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007

 • Decizia nr. 584/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 584/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 585/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 585/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 61 alin. (1) lit. p) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

 • Decizia nr. 586/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 586/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii

 • Decizia nr. 586/2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 586/2012 pentru reflectarea pe posturile de radio şi de televiziune a referendumului privind demiterea Preşedintelui României

 • Decizia nr. 587/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 587/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 alin. (1) pct. 7 şi art. 30 alin. (6) din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar şi art. 1 alin. (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 588/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 588/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 pct. 3 din Codul de procedură penală