19 Ianuarie, 2020
 • Decizia nr. 499/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 499/2012 privind constituirea Comitetului interministerial pentru elaborarea şi implementarea unei strategii de înnoire a parcului auto din România şi încurajarea producătorilor autohtoni de autoturisme

 • Decizia nr. 499/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 499/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 5/2012, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 5/2012 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 5/2012, Parlamentul României

  Decizia nr. 5/2012 privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 5/2012, Senatul României

  Decizia nr. 5/2012 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 5/2012, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 5/2012 privind încetarea concesiunilor miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrele Şopotul Nou şi Buchin Nord

 • Decizia nr. 5/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 5/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 5/2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 5/2012 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 4/2012

 • Decizia nr. 5/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 5/2012 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă DACIN SARA – Drepturi de Autor în Cinematografie-Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual drept colector al remuneraţiilor cuvenite autorilor de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale pentru reproducerea operelor cinematografice şi altor opere audiovizuale

 • Decizia nr. 5/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 5/2012 pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 36/2011 privind constituirea Grupului de lucru pentru implementarea Liniilor directoare privind incluziunea romilor pentru perioada 2011-2020

 • Decizia nr. 50/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 50/2012 privind exercitarea atribuţiilor de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989

 • Decizia nr. 50/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 50/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 418 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

 • Decizia nr. 50/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 50/2012 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 5 pronunţate la data de 12 aprilie 2012, având ca obiect stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiilor pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ, a fonogramelor publicate în scop comercial şi a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune cuvenite organismelor Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR) şi Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), precum şi comisionul datorat colectorului unic UPFR, pentru perioada 1 iulie 2011-31 decembrie 2012

 • Decizia nr. 50/2012, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 50/2012 privind aprobarea competenţelor medicului specialist şi ale medicului primar în chirurgia dento-alveolară

 • Decizia nr. 500/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 500/2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 118 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, art. 34 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi art. XVII din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor

 • Decizia nr. 500/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 500/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Caramitru Stelian din funcţia publică de secretar general în cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 501/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 501/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor de către domnul Ovidiu Airimiţoaie

 • Decizia nr. 501/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 501/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 46 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, precum şi a acestei legi în integralitatea sa

 • Decizia nr. 502/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 502/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18, art. 25 alin. (1) şi (3), art. 27, art. 28 şi art. 33 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 502/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 502/2012 privind eliberarea domnului Sorin Vintilă Meşter din funcţia de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989

 • Decizia nr. 503/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 503/2012 privind transferul, în interesul serviciului, al domnului Vegh Alexandru din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier superior în cadrul Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sălaj

 • Decizia nr. 503/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 503/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 lit. k) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor

 • Decizia nr. 504/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 504/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 504/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 504/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice temporar vacante de secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri de către domnul Iulian Marian Butnaru

 • Decizia nr. 505/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 505/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Tudor Florentina a funcţiei publice vacante de secretar general al Ministerului Afacerilor Europene

 • Decizia nr. 505/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 505/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 lit. c) liniuţa a treia din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor

 • Decizia nr. 506/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 506/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 318 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 506/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 506/2012 pentru numirea domnului Emil Popa în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

 • Decizia nr. 507/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 507/2012 privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 • Decizia nr. 507/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 507/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 255 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 507/2012, Administraţia Naţională a Penitenciarelor

  Decizia nr. 507/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor penitenciare

 • Decizia nr. 508/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 508/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. 41 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 508/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 508/2012 pentru eliberarea domnului Liviu Harbuz din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 509/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 509/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret de către domnul Bucu Ion

 • Decizia nr. 509/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 509/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 lit. h), art. 2-5 şi art. 12 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 51/2012, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 51/2012 privind aprobarea competenţelor medicului specialist şi ale medicului primar în chirurgia oro-maxilo-facială cu dublă licenţă (medicină dentară şi medicină generală) sau absolvenţi ai facultăţilor de medicină dentară

 • Decizia nr. 51/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 51/2012 pentru numirea domnului Cornel Feruţă în funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 51/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 51/2012 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale şi a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012, precum şi pentru modificarea şi completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decizia nr. 510/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 510/2012 pentru eliberarea domnului Nicolae Rotileanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Decizia nr. 510/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 510/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010

 • Decizia nr. 511/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 511/2012 pentru eliberarea domnului chestor principal de poliţie Căbulea Ioan-Nicolae din funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 511/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 511/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 244 alin. 1 pct. 1 şi art. 2441 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 512/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 512/2012 pentru numirea domnului Andreescu Anghel în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 512/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 512/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3201 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 513/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 513/2012 pentru eliberarea domnului Raed Arafat din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 • Decizia nr. 513/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 513/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 514/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 514/2012 pentru numirea domnului Adrian Ciocănea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Decizia nr. 514/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 514/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 515/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 515/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 631 din Codul penal în interpretarea dată prin Decizia nr. L (50) din 4 iunie 2007 pronunţată de Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 • Decizia nr. 515/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 515/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Administraţiei şi Internelor de către domnul Ioan-Nicolae Căbulea

 • Decizia nr. 516/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 516/2012 privind eliberarea doamnei Luminiţa Teodora Odobescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 516/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 516/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 5 şi art. 2151 alin. 2 din Codul penal

 • Decizia nr. 517/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 517/2012 privind numirea doamnei Luminiţa Teodora Odobescu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 517/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 517/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 518/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 518/2012 privind numirea domnului George Ciamba în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 518/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 518/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 519/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 519/2012 privind exercitarea atribuţiilor de ordonator principal de credite la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989

 • Decizia nr. 519/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 519/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 46 şi 50 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Decizia nr. 52/2012, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 52/2012 privind aprobarea competenţelor medicului specialist şi ale medicului primar în ortodonţie şi ortopedie dento-facială

 • Decizia nr. 52/2012, Autorit. Naţ. de Suprav. a Preluc. Datelor cu Caracter Personal

  Decizia nr. 52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video

 • Decizia nr. 52/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 52/2012 pentru numirea domnului Marius Cristian Iuraşcu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional

 • Decizia nr. 52/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 52/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 6 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 520/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 520/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21, art. 24 şi art. 28 din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor

 • Decizia nr. 520/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 520/2012 pentru eliberarea domnului Mihnea Constantinescu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 521/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 521/2012 privind eliberarea domnului Constantin Emil Moţ din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Pădurilor

 • Decizia nr. 521/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 521/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Decizia nr. 522/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 522/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 522/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 522/2012 privind numirea domnului Laurenţiu Ţigăeru-Roşca în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 • Decizia nr. 523/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 523/2012 privind eliberarea domnului Sorin Dan Mihalache din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 • Decizia nr. 523/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 523/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 şi art. 1.344 din Codul civil

 • Decizia nr. 524/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 524/2012 privind numirea doamnei Ioana-Andreea Lambru în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 • Decizia nr. 524/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 524/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 320 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 525/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 525/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 alin. 21 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 525/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 525/2012 privind eliberarea domnului Marius Lucian Obreja din funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 526/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 526/2012 privind numirea domnului Adrian Constantin Volintiru în funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 526/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 526/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 • Decizia nr. 527/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 527/2012 privind eliberarea domnului Radu Ghidău din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 527/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 527/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) şi alin. 9 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 528/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 528/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 528/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 528/2012 privind numirea domnului Andrei George Creci în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 529/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 529/2012 pentru numirea domnului Sorin Vicol în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 • Decizia nr. 529/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 529/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, precum şi a acestei legi în întregul său

 • Decizia nr. 53/2012, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 53/2012 privind aprobarea competenţelor medicului specialist şi ale medicului primar în parodontologie

 • Decizia nr. 53/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 53/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. 3 din Codul de procedură penală, precum şi a dispoziţiilor art. 244-246, art. 248 şi 279 din Legea nr. 297/2004 raportate la art. 244 alin. (5) lit. a) pct. 2 şi lit. b) şi alin. (7) lit. a) cu aplicarea art. 276 lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital

 • Decizia nr. 53/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 53/2012 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 399/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Renga Radu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 530/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 530/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 530/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 530/2012 pentru numirea domnului Cococi Toma Longin în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Pădurilor

 • Decizia nr. 531/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 531/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 118 alin. (2), (31) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 531/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 531/2012 privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Dragoş Ionuţ Bănescu a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului şi Pădurilor

 • Decizia nr. 532/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 532/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Elena Costea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 532/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 532/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • Decizia nr. 533/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 533/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 în ansamblul său, precum şi, în special, a prevederilor art. 1 din ordonanţă

 • Decizia nr. 533/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 533/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei de către domnul Silviu-Gabriel Barbu

 • Decizia nr. 534/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 534/2012 privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale

 • Decizia nr. 534/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 534/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 535/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 535/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • Decizia nr. 535/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 535/2012 privind detaşarea doamnei Mica Oprea din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului general al Guvernului în funcţia publică de director executiv în cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

 • Decizia nr. 536/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 536/2012 pentru eliberarea domnului Gheorghe Predescu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 536/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 536/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 537/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 537/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi ale legii în ansamblul său