20 Aprilie, 2019
 • Decizia nr. 457/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 457/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 458/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 458/2012 privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare

 • Decizia nr. 458/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 458/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991

 • Decizia nr. 459/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 459/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 459/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 459/2012 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 382/2009 privind componenţa Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor

 • Decizia nr. 46/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 46/2012 privind încetarea funcţionării AGICOA ROMÂNIA ca organism de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale producătorilor de opere audiovizuale şi a drepturilor de autor deţinute de aceştia în temeiul contractelor de cesiune

 • Decizia nr. 46/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 46/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. h), art. 2 alin. (4), art. 3, art. 4 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) şi art. 12 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 46/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 46/2012 privind numirea doamnei Luminiţa Teodora Odobescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 460/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 460/2012 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Ovidiu Artopolescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 • Decizia nr. 460/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 460/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (1) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 461/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 461/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 partea introductivă din Codul de procedură civilă şi art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 461/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 461/2012 privind numirea Comisiei pentru evaluarea înalţilor funcţionari publici

 • Decizia nr. 462/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 462/2012 privind numirea Comisiei de disciplină pentru înalţii funcţionari publici

 • Decizia nr. 462/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 462/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 237 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 463/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 463/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 463/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 463/2012 privind numirea unor membri în Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

 • Decizia nr. 464/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 464/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Iulia Cârcei din funcţia publică temporar vacantă de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 464/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 464/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3711 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 464/2011, Curtea de Apel Bucureşti

  Decizia nr. 464/2011 referitoare la soluţionarea recursului formulat de recurenta reclamantă Societatea Comercială ESTAGRE – S.R.L. împotriva Sentinţei civile nr. 1.247 din 15 aprilie 2010, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a XI-a contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 36.047/3/2009, în contradictoriu cu intimatul pârât Consiliul Judeţean Dâmboviţa

 • Decizia nr. 465/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 465/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi a Legii nr. 118/2010, în ansamblul său

 • Decizia nr. 465/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 465/2012 privind încetarea detaşării şi pentru reluarea activităţii doamnei Cynthia Carmen Curt în funcţia publică de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 • Decizia nr. 466/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 466/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Cynthia Carmen Curt din funcţia publică de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 466/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 466/2012 privind încetarea, la cerere, a activităţii de broker de asigurare a Societăţii Comerciale PALLADIUM INSURANCE BROKER – S.R.L. şi retragerea autorizaţiei de funcţionare

 • Decizia nr. 466/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 466/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii

 • Decizia nr. 467/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 467/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi art. 131 alin. (1) şi art. 242 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 467/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 467/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Iulia Cârcei din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 • Decizia nr. 468/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 468/2012 privind modificarea şi completarea Deciziei primului-ministru nr. 270/2010 pentru constituirea Comitetului interministerial privind procesul de reformare a legislaţiei şi procedurilor din domeniul restituirii proprietăţilor

 • Decizia nr. 468/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 468/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 alin. 1, 2 şi 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 469/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 469/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 189 alin. 1 pct. 1 şi alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 469/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 469/2012 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 364/2012 privind stabilirea atribuţiilor domnului Mircea Dragoş Valentin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 469/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 469/2012 privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale ASIBROK BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 47/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 47/2012 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Vasile Timiş din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional

 • Decizia nr. 47/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 47/2012 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ALO ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 47/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 47/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 470/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 470/2012 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ASIBBE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 470/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 470/2012 privind numirea domnului Emil Calotă în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizia nr. 470/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 470/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 471/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 471/2012 privind acordarea calităţii de consilier onorific al primului-ministru domnului Dante Stein

 • Decizia nr. 471/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 471/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • Decizia nr. 472/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 472/2012 privind încetarea prin demisie a raportului de serviciu al domnului Roman Cristian-Constantin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 472/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 472/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizia nr. 473/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 473/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 473/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 473/2012 privind numirea Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici, precum şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici

 • Decizia nr. 474/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 474/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Groza Dumitra a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 474/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 474/2012 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale EXECUTIV BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 474/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 474/2012 asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (4) şi art. 94 alin. (1) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 475/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 475/2012 pentru numirea domnului Teodor Gheorghe Negruţ în funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 • Decizia nr. 475/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 475/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 397, art. 399, art. 402 şi art. 403 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 476/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 476/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 1 şi 31 şi ale art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

 • Decizia nr. 476/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 476/2012 pentru punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile

 • Decizia nr. 477/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 477/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Pop Felicia a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de comisar general al Gărzii Financiare

 • Decizia nr. 477/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 477/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 228 alin. 6 şi art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală şi ale art. XXIV alin. (1) din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor

 • Decizia nr. 478/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 478/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. 2, art. 160b alin. 3, art. 3002 şi art. 465 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 478/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 478/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Silvia-Ileana Vişoiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Justiţiei

 • Decizia nr. 479/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 479/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Justiţiei de către doamna Alexandra Mihaela Şinc

 • Decizia nr. 479/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 479/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 alin. 21 şi art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 48/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 48/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 315 alin. 1, 2 şi 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 48/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 48/2012 privind eliberarea domnului Costin George din funcţia de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989

 • Decizia nr. 480/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 480/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 lit. h), art. 2 alin. (4), art. 3, art. 4 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) şi art. 12 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 480/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 480/2012 privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Tufă Radian Doru, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 481/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 481/2012 privind desemnarea reprezentantului României în Comitetul Nabucco

 • Decizia nr. 481/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 481/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3201 alin. 7 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 482/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 482/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 482/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 482/2012 privind desemnarea domnului Ionuţ Vulpescu în funcţia de membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

 • Decizia nr. 483/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 483/2012 privind revocarea doamnei Viorica-Fănica Bîscă din funcţia de guvernator al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

 • Decizia nr. 483/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 483/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 484/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 484/2012 pentru numirea domnului Edward Bratfanof în funcţia de guvernator al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

 • Decizia nr. 484/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 484/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte între profesionişti, în ansamblul său, precum şi, în special, a art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007

 • Decizia nr. 485/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 485/2012 asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1-3 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 485/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 485/2012 privind numirea domnului Alexandru Florian în funcţia de director general al Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România Elie Wiesel

 • Decizia nr. 486/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 486/2012 privind revocarea domnului Radu Dan Septimiu Popa din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 • Decizia nr. 486/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 486/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1-5 şi art. 12 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 487/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 487/2012 pentru numirea domnului Vasile Cepoi în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 487/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 487/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • Decizia nr. 488/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 488/2012 asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • Decizia nr. 488/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 488/2012 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 476/2012 privind constituirea Comitetului interministerial pentru rezolvarea problemelor referitoare la suprafeţele de teren afectate de calamităţi naturale în anul agricol 2008-2009

 • Decizia nr. 489/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 489/2012 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu

 • Decizia nr. 489/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 489/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 49/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 49/2012 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 382/2009 privind componenţa Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor

 • Decizia nr. 49/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 49/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 317 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 49/2012, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 49/2012 privind aprobarea competenţelor medicului dentist, inclusiv ale medicului specialist şi ale medicului primar în stomatologie generală

 • Decizia nr. 490/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 490/2012 privind acordarea calităţii de consilier onorific al primului-ministru domnului Giuseppe Arlacchi

 • Decizia nr. 490/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 490/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, precum şi a legii în ansamblul său

 • Decizia nr. 491/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 491/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, precum şi a legii în ansamblul său

 • Decizia nr. 491/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 491/2012 privind acordarea calităţii de consilier onorific al primului-ministru domnului Florea Voinea

 • Decizia nr. 492/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 492/2012 privind eliberarea domnului Lucaciu Marcel-Sorin din funcţia de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

 • Decizia nr. 492/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 492/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • Decizia nr. 493/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 493/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, ale Legii nr. 118/2010, în ansamblul său, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 493/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 493/2012 privind împuternicirea domnului general de brigadă cu o stea Baş Ioan pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

 • Decizia nr. 494/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 494/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret de către domnul Săndulache Ştefan-Cristian

 • Decizia nr. 494/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 494/2012 privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare şi încetarea activităţii de broker de asigurare a Societăţii Comerciale GIO GROUP – Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 494/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 494/2012 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 58 lit. ad) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 • Decizia nr. 495/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 495/2012 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului

 • Decizia nr. 495/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 495/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret de către domnul Săndulescu Dănuţ

 • Decizia nr. 496/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 496/2012 privind desemnarea domnului Vasile Cepoi, consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, în calitate de coordonator al activităţii Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor

 • Decizia nr. 496/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 496/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 64 alin. 3 din Codul familiei şi art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

 • Decizia nr. 497/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 497/2012 pentru numirea domnului Radu-Ionel Puchiu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 497/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 497/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 498/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 498/2012 privind prelungirea detaşării, începând cu data de 1 decembrie 2012, a doamnei Romfeld Maria Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcţia publică vacantă de director general în cadrul Consiliului Judeţean Harghita

 • Decizia nr. 498/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 498/2012 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 lit. g) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite