20 Aprilie, 2019
 • Decizia nr. 414/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 414/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Demirel Spiridon a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

 • Decizia nr. 415/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 415/2012 privind numirea domnului Radu Ghidău în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 415/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 415/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 415/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 415/2012 privind încetarea, la cerere, a activităţii de broker de asigurare a Societăţii Comerciale ATP Exodus – Broker de asigurare – S.R.L. şi retragerea autorizaţiei de funcţionare

 • Decizia nr. 416/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 416/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • Decizia nr. 416/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 416/2012 privind numirea unor reprezentanţi ai statului în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 • Decizia nr. 416/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 416/2012 privind stabilirea unor măsuri în sarcina societăţilor de asigurări autorizate să încheie asigurări facultative pentru locuinţe

 • Decizia nr. 417/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 417/2012 privind numirea unui reprezentant al statului în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 • Decizia nr. 417/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 417/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

 • Decizia nr. 418/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 418/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizia nr. 418/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 418/2012 privind numirea domnului Bogdan Tohăneanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 419/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 419/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2441 alin. 2 din Codul de procedură civilă şi art. 15 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizia nr. 419/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 419/2012 pentru reluarea, la cerere, a activităţii doamnei Ana-Magdalena Radu (Cîrnu/Şerbănescu), consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 • Decizia nr. 42/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 42/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. a) şi b), art. 3 alin. (1) şi (2), art. 4 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), precum şi ale art. 5 alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 42/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 42/2012 privind numirea doamnei Cătălina Bolma în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 420/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 420/2012 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 443/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Balaban Alexandru-Gabriel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 420/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 420/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 421/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 421/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale de către domnul Radu Bogdan Savonea

 • Decizia nr. 421/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 421/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • Decizia nr. 422/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 422/2012 privind numirea domnului Cătălin Dumitru în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Decizia nr. 422/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 422/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2010 privind destinaţia sumelor provenite din recuperarea unor drepturi valutare ale României

 • Decizia nr. 423/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 423/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii de către domnul George Diga

 • Decizia nr. 423/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 423/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cu excepţia dispoziţiilor art. 6 din lege

 • Decizia nr. 424/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 424/2012 privind numirea coordonatorului naţional al asistenţei financiare externe nerambursabile

 • Decizia nr. 424/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 424/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 3 şi art. 4 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 425/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 425/2012 privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare

 • Decizia nr. 425/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 425/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2) şi art. 6 alin. (1), (2) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 426/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 426/2012 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 382/2009 privind componenţa Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor

 • Decizia nr. 426/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 426/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002

 • Decizia nr. 427/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 427/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 427/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 427/2012 privind numirea doamnei Irina Lucan-Arjoca în funcţia de director general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 • Decizia nr. 428/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 428/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) şi (4), art. 8 alin. (1) şi (2) şi art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 428/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 428/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Cojoacă Eugen Ştefan Dorel din funcţia publică de secretar general în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 429/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 429/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Apărării Naţionale de către domnul Mihai Şova

 • Decizia nr. 429/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 429/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

 • Decizia nr. 429/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 429/2012 privind autorizarea ca furnizor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor a Societăţii Comerciale TANDEM LEARNING – S.R.L.

 • Decizia nr. 43/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 43/2012 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea obiectivelor Strategiei naţionale privind protecţia infrastructurilor critice

 • Decizia nr. 43/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 43/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. b), art. 11 alin. (3) şi art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 430/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 430/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Mihai Şova a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Apărării Naţionale

 • Decizia nr. 430/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 430/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 431/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 431/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 227 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 431/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 431/2012 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Cristian Sporiş din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 432/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 432/2012 pentru numirea domnului Enache Jiru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 432/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 432/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (2)-(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

 • Decizia nr. 432/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 432/2012 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale DECON INSURANCE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 433/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 433/2012 pentru reluarea, la cerere, a activităţii doamnei Dinu Cristina Elena, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 433/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 433/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 434/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 434/2012 privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Dinu Cristina Elena, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 434/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 434/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 149-156 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 435/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 435/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului de către doamna Anisie Monica Cristina

 • Decizia nr. 435/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 435/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 436/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 436/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Constantin Rânea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

 • Decizia nr. 436/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 436/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2011 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la Banca de ExportImport a României EXIMBANK – S.A. şi modificarea prevederilor art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi a dispoziţiilor ordonanţei de urgenţă în ansamblu

 • Decizia nr. 437/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 437/2012 pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 129/2011 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru supervizarea activităţii de gestionare a vânzării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

 • Decizia nr. 437/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 437/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 lit. f2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 438/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 438/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 249 alin. (3) şi art. 256 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 438/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 438/2012 pentru desemnarea domnului Damian Drăghici, consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru, în calitate de coordonator al Compartimentului Central de Monitorizare şi Evaluare

 • Decizia nr. 439/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 439/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 149 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 439/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 439/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Dantes Nicolae Bratu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 • Decizia nr. 44/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 44/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. e), art. 3, art. 4 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 44/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 44/2012 privind numirea domnului Cristian Sporiş în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 440/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 440/2012 privind numirea domnului Octavian Lupulescu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

 • Decizia nr. 440/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 440/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

 • Decizia nr. 441/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 441/2012 privind eliberarea doamnei Vajda Borbala din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

 • Decizia nr. 441/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 441/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • Decizia nr. 442/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 442/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 442/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 442/2012 privind numirea domnului Constantin Popescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

 • Decizia nr. 443/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 443/2012 privind numirea doamnei Cornelia Negruţ în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 443/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 443/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • Decizia nr. 444/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 444/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, precum şi ale Legii nr. 118/2010, în ansamblul său

 • Decizia nr. 444/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 444/2012 privind numirea domnului Silviu-Gabriel Szentesi în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

 • Decizia nr. 445/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 445/2012 privind numirea domnului Claudiu-Sorin Dumbrăveanu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizia nr. 445/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 445/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • Decizia nr. 446/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 446/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • Decizia nr. 446/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 446/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Murgoci Tomiţă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Casei Naţionale de Pensii Publice

 • Decizia nr. 447/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 447/2012 pentru numirea domnului Lucian Iliescu în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Decizia nr. 447/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 447/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • Decizia nr. 448/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 448/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • Decizia nr. 448/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 448/2012 pentru eliberarea domnului Vasile Cristian Roman din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 • Decizia nr. 449/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 449/2012 pentru numirea domnului Mircea Jorj în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 • Decizia nr. 449/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 449/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • Decizia nr. 45/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 45/2012 pentru eliberarea domnului Costea Romulus Doru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 45/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 45/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 45/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 45/2012 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi – ARAIEX drept colector al remuneraţiilor datorate artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi de ARAIEX pentru radiodifuzarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune

 • Decizia nr. 450/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 450/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1), art. 13 alin. (2), art. 14 alin. (1) lit. t) şi alin. (2), art. 36, art. 88 alin. (1) lit. b) şi d) şi alin. (2) şi (3), art. 91, art. 92 şi art. 95 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

 • Decizia nr. 450/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 450/2012 privind eliberarea domnului Adrian Gurău din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

 • Decizia nr. 451/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 451/2012 pentru numirea domnului Cătălin-Ştefăniţă Zisu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

 • Decizia nr. 451/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 451/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 452/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 452/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 452/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 452/2012 privind închiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară a Societăţii Comerciale Forte Asigurări Reasigurări – S.A.

 • Decizia nr. 452/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 452/2012 privind numirea domnului Petre Gigi în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici

 • Decizia nr. 453/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 453/2012 privind numirea doamnei Cristina-Ecaterina Coruţ în funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici

 • Decizia nr. 453/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 453/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 454/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 454/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Mihaela Enache din funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 454/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 454/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) şi art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale Apele Române şi ale art. 1 alin. (1) şi (2) şi art. 2 alin. (3)-(5) din anexa nr. 3 la aceeaşi ordonanţă de urgenţă, precum şi a prevederilor art. 50 şi art. 107 alin. (4) din Legea apelor nr. 107/1996

 • Decizia nr. 455/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 445/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 455/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 455/2012 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Mihaela Enache în funcţia publică, corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 456/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 456/2012 privind numirea unor membri în Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

 • Decizia nr. 456/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 456/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (2), art. 7 şi art. 28 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

 • Decizia nr. 457/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 457/2012 privind numirea unui reprezentant al statului în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate