24 August, 2019
 • Decizia nr. 377/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 377/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 378/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 378/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului de către domnul Valentin Florin Trifan

 • Decizia nr. 378/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 378/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 127 alin. (1), (2) şi (21) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 379/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 379/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului de către doamna Elena Gabriela Eremia

 • Decizia nr. 379/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 379/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 38/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 38/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. g), art. 2 alin. (4) şi art. 3 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 38/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 38/2012 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice PERGAM drept colector al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată în domeniul operelor reproduse de pe hârtie

 • Decizia nr. 38/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 38/2012 pentru numirea domnului Dan Dumitru Suciu în funcţia de secretar de stat, purtător de cuvânt al Guvernului, în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 380/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 380/2012 privind eliberarea domnului Robert Bucur din funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 • Decizia nr. 380/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 380/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 50 şi 501 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 381/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 381/2012 privind numirea doamnei Adriana Donţu în funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 • Decizia nr. 381/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 381/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 33 alin. (4) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 • Decizia nr. 382/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 382/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de către domnul Octavian Teodor Deaconu

 • Decizia nr. 382/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 382/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (2) teza întâi din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 383/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 383/2012 referitoare la respingerea excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Decizia nr. 383/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 383/2012 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 276/2012 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene

 • Decizia nr. 384/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 384/2012 privind numirea domnului Ovidiu Dranga în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 384/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 384/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3731 alin. 2, alin. 4 pct. 3 şi alin. 5 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 385/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 385/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) lit. b) şi ale art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 385/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 385/2012 privind numirea responsabilului naţional cu autorizarea finanţării PHARE, Facilitatea de tranziţie şi SAPARD

 • Decizia nr. 386/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 386/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de către doamna Rela Nicoleta Ştefănescu

 • Decizia nr. 386/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 386/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, precum şi ale art. 15 şi 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing

 • Decizia nr. 387/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 387/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1)-(4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi ale art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor

 • Decizia nr. 387/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 387/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Ionescu Daniel din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 388/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 388/2012 privind stabilirea atribuţiilor domnului Iftimoaei Ciprian Constantin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 388/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 388/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică

 • Decizia nr. 389/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 389/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 269 alin. 1 din Codul de procedură civilă şi ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decizia nr. 389/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 389/2012 privind constatarea încetării raportului de serviciu al domnului Marian Sergiu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 39/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 39/2012 pentru numirea doamnei Ioana Maria Muntean în funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 39/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 39/2012 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi – ARAIEX drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora

 • Decizia nr. 39/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 39/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 lit. c) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 390/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 390/2012 privind detaşarea doamnei Mica Oprea din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de director în cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

 • Decizia nr. 390/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 390/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 220 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 391/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 391/2012 pentru numirea domnului Cristian Gheorghe Barhalescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

 • Decizia nr. 391/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 391/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 392/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 392/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 167 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 392/2012, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 392/2012 privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare şi a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

 • Decizia nr. 392/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 392/2012 privind constatarea suspendării, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Ionel Florin, secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Decizia nr. 393/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 393/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Pîrvulescu Dumitru a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Decizia nr. 393/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 393/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 alin. 3, art. 4041 şi art. 4042 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 394/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 394/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 394/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 394/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Buzatu Dan Horaţiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Decizia nr. 395/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 395/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de către domnul Octavian Teodor Deaconu

 • Decizia nr. 395/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 395/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 396/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 396/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 396/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 396/2012 pentru reluarea activităţii domnului Adrian Cucu în funcţia publică de secretar general al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 397/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 397/2012 pentru eliberarea domnului Cristian Nicolae Stănică din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului Naţional de Statistică

 • Decizia nr. 397/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 397/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36, art. 37, art. 64 alin. (5) şi art. 72 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 398/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 398/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 398/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 398/2012 pentru eliberarea doamnei Gered Beatrix din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului Naţional de Statistică

 • Decizia nr. 399/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 399/2012 pentru numirea doamnei Elena Mihaela Iagar în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului Naţional de Statistică

 • Decizia nr. 399/2012, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 399/2012 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri

 • Decizia nr. 399/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 399/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (1) pct. 4 şi art. 257 lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 4/2012, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 4/2012 pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 1/2009 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România

 • Decizia nr. 4/2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 4/2012 privind recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 1/2012

 • Decizia nr. 4/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 4/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 362 alin. 1 lit. a), art. 3852, art. 3859 alin. 1 pct. 18 şi art. 38515 pct. 2 lit. d) din Codul de procedură penală, precum şi a dispoziţiilor art. 446 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal

 • Decizia nr. 4/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 4/2012 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având ca obiect Metodologia privind reproducerea repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale şi tabelul de remuneraţii cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor acestora

 • Decizia nr. 4/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 4/2012 privind înlocuirea unui reprezentant al Guvernului din calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 • Decizia nr. 4/2012, Colegiul Farmaciştilor din România

  Decizia nr. 4/2012 privind aprobarea procedurii şi criteriilor pentru acordarea unui sprijin financiar colegiilor teritoriale ale farmaciştilor în vederea achiziţionării unui imobil cu destinaţia de sediu social

 • Decizia nr. 4/2012, Parlamentul României

  Decizia nr. 4/2012 privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 4/2012, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 4/2012 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 4/2012, Senatul României

  Decizia nr. 4/2012 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 4/2012, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 4/2012 privind încetarea concesiunii miniere de explorare a granitului din perimetrul Văieni Vest, judeţul Gorj

 • Decizia nr. 40/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 40/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Florea Gherghina din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Finanţelor Publice în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 40/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 40/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. f), art. 2 alin. (4), art. 3, art. 4 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) şi art. 12 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 40/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 40/2012 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 4, pronunţată la data de 22 martie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise şi operelor de artă vizuală aflate în gestiunea COPYRO Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, denumită în continuare COPYRO, şi VISARTA – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, denumită în continuare VISARTA

 • Decizia nr. 400/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 400/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, în ansamblul său, şi, în special, ale art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 400/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 400/2012 privind taxele prevăzute de reglementările în domeniul pregătirii profesionale în asigurări şi alte aspecte privind aplicarea acestor reglementări

 • Decizia nr. 400/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 400/2012 pentru numirea domnului Florin Ciurariu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului Naţional de Statistică

 • Decizia nr. 401/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 401/2012 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 382/2009 privind componenţa Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor

 • Decizia nr. 401/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 401/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. h) şi art. 3 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 402/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 402/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Gheorghe Nastasia din funcţia publică de secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 402/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 402/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi art. 243 alin. (3), (4), (5), (6), (8) şi (9) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 403/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 403/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Adrian Cucu din funcţia publică de secretar general al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 403/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 403/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • Decizia nr. 404/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 404/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 404/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 404/2012 pentru eliberarea domnului Cosmin Sabo din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului Naţional de Statistică

 • Decizia nr. 405/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 405/2012 pentru numirea doamnei Gered Beatrix în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului Naţional de Statistică

 • Decizia nr. 405/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 405/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 421 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor

 • Decizia nr. 406/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 406/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Decizia nr. 406/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 406/2012 privind eliberarea doamnei Nicoleta-Ecaterina Eucarie din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

 • Decizia nr. 407/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 407/2012 privind numirea domnului Gheorghe Emacu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

 • Decizia nr. 407/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 407/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Decizia nr. 408/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 408/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (2) şi art. 40 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 408/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 408/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Decebal Lohan din funcţia publică de secretar general în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 409/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 409/2012 pentru numirea domnului Gelu-Ştefan Diaconu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Decizia nr. 409/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 409/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 165 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 41/2012, Consiliul pt. Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile

  Decizia nr. 41/2012 pentru adoptarea Procedurii privind monitorizarea actualizării şi publicării Registrului public al auditorilor financiari din România de către Camera Auditorilor Financiari din România

 • Decizia nr. 41/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 41/2012 privind avizarea constituirii şi funcţionării organismului de gestiune colectivă Uniunea Naţională a Artiştilor din România – UNART

 • Decizia nr. 41/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 41/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective

 • Decizia nr. 41/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 41/2012 privind transferul, în interesul serviciului, al domnului Nistor Mircea din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de director executiv în cadrul Consiliului Judeţean Dâmboviţa

 • Decizia nr. 410/2012, Administraţia Naţională a Penitenciarelor

  Decizia nr. 410/2012 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a mediului în sistemul administraţiei penitenciare

 • Decizia nr. 410/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 410/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 210 alin. (1) lit. e), art. 215 alin. (3), art. 216, art. 217 alin. (1) şi alin. (3) lit. a) şi k) şi art. 219 lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi art. 91 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 410/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 410/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de către domnul Octavian Teodor Deaconu

 • Decizia nr. 411/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 411/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Ladanyi Arpad Csaba din funcţia publică de comisar general al Gărzii Financiare în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 411/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 411/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2010 privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Decizia nr. 412/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 412/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2010 privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Decizia nr. 412/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 412/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Pop Felicia a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de comisar general al Gărzii Financiare

 • Decizia nr. 413/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 413/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare de către domnul Daniel Bogdan Crăciunoiu

 • Decizia nr. 413/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 413/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi ale art. 127 alin. (21) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal