20 Aprilie, 2019
 • Decizia nr. 339/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 339/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 din Codul penal

 • Decizia nr. 34/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 34/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3731 alin. 2, art. 399 alin. 21 şi art. 515 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 34/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 34/2012 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Sorin Alăzăroaie din funcţia de secretar de stat, şef al Corpului de control al primului-ministru

 • Decizia nr. 34/2012, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 34/2012 privind identificarea pieţelor relevante din sectorul comunicaţiilor electronice corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe, respectiv corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile

 • Decizia nr. 340/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 340/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Mircea Popa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Mediului şi Pădurilor

 • Decizia nr. 340/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 340/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (1) şi (3) şi art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 340/2012, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 340/2012 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 61/2012

 • Decizia nr. 341/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 341/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 341/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 341/2012 privind aprobarea reluării activităţii SOCIETĂŢII DE ASIGURARE-REASIGURARE LIG INSURANCE – S.A.

 • Decizia nr. 341/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 341/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Elena Dumitru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului şi Pădurilor

 • Decizia nr. 342/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 342/2012 privind înlocuirea preşedintelui Comisiei speciale de retrocedare

 • Decizia nr. 342/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 342/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 771 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 343/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 343/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 343/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 343/2012 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 382/2009 privind componenţa Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor

 • Decizia nr. 344/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 344/2012 privind numirea domnului Florin Paşa în funcţia de membru în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 • Decizia nr. 344/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 344/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. a), b) şi e), precum şi ale art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 345/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 345/2012 privind acordarea calităţii de consilier onorific al primului-ministru domnului Daniel Dăianu

 • Decizia nr. 345/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 345/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (3) şi art. 7 alin. (7) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

 • Decizia nr. 346/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 346/2012 privind acordarea calităţii de consilier onorific al primului-ministru domnului Ioan Dan Gheorghiu

 • Decizia nr. 346/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 346/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 347/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 347/2012 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale VERGLASER BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 347/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 347/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 347/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 347/2012 privind revocarea domnului Iulius Dan Plaveti din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizia nr. 348/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 348/2012 privind numirea domnului Niculae Havrilet în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizia nr. 348/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 348/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal

 • Decizia nr. 349/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 349/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. ş) şi t), art. 14 şi 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 349/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 349/2012 pentru constituirea Comitetului interministerial privind situaţia economico-financiară a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica – S.A. Bucureşti

 • Decizia nr. 35/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 35/2012 privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi pe anul 2012 ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice

 • Decizia nr. 35/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 35/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi art. 257 alin. (22) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 350/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 350/2012 pentru numirea domnului Sergiu Nistor în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional

 • Decizia nr. 350/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 350/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 351/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 351/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ortansa Luminiţa Constantin a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

 • Decizia nr. 351/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 351/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 351/2012, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 351/2012 privind modificarea unor reglementări din domeniul portabilităţii numerelor

 • Decizia nr. 352/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 352/2012 privind actualizarea taxei de autorizare a asigurătorilor şi reasigurătorilor

 • Decizia nr. 352/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 352/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Georgeta Modiga din funcţia publică de secretar general al Casei Naţionale de Pensii Publice în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 352/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 352/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 353/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 353/2012 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Georgeta Modiga, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 353/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 353/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15, art. 16, art. 17 şi art. 19 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 354/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 354/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Claudia-Mioara Manea a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Apărării Naţionale

 • Decizia nr. 354/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 354/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă

 • Decizia nr. 355/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 355/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Păun-Jura Petru-Radu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 • Decizia nr. 355/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 355/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, ale Legii nr. 54/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005, precum şi ale art. 911-915 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 355/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 355/2012 privind sancţionarea Societăţii Comerciale CONCRET Broker de Asigurare – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

 • Decizia nr. 356/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 356/2012 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Irecson Broker de Asigurare-Reasigurare – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei

 • Decizia nr. 356/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 356/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991

 • Decizia nr. 356/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 356/2012 privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare

 • Decizia nr. 357/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 357/2012 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 382/2009 privind componenţa Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor

 • Decizia nr. 357/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 357/2012 privind sancţionarea Societăţii Comerciale NEWBROKER ASIG MC Broker de Asigurare – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

 • Decizia nr. 357/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 357/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 363 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 358/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 358/2012 privind sancţionarea cu retragerea aprobării acordate a doamnei Camelia Bucur, conducător executiv la Societatea Comercială NEWBROKER ASIG MC Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 358/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 358/2012 privind numirea domnului Radu Dan Septimiu Popa în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 • Decizia nr. 358/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 358/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 359/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 359/2012 privind acordarea calităţii de consilier onorific al primului-ministru domnului Mircea-Gheorghe Drăghici

 • Decizia nr. 359/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 359/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (6), art. 26 alin. (8) şi art. 38 alin. (3) şi (9) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 36/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 36/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 126 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 • Decizia nr. 36/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 36/2012 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 3 pronunţate la data de 15 martie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi de ARAIEX pentru radiodifuzarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune

 • Decizia nr. 36/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 36/2012 privind numirea domnului Ion-Mircea Plângu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 360/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 360/2012 privind acordarea calităţii de consilier onorific al primului-ministru domnului Ioan Lascăr

 • Decizia nr. 360/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 360/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 alin. (7) lit. l1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 361/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 361/2012 pentru numirea domnului Damian Drăghici în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 361/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 361/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, în ansamblul său, precum şi, în mod special, a dispoziţiilor art. 1, 6 şi 7 din aceasta

 • Decizia nr. 362/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 362/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1), art. 12 şi art. 14 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 362/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 362/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Staicu Mircea Cristian din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 363/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 363/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Tufă Radian Doru din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 363/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 363/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 lit. e), art. 68, art. 69, art. 70 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi ale art. 257 alin. (2) lit. f) şi alin. (22) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 364/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 364/2012 privind stabilirea atribuţiilor domnului Mircea Dragoş Valentin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 364/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 364/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 364/2012, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 364/2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de examinare a documentaţiei, a Procedurii de avizare şi a modelului de aviz pentru conformitatea statutului asociaţiilor sau uniunilor judeţene/naţionale de societăţi cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

 • Decizia nr. 365/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 365/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, în ansamblul său, şi, în special, a prevederilor art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. b) din aceasta, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 365/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 365/2012 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 416/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Lazăr Mirel Nicolae, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 366/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 366/2012 privind numirea prin mobilitate a doamnei Diaconu Victoriţa în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 366/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 366/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor

 • Decizia nr. 367/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 367/2012 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 353/2012 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Georgeta Modiga, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 367/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 367/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 251 alin. (81) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 368/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 368/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Radu Nicolae Chiurtu a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Decizia nr. 368/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 368/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 409 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 369/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 369/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Iulian Marian Butnaru a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Decizia nr. 369/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 369/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 37/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 37/2012 pentru eliberarea doamnei Ioana Maria Muntean din funcţia de secretar de stat, purtător de cuvânt al Guvernului, în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 37/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 37/2012 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi – ARAIEX drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ şi a celor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune

 • Decizia nr. 37/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 37/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. c) şi art. 3 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 370/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 370/2012 privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Staicu Mircea Cristian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 370/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 370/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (1) lit. g), art. 250 alin. (1) pct. 4 şi art. 257 lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 371/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 371/2012 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 303/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Guvernului României în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social

 • Decizia nr. 371/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 371/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 372/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 372/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 372/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 372/2012 pentru numirea domnului Petru Cost în funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

 • Decizia nr. 372/2012, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 372/2012 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare – START, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 62/2012

 • Decizia nr. 373/2012, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 373/2012 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 147/2012

 • Decizia nr. 373/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 373/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe de către domnul Steriu Alexandru Ion

 • Decizia nr. 373/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 373/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar şi ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009

 • Decizia nr. 374/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 374/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 teza a doua raportate la art. 322 pct. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 374/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 374/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Adrian Gorun din funcţia publică de secretar general al Comisiei Naţionale de Prognoză în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 374/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 374/2012 privind încetarea, la cerere, a activităţii de broker de asigurare a Societăţii Comerciale STAR EXPRESS BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. şi retragerea autorizaţiei de funcţionare

 • Decizia nr. 375/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 375/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului de către domnul Gabriel Leahu

 • Decizia nr. 375/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 375/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 pct. 7 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 376/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 376/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului de către doamna Mihaela Dincă

 • Decizia nr. 376/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 376/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

 • Decizia nr. 377/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 377/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului de către domnul Anton Dady Steiner