22 Ianuarie, 2020
 • Decizia nr. 1/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 1/2012 privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, de către domnul Lorânt Para a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Mediului şi Pădurilor

 • Decizia nr. 1/2012, Senatul României

  Decizia nr. 1/2012 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 16-24 ianuarie 2012

 • Decizia nr. 1/2012, Parlamentul României

  Decizia nr. 1/2012 privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 1/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1/2012 referitoare la admiterea obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 227/2002, precum şi, în special, ale art. I pct. 5 [referitor la art. 4 alin. (1)], pct. 6 [referitor la art. 5 alin. (1) şi (2)], pct. 8, pct. 9 [referitor la art. 8 alin. (3) lit. a)-d)], pct. 14 [referitor la art. 13 1 şi 13 4 ], pct. 15 [referitor la art. 14 alin.(1) lit. b)] din lege

 • Decizia nr. 1/2012, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 1/2012 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

 • Decizia nr. 1/2012, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale – CNPAS

  Decizia nr. 1/2012 privind comisionul şi tarifele care se percep de către Casa Naţională de Pensii Publice şi de către casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operaţiuni care nu sunt legate de stabilirea şi de plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale din sistemul public de pensii

 • Decizia nr. 1/2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 1/2012 privind recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 25/2011

 • Decizia nr. 1/2012, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 1/2012 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Calafat (Dunăre km 791,5-792,5)

 • Decizia nr. 10/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 10/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 829 şi art. 831 din Codul civil

 • Decizia nr. 10/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 10/2012 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi (ARAIEX) drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ şi a celor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune

 • Decizia nr. 10/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 10/2012 pentru numirea domnului Andrei Georgescu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 • Decizia nr. 10/2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 10/2012 privind judecarea recursurilor în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 9/2012 este legal constituit conform dispoziţiilor art. 3306 alin. 1 din Codul de procedură civilă, modificat şi completat prin Legea nr. 202/2010, şi ale art. 272 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare

 • Decizia nr. 10/2012, Senatul României

  Decizia nr. 10/2012 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 10/2012, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 10/2012 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

 • Decizia nr. 10/2012, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 10/2012 privind încetarea concesiunii miniere de explorare a minereului polimetalic din perimetrul Caraci-Birtin

 • Decizia nr. 100/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 100/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 58 lit. q) şi art. 59 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 • Decizia nr. 100/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 100/2012 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Cornel Feruţă din funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia din 20.03.2012, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Decizia cu privire la Cererea nr. 13.902/11 introdusă de Ionel Panfile împotriva României din 20.03.2012

 • Decizia din 15.05.2012, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Decizia cu privire la Cererea nr. 63.627/11 introdusă de Constantin Abăluţă şi alţii împotriva României din 15.05.2012

 • Decizia din 22.05.2012, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Decizia cu privire la cererile nr. 5.666/04 şi 14.464/05 prezentate de Ovidiu Trăilescu împotriva României din 22.05.2012

 • Decizia din 17.09.2012, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Decizia cu privire la Cererea nr. 16/06 introdusă de Ioan-Vălean Codarcea împotriva României din 17.09.2012

 • Decizia din 17.10.2012, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Decizia cu privire la Cererea nr. 57.265/08 introdusă de Dumitru Daniel Dumitru şi alţii împotriva României din 17.10.2012

 • Decizia din 10.04.2012, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Decizia cu privire la Cererea nr. 5.655/04 introdusă de Ilie Stana împotriva României şi 16 alte cereri din 10.04.2012

 • Decizia din 07.02.2012, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Decizia cu privire la Cererea nr. 45.312/11 introdusă de Ana Maria Frimu împotriva României şi alte 4 cereri din 07.02.2012

 • Decizia nr. 1007/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1007/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 101/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 101/2012 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Cătălina Bolma din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 101/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 101/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 1014/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1014/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 111/2008 pentru ratificarea Tratatului de extrădare dintre România şi Statele Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 10 septembrie 2007, cu referire la art. 1 şi art. 22 din tratat, precum şi la sintagma “tratat pentru extrădarea infractorilor” din preambulul acestuia

 • Decizia nr. 1016/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1016/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 102/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 102/2012 pentru reluarea activităţii domnului Adrian Gorun în funcţia publică de secretar general al Comisiei Naţionale de Prognoză

 • Decizia nr. 102/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 102/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (3) pct. 4 şi art. 9 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

 • Decizia nr. 1026/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1026/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 103/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 103/2012 pentru eliberarea domnului Cristian Apostol din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Pădurilor

 • Decizia nr. 103/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 103/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 14 alin. (1) şi art. 15 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 1037/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1037/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum şi a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor*)

 • Decizia nr. 104/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 104/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 104/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 104/2012 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Dan Constantin Tudurache din funcţia de secretar de stat, şef al Corpului de control al primului-ministru

 • Decizia nr. 105/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 105/2012 pentru numirea domnului Bogdan Adrian Panait în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Român pentru Adopţii

 • Decizia nr. 105/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 105/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. f) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 106/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 106/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. c), art. 2 şi art. 3 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 106/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 106/2012 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Marian-Valentin Nidelea din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 1067/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1067/2011 privind sancţionarea Societăţii Comerciale de Asigurare-Reasigurare Astra – S.A. cu amendă şi interzicerea temporară parţială a activităţii

 • Decizia nr. 1068/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1068/2011 privind deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară a Societăţii Comerciale FORTE Asigurări – S.A.

 • Decizia nr. 107/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 107/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 107/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 107/2012 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Nicoleta Nolden din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 108/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 108/2012 privind numirea responsabilului naţional cu autorizarea finanţării PHARE, Facilitatea de tranziţie şi SAPARD

 • Decizia nr. 108/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 108/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale

 • Decizia nr. 108/2012, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 108/2012 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 62/2012

 • Decizia nr. 1081/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1081/2011 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale EFICIENT ASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 1083/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1083/2011 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale BONO BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 1084/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1084/2011 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale RISK MANAGEMENT GRUP BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 1089/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1089/2011 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Fidelity Broker de Asigurare-Reasigurare – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 • Decizia nr. 109/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 109/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decizia nr. 109/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 109/2012 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Ana-Ioana Rusu din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 1099/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1099/2011 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale SIRIUS – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 11/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 11/2012 pentru numirea domnului Vasile Cepoi în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 • Decizia nr. 11/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 11/2012 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi – ARAIEX drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora

 • Decizia nr. 11/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 11/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

 • Decizia nr. 11/2012, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 11/2012 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 • Decizia nr. 11/2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 11/2012 privind judecarea recursurilor în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 10/2012 este constituit conform dispoziţiilor art. 3306 alin. 2 din Codul de procedură civilă şi ale art. 272 alin. (2) lit. b) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare

 • Decizia nr. 11/2012, Senatul României

  Decizia nr. 11/2012 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 28 august-3 septembrie 2012

 • Decizia nr. 11/2012, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizie nr. 11/2012 privind încetarea concesiunii miniere de explorare a minereului polimetalic din perimetrul Highiş Sud

 • Decizia nr. 110/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 110/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 73 alin. (8) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 • Decizia nr. 110/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 110/2012 pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Ioana Maria Muntean din funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 111/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 111/2012 pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Andreea Maria Paul din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 111/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 111/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizia nr. 1114/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1114/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

 • Decizia nr. 112/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 112/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene

 • Decizia nr. 112/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 112/2012 privind eliberarea, la cerere, a domnului Ion-Mircea Plângu din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 113/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 113/2012 privind eliberarea, la cerere, a domnului Ion-Mircea Plângu din funcţia de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 • Decizia nr. 113/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 113/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 114/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 114/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

 • Decizia nr. 114/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 114/2012 privind eliberarea, la cerere, a domnului Gabriel Popescu din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 114/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 114/2012 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România – Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA) drept colector al remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor de opere muzicale pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel sau ca tonuri în aşteptare pentru telefoanele mobile

 • Decizia nr. 115/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 115/2012 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Iuliu Păcurariu din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 115/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 115/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 116/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 116/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II şi IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi ale art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare

 • Decizia nr. 116/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 116/2012 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Dan Dumitru Suciu din funcţia de secretar de stat, purtător de cuvânt al Guvernului, în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 117/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 117/2012 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Ştefania Gabriella Ferencz din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 • Decizia nr. 117/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 117/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar

 • Decizia nr. 118/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 118/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 118/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 118/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Lorant Para a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului şi Pădurilor

 • Decizia nr. 119/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 119/2012 privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Ioana Lazăr a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 119/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 119/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi ale art. I pct. 3 şi art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 1192/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1192/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1193/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1193/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 329 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1194/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1194/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1473 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi ale art. 116 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1195/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1195/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

 • Decizia nr. 1196/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1196/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 127 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 12/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 12/2012 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (U.P.F.R.) drept colector al remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ şi a celor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune

 • Decizia nr. 12/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 12/2012 privind eliberarea, la cerere, a domnului Andrei Georgescu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 • Decizia nr. 12/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 12/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1073 şi art. 1077 din Codul civil

 • Decizia nr. 12/2012, Senatul României

  Decizia nr. 12/2012 privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

 • Decizia nr. 12/2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 12/2012 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 11/2012

 • Decizia nr. 12/2012, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 12/2012 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 • Decizia nr. 120/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 120/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 lit. a) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

 • Decizia nr. 120/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 120/2012 privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de secretar general al Guvernului

 • Decizia nr. 1202/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1202/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 pct. 1 lit. a) şi pct. 5, precum şi art. 33 alin. (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 121/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 121/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (3), art. 213 alin. (4) şi art. 215 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 121/2012, Prim-ministru

  Decizia nr. 121/2012 privind reluarea activităţii şi stabilirea atribuţiilor domnului Dezsi Attila în funcţia publică, corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului