21 Octombrie, 2019
 • Anexele din 09.01.2012, Banca Naţională a României – BNR

  Anexele nr. 1-12 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi

 • Anexa din 19.05.2012, Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România

  Anexa privind Codul de etică al profesiei de evaluator autorizat din 19.05.2012

 • Anexele din 09.01.2012, Banca Naţională a României – BNR

  Anexele nr. 1-11 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit

 • Anexa din 16.02.2012, Autoritatea Electorală Permanentă

  Anexa la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 2/2012 pentru aprobarea actualizării delimitării colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului din 16.02.2012

 • Anexa din 29.06.2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Anexa la Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2012 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a societăţilor din domeniul asigurărilor

 • Anexele din 20.12.2012, Banca Naţională a României – BNR

  Anexele nr. I-V la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2-România

 • Anexele din 30.01.2012, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Anexele nr. 1-7 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 24/2012 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale – formulare unice pe ţară, fără regim special

 • Anexele din 29.12.2011, Banca Naţională a României – BNR

  Anexele nr. I-XI la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 31/2011 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României

 • Anexa din 18.01.2012, Guvernul României

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 35/2012 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.354/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Iaşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Iaşi

 • Anexele din 20.01.2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Anexele nr. 1-8 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 42/2012 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică – RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005

 • Anexa din 14.02.2012, Guvernul României

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 83/2012 privind adoptarea unor măsuri de siguranţă pe piaţa de energie electrică din 14.02.2012

 • Anexele din 28.02.2012, Guvernul României

  Anexele nr. 1-27 la Hotărârea Guvernului nr. 102/2012 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

 • Anexele din 28.02.2012, Guvernul României

  Anexele nr. 1-4 la Hotărârea Guvernului nr. 104/2012 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita

 • Anexele din 28.02.2012, Guvernul României

  Anexele nr. 1-4 la Hotărârea Guvernului nr. 106/2012 pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi

 • Anexele din 06.03.2012, Guvernul României

  Anexele nr. 1-11 la Hotărârea Guvernului nr. 135/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba

 • Anexele din 24.01.2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Anexele nr. 1-4 la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 136/2012 privind certificarea biocarburanţilor şi biolichidelor în ceea ce priveşte respectarea criteriilor de durabilitate, precum şi cerinţele de evaluare şi de recunoaştere a organismelor care au competenţe în certificarea şi verificarea rapoartelor anuale care conţin informaţii privind respectarea criteriilor de durabilitate a biocarburanţilor şi biolichidelor

 • Anexa din 09.04.2012, Autoritatea Naţională pt. Regl. şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

  Anexa cuprinzând modelele de documentaţii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie de lucrări publice pentru proiectele de investiţii din domeniul de transport rutier care utilizează condiţiile contractuale ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) CARTE ROŞIE Şi CARTE GALBENĂ, finanţate din fonduri publice, prevăzute în anexele 1-4 din 09.04.2012

 • Anexele din 31.07.2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Anexele nr. 1-3 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 161/2012 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 211 „Sprijin pentru zona montană defavorizată”, 212 „Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montană” şi 214 „Plăţi de agromediu” din Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013, precum şi pentru nerespectarea eco-condiţionalităţii în cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţa pentru Pilonul I aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2012

 • Anexele din 27.03.2012, Guvernul României

  Anexele nr. 1-11 la Hotărârea Guvernului nr. 245/2012 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba

 • Anexele din 27.03.2012, Guvernul României

  Anexele nr. 1/2.a, 1/2.b, 1/2.c şi 1/2.d şi nr. 2/2.a/1-2/2.a/58, 2/2.b/1-2/2.b/60, 2/2.c/1-2/2.c/25 şi 2/2.d/12/2.d/37 la Hotărârea Guvernului nr. 253/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 180 de obiective de investiţii, grădiniţe noi cu program normal cu 3 şi 4 săli de grupă, cuprinse în Proiectul “Reforma educaţiei timpurii în România”, componentele 2.a, 2.b, 2.c şi 2.d

 • Anexele din 11.04.2012, Guvernul României

  Anexele 1-12 pentru pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.394/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice din domeniul infrastructurii de transport

 • Anexa din 18.04.2012, Guvernul României

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 344/2012 pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa din 18.04.2012

 • Anexa din 05.04.2012, Ministerul Sănătăţii

  Anexa cuprinzând Lista denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinşi în cadrul programelor naţionale de sănătate, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale (DCI) cuprinse în sublista C2 a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare din 05.04.2012

 • Anexele din 02.05.2012, Guvernul României

  Anexele nr. 1-8 la Hotărârea Guvernului nr. 389/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa

 • Anexa din 08.06.2012, Ministerul Sănătăţii

  Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 548/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care seacordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora din 08.06.2012

 • Anexele din 20.06.2012, Guvernul României

  Anexele nr. 1-19 la Hotărârea Guvernului nr. 623/2012 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

 • Anexa din 03.07.2012, Ministerul Sănătăţii

  Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora din 03.07.2012

 • Anexele din 31.07.2012, Guvernul României

  Anexele nr. 1-40 la Hotărârea Guvernului nr. 811/2012 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

 • Anexele din 25.05.2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Anexele nr. 1-11 la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 882/2012 pentru aprobarea actelor adiţionale la acordurile de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013″

 • Anexele din 23.08.2012, Guvernul României

  Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 883/2012 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim

 • Anexa din 01.09.2012, Guvernul României

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 903/2012 pentru modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa din 01.09.2012

 • Anexa din 26.09.2012, Guvernul României

  Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 955/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Autostrada Orăştie-Sibiu”

 • Anexele din 27.12.2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.033/2011 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti, proiectate de către beneficiar, ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de transport cu metroul, finanţate din fonduri publice

 • Anexa din 19.10.2012, Ministerul Sănătăţii

  Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.037/2012 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora din 19.10.2012

 • Anexa din 06.12.2011, Guvernul României

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.211/2011 pentru modificarea anexei nr. 59 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani din 06.12.2011

 • Anexele din 06.12.2011, Guvernul României

  Anexele nr. 1-15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.213/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj

 • Anexa din 14.12.2011, Guvernul României

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.221/2011 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020 din 14.12.2011

 • Anexa din 01.10.2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din 01.10.2012

 • Anexele din 27.12.2011, Guvernul României

  Anexele nr. 1-44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.303/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.349/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Călăraşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Călăraşi

 • Anexele din 04.05.2012, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Anexele nr. 1-7 la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.355/2012 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2012-14 mai 2013

 • Anexa din 24.08.2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Anexa la Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.590/2012 pentru modificarea şi completarea Părţii a 3-a – Normativ privind calculul performanţelor termoenergetice ale elementelor de construcţie ale clădirilor, indicativ C 107/3, din cadrul Reglementării tehnice „Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor”, indicativ C 107-2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.055/2005 din 24.08.2012

 • Anexele din 09.12.2011, Ministerul Sănătăţii

  Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 1.670/2011/3.106/2012 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

 • Anexa din 26.11.2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.822/2012 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.731/2010 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti

 • Anexa din 26.11.2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.823/2012 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.730/2010 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili

 • Anexa din 06.06.2012, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Anexa privind aprobarea modelelor de documentaţii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie de lucrări publice pentru proiectele de “proiectare şi execuţie de staţie de tratare a apei/staţie de epurare de ape reziduale”, “execuţie de reţele de canalizare şi reţele de alimentare cu apă”, “proiectare şi execuţie de staţie de sortare, compostare şi tratare mecano-biologică a deşeurilor”, “execuţie de depozit conform de deşeuri” din 06.06.2012

 • Anexa din 26.07.2012, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Anexa privind Planul de management al sitului – Lacurile de acumulare Buhuşi-Bacău-Bereşti ROSPA0063 din 26.07.2012

 • Anexele din 14.11.2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Anexele nr. 1-7 la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2.849/2012 privind aprobarea Ghidului solicitantului – Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip grant nr. 116-122 pentru implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 • Anexa din 09.12.2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Anexa cuprinzand Planul regional de gestionare a deşeurilor regiunea 7 centru din 09.12.2011

 • Anexa din 03.02.2012, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Anexa la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3202/2012 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializarile, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2012 din 03.02.2012

 • Anexele din 28.08.2012, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Anexele nr. 1-4 la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă

 • Anexele din 29.03.2012, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.656/2012 privind aprobarea programelor şcolare pentru clasa pregătitoare din învăţământul primar

 • Anexa din 30.03.2012, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Anexa cuprinzând Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului din 30.03.2012

 • Anexa din 29.06.2012, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Anexa privind curriculumul pentru cultura de specialitate, pregătire practică şi stagii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a X-a, învăţământ profesional de 2 ani din 29.06.2012

 • Anexele din 20.12.2012, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Anexele nr. 1-35 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare