21 Octombrie, 2019
 • Amendamentul din 18.12.2009, Organizaţia Naţiunilor Unite

  Amendamentul la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la poluanţii organici persistenţi, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998 şi ratificat prin Legea nr. 271/2003, adoptate prin deciziile 2009/1, 2009/2 şi 2009/3, cu ocazia celei de-a douăzeci şi şaptea reuniuni a Organismului executiv, la Geneva la 14-18 decembrie 2009

 • Amendamentul din 09.09.2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin scrisoarea*) semnată la Bucureşti la 9 septembrie 2011 şi la Paris la 27 septembrie 2011, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului “Iniţiativa Copiii Străzii”, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2005 şi la Paris la 5 decembrie 2005

 • Amendamentul din 10.02.2010, Ministerul Apărării Naţionale

  Amendamentul la Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria şi Ministerul Apărării al Republicii Cehe şi Ministerul Apărării al Republicii Estonia şi Ministerul Apărării al Republicii Finlanda şi Guvernul Republicii Ungare şi Ministerul Apărării al Republicii Italiene şi Ministerul Apărării al Republicii Letonia şi Ministerul Apărării Naţionale al Republicii Lituania şi ministrul apărării al Regatului Ţărilor de Jos şi Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei şi ministrul apărării naţionale al Republicii Polone şi Guvernul României şi Ministerul Apărării al Republicii Slovenia şi Guvernul Regatului Suediei şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de transport strategic aerian din 10.02.2010

 • Amendamentul din 08.12.2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 28 noiembrie 2011, la Bruxelles la 29 noiembrie 2011 şi la Bucureşti la 8 decembrie 2011, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică

 • Amendamentul din 15.12.2010, Fondul Monetar Internaţional

  Amendamentul la Statutul Fondului Monetar Internaţional propus şi aprobat de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internaţional, prin Rezoluţia nr. 66-2 privind cea de-a paisprezecea revizuire generală a cotelor şi reforma Consiliului Executiv, la Washington, la data de 15 decembrie 2010

 • Amendamentul din 23.11.2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 23 noiembrie 2011 şi la Bruxelles la 8 februarie 2012, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii, ratificat prin Legea nr. 4/2004

 • Amendamentul din 05.04.2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 5 aprilie 2012 şi la Paris la 26 aprilie 2012, dintre Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului “Reforma educaţiei timpurii în România”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.454/2007

 • Amendamentul din 28.12.2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2011 şi la Paris la 9 ianuarie 2012, dintre Guvernul României prin Ministerul Finanţelor Publice şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului “Reforma educaţiei timpurii în România”

 • Amendamentul din 15.12.2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington şi la Bucureşti la 15 decembrie 2011, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar – faza a II-a

 • Amendamentul din 02.12.2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 2 decembrie 2011 şi la Paris la 6 decembrie 2011, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 191/2007

 • Amendamentul din 01.02.2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit prin scrisorile semnate la Bucureşti la 17 iunie 2011, 7 decembrie 2011, 16 decembrie 2011, 28 decembrie 2011 şi 1 februarie 2012 şi la Washington la 19 decembrie 2011 şi la 31 ianuarie 2012 între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă

 • Amendamentul din 08.02.2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisorile semnate la Luxemburg la 10 ianuarie 2012 şi la Bucureşti la 8 februarie 2012, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii – Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2002

 • Amendamentul din 08.02.2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisorile*) semnate la Luxemburg la 10 ianuarie 2012 şi la Bucureşti la 8 februarie 2012, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 24 octombrie 2006 şi la Bucureşti la 28 noiembrie 2006, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2007

 • Amendamentul din 02.02.2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 2 februarie 2012 şi la Luxemburg la 10 ianuarie 2012 între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Europeană de Investiţii la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 15 martie 2004 şi la Luxemburg la 19 martie 2004

 • Amendamentul din 12.04.2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 12 aprilie 2012 şi la Washington la 29 mai 2012, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005 şi ratificat prin Legea nr. 167/2005

 • Amendamentul din 21.03.2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit prin scrisorile semnate la Bucureşti la 26 ianuarie 2012 şi 21 martie 2012 şi la Bruxelles la 15 martie 2012, 16 aprilie 2012 şi 10 mai 2012, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004, ratificate prin Legea nr. 389/2004

 • Amendamentul din 22.12.2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnate la Bucureşti la 22 decembrie 2011 şi la Paris la 9 ianuarie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005, pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a porţiunilor din reţeaua rutieră şi feroviară deteriorate de inundaţiile din primăvara anului 2005 în România, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2005

 • Amendamentul din 23.12.2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Institutul de Credit pentru Reconstrucţie – Frankfurt pe Main (KfW), prin schimb de scrisori semnate la Frankfurt pe Main la 10 noiembrie 2011 şi la 24 februarie 2012, precum şi la Bucureşti la 23 decembrie 2011, la Contractul de împrumut dintre România şi Institutul de Credit pentru Reconstrucţie – Germania, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2004 şi, respectiv, la Frankfurt la 27 februarie 2004, în scopul finanţării programului de creditare pentru întreprinderi mici şi mijlocii – proiectul “Promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii” (etapa a 3-a), aprobat prin Legea nr. 44/2005, şi, respectiv, la Acordul de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor (Împrumutat), şi Institutul de Credit pentru Reconstrucţie – Frankfurt pe Main (KfW) (Împrumutător) pentru 8.000.000 de euro, semnat la Bucureşti la 31 iulie 2008 şi, respectiv, la Frankfurt pe Main la 2 noiembrie 2007, pentru finanţarea proiectului “Promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii (etapa a 4-a)”

 • Amendamentul din 07.03.2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 7 martie 2012 şi la Paris la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România

 • Amendamentul din 26.09.2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 6 iulie 2012 şi la 26 septembrie 2012 şi la Bruxelles la 25 septembrie 2012, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, ratificat prin Legea nr. 170/2005

 • Amendamentul din 15.12.2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit prin scrisorile semnate la Bucureşti la 15 decembrie 2011 şi la Paris la 20 decembrie 2011, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, semnat la Bucureşti la 23 august 2007 şi la Paris la 30 august 2007

 • Amendamentul din 08.02.2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Europeană de Investiţii, prin schimbul de scrisori semnate la Luxemburg la 10 ianuarie 2012 şi la Bucureşti la 8 februarie 2012, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul protecţiei mediului, faza A, semnat la Luxemburg la 17 noiembrie 2006 şi la Bucureşti la 28 decembrie 2006, ratificat prin Legea nr. 213/2007

 • Amendamentul din 15.12.2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la 3 noiembrie 2011 la Bruxelles şi la 6 decembrie 2011 şi 15 decembrie 2011 la Bucureşti, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2006

 • Amendamentul din 23.08.2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi KfW, prin scrisoarea semnată la Frankfurt am Main la 4 august 2011 şi la Bucureşti la 23 august 2011, la Acordul de împrumut dintre KfW, Frankfurt am Main, (KfW) şi România, semnat la Frankfurt am Main la 26 septembrie 2007, respectiv la Bucureşti la 28 decembrie 2007, pentru finanţarea Programului privind infrastructura municipală, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2008

 • Amendamentul din 27.06.2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul nr. 3/2012 convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 iunie 2012 şi la Londra la 24 iulie 2012 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005

 • Amendamentul din 21.09.2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 13 septembrie 2011 şi la Bucureşti la 21 septembrie 2011, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003

 • Amendamentul din 28.06.2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisorile semnate la 29 aprilie 2011 şi 28 iunie 2011 la Bucureşti şi la 15 iunie 2011 la Washington, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind serviciile municipale

 • Amendamentul din 01.07.2010, Act Internaţional

  Amendamentul de la Manila la anexa la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart (STCW 1978) adoptate prin Rezoluţia 1 a Actului final al Conferinţei părţilor la această convenţie la Manila la 1 iulie 2010

 • Amendamentul din 03.08.2010, Act Internaţional

  Amendamentul de la Manila la Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW) adoptate prin Rezoluţia 2 a Actului final al Conferinţei părţilor la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart (STCW 1978) la Manila la 1 iulie 2010

 • Amendamentul nr. 3/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul nr. 3/2012 convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 9 mai 2012 şi la Bucureşti la 22 mai 2012, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005

 • Amendamentul nr. 4/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul nr. 4/2011 convenit prin schimbul de scrisori dintre Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., semnate la Bucureşti la 8 noiembrie 2011 şi 7 decembrie 2011 şi la Luxemburg la 8 martie 2012, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/2002

 • Amendamentul nr. 4/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul nr. 4/2012 încheiat între Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 2 decembrie 2011, 7 februarie 2012 şi 10 februarie 2012 şi la Luxemburg la 27 ianuarie 2012, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj

 • Amendamentul nr. 4/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul nr. 4/2012 convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 25 aprilie 2012 şi la Bucureşti la 8 mai 2012 şi la 11 mai 2012, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii educaţionale în Bucureşti, semnat la Bucureşti la 1 octombrie 2003 şi la Luxemburg la 7 octombrie 2003, ratificat prin Legea nr. 69/2004