21 Februarie, 2019
  • Sentinţă civilă nr. 1603/2008, Curtea de Apel Bucureşti

    Sentinţa civilă nr. 1603/2008 privind pronunţarea asupra acţiunii în contencios administrativ formulate de reclamanţii Dominic Habsburg-Lothringen, Maria Magdalena Holzhausen şi Elisabeth Sandhofer în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României şi cu intervenienţii Cancelaria Primului-Ministru şi Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor

  • Sentinţă civilă nr. 185/2010, Curtea de Apel Cluj

    Sentinţa civilă nr. 185/2010 privind acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamanta Societatea Comercială New Vissa – S.R.L. în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României şi intervenienta Societatea Română de Radiodifuziune, având ca obiect anulare acte emise de autorităţile de reglementare – Hotărârea Guvernului nr. 977/2003 şi Hotărârea Guvernului nr. 978/2003 – rejudecare Dosar nr. 1.429/33/2009.

  • Sentinţă civilă nr. 71/2010, Curtea de Apel Cluj

    Sentinţa civilă nr. 71/2010 privind pronunţarea acţiunii în contencios administrativ formulată de reclamantul Clubul Ecologic Transilvania în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, având ca obiect anulare acte emise de autorităţile de reglementare – Ordinul nr. 1.262/2005 emis de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale