22 Aprilie, 2019
 • Protocolul din 23.09.2010, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Protocolul adiţional între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, din 23.09.2010

 • Protocolul din 18.06.2010, Ministerul Afacerilor Externe

  Protocolul între România şi Bosnia şi Herţegovina privind amendamentele la Acordul dintre România şi Bosnia şi Herţegovina privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Sarajevo la 20 februarie 2001, din 18.06.2010

 • Protocolul din 27.09.2010, Guvernul României

  Protocolul adiţional la Acordul privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Montevideo la 23 noiembrie 1990, din 27.09.2010

 • Protocolul din 12.08.2010, Ministerul Afacerilor Externe

  Protocolul de amendare între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Ierusalim la 3 august 1998, din 12.08.2010

 • Protocolul din 27.07.2010, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Protocolul de modificare a Convenţiei dintre Republica San Marino şi România pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la San Marino la 23 mai 2007, din 27.07.2010

 • Protocolul din 15.10.2010, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Protocolul de colaborare în domeniul migraţiei şi azilului între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova din 15.10.2010

 • Protocolul din 23.06.2010, Act Internaţional

  Protocolul de modificare a Protocolului privind dispoziţiile tranzitorii, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice din 23.06.2010

 • Protocolul din 20.01.2011, Guvernul României

  Protocolul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind acordurile bilaterale încheiate în perioada 1956-1989 din 20.01.2011

 • Protocolul din 14.06.2002, Act Internaţional

  Protocolul privind conservarea biodiversităţii şi a cadrului natural al Mării Negre la Convenţia privind protecţia Mării Negre împotriva poluării din 14.06.2002

 • Protocolul din 03.12.2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Protocolul de cooperare între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Muncii şi Asigurărilor Sociale din Republica Cipru din 03.12.2010

 • Protocolul din 28.02.2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Protocolul între România şi Confederaţia Elveţiană de amendare a Convenţiei dintre România şi Confederaţia Elveţiană privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere şi a Protocolului anexat, semnate la Bucureşti la 25 octombrie 1993, din 28.02.2011

 • Protocolul din 13.10.2010, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Protocolul de cooperare între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Forţele de Securitate Internă (Lekhwiya) din Statul Qatar în domeniul pregătirii şi instruirii personalului forţelor de asigurare a ordinii publice cu statut militar din 13.10.2010

 • Protocolul din 26.08.2010, Guvernul României

  Protocolul de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, acordate de instituţii de învăţământ acreditate în România şi în Republica Moldova, semnat la Chişinău la 20 iunie 1998, din 26.08.2010

 • Protocolul din 04.03.2011, Guvernul României

  Protocolul sesiunii a XXII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare din 04.03.2011

 • Protocolul din 15.02.2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Protocolul celei de-a opta reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului din 15.02.2011

 • Protocolul din 31.03.2011, Guvernul României

  Protocolul dintre Guvernul României şi Guvernul Suediei, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Stockholm la 23 decembrie 2010, 23 martie 2011 şi 31 martie 2011, de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Suediei privind cooperarea în domeniile energie şi mediu, semnat la Stockholm la 16 decembrie 2008

 • Protocolul din 24.03.2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Protocolul de cooperare între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori din 24.03.2011

 • Protocolul din 11.05.2011, Guvernul României

  Protocolul primei sesiuni a Comisiei hidrotehnice interguvernamentale din 11.05.2011

 • Protocolul din 14.06.2011, Ministerul Apărării Naţionale

  Protocolul între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Statul Major General din Republica Turcia privind cooperarea în domeniile hidrografiei şi oceanografiei din 14.06.2011

 • Protocolul din 23.05.2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Protocolul-cadru nr. …. din 23.05.2011

 • Protocolul nr. 2372/2011, Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret

  Protocolul nr. 2372/2011 privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor urmaşi ai eroilor martiri, precum şi a celor cu părinţi care deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în baza prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Protocolul nr. 4888/2011, Secretariatul de Stat pt. Probl. Revoluţionarilor din Decembrie 1989

  Protocolul nr. 4888/2011 privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor urmaşi ai eroilor martiri, precum şi a celor cu părinţi care deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în baza prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004