16 Iulie, 2019
 • Ordonanţa nr. 1/2011, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 1/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

 • Ordonanţa nr. 10/2011, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare

 • Ordonanţa nr. 11/2011, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 11/2011 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011

 • Ordonanţa nr. 12/2011, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 12/2011 privind preluarea personalului calificat în domeniul evaluării conformităţii dispozitivelor medicale şi a sistemelor de management de la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare

 • Ordonanţa nr. 13/2011, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar

 • Ordonanţa nr. 14/2011, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 14/2011 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Ordonanţa nr. 15/2011, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 15/2011 pentru modificarea şi completarea art. 3 din Legea nr. 491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului

 • Ordonanţa nr. 16/2011, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 16/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente

 • Ordonanţa nr. 17/2011, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 17/2011 privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile

 • Ordonanţa nr. 18/2011, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 18/2011 pentru stabilirea măsurilor privind verificarea şi controlul unităţilor sanitare cu paturi de către Ministerul Sănătăţii şi instituţiile din subordinea acestuia

 • Ordonanţa nr. 19/2011, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 19/2011 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil

 • Ordonanţa nr. 2/2011, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 2/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

 • Ordonanţa nr. 20/2011, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 20/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere

 • Ordonanţa nr. 21/2011, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 21/2011 privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti

 • Ordonanţa nr. 22/2011, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 22/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii

 • Ordonanţa nr. 23/2011, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 23/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Ordonanţa nr. 24/2011, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor

 • Ordonanţa nr. 25/2011, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 25/2011 pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal

 • Ordonanţa nr. 26/2011, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

 • Ordonanţa nr. 27/2011, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

 • Ordonanţa nr. 28/2011, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 28/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare

 • Ordonanţa nr. 29/2011, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 29/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Ordonanţa nr. 3/2011, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 3/2011 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, pentru finanţarea Proiectului de restructurare a transporturilor

 • Ordonanţa nr. 30/2011, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Ordonanţa nr. 4/2011, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 4/2011 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile

 • Ordonanţa nr. 5/2011, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 5/2011 pentru aprobarea unor reglementări privind creşterea siguranţei rutiere şi destinaţia sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atribuţii de inspecţie şi control în urma aplicării sancţiunilor contravenţionale specifice activităţii de transport rutier

 • Ordonanţa nr. 6/2011, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

 • Ordonanţa nr. 7/2011, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă

 • Ordonanţa nr. 8/2011, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război

 • Ordonanţa nr. 9/2011, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon şi de abrogare a Ordonanţei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon