26 Iunie, 2019
 • Ordinul nr. 2479/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2479/2011 pentru aprobarea Convenţiei de implementare prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, a Convenţiei de lucru prevăzute la art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, a contractului de garantare, a contractului de fideiusiune, a contractului de ipotecă mobiliară, precum şi a înscrisului prevăzut la art. 12 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011

 • Ordinul nr. 249/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 249/2011 privind inspecţia, supravegherea tehnică şi certificarea navelor maritime care arborează pavilionul român şi efectuează voiajuri internaţionale

 • Ordinul nr. 25/2011, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 25/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului Declaraţie-inventar privind contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate aflată în sold la data de 31 decembrie 2010 şi neachitată până la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali şi soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

 • Ordinul nr. 25/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 25/2011 privind aprobarea desemnării Societăţii Comerciale CEPROCIM – S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice în vederea atestării conformităţii produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 25/2011, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 25/2011 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a prevederilor art. 221, art. 25 pct. A cerinţe financiare pct. (v), art. 26 alin. (2), art. 36, art. 38 alin. (11), art. 39, 41, 42 şi 44 din Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007

 • Ordinul nr. 25/2011, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 25/2011 privind raportarea situaţiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2012

 • Ordinul nr. 250/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 250/2011 privind respectarea obligaţiilor ce revin României în calitate de stat de pavilion

 • Ordinul nr. 2500/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2500/2011 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru unele societăţi comerciale filiale ale Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 251/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 251/2011 privind înfiinţarea comisiilor de coordonare a mişcării navelor maritime şi de căi navigabile interioare în porturile Galaţi, Brăila şi Tulcea

 • Ordinul nr. 251/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 251/2011 pentru modificarea şi completarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 599/2008

 • Ordinul nr. 2513/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2513/2011 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 5/2011

 • Ordinul nr. 2514/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2514/2011 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 4/2011

 • Ordinul nr. 252/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 252/2011 pentru aprobarea Metodologiei de eliberare a carnetelor de lucru în port şi de înregistrare a muncitorilor portuari

 • Ordinul nr. 2529/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 2529/2011 privind desemnarea Societăţii Comerciale SIMTEX – ORGANISMUL DE CERTIFICARE – S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 253/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 253/2011 privind stabilirea anumitor derogări pentru comercializarea amestecurilor de seminţe de plante furajere destinate a fi utilizate pentru protecţia mediului natural în România

 • Ordinul nr. 253/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 253/2011 pentru publicarea acceptării Amendamentului 32 la Memorandumul de înţelegere de la Paris privind controlul statului portului, adoptat de Comitetul Memorandumului de la Paris la data de 11 mai 2010

 • Ordinul nr. 2530/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2530/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.722/2010 privind procedurile de selectare a societăţilor profesionale civile de avocaţi din România sau din străinătate pentru acordarea de asistenţă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu Medium Term Notes

 • Ordinul nr. 2530/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 2530/2011 privind retragerea desemnării şi notificării la Comisia Europeană a Societăţii Comerciale SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE – S.R.L. pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 2531/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 2531/2011 privind desemnarea Societăţii Comerciale QUALITY CERT – S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 2532/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 2532/2011 privind retragerea desemnării şi notificării la Comisia Europeană a Societăţii Comerciale QUALITY CERT – S.A. pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 254/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 254/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2011

 • Ordinul nr. 2556/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2556/2011 privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 334/2005 pentru aprobarea modelului şi conţinutului Cererii de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun şi Atestatului pentru distribuţie şi comercializare angro de produse supuse accizelor, în condiţiile art. 2441 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Instrucţiunilor privind procedura de soluţionare a Cererii de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun

 • Ordinul nr. 2557/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2557/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2011

 • Ordinul nr. 2557/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 2557/2011 privind aprobarea modelului de contract de finanţare a proiectelor strategice pentru Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013

 • Ordinul nr. 256/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 256/2011 privind procedura de testare a integrităţii profesionale a personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Ordinul nr. 2561/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2561/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind deschiderea şi funcţionarea conturilor pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile şi a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergenţă

 • Ordinul nr. 257/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 257/2011 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România

 • Ordinul nr. 258/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 258/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 480/2009 privind constituirea Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit pentru seminţele de consum

 • Ordinul nr. 259/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 259/2011 privind aprobarea normelor pentru administrarea creanţelor fiscale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor în vederea anulării unor obligaţii fiscale accesorii administrate de către compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale

 • Ordinul nr. 259/2011, Inspecţia de Stat pentru Controlul Instalaţiilor de Ridicat – ISCIR

  Ordinul nr. 259/2011 privind unele măsuri administrative în domeniul ISCIR

 • Ordinul nr. 2591/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2591/2011 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2011

 • Ordinul nr. 2595/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2595/2011 pentru aprobarea Normelor privind modul de gestionare a fondului de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi înregistrarea în contabilitatea Trezoreriei Statului

 • Ordinul nr. 26/2011, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 26/2011 privind unele dispoziţii de aplicare a cerinţelor de prudenţă bancară în contextul modificărilor legislative legate de implementarea Standardelor internaţionale de raportare financiară la nivel individual ce intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012

 • Ordinul nr. 26/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 26/2011 privind aprobarea desemnării Societăţii Comerciale QUALITAS – S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice în vederea atestării conformităţii produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 26/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 26/2011 privind aprobarea certificării ca aeroport deschis traficului aerian internaţional a Aeroportului Ştefan cel Mare – Suceava

 • Ordinul nr. 26/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 26/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.748/2.545/2010 privind aprobarea standardelor de cost aferente categoriilor de construcţii care fac obiectul finanţării în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile

 • Ordinul nr. 26/2011, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 26/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI

 • Ordinul nr. 26/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 26/2011 privind desfăşurarea activităţii de achiziţii publice în cadrul aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Ordinul nr. 26/2011, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 26/2011 pentru completarea anexei la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003 privind aprobarea Criteriilor şi metodelor pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

 • Ordinul nr. 26/2011, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 26/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor pentru anul 2011, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 17/2011

 • Ordinul nr. 260/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 260/2011 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere, volumul V Utilizarea spectrului de radiofrecvenţe aeronautice, ediţia 1/2011

 • Ordinul nr. 260/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 260/2011 pentru stabilirea normelor privind formarea, evaluarea, examinarea, atestarea şi controlul examinatorilor care participă la desfăşurarea examenelor practice pentru obţinerea permisului de conducere

 • Ordinul nr. 2604/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2604/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Ordinul nr. 2618/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2618/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora

 • Ordinul nr. 262/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 262/2011 privind conferirea distincţiilor onorifice în Jandarmeria Română, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratul General de Aviaţie din Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Ordinul nr. 26208/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 26208/2011 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

 • Ordinul nr. 2631/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2631/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale Ro-Armycatering – S.A., filială a Companiei Naţionale Romtehnica – S.A.

 • Ordinul nr. 2635/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2635/2011 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2011

 • Ordinul nr. 2636/2011, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 2636/2011 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

 • Ordinul nr. 2647/2011, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordinul nr. 2647/2011 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului din Bd. Aviatorilor nr. 106, sectorul 1, municipiul Bucureşti

 • Ordinul nr. 265/2011, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

  Ordinul nr. 265/2011 privind stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente pentru identificarea infrastructurilor critice naţionale din sectorul tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

 • Ordinul nr. 265/2010, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 265/2010 pentru aprobarea versiunii a III-a a Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional Dezvoltarea capacităţii administrative 2007-2013

 • Ordinul nr. 2656/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 2656/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 266/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 266/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.141/2011 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură

 • Ordinul nr. 2662/2011, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordinul nr. 2662/2011 pentru acreditarea Muzeului de Artă Vizuală Galaţi

 • Ordinul nr. 2663/2011, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordinul nr. 2663/2011 pentru acreditarea Colecţiei publice obiecte şi fond documentar din cadrul Centrului de Documentare şi Informare Gaze Naturale Mediaş

 • Ordinul nr. 2667/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2667/2011 privind modificarea Procedurii de selecţie a avocaţilor din România sau din străinătate, specializaţi în litigii internaţionale în legătură cu contractele finanţate din fonduri externe gestionate de către Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, în vederea încheierii şi derulării acordului-cadru pentru asigurarea de asistenţă şi reprezentare juridică a Ministerului Finanţelor Publice – Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE în faţa Curţii de Arbitraj Internaţional a Camerei Internaţionale de Comerţ, a Comisiei de Adjudecare a Disputelor şi în faza de mediere/conciliere pe lângă Comisia Europeană, precum şi în alte litigii izvorâte din contractele finanţate din fonduri externe gestionate de către Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2003/2011

 • Ordinul nr. 2668/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2668/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.443/2011 privind reglementarea procedurii de raportare a indicatorilor economico-financiari de către operatorii economici reclasificaţi în sectorul administraţiei publice

 • Ordinul nr. 2669/2011, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 2669/2011 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional – Poli de competitivitate aferente operaţiunii 1.3.1 Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional, domeniul major de intervenţie 1.3 Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, axa prioritară 1 Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient, din cadrul Programului operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice

 • Ordinul nr. 267/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 267/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2011

 • Ordinul nr. 267/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 267/2011 pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului III al anului 2011, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 • Ordinul nr. 2676/2010, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 2676/2010 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.748/2.545/2010 privind aprobarea standardelor de cost aferente categoriilor de construcţii care fac obiectul finanţării în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile

 • Ordinul nr. 2677/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2677/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată

 • Ordinul nr. 268/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 268/2011 privind abrogarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 50/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului responsabilului cu protecţia datelor personale

 • Ordinul nr. 2682/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 2682/2011 privind stabilirea cerinţelor pentru desemnarea centrelor de instruire şi evaluare a personalului care desfăşoară activităţile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor de recunoaştere reciprocă în vederea certificării societăţilor comerciale şi a personalului în ceea ce priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru pompe de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră şi a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime pentru programele de formare şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveşte sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, şi pentru desemnarea Asociaţiei Generale a Frigotehniştilor din România ca organism de certificare a personalului care desfăşoară activităţile mai sus menţionate şi de certificare a operatorilor economici care desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute de art. 2 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008

 • Ordinul nr. 2688/2010, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 2688/2010 pentru aprobarea Reglementării tehnice Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri sensibile la umezire, indicativ NP 125: 2010

 • Ordinul nr. 2689/2010, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 2689/2010 pentru aprobarea Reglementării tehnice Normativ privind proiectarea geotehnică a lucrărilor de susţinere, indicativ NP 124: 2010

 • Ordinul nr. 2689/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 2689/2011 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.450/2010

 • Ordinul nr. 269/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 269/2011 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri

 • Ordinul nr. 269/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 269/2011 privind recunoaşterea Organizaţiei Interprofesionale Naţionale Prodcom Legume-Fructe din România ca organizaţie interprofesională pe filiera legume şi fructe proaspete şi procesate

 • Ordinul nr. 269/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 269/2011 privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora

 • Ordinul nr. 2690/2010, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 2690/2010 pentru aprobarea Reglementării tehnice Normativ privind determinarea valorilor caracteristice şi de calcul ale parametrilor geotehnici, indicativ NP 122: 2010

 • Ordinul nr. 2691/2010, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 2691/2010 pentru aprobarea Reglementării tehnice Normativ privind proiectarea geotehnică a fundaţiilor pe piloţi, indicativ NP 123: 2010

 • Ordinul nr. 2692/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 2692/2011 pentru desemnarea Societăţii Comerciale ALL CERT PRODUCT – S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 2692/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 2692/2011 pentru aprobarea unor derogări de la dispoziţiile Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 772/2011

 • Ordinul nr. 2693/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 2693/2011 privind retragerea desemnării şi notificării la Comisia Europeană a Societăţii Comerciale HIDROCONSTRUCŢIA – S.A. pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 2696/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2696/2011 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare şi acces la informaţiile din cazierul fiscal

 • Ordinul nr. 2698/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2698/2011 privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

 • Ordinul nr. 27/2011, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 27/2011 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

 • Ordinul nr. 27/2011, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 27/2011 privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

 • Ordinul nr. 27/2011, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 27/2011 privind aprobarea criteriilor microbiologice şi de igienă care se aplică produselor alimentare, altele decât cele menţionate în Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare

 • Ordinul nr. 270/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 270/2011 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari, subofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri

 • Ordinul nr. 2701/2010, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism

 • Ordinul nr. 2706/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2706/2011 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările şi completările ulterioare

 • Ordinul nr. 272/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 272/2011 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 232/2011 pentru aprobarea condiţiilor privind redistribuirea personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din cadrul unităţilor sanitare propuse a fi reorganizate în cămine pentru persoane vârstnice, care nu a fost preluat de acestea, în alte unităţi sanitare

 • Ordinul nr. 2721/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2721/2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.548/2009

 • Ordinul nr. 2725/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 2725/2011 pentru aprobarea unor derogări de la dispoziţiile Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.995/2011

 • Ordinul nr. 2727/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2727/2011 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2011

 • Ordinul nr. 2729/2011, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordinul nr. 2729/2011 privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Casa Maria Teodorescu, din Calea Câmpulung nr. 6, municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

 • Ordinul nr. 2732/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2732/2011 privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

 • Ordinul nr. 2734/2011, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordinul nr. 2734/2011 privind abrogarea Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2.220/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de atestare şi înscriere în Registrul operatorilor economici din domeniul protejării monumentelor istorice

 • Ordinul nr. 274/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 274/2011 privind modificarea art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.588/1.104/2010 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010

 • Ordinul nr. 2741/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 2741/2011 privind aprobarea reglementării tehnice Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I 7-2011

 • Ordinul nr. 2746/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2746/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2011

 • Ordinul nr. 2749/2011, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 2749/2011 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului justiţiei şi al ministrului apărării nr. 2.749/C/M.105/2008 privind aprobarea statelor de funcţii şi de personal pentru instanţele militare

 • Ordinul nr. 275/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 275/2011 privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2011, seria a III-a de admitere

 • Ordinul nr. 275/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 275/2011 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 211 Sprijin pentru zona montană defavorizată, 212 Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montană şi 214 Plăţi de agromediu din Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013, aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2011

 • Ordinul nr. 275/2010, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 275/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Anticorupţie

 • Ordinul nr. 276/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 276/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman

 • Ordinul nr. 2768/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 2768/2011 pentru completarea Listei naţionale de specialişti din domeniul medicinei, al psihologiei şi al asistenţei sociale care pot participa la reevaluarea persoanelor adulte cu handicap ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor acţiuni de control dispuse prin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale sau în situaţia în care Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap se sesizează din oficiu în cazul eliberării unor certificate de încadrare în grad de handicap fără respectarea prevederilor legale, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.508/1.487/2010