19 Iunie, 2019
 • Ordinul nr. 186/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 186/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile şi serviciile specifice asigurate de Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă

 • Ordinul nr. 186/2011, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 186/2011 pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii ce se notifică şi notificarea la Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate

 • Ordinul nr. 1864/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1864/2011 privind actualizarea Listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României

 • Ordinul nr. 1865/2010, Institutul Naţional de Statistică – INS

  Ordinul nr. 1865/2010 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2011

 • Ordinul nr. 1865/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2011

 • Ordinul nr. 187/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 187/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România

 • Ordinul nr. 1872/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1872/2011 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2011

 • Ordinul nr. 1873/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1873/2011 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2011

 • Ordinul nr. 1874/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1874/2011 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2011

 • Ordinul nr. 1875/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1875/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale Tipografica Filaret – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Ordinul nr. 1876/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1876/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale Grup Exploatare şi Întreţinere Palat C.F.R. – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Ordinul nr. 18769/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 18769/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, precum şi pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii

 • Ordinul nr. 1877/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1877/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale de Vânzare Legitimaţii de Călătorie VOIAJ C.F.R. – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători C.F.R. Călători – S.A.

 • Ordinul nr. 1878/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1878/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale de Aprovizionare şi Desfacere Braşov C.F.R. – S.C.A.D. Braşov – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători C.F.R. Călători – S.A.

 • Ordinul nr. 1879/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1879/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale Întreţinere Mecanizată – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Ordinul nr. 188/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 188/2011 pentru modificarea Normelor de apreciere a bovinelor de reproducţie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 19/2006

 • Ordinul nr. 1880/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1880/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale Sere şi Pepiniere – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Ordinul nr. 1881/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1881/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale Întreţinere şi Reparaţii Vagoane C.F.R. IRV – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă C.F.R. Marfă – S.A.

 • Ordinul nr. 1882/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1882/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje C.F.R. IRLU – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă C.F.R. Marfă – S.A.

 • Ordinul nr. 1882/2011, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1882/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experţii judiciari în specializarea topografie, cadastru şi geodezie

 • Ordinul nr. 1883/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1883/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale de Exploatare a Vagoanelor de Dormit, Cuşetă, Restaurant şi Bar C.F.R. GEVARO – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători C.F.R. Călători – S.A.

 • Ordinul nr. 1883/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1883/2011 privind stabilirea cadrului instituţional pentru aplicarea prevederilor Deciziei Comisiei 2011/278/UE de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată şi cu titlu gratuit a certificatelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

 • Ordinul nr. 1884/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1884/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale de Reparaţii Locomotive C.F.R. – S.C.R.L. Braşov – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători C.F.R. – Călători – S.A.

 • Ordinul nr. 1885/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1885/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale Informatică Feroviară – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Ordinul nr. 1888/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1888/2011 privind modificarea şi completarea Listei membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern

 • Ordinul nr. 19/2011, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 19/2011 privind modificarea tabelului 1 din anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2010 pentru aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul pieţei centralizate participanţilor la pieţele administrate de acesta şi a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice

 • Ordinul nr. 19/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 19/2011 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 769/2010

 • Ordinul nr. 19/2011, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 19/2011 privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale – formulare unice pe ţară, fără regim special

 • Ordinul nr. 19/2011, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 19/2011 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului

 • Ordinul nr. 19/2011, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 19/2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 21/13/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare

 • Ordinul nr. 1903/2011, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1903/2011 privind condiţiile de formă necesare pentru valabilitatea dispoziţiilor testamentare privind sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse de clienţii instituţiilor de credit

 • Ordinul nr. 191/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 191/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013

 • Ordinul nr. 1918/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1918/2011 pentru aprobarea procedurii şi actelor pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obţinerea parolei, precum şi a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic

 • Ordinul nr. 19211/2011, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 19211/2011 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora

 • Ordinul nr. 1924/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1924/2011 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2011

 • Ordinul nr. 1925/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1925/2011 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 1-6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.901/2010

 • Ordinul nr. 1927/2011, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1927/2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 120/C/2011

 • Ordinul nr. 193/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 193/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 96/2011 pentru aprobarea componenţei, organizării şi funcţionării Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc

 • Ordinul nr. 1930/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1930/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

 • Ordinul nr. 1930/2011, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1930/2011 privind aprobarea obligaţiilor care revin oficiilor nominalizate de Casa Naţională de Pensii Publice, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă în aplicarea Procedurii de primire, prelucrare şi transmitere a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate

 • Ordinul nr. 1932/2011, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1932/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

 • Ordinul nr. 1932/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1932/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 310/2009 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis Bani pentru sănătatea şi siguranţa salariaţilor

 • Ordinul nr. 1936/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1936/2011 privind prospectul de emisiune al obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna mai 2011

 • Ordinul nr. 1937/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1937/2011 pentru modificarea pct. 5 din anexa nr. 7 Categoriile de cheltuieli eligibile specifice operaţiunilor derulate în cadrul axei prioritare 6 «Asistenţa tehnică» la Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.415/3.399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial Mediu 2007-2013

 • Ordinul nr. 1938/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1938/2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie Planuri integrate de dezvoltare urbană al axei prioritare Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 194/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 194/2011 pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 43/2011 privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare, a numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, a componenţei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2011, precum şi a modalităţilor privind plata taxei de participare la program

 • Ordinul nr. 1940/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1940/2011 pentru aprobarea Programului de activităţi şi de coordonare tehnico-ştiinţifică a programului de monitorizare a zonei naţionale a Dunării

 • Ordinul nr. 1944/2011, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 1944/2011 pentru intrarea în vigoare a Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, semnat la Washington la 13 septembrie 2011

 • Ordinul nr. 1947/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1947/2011 privind aprobarea Listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele referitoare la reţelele de transport al energiei electrice şi gazelor naturale din cadrul operaţiunii Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciului de transport şi distribuţie partea de transport – a axei prioritare 4 Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice din cadrul Programului operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice 2007-2013

 • Ordinul nr. 1957/2011, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1957/2011 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 • Ordinul nr. 196/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 196/2011 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010

 • Ordinul nr. 1967/2011, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1967/2011 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular

 • Ordinul nr. 197/2011, Biroul Român de Metrologie Legală

  Ordinul nr. 197/2011 privind modificarea anexei la Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 48/2010 pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O.-2010

 • Ordinul nr. 197/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 197/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole

 • Ordinul nr. 1977/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1977/2011 pentru modificarea Statutului CEC BANK – S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 425/2008

 • Ordinul nr. 1977/2011, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1977/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

 • Ordinul nr. 1978/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1978/2011 pentru aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul de interes naţional Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane adulte cu handicap prin înfiinţarea de servicii sociale alternative de tip rezidenţial pentru persoanele adulte cu handicap pentru anul 2011

 • Ordinul nr. 198/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 198/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume

 • Ordinul nr. 1984/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1984/2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

 • Ordinul nr. 1985/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1985/2011 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru unele societăţi comerciale filiale ale Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 199/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 199/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ postliceal din Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Ordinul nr. 1993/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1993/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 291/2010 privind instituirea şi aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

 • Ordinul nr. 1994/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1994/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic

 • Ordinul nr. 1995/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1995/2011 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate

 • Ordinul nr. 1995/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1995/2011 pentru aprobarea modificărilor aplicabile contractelor de finanţare de tip strategic şi contractelor de finanţare de tip grant semnate de beneficiarii de finanţare nerambursabilă din Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013 (POSDRU) ca urmare a intrării în vigoare a Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.359/2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.548/2009, şi a Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.370/2011 privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.548/2009

 • Ordinul nr. 1999/2011, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1999/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 2/2011, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 2/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre

 • Ordinul nr. 2/2011, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 2/2011 privind publicarea Rezoluţiei Consiliului Guvernatorilor nr. 86 a Agenţiei Multilaterale de Garantare a Investiţiilor

 • Ordinul nr. 2/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 2/2011 privind numirea membrilor Comisiei de monitorizare

 • Ordinul nr. 2/2011, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 2/2011 privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale aferent titularilor licenţelor de furnizare şi nivelului stocului de gaze naturale aferent Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale Transgaz – S.A., pentru ciclul de înmagazinare 2011-2012

 • Ordinul nr. 20/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 20/2011 pentru aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 211 Sprijin pentru zona montană defavorizată, 212 Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montană şi 214 Plăţi de agro-mediu din Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013 şi pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 723/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea art. 74 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a condiţionării, modulării şi a sistemului integrat de gestiune şi control, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori, referitor la transferul exploataţiilor agricole

 • Ordinul nr. 20/2011, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 20/2011 privind aprobarea Contractului-cadru dintre administratorul schemei de sprijin şi plătitorul de contribuţie pentru colectarea contribuţiei pentru cogenerare de înaltă eficienţă şi a Contractului-cadru dintre producătorul de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului şi restituirea supracompensării/bonusului necuvenit

 • Ordinul nr. 20/2011, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 20/2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/14/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii

 • Ordinul nr. 2000/2011, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 2000/2011 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru societăţile comerciale filiale de distribuţie ale Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica – S.A. Bucureşti, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 2001/2011, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 2001/2011 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Galaţi – S.A. şi Societatea Comercială Electrocentrale Deva – S.A., filiale ale Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice Termoelectrica – S.A. Bucureşti, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 2002/2011, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 2002/2011 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru institutele naţionale de cercetare-dezvoltare aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 2003/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2003/2011 pentru aprobarea Procedurii de selecţie a avocaţilor din România sau din străinătate, specializaţi în litigii internaţionale în legătură cu contractele finanţate din fonduri externe gestionate de către Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, în vederea încheierii şi derulării acordului-cadru pentru asigurarea de asistenţă şi reprezentare juridică a Ministerului Finanţelor Publice – Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE în faţa Curţii de Arbitraj Internaţional a Camerei Internaţionale de Comerţ, a Comisiei de Adjudecare a Disputelor şi în faza de mediere/conciliere pe lângă Comisia Europeană, precum şi în alte litigii izvorâte din contractele finanţate din fonduri externe gestionate de către Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE

 • Ordinul nr. 2012/2011, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordinul nr. 2012/2011 pentru acreditarea Muzeului Judeţean Botoşani

 • Ordinul nr. 2014/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2014/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora

 • Ordinul nr. 2016/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2016/2011 privind modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995

 • Ordinul nr. 2017/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2017/2011 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare

 • Ordinul nr. 2022/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 2022/2011 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Instrucţiunile tehnice privind reglementarea modului de constituire şi executare a garanţiei financiare pentru blocarea amplasamentului de către viitoarele investiţii de tip microhidrocentrale, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 980/2011

 • Ordinul nr. 2023/2011, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordinul nr. 2023/2011 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului Biserica Naşterea Maicii Domnului, situat în satul Teliţa, comuna Frecăţei, judeţul Tulcea

 • Ordinul nr. 2024/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2024/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului Prima casă şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casă

 • Ordinul nr. 2029/2011, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 2029/2011 privind modificarea anexei A1 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.355/C/2009 pentru aprobarea modelului cererilor de înregistrare în registrul comerţului şi al declaraţiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării

 • Ordinul nr. 203/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 203/2011 pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului II al anului 2011, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 • Ordinul nr. 2034/2011, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 2034/2011 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare

 • Ordinul nr. 2036/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2036/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 665/2.604/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică al axei prioritare Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 204/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 204/2011 pentru modificarea şi completarea Planurilor de conturi şi a monografiilor pentru reflectarea în contabilitate a fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare de la bugetul de stat, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 498/2008

 • Ordinul nr. 204/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 204/2011 pentru abrogarea unor acte normative

 • Ordinul nr. 204/2011, Ministerul Afacerilor Europene

  Ordinul nr. 204/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale

 • Ordinul nr. 2042/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2042/2011 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2011

 • Ordinul nr. 2042/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 2042/2010 privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea planului de gestionare a deşeurilor din industriile extractive şi a normativului de conţinut al acestuia

 • Ordinul nr. 205/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 205/2011 pentru modificarea Procedurii privind stabilirea şi plata impozitului pe veniturile băneşti din agricultură realizate prin valorificarea produselor vândute către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 190/2009

 • Ordinul nr. 2057/2011, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordinul nr. 2057/2011 privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Casa Iosif Diaconescu, azi Augustin Iosifescu, situat în comuna Malu cu Flori, judeţul Dâmboviţa

 • Ordinul nr. 2058/2011, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordinul nr. 2058/2011 privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Casă, situat în municipiul Bucureşti, Str. Colţei nr. 40, sectorul 3

 • Ordinul nr. 206/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 206/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2011

 • Ordinul nr. 2066/2011, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordinul nr. 2066/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural naţional

 • Ordinul nr. 207/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 207/2011 pentru modificarea Normelor metodologice privind condiţiile de acordare a sprijinului financiar în vederea promovării vinurilor pe pieţele ţărilor terţe în campaniile viticole 2008/2009-2012/2013, cheltuielile eligibile, modalităţile de plată, de verificare şi control, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 218/2009

 • Ordinul nr. 207/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 207/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Secretariatului General