17 Ianuarie, 2020
 • Ordinul nr. 1114/2010, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1114/2010 pentru completarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, cu furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 698/2010

 • Ordinul nr. 1115/2010, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1115/2010 pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea condiţiilor şi documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relaţii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

 • Ordinul nr. 112(r1)/2006, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 15/112/2006 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii*)

 • Ordinul nr. 112/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 112/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă

 • Ordinul nr. 112/2011, Agenţia Naţională Antidoping

  Ordinul nr. 112/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel

 • Ordinul nr. 112/2011, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 112/2011 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală

 • Ordinul nr. 112/2011, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 112/2011 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului justiţiei şi al ministrului apărării nr. 2.749/C/M.105/2008 privind aprobarea statelor de funcţii şi de personal pentru instanţele militare

 • Ordinul nr. 1124/2011, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 1124/2011 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale INTEROMEGA IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 1127/2011, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 1127/2011 privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare a operaţiunii de export a unei maşini de alezat şi frezat orizontală tip BPZ 105 CNC către firma L&T – MHI BOILERS PRIVAT LTD. Hazira Manufacturing Complex, Hazira, Surat-Hazura Road, Bhatha Dist. Suret, 394510 Gujarat, India

 • Ordinul nr. 1128/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1128/2011 pentru modificarea Normelor de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 937/2007

 • Ordinul nr. 1137/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1137/2011 privind modificarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 697/112/2011

 • Ordinul nr. 114/2011, Secretariatul de Stat pt. Probl. Revoluţionarilor din Decembrie 1989

  Ordinul nr. 114/2011 privind aprobarea Programului pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de cinstire şi comemorare a eroilor-martiri decedaţi în Revoluţia Română din Decembrie 1989, precum şi de aniversare a 22 de ani de la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, desfăşurate de Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 în perioada 14-23 decembrie 2011 şi finanţate din bugetul propriu

 • Ordinul nr. 1143/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1143/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.009/2010 privind acreditarea unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi şi/sau celule umane, de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane, respectiv de transplant de ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic

 • Ordinul nr. 1144/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1144/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de organizare şi funcţionare a centrelor de sănătate multifuncţionale

 • Ordinul nr. 1144/2011, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1.144/2.374/1.853/2011 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru societăţile comerciale – filiale ale Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica – S.A. Bucureşti, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1147/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1147/2011 privind aprobarea modelului Carnetului de vaccinări

 • Ordinul nr. 115/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 115/2011 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 269/2007 privind asigurarea asistenţei materiale pentru persoanele cazate în centrele din subordinea Oficiului Român pentru Imigrări

 • Ordinul nr. 1150/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1150/2011 privind aprobarea Ghidului operaţional pentru realizarea obiectivului finalizarea lucrărilor de construcţie şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban din cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban

 • Ordinul nr. 1151/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1151/2011 privind aprobarea Ghidului operaţional pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban din cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban

 • Ordinul nr. 1151/2011, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1151/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale Electrocentrale Bucureşti – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice Termoelectrica – S.A. Bucureşti, societate aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1152/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1152/2011 privind aprobarea Ghidului operaţional pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural din cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban

 • Ordinul nr. 1153/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1153/2011 privind aprobarea Ghidului operaţional pentru realizarea obiectivului proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezăminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localităţile unde nu există asemenea instituţii, din cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban

 • Ordinul nr. 1156/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1156/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, aprobarea şi acordarea finanţării prin programul de interes naţional Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice

 • Ordinul nr. 1156/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1156/2011 privind aprobarea listei unităţilor sanitare care derulează subprogramul de fertilizare in vitro şi embriotransfer

 • Ordinul nr. 1158/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1158/2011 privind arondarea pe centre universitare de pregătire a unităţilor sanitare publice pentru care se organizează rezidenţiat pe post

 • Ordinul nr. 1159/2011, Serviciul de Pază şi Protecţie

  Ordinul nr. 1159/2011 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

 • Ordinul nr. 1160/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1160/2010 pentru aprobarea Procedurii de control privind importul, exportul şi tranzitul organismelor modificate genetic

 • Ordinul nr. 1164/2011, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 1164/2011 privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare a operaţiunii de export al unei maşini de alezat şi frezat orizontală tip BMK 130 CNC către firma Bharat Heavy Electricals Ltd., Ramachandrapuram, Hyderabad, 502032, INDIA

 • Ordinul nr. 1167/2011, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

  Ordinul nr. 1167/2011 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 489/2009 privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date

 • Ordinul nr. 1168/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1168/2011 privind aprobarea modelului Contractului de finanţare a proiectelor strategice pentru Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013

 • Ordinul nr. 1169/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1169/2011 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a subvenţiilor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, organizaţiilor prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Ordinul nr. 1169/2011, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1169/2011 privind aprobarea Tarifelor pentru activităţile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, indicativ CR 1-2011

 • Ordinul nr. 117/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 117/2011 pentru abrogarea pct. II lit. C poziţia nr. 2 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013

 • Ordinul nr. 1171/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1171/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 1.849/401/2008 privind monitorizarea plăţii unor drepturi de natură socială

 • Ordinul nr. 1177/2011, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1177/2011 pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente sectorului ICN – infrastructură critică naţională – Industria chimică şi nucleară

 • Ordinul nr. 1178/2011, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1178/2011 pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi a pragurilor critice aferente sectorului ICN/E infrastructură critică naţională/europeană – Energetic

 • Ordinul nr. 118/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 118/2011 privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Ordinul nr. 1181/2011, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1181/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţii comisiei de disciplină pentru cercetarea abaterilor disciplinare ale personalului de probaţiune

 • Ordinul nr. 1183/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1183/2011 privind aprobarea modelului Contractului de finanţare de tip grant pentru Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013, în vederea aplicării acestui model contractelor de grant ce urmează a fi semnate de organismele intermediare pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane

 • Ordinul nr. 1183/2011, Institutul Naţional de Statistică – INS

  Ordinul nr. 1183/2011 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2012

 • Ordinul nr. 1184/2011, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

  Ordinul nr. 1184/2011 privind aprobarea Protocolului-cadru de colaborare între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile administrativ-teritoriale pentru realizarea înregistrării sistematice a imobilelor în cadastru şi în cartea funciară

 • Ordinul nr. 1184/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1184/2011 privind aprobarea modelului Contractului de finanţare de tip grant pentru Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013, în vederea aplicării acestui model contractelor de grant ce urmează a fi semnate de Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane

 • Ordinul nr. 1185/2011, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

  Ordinul nr. 1185/2011 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Ştefan Vodă, judeţul Călăraşi

 • Ordinul nr. 119/2011, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 119/2011 pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 145/2005 privind aprobarea constituirii Unităţii veterinare operaţionale Task Force pentru controlul şi combaterea bolilor animale, precum şi a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 146/2005 privind aprobarea constituirii Centrului Naţional de Combatere a Bolilor şi a centrelor locale de combatere a bolilor

 • Ordinul nr. 119/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 119/2011 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor

 • Ordinul nr. 119/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 119/2011 privind încadrarea în numărul maxim de posturi finanţate şi în fondurile bugetare aprobate Ministerului Administraţiei şi Internelor în anul 2011

 • Ordinul nr. 1193/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1193/2011 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010

 • Ordinul nr. 1195/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1195/2011 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate

 • Ordinul nr. 1199/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1199/2011 privind introducerea şi utilizarea clasificării RO DRG v.1

 • Ordinul nr. 12/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 12/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor privind principiile de organizare a unui sistem de control intern şi management al riscurilor, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern la asigurători/reasigurători, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009

 • Ordinul nr. 12/2011, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 12/2011 pentru aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia

 • Ordinul nr. 12/2011, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 12/2011 pentru aprobarea Regulamentului nr. 3/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

 • Ordinul nr. 12/2011, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 12/2011 pentru modificarea art. 10 din Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind stabilirea documentelor şi evidenţelor veterinare necesare în cadrul activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 80/2005

 • Ordinul nr. 12/2011, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 12/2011 privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România

 • Ordinul nr. 12/2011, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 12/2011 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale COFIDIS – INSTITUTIE FINANCIARA NEBANCARA – S.A.

 • Ordinul nr. 12/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 12/2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 503/2008 privind asigurarea structurilor şi efectivelor cu materiale de resortul echipamentului, de întreţinere şi alte materiale specifice

 • Ordinul nr. 12/2011, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 12/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 1/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare consolidate conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, solicitate instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 2/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre

 • Ordinul nr. 120/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 120/2011 privind aprobarea modalităţii de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii realizate ocazional, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor Cerere pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii realizate ocazional şi Decizie privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii realizate ocazional

 • Ordinul nr. 120/2011, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 120/2011 privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare

 • Ordinul nr. 120/2011, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 120/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei

 • Ordinul nr. 120/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 120/2011 privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora

 • Ordinul nr. 120/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 120/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare

 • Ordinul nr. 1200/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1200/2011 pentru aprobarea structurii organizatorice a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie Cantacuzino

 • Ordinul nr. 121/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 121/2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru relaţia cu comunităţile locale, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 252/2010

 • Ordinul nr. 121/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 121/2011 pentru constituirea echipelor mixte ce vor efectua controale, conform competenţelor legale, în locurile şi/sau în mediile în care se produc, se comercializează, se utilizează sau se consumă substanţe şi/sau produse noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele reglementate

 • Ordinul nr. 1210/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1210/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale Telecomunicaţii CFR – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Ordinul nr. 1211/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1211/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale Informatică Feroviară – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Ordinul nr. 1212/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1212/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale Tipografica Filaret – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Ordinul nr. 1213/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1213/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale Electrificare CFR – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Ordinul nr. 1214/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1214/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale Sere şi Pepiniere – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Ordinul nr. 1214/2011, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 1214/2011 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

 • Ordinul nr. 1215/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1215/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale Grup Exploatare şi Întreţinere Palat C.F.R. – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Ordinul nr. 1216/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1216/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale Întreţinere Mecanizată – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Ordinul nr. 1217/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1217/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale Întreţinere şi Reparaţii Vagoane C.F.R. IRV – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă C.F.R. Marfă – S.A.

 • Ordinul nr. 1218/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1218/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje C.F.R. IRLU – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă C.F.R. Marfă – S.A.

 • Ordinul nr. 1219/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1219/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale de Transport Maritim şi de Coastă CFR Ferry-Boat – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă C.F.R. – Marfă – S.A.

 • Ordinul nr. 122/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 122/2011 pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului I al anului 2011, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 • Ordinul nr. 122/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 122/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 154/2009 privind acordarea celui de-al doilea titlu de parc industrial Societăţii Comerciale Ploieşti Industrial Parc – S.A.

 • Ordinul nr. 1220/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1220/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale de Exploatare a Vagoanelor de Dormit, Cuşetă, Restaurant şi Bar C.F.R. GEVARO – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători C.F.R. Călători – S.A.

 • Ordinul nr. 1221/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1221/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale de Reparaţii Locomotive C.F.R. – S.C.R.L. Braşov – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători C.F.R. – Călători – S.A.

 • Ordinul nr. 1221/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1221/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.009/2010 privind acreditarea unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi şi/sau celule umane, respectiv de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane în scop terapeutic

 • Ordinul nr. 1222/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1222/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale de Vânzare Legitimaţii de Călătorie VOIAJ C.F.R. – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători C.F.R. Călători – S.A.

 • Ordinul nr. 1223/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1223/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale de Aprovizionare şi Desfacere Braşov C.F.R. – S.C.A.D. Braşov – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători C.F.R. Călători – S.A.

 • Ordinul nr. 1224/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1224/2011 privind măsurile pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 284/2011 al Comisiei din 22 martie 2011 de stabilire a condiţiilor specifice şi a procedurilor detaliate pentru importul de articole de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă şi melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză şi din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze

 • Ordinul nr. 1224/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1224/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale Intervenţii Feroviare – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Ordinul nr. 1225/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1225/2011 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

 • Ordinul nr. 1226/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1226/2011 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2011

 • Ordinul nr. 1229/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1229/2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a modelului fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale

 • Ordinul nr. 123/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 123/2011 pentru aprobarea Procedurii privind decontarea cheltuielilor de transport al rezerviştilor la exerciţiile şi antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la război

 • Ordinul nr. 123/2011, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

  Ordinul nr. 123/2011 privind modificarea şi completarea Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2002

 • Ordinul nr. 1232/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1232/2011 privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea neonatologie

 • Ordinul nr. 1234/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1234/2011 privind instituirea metodologiei de raportare on-line în Registrul unic de vaccinări

 • Ordinul nr. 1236/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1236/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 75/2009

 • Ordinul nr. 1237/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1237/2011 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010

 • Ordinul nr. 1237/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1237/2011 pentru modificarea pct. 5 din anexa nr. 7 Categoriile de cheltuieli eligibile specifice operaţiunilor derulate în cadrul axei prioritare 6 «Asistenţa tehnică» la Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.415/3.399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial Mediu 2007-2013

 • Ordinul nr. 124/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 124/2011 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2011-2014, Agricultură şi Dezvoltare Rurală – Orizont PAC 2020

 • Ordinul nr. 124/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 124/2011 privind activităţile desfăşurate la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor de către personalul responsabil cu implementarea prevederilor legale referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese

 • Ordinul nr. 124/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 124/2011 pentru publicarea acceptării Sistemului de evaluare a stării navei, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.94(46) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin din 27 aprilie 2001, şi a amendamentelor la acesta, adoptate prin Rezoluţia MEPC.99(48) din 11 octombrie 2002, Rezoluţia MEPC.112(50) din 4 decembrie 2003, Rezoluţia MEPC.131(53) din 22 iulie 2005 şi Rezoluţia MEPC.155(55) din 13 octombrie 2006 ale Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin

 • Ordinul nr. 124/2011, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 124/2011 pentru aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare

 • Ordinul nr. 125/2011, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 94/2009