17 Iulie, 2019
 • Ordinul nr. 78/2011, Agenţia Naţională Antidoping

  Ordinul nr. 78/2011 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 69/2011

 • Ordinul nr. 78/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 78/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 143/2010 privind componenţa şi funcţionarea Comitetului pentru Organizaţiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum şi procedurile de recunoaştere, monitorizare şi control, retragere a recunoaşterii, extindere a acordurilor interprofesionale şi delegare de atribuţii pentru organizaţiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare

 • Ordinul nr. 78/2011, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 78/2011 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de expertiză medicală şi a Comisiei superioare de expertiză medicală din cadrul Centrului de Medicină Navală

 • Ordinul nr. 784/2011, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

  Ordinul nr. 784/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 633/2006

 • Ordinul nr. 785/2011, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

  Ordinul nr. 785/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006

 • Ordinul nr. 789/2011, Consiliul Concurenţei

  Ordinul nr. 789/2011 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind desfăşurarea audierilor în cadrul Consiliului Concurenţei şi adoptarea deciziilor

 • Ordinul nr. 79/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 79/2011 privind actualizarea Listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României

 • Ordinul nr. 79/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 79/2011 pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a pieţelor, târgurilor, oboarelor şi a burselor de mărfuri pentru comercializarea materialelor lemnoase

 • Ordinul nr. 79/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 79/2011 privind instituirea unor măsuri suplimentare de siguranţă feroviară aplicabile administratorului infrastructurii feroviare publice, gestionarilor de infrastructură feroviară neinteroperabilă, operatorilor de transport feroviar şi operatorilor economici – furnizori feroviari – autorizaţi să efectueze lucrări de construire, modernizare, întreţinere şi reparare a infrastructurii feroviare, care deţin şi utilizează drezine autopropulsate, utilaje de cale sau altele similare acestora

 • Ordinul nr. 794/2011, Consiliul Concurenţei

  Ordinul nr. 794/2011 privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru modificarea Instrucţiunilor privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenţei în cazurile referitoare la art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996, art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi în cazurile de concentrări economice, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 421/2011

 • Ordinul nr. 799/2011, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

  Ordinul nr. 799/2011 pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 601/2008 privind aprobarea Protocolului-cadru de colaborare încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile administrativ-teritoriale pentru realizarea cadastrului general

 • Ordinul nr. 8/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 8/2011 pentru punerea în aplicare a Normelor privind rezervele tehnice pentru asigurările de viaţă, activele admise să le acopere şi dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute

 • Ordinul nr. 8/2011, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 8/2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/7/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării standard

 • Ordinul nr. 8/2011, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 8/2011 pentru constituirea echipelor mixte ce vor efectua controale, conform competenţelor legale, în locurile şi/sau în mediile în care se produc, se comercializează, se utilizează sau se consumă substanţe şi/sau produse noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele reglementate

 • Ordinul nr. 8/2011, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 8/2011 pentru aprobarea Metodologiei de inspecţie a activităţii serviciilor de probaţiune

 • Ordinul nr. 8/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 8/2011 privind constituirea şi funcţionarea Comisiei de însemne heraldice a Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Ordinul nr. 8/2011, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 8/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind avizarea operaţiunilor petroliere de conservare, abandonare şi, respectiv, de ridicare a abandonării/conservării sondelor de petrol

 • Ordinul nr. 8/2011, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 8/2011 privind actualizarea valorilor-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi, aplicabile pentru anul 2011

 • Ordinul nr. 80/2011, Departamentul pentru Afaceri Europene

  Ordinul nr. 80/2011 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind mecanismul intern de rambursare a cheltuielilor de transport pentru participarea experţilor/delegaţilor români la reuniunile consiliilor Uniunii Europene şi ale Consiliului European, aprobată prin Ordinul secretarului de stat al Departamentului pentru Afaceri Europene nr. 120/2007

 • Ordinul nr. 80/2011, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 80/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor pentru ocuparea de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.88/2009

 • Ordinul nr. 804/2011, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 804/2011 privind supunerea regimului de control, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare, a operaţiunii de export a unui strung vertical tip SC 55 DRO-2S-3.5H către firma BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED LTD., Ranipur, Hardwar – 249403, din India

 • Ordinul nr. 807/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 807/2011 privind aprobarea tarifelor pentru analizele factorilor naturali terapeutici efectuate de către Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti

 • Ordinul nr. 808/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 808/2011 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea, suspendarea sau revocarea licenţei de operare

 • Ordinul nr. 81/2011, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 81/2011 pentru stabilirea condiţiilor privind suportarea de către Ministerul Apărării Naţionale a sumelor necesare pentru asigurarea asistenţei juridice a cadrelor militare în activitate pentru fapte săvârşite de către acestea în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu

 • Ordinul nr. 81/2011, Comisia Centrală de Rechiziţii

  Ordinul nr. 81/2011 pentru aprobarea Nomenclatorului bunurilor rechiziţionabile

 • Ordinul nr. 81/2011, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 81/2011 privind completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995

 • Ordinul nr. 814/2011, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 814/2011 privind publicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Bucureşti la 7 iulie 2010 şi la 2 noiembrie 2010, pentru prelungirea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998

 • Ordinul nr. 82/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 82/2011 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 815/2010 pentru aprobarea Normelor privind implementarea şi dezvoltarea sistemului de menţinere a competenţelor profesionale pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi pentru alte categorii de personal care desfăşoară activităţi specifice în operaţiunile de transport pe căile ferate din România şi pentru actualizarea Listei funcţiilor cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, care se formează-califică, perfecţionează şi verifică profesional periodic la CENAFER

 • Ordinul nr. 82/2011, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 82/2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 20/11/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării standard

 • Ordinul nr. 825/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 825/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2011

 • Ordinul nr. 83/2011, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  Ordinul nr. 83/2011 privind cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România pe anul 2011

 • Ordinul nr. 83/2011, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 83/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.47/2011 privind resubordonarea Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central Dr. Carol Davila

 • Ordinul nr. 83/2011, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 83/2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 19/12/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii

 • Ordinul nr. 834/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 834/2011 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităţilor si subunităţilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcţii de conducere, precum si funcţiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare faţă de salariul de bază

 • Ordinul nr. 84/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 84/2011 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de examinare a soiurilor pentru care se solicită înscrierea în Catalogul oficial naţional al soiurilor de plante de cultură din România şi în Lista recomandată a soiurilor, precum şi pentru verificarea purităţii varietale a soiurilor multiplicate

 • Ordinul nr. 84/2011, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 84/2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 21/13/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare

 • Ordinul nr. 84/2011, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 84/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale Ro-Armycatering – S.A., filială a Companiei Naţionale Romtehnica – S.A.

 • Ordinul nr. 845/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 845/2011 privind publicarea acceptării Standardelor internaţionale pentru construcţia navelor bazate pe obiectivele aplicabile vrachierelor şi petrolierelor, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.287(87) a Comitetului Securităţii Maritime din 20 mai 2010

 • Ordinul nr. 846/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 846/2011 privind publicarea acceptării Standardului de calitate pentru acoperiri de protecţie a tancurilor de marfă pentru transportul de hidrocarburi ale petrolierelor care transportă ţiţei, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.288(87) a Comitetului Securităţii Maritime din 14 mai 2010

 • Ordinul nr. 848/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 848/2011 privind publicarea acceptării Standardului de calitate pentru mijloace alternative de protecţie contra coroziunii tancurilor de marfă pentru transportul de hidrocarburi ale petrolierelor care transportă ţiţei, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.289(87) a Comitetului Securităţii Maritime din 14 mai 2010

 • Ordinul nr. 849/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 849/2011 privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţiile MSC.290(87) şi MSC.291(87) ale Comitetului Securităţii Maritime din 21 mai 2010

 • Ordinul nr. 85/2011, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 85/2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/14/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii

 • Ordinul nr. 85/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 85/2011 privind aprobarea Suplimentului nr. 1 al Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2011, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 18/2011

 • Ordinul nr. 85/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 85/2011 privind modificarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.043/2010

 • Ordinul nr. 85/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 85/2011 pentru împuternicirea personalului direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti în vederea constatării contravenţiilor şi aplicării amenzilor, conform art. 78 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

 • Ordinul nr. 85/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 85/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei

 • Ordinul nr. 851/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 851/2011 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (model revizuit al Suplimentului la Certificatul IAPP), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.194(61) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin din 1 octombrie 2010

 • Ordinul nr. 856/2011, Institutul Naţional de Statistică – INS

  Ordinul nr. 856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere)

 • Ordinul nr. 86/2011, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

  Ordinul nr. 86/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de manager economic şi a celorlalte posturi vacante sau temporar vacante de funcţionari publici din cadrul Ministerului Public şi a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de personal contractual din cadrul Ministerului Public

 • Ordinul nr. 86/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 86/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 53/25/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului Declaraţie-inventar privind contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate aflată în sold la data de 31 decembrie 2010 şi neachitată până la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali şi soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

 • Ordinul nr. 86/2011, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 86/2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/15/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerinţele de transparenţă şi de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii

 • Ordinul nr. 860/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 860/2011 pentru aprobarea siglei Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile şi a modelelor legitimaţiei şi insignei de inspector al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile

 • Ordinul nr. 862/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 862/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţii acuţi

 • Ordinul nr. 864/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 864/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012

 • Ordinul nr. 865/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 865/2011 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010

 • Ordinul nr. 866/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 866/2011 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010

 • Ordinul nr. 867/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 867/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 • Ordinul nr. 868/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 868/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 • Ordinul nr. 869/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 869/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru atribuirea contractelor de închiriere, a Contractului-cadru de închiriere a plajei Mării Negre şi a Listei sectoarelor de plajă libere propuse spre închiriere pentru sezonul estival 2011

 • Ordinul nr. 87/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 87/2011 privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr – recolta anului de comercializare 2011/2012

 • Ordinul nr. 87/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 87/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

 • Ordinul nr. 87/2011, Secretariatul de Stat pt. Probl. Revoluţionarilor din Decembrie 1989

  Ordinul nr. 87/2011 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor Şcolii de Vară Revoluţia Română din Decembrie 1989

 • Ordinul nr. 87/2011, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 87/2011 privind modificarea anexei nr. 4 la Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008

 • Ordinul nr. 870/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 870/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală

 • Ordinul nr. 876/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 876/2011 pentru aprobarea structurii organizatorice a Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice

 • Ordinul nr. 88/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 88/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanţelor la Fondul pentru mediu

 • Ordinul nr. 88/2011, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 88/2011 pentru modificarea anexei nr. 9 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare şi autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 24/2008

 • Ordinul nr. 883/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 883/2011 pentru aprobarea Listei preţurilor de referinţă pentru anul 2011, folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund

 • Ordinul nr. 883/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 883/2011 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din Ministerul Sănătăţii, din unităţile sanitare finanţate integral de la bugetul de stat, precum şi pentru personalul ale cărui drepturi se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii

 • Ordinul nr. 884/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 884/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licenţei de transport feroviar şi a certificatelor de siguranţă în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din România

 • Ordinul nr. 885/2011, Ministerul Afacerilor Europene

  Ordinul nr. 885/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 833/3.159/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru axele prioritare Dezvoltare economică şi socială şi Protecţia mediului şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă din cadrul Programului IPA de cooperare transfrontalieră România – Serbia

 • Ordinul nr. 886/2011, Ministerul Afacerilor Europene

  Ordinul nr. 886/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 830/3.158/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru axa prioritară Promovarea schimburilor între comunităţi («people to people») din cadrul Programului IPA de cooperare transfrontalieră România – Serbia

 • Ordinul nr. 887/2011, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 887/2011 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012

 • Ordinul nr. 888/2011, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

  Ordinul nr. 888/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 473/2009 privind procedura de acordare, suspendare şi retragere a deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare

 • Ordinul nr. 89/2011, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 89/2011 pentru modificarea anexei nr. 2 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 109/2010

 • Ordinul nr. 89/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 89/2011 pentru aprobarea Criteriilor şi pragurilor critice aferente sectorului alimentare cu apă

 • Ordinul nr. 89/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 89/2011 pentru modificarea art. 14 alin. (5) din Regulamentul de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.898/2010

 • Ordinul nr. 89/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 89/2011 pentru modificarea alin. (3) al art. 3 din Normele metodologice de aplicare a mecanismului de compensare de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a debitelor şi creanţelor beneficiarilor Fondului european de garantare agricolă şi ai Fondului european agricol de dezvoltare rurală, precum şi ai fondurilor de la bugetul de stat, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 66/2011

 • Ordinul nr. 890/2011, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 890/2011 pentru aprobarea formularului de raportare a consumului de medicamente

 • Ordinul nr. 893/2011, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 893/2011 pentru completarea art. 4 din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.571/1.047/2010 pentru aprobarea măsurilor de punere în aplicare a strategiei e-România şi e-Sănătate şi implementarea proiectelor informatice SIUI actualizat (on-line), cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, e-Prescriere şi dosarul electronic medical

 • Ordinul nr. 894/2011, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 894/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Ordinul nr. 897/2011, Consiliul Concurenţei

  Ordinul nr. 897/2011 privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru modificarea Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 50 şi 501 din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 419/2010

 • Ordinul nr. 898/2011, Consiliul Concurenţei

  Ordinul nr. 898/2011 privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 51 din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 420/2010

 • Ordinul nr. 899/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 899/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism

 • Ordinul nr. 9/2011, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 9/2011 pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010

 • Ordinul nr. 9/2011, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 9/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind managementul activităţilor de producţie din unităţile Ministerului Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 9/2011, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 9/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă

 • Ordinul nr. 9/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 9/2011 pentru punerea în aplicare a Normelor privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute pentru asigurătorul care practică activitatea de asigurări generale, dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, precum şi coeficientul de lichiditate

 • Ordinul nr. 9/2011, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 9/2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/8/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii

 • Ordinul nr. 90/2011, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 90/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicaţia EMCS-RO STOCURI pentru depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile

 • Ordinul nr. 90/2011, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 90/2011 pentru modificarea anexelor nr. 7, 8 şi 10 la Norma sanitară veterinară privind procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 81/2008

 • Ordinul nr. 906/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 906/2011 privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2011, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri

 • Ordinul nr. 907/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 907/2011 pentru aprobarea Planului de securitate portuară al portului Sulina, aparţinând A.S.P.L. Sulina – S.R.L.

 • Ordinul nr. 91/2011, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 91/2011 privind modificarea anexei nr. 2 la Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea laboratoarelor supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 48/2010

 • Ordinul nr. 9129/2011, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 9129/2011 privind abilitarea unor birouri vamale şi direcţii judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru accize şi operaţiuni vamale de a efectua formalităţi vamale cu plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope

 • Ordinul nr. 916/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 916/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale individuale, promovarea şi avansarea personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori sub autoritatea acestuia

 • Ordinul nr. 92/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale

 • Ordinul nr. 920/2011, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 920/2011 pentru stabilirea locaţiilor în care se derulează activitatea serviciilor de probaţiune

 • Ordinul nr. 924/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 924/2011 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a echivalenţei valorice a terenurilor şi de calcul al obligaţiilor băneşti pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional

 • Ordinul nr. 927/2011, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 927/2011 pentru aprobarea machetei de raportare de către casele de asigurări de sănătate la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a consumului centralizat de medicamente