13 Noiembrie, 2018
 • Lista nr. 1/2011, Autoritatea Electorală Permanentă

  Lista nr. 1/2011 a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi participanţi la alegerile parţiale din data de 16 ianuarie 2011, care au depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.240/2010 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru un consiliu local şi un primar

 • Lista nr. 10/2011, Autoritatea Electorală Permanentă

  Lista nr. 10/2011 a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi participanţi la alegerile locale parţiale din data de 22 mai 2011 care au depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 379/2011 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primarul comunei Tulnici, judeţul Vrancea

 • Lista din 20.01.2011, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Petroşani pentru anul 2011, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 20.01.2011

 • Lista din 28.01.2011, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2011, în conformitate cu Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 28.01.2011

 • Lista din 07.02.2011, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile care primesc subvenţii de la bugetul local al municipiului Mediaş în anul 2011, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 07.02.2011

 • Lista din 08.03.2011, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Galaţi în anul 2011, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 08.03.2011

 • Lista din 15.03.2011, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Târgu Mureş pentru anul 2011, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, a Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 15.03.2011

 • Lista din 25.03.2011, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române din municipiul Braşov, care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2011, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 25.03.2011

 • Lista din 20.04.2011, Primărie

  Lista asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care primesc subvenţii de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca pe anul 2011 în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 20.04.2011

 • Lista din 16.05.2011, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile care primesc subvenţii de la bugetul local al municipiului Brăila în anul 2011, în conformitate cu Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 16.05.2011

 • Lista din 31.03.2011, Guvernul României

  Lista unităţilor sanitare cu paturi care nu pot încheia contracte cu casele de asigurări de sănătate din 31.03.2011

 • Lista din 26.05.2011, Primărie

  Lista asociaţiilor şi fundaţiilor cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în anul 2010, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 26.05.2011

 • Lista din 01.06.2011, Primărie

  Lista a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care beneficiază de subvenţii de la bugetul local al municipiului Oradea în anul 2011, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, şi a cuantumului acestora din 01.06.2011

 • Lista din 18.07.2011, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile din municipiul Piteşti care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2011, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 18.07.2011

 • Lista din 28.07.2011, Biroul Electoral Central – BEC

  Lista semnelor electorale*) depuse, potrivit legii, la Biroul Electoral Central de către partidele politice şi alianţele electorale care participă la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor care vor avea loc în Circumscripţia electorală nr. 29 – judeţul Neamţ, Colegiul uninominal nr. 6, şi Circumscripţia electorală nr. 26 – judeţul Maramureş, Colegiul uninominal nr. 2, în data de 21 august 2011, din 28.07.2011

 • Lista din 02.11.2011, Guvernul României

  Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni din 02.11.2011

 • Lista din 29.12.2011, Ministerul Sănătăţii

  Lista denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinşi în cadrul programelor naţionale de sănătate, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale (DCI) cuprinse în secţiunea C2 a sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare din 29.12.2011

 • Lista din 14.11.2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Lista organismelor notificate în domeniul produselor pentru construcţii din 14.11.2011 *)

 • Lista din 31.08.2010, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Lista cuprinzând anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor şi a programelor pentru desfăşurarea examenului de bacalaureat – 2011 din 31.08.2010

 • Lista nr. 11/2011, Autoritatea Electorală Permanentă

  Lista nr. 11/2011 a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi participanţi la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia electorală nr. 29 – judeţul Neamţ, Colegiul uninominal nr. 6, şi Circumscripţia electorală nr. 26 – judeţul Maramureş, Colegiul uninominal nr. 2, din data de 21 august 2011, care au depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, pentru alegerile parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 670/2011 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia electorală nr. 29 judeţul Neamţ, Colegiul uninominal nr. 6, şi Circumscripţia electorală nr. 26 – judeţul Maramureş, Colegiul uninominal nr. 2

 • Lista nr. 2/2011, Autoritatea Electorală Permanentă

  Lista nr. 2/2011 a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi participanţi la alegerile parţiale din data de 23 ianuarie 2011 care au depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.273/2010 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru Consiliul Local al Comunei Oraşu Nou, judeţul Satu Mare

 • Lista nr. 3/2011, Autoritatea Electorală Permanentă

  Lista nr. 3/2011 a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi participanţi la alegerile parţiale din data de 13 februarie 2011 care au depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale

 • Lista nr. 4/2011, Autoritatea Electorală Permanentă

  Lista nr. 4/2011 a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi participanţi la alegerile locale parţiale din data de 13 februarie 2011 care au depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale

 • Lista nr. 5/2011, Autoritatea Electorală Permanentă

  Lista nr. 5/2011 a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi participanţi la alegerile locale parţiale din data de 13 martie 2011 care au depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 81/2011 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primarul comunei Apold, judeţul Mureş

 • Lista nr. 6/2011, Autoritatea Electorală Permanentă

  Lista nr. 6/2011 a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi participanţi la alegerile locale parţiale din data de 3 aprilie 2011 care au depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 142/2011 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primarul comunei Horia, judeţul Tulcea

 • Lista nr. 7/2011, Autoritatea Electorală Permanentă

  Lista nr. 7/2011 a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi participanţi la alegerile locale parţiale din data de 1 mai 2011 care au depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 268/2011 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale în unele circumscripţii electorale

 • Lista nr. 8/2011, Autoritatea Electorală Permanentă

  Lista nr. 8/2011 a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi participanţi la alegerile locale parţiale din data de 1 mai 2011 care au depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 268/2011 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale în unele circumscripţii electorale

 • Lista nr. 9/2011, Autoritatea Electorală Permanentă

  Lista nr. 9/2011 a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi participanţi la alegerile locale parţiale din data de 8 mai 2011 care au depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 252/2011 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primarul municipiului Baia Mare, judeţul Maramureş