22 Aprilie, 2019
 • Legea nr. 269/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 269/2011 pentru modificarea alin. (9) al art. 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Legea nr. 27/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 27/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice

 • Legea nr. 270/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 270/2011 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni

 • Legea nr. 271/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 271/2011 pentru modificarea alin. (3) al art. 26 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

 • Legea nr. 271/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 271/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de informaţii privind vizele şi participarea României la Sistemul de informaţii privind vizele

 • Legea nr. 272/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 272/2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate, semnat la Bucureşti la 31 martie 2010

 • Legea nr. 272/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 272/2011 pentru modificarea alin. (3) al art. 3 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

 • Legea nr. 273/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 273/2011 pentru modificarea Legii nr. 258/2002 privind declararea zilei de 22 decembrie Ziua Libertăţii României

 • Legea nr. 273/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 273/2010 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre România şi Regatul Spaniei privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Madrid la 14 mai 2010

 • Legea nr. 274/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 274/2011 pentru modificarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004

 • Legea nr. 275/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 275/2011 pentru aprobarea modificării sursei de finanţare a taxelor şi impozitelor în cadrul Proiectului privind reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, prin Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 23 august 2007 şi la Paris la 30 august 2007

 • Legea nr. 276/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi state terţe sau organizaţii internaţionale, pe de altă parte

 • Legea nr. 277/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 277/2011 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă

 • Legea nr. 278/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 278/2011 pentru modificarea şi completarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România

 • Legea nr. 279/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 279/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Legea nr. 279(r1)/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

 • Legea nr. 28/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 28/2011 privind comemorarea dezrobirii romilor din România

 • Legea nr. 280/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 280/2011 privind modificarea Legii nr. 265/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

 • Legea nr. 281/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 281/2011 pentru prelungirea perioadei prevăzute la alin. (22) al art. 241 din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor

 • Legea nr. 282/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 282/2011 pentru modificarea art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional

 • Legea nr. 282/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 282/2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, judeţul Neamţ, în domeniul public al judeţului Neamţ şi în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării unor staţii de transfer şi sortare în cadrul proiectului Sistem integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Neamţ

 • Legea nr. 283/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală

 • Legea nr. 283/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Legea nr. 284/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 284/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 • Legea nr. 285/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 285/2011 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 10 martie 2011 şi aprobate prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 25 martie 2011

 • Legea nr. 287/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 287/2011 privind unele măsuri referitoare la organizarea activităţii de punere în executare a creanţelor aparţinând instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare

 • Legea nr. 287(r1)/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 287/2009 privind Codul civil

 • Legea nr. 288/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 288/2011 pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

 • Legea nr. 289/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 289/2011 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2011 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile

 • Legea nr. 289(r1)/2002, Parlamentul României

  Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie

 • Legea nr. 29/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 29/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 • Legea nr. 290/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 290/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2010 privind ratificarea Protocolului, semnat la Chişinău la 5 noiembrie 2010, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la principiile colaborării în domeniul transportului feroviar, încheiat la Chişinău la 21 februarie 1995

 • Legea nr. 290/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 290/2011 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, semnat la Washington la 13 septembrie 2011

 • Legea nr. 291/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 291/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar aplicabile până la 1 ianuarie 2014

 • Legea nr. 291/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 291/2010 pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chişinău la 26 august 2010, de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, acordate de instituţii de învăţământ acreditate în România şi în Republica Moldova, semnat la Chişinău la 20 iunie 1998

 • Legea nr. 292/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 292/2010 pentru ratificarea Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III), semnat la Budva, Muntenegru, la 25 martie 2010

 • Legea nr. 292/2011, Parlamentul României

  Legea asistenţei sociale nr. 292/2011

 • Legea nr. 293/2011, Parlamentul României

  Legea bugetului de stat pe anul 2012, nr. 293/2011

 • Legea nr. 294/2011, Parlamentul României

  Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012, nr. 294/2011

 • Legea nr. 295(r1)/2004, Parlamentul României

  Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

 • Legea nr. 299/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 299/2011 pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Legea nr. 3/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 3/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii

 • Legea nr. 30/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 30/2011 pentru modificarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie

 • Legea nr. 300/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 300/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru modificarea art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Legea nr. 301/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 301/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

 • Legea nr. 302(r1)/2004, Parlamentul României

  Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală*)

 • Legea nr. 31/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 31/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2010 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Legea nr. 32/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 32/2011 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale

 • Legea nr. 33/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 33/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice

 • Legea nr. 33(r1)/1994, Parlamentul României

  Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică

 • Legea nr. 34/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 34/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Legea nr. 35/2011, Preşedintele României

  Legea nr. 35/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

 • Legea nr. 36/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 36/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Legea nr. 36(r1)/1995, Parlamentul României

  Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

 • Legea nr. 37/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 37/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare

 • Legea nr. 370(r1)/2004, Parlamentul României

  Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României*)

 • Legea nr. 38/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 38/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Legea nr. 39/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 39/2011 pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ din România nr. 335/2007 şi pentru completarea art. 511 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului

 • Legea nr. 4/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 4/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2010 privind anunţarea creşterii contribuţiei României la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor pentru perioada 2011-2015 cu o jumătate de unitate contributivă, în cadrul Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor ce se va desfăşura la Guadalajara, Statele Unite Mexicane, în perioada 4-22 octombrie 2010

 • Legea nr. 40/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Legea nr. 41/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 41/2011 privind ratificarea Actelor finale ale Conferinţei Mondiale pentru Radiocomunicaţii (WRC-07) din cadrul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT), semnate la Geneva la 16 noiembrie 2007

 • Legea nr. 42/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 42/2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) privind participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Grupul de lucru pentru construcţii navale din cadrul OCDE, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Paris la 6 septembrie 2007, respectiv 6 iulie 2009

 • Legea nr. 43/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 43/2011 pentru ratificarea Protocolului dintre România şi Bosnia şi Herţegovina, semnat la Sarajevo la 18 iunie 2010, privind amendamentele la Acordul dintre România şi Bosnia şi Herţegovina privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Sarajevo la 20 februarie 2001

 • Legea nr. 44/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 44/2011 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2011 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, pentru finanţarea Proiectului de restructurare a transporturilor

 • Legea nr. 45/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 45/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2010 pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale Apele Române

 • Legea nr. 458(r1)/2002, Parlamentul României

  Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

 • Legea nr. 46/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 46/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Legea nr. 47/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 47/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2010 privind unele măsuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar

 • Legea nr. 48/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 48/2011 pentru înfiinţarea satului Culmea, judeţul Constanţa, prin reorganizarea oraşului Ovidiu, judeţul Constanţa

 • Legea nr. 49/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 49/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

 • Legea nr. 491(r1)/2003, Parlamentul României

  Legea nr. 491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului

 • Legea nr. 5/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 5/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică

 • Legea nr. 50/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 50/2011 pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Bucureşti la 27 septembrie 2010, la Acordul privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Montevideo la 23 noiembrie 1990

 • Legea nr. 51/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 51/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2011 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (al treilea addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 2011 şi la Bruxelles la 19 ianuarie 2011, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009

 • Legea nr. 51(r2)/1995, Parlamentul României

  Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Legea nr. 52/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

 • Legea nr. 53/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 53/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

 • Legea nr. 53(r1)/2003, Parlamentul României

  Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii*)

 • Legea nr. 54/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 54/2011 pentru ratificarea Protocolului de amendare dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel, semnat la Bucureşti la 12 august 2010, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Ierusalim la 3 august 1998

 • Legea nr. 55/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 55/2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind transporturile rutiere internaţionale de persoane şi mărfuri, semnat la Bucureşti la 12 iulie 2010

 • Legea nr. 56/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 56/2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2010

 • Legea nr. 57/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 57/2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Nigeria privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Abuja la 26 iulie 2010 şi la Bucureşti la 27 august 2010

 • Legea nr. 58/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 58/2011 privind modificarea art. 8 din Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994

 • Legea nr. 59/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 59/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Legea nr. 6/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 6/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin

 • Legea nr. 60/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 60/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale

 • Legea nr. 61/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 61/2011 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF

 • Legea nr. 61(r3)/1991, Parlamentul României

  Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

 • Legea nr. 62/2011, Parlamentul României

  Legea dialogului social nr. 62/2011

 • Legea nr. 63/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 • Legea nr. 64/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 64/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 • Legea nr. 64(r1)/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

 • Legea nr. 65/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 65/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară

 • Legea nr. 66/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 66/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2010 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

 • Legea nr. 67/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 67/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul alocării fondurilor în agricultură

 • Legea nr. 672(r1)/2002, Parlamentul României

  Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern

 • Legea nr. 68/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 68/2011 pentru instituirea Zilei naţionale de cinstire a memoriei românilor – victime ale masacrelor de la Fântâna Albă şi alte zone, ale deportărilor, ale foametei şi ale altor forme de represiune organizate de regimul totalitar sovietic în Ţinutul Herţa, nordul Bucovinei şi întreaga Basarabie

 • Legea nr. 69/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 69/2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

 • Legea nr. 7/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 7/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 • Legea nr. 70/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 70/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare