23 Aprilie, 2019
 • Legea nr. 185/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 185/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului şi al unor ministere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare

 • Legea nr. 186/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 186/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere

 • Legea nr. 187/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 • Legea nr. 188(r1)/2000, Parlamentul României

  Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

 • Legea nr. 188/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 188/2011 privind gestionarea taxelor colectate în cadrul aplicării politicii agricole comune şi care fac parte din sistemul de finanţare al fondurilor europene pentru agricultură, precum şi din sistemul resurselor proprii al Uniunii Europene

 • Legea nr. 189/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 189/2011 pentru modificarea unor acte normative din domeniul sistemului naţional de decoraţii şi semnelor onorifice

 • Legea nr. 19/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 19/2011 pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării

 • Legea nr. 190/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 190/2011 pentru completarea art. 12 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 • Legea nr. 191/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern

 • Legea nr. 192/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 192/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

 • Legea nr. 193/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 193/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2010 privind reorganizarea unor instituţii din domeniul sanitar, precum şi pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii

 • Legea nr. 193/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 193/2010 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2008

 • Legea nr. 194/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare

 • Legea nr. 195/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 195/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2010 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006

 • Legea nr. 196/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 196/2011 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2010 privind modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Legea nr. 197/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 197/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare

 • Legea nr. 198/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 198/2011 privind declararea zilei de 23 august Ziua Comemorării Victimelor Fascismului şi Comunismului şi a zilei de 21 decembrie Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România

 • Legea nr. 199/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 199/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

 • Legea nr. 2/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 2/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2010 privind modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului

 • Legea nr. 20/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 20/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind majorarea capitalului social al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A. – I.F.N.

 • Legea nr. 200/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 200/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2011 pentru prorogarea unor termene şi pentru modificarea art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de benzină, motorină şi petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi

 • Legea nr. 201/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 201/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2011 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din folosinţa gratuită a Ambasadei Franţei în România în folosinţa gratuită a Fundaţiei Lycee Francais Anna de Noailles

 • Legea nr. 202/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 202/2011 privind plata de către Autoritatea Electorală Permanentă a cotizaţiei anuale de membru cu drepturi depline al Asociaţiei Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO)

 • Legea nr. 203/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 203/2011 pentru modificarea anexei la Legea nr. 174/2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeţul Suceava

 • Legea nr. 204/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 204/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante şi a Legii nr. 186/2000 privind aderarea României la Convenţia internaţională pentru protecţia noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuită la Geneva la 10 noiembrie 1972, la 23 octombrie 1978 şi la 19 martie 1991

 • Legea nr. 205/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 205/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

 • Legea nr. 206/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 206/2011 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură

 • Legea nr. 207/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 207/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit

 • Legea nr. 208/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 208/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi al funcţionării optime a instituţiilor statului, precum şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale

 • Legea nr. 209/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 209/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2011 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome Monitorul Oficial în proprietatea acesteia

 • Legea nr. 21/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 21/2011 privind probarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

 • Legea nr. 210/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 210/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2011 pentru modificarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane

 • Legea nr. 211/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor

 • Legea nr. 212/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 212/2011 privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române în domeniul public al comunelor Pardina, Maliuc şi Crişan, judeţul Tulcea, şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

 • Legea nr. 213/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 213/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie

 • Legea nr. 214/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor

 • Legea nr. 215/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 215/2011 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind acordurile bilaterale încheiate în perioada 1956-1989, semnat la Phenian la 20 ianuarie 2011

 • Legea nr. 216/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 216/2011 privind interzicerea activităţii de cămătărie

 • Legea nr. 217/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 217/2011 privind trecerea satului Fânaţele Mădăraşului din componenţa comunei Band în componenţa comunei Mădăraş, judeţul Mureş

 • Legea nr. 217(r2)/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere

 • Legea nr. 218/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 218/2011 pentru ratificarea Protocolului privind conservarea biodiversităţii şi a cadrului natural al Mării Negre, semnat la Sofia la 14 iunie 2002, la Convenţia privind protecţia Mării Negre împotriva poluării, semnat la Bucureşti la 21 aprilie 1992

 • Legea nr. 219/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 219/2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 17 februarie 2011

 • Legea nr. 22/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 22/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2010 pentru completarea unor acte normative din domeniul finanţelor publice

 • Legea nr. 220/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 220/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Legea nr. 221/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 221/2011 pentru modificarea alin. (2) al art. 29 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

 • Legea nr. 222/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 222/2011 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2010 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale

 • Legea nr. 223/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 223/2011 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 225/2008 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justiţiei

 • Legea nr. 224/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 224/2011 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probaţiune

 • Legea nr. 225/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 225/2011 pentru modificarea art. 64 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

 • Legea nr. 226/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961

 • Legea nr. 227/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 227/2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 9 decembrie 2010

 • Legea nr. 227(r2)/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport*)

 • Legea nr. 228/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 228/2011 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Legea nr. 229/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 229/2011 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Legea nr. 23/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 23/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2010 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru unii operatori economici

 • Legea nr. 230/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 230/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Legea nr. 231/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 231/2011 privind transmiterea unor suprafeţe de teren aflate în domeniul public al statului din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţii Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj – Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă, respectiv a obiectivului de investiţii Autostrada Nădlac-Arad

 • Legea nr. 232/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 232/2011 pentru modificarea alin. (3) al art. 31 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare

 • Legea nr. 233/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 233/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei

 • Legea nr. 234/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 234/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011

 • Legea nr. 235/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 235/2011 pentru declararea municipiului Craiova, judeţul Dolj, Oraş-martir al Revoluţiei din Decembrie 1989

 • Legea nr. 236/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 236/2011 privind declararea municipiului Constanţa Oraş-martir al Revoluţiei din Decembrie 1989

 • Legea nr. 237/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 237/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii

 • Legea nr. 238/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 238/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism

 • Legea nr. 239/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 239/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României

 • Legea nr. 24/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 24/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii

 • Legea nr. 240/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 240/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare

 • Legea nr. 241/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 241/2011 pentru aderarea României la Tratatul referitor la Sistemul european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000

 • Legea nr. 242/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 242/2011 privind ratificarea Acordului multilateral dintre statele din sud-estul Europei pentru aplicarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, semnat la Bucureşti la 20 mai 2008

 • Legea nr. 243/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 243/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură

 • Legea nr. 244/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 244/2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

 • Legea nr. 245/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 245/2011 pentru modificarea art. 13 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale

 • Legea nr. 246/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 246/2011 pentru modificarea alin. (1) al art. 15 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

 • Legea nr. 247/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 247/2011 pentru declararea zilei de 9 martie Ziua Deţinuţilor Politici Anticomunişti din Perioada 1944-1989

 • Legea nr. 248/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 248/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor

 • Legea nr. 249/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 249/2011 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice

 • Legea nr. 25/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 25/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2010 pentru aprobarea unor măsuri privind rambursarea datoriei publice guvernamentale

 • Legea nr. 250/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 250/2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Legea nr. 251/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 251/2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Legea nr. 252/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 252/2011 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon şi de abrogare a Ordonanţei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon

 • Legea nr. 253/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 253/2011 pentru modificarea alin. (3) al art. 67 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura

 • Legea nr. 254/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 254/2011 pentru modificarea art. 26 din Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

 • Legea nr. 255/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 255/2011 pentru modificarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice

 • Legea nr. 255(r2)/1998, Parlamentul României

  Legea nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante

 • Legea nr. 256/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 256/2011 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii

 • Legea nr. 257/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 257/2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul privat al comunei Chiscani şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiscani, judeţul Brăila

 • Legea nr. 257/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 257/2010 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 16 iunie 2010, actualizată prin Scrisoarea suplimentară de intenţie, semnată la Bucureşti la 29 iunie 2010, aprobate prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 2 iulie 2010, şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009

 • Legea nr. 258/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 258/2011 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

 • Legea nr. 259/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 259/2011 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi a protocolului la convenţie, semnate la Riad la 26 aprilie 2011

 • Legea nr. 26/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 26/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2010 privind destinaţia sumelor provenite din recuperarea unor drepturi valutare ale României

 • Legea nr. 260(r1)/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

 • Legea nr. 261/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 261/2011 pentru ratificarea Protocolului dintre România şi Confederaţia Elveţiană, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2011, de amendare a Convenţiei dintre România şi Confederaţia Elveţiană privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere şi a Protocolului anexat, semnate la Bucureşti la 25 octombrie 1993

 • Legea nr. 262/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 262/2011 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Agenţia Spaţială Europeană (ESA) privind aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi termenii şi condiţiile aferente, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene, semnată la Paris la 30 mai 1975, pentru aderarea României la Acordul dintre statele părţi la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi Agenţia Spaţială Europeană privind protecţia şi schimbul de informaţii clasificate, semnat la Paris la 19 august 2002

 • Legea nr. 263/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 263/2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind transportul rutier internaţional de persoane şi mărfuri, semnat la Amman la 9 ianuarie 2011

 • Legea nr. 264/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 264/2011 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi

 • Legea nr. 265/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 265/2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Guernsey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 12 ianuarie 2011 şi în Guernsey la 17 ianuarie 2011

 • Legea nr. 266(r1)/2002, Parlamentul României

  Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante

 • Legea nr. 266/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 266/2011 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar

 • Legea nr. 267/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 267/2011 privind abrogarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Legea nr. 268/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 268/2011 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2010 privind unele măsuri de reorganizare a activităţilor de tineret şi sport