25 Aprilie, 2019
 • Legea nr. 1/2011, Parlamentul României

  Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

 • Legea nr. 10/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 10/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în lista interzisă

 • Legea nr. 100/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 100/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2010 pentru completarea titlului XI Renta viageră agricolă din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Legea nr. 101/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 101/2011 pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului

 • Legea nr. 102/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 102/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

 • Legea nr. 103/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 103/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • Legea nr. 104/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

 • Legea nr. 104(r1)/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc

 • Legea nr. 105/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul Cooperare teritorială europeană

 • Legea nr. 106/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 106/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

 • Legea nr. 107/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 107/2011 privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere

 • Legea nr. 108/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 108/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Legea nr. 109/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 109/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2010 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010

 • Legea nr. 11/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 11/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Legea nr. 110/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 110/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010

 • Legea nr. 111/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 111/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

 • Legea nr. 112/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 112/2011 pentru ratificarea Protocolului de modificare a Protocolului privind dispoziţiile tranzitorii, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, semnat la Bruxelles la 23 iunie 2010

 • Legea nr. 113/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 113/2011 privind ratificarea Amendamentului nr. 5 convenit prin schimburi de scrisori semnate la Bucureşti la 24 martie 2010 şi 19 aprilie 2010 şi la Luxemburg la 31 martie 2010, dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind infrastructura urbană în Bucureşti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 19 decembrie 2000, şi pentru modificarea Legii nr. 489/2001 privind ratificarea acestui contract

 • Legea nr. 114/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 114/2011 pentru ratificarea Convenţiei europene privind suprimarea cerinţei legalizării pentru documentele întocmite de agenţii diplomatici şi funcţionarii consulari, adoptată la Londra la 7 iunie 1968 şi semnată de România la Strasbourg la 21 mai 2010

 • Legea nr. 115/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 115/2011 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Legea nr. 116/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 116/2011 privind stabilirea unor măsuri temporare pentru funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

 • Legea nr. 117/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 117/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

 • Legea nr. 118/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 118/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

 • Legea nr. 119/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 119/2011 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2009

 • Legea nr. 12/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 12/2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, şi a protocolului adiţional la acesta, semnat la Chişinău la 23 septembrie 2010

 • Legea nr. 120/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 120/2011 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2009

 • Legea nr. 121/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român

 • Legea nr. 122/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 122/2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare şi muniţiilor deţinute de Ministerul Apărării Naţionale şi de forţele armate străine pe teritoriul României

 • Legea nr. 123/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 123/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive

 • Legea nr. 124/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 124/2011 pentru completarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

 • Legea nr. 125/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 125/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului şi pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

 • Legea nr. 126/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 126/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Legea nr. 126(r1)/1995, Parlamentul României

  Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive

 • Legea nr. 126(r2)/1995, Preşedintele României

  Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive

 • Legea nr. 127/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică

 • Legea nr. 128/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 128/2011 privind ratificarea Acordului de împrumut (Al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 2 februarie 2011, şi modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 2009

 • Legea nr. 129/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 129/2011 privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

 • Legea nr. 13/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 13/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

 • Legea nr. 130/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 130/2011 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Moldova în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010

 • Legea nr. 131/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 • Legea nr. 132/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 132/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

 • Legea nr. 133/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 133/2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 • Legea nr. 134/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 134/2011 pentru completarea alin. (1) al art. 82 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

 • Legea nr. 135/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 135/2011 pentru modificarea art. 908 din Codul de comerţ

 • Legea nr. 136/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 136/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

 • Legea nr. 137/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 137/2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov

 • Legea nr. 138/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 138/2011 pentru ratificarea Convenţiei europene revizuite în materia adopţiei de copii, adoptată la Strasbourg la 27 noiembrie 2008 şi semnată de România la Strasbourg la 4 martie 2009

 • Legea nr. 139/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 139/2011 privind modificarea şi completarea Statutului personalului aeronautic din aviaţia militară a României, aprobat prin Legea nr. 35/1990

 • Legea nr. 14/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 14/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Legea nr. 140/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 140/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 • Legea nr. 141/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 141/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 • Legea nr. 142/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 142/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2009 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 • Legea nr. 143/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 143/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2011 privind finanţarea unor activităţi de îmbunătăţiri funciare

 • Legea nr. 144/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 144/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate

 • Legea nr. 145/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 145/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2011 privind reglementarea unor măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania Naţională Romtehnica – S.A. către Ministerul Apărării Naţionale în anul 2011

 • Legea nr. 146/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 146/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE – CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum şi a cotizaţiei anuale pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE – CSTAT

 • Legea nr. 147/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 147/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2011 pentru modificarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli şi gestionarea fondurilor comunitare

 • Legea nr. 148/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 148/2011 privind desfiinţarea unor instanţe judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea

 • Legea nr. 149/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 149/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

 • Legea nr. 15/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii

 • Legea nr. 150/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 150/2011 privind schimbarea denumirii comunei Brazii, judeţul Ialomiţa, în Răduleşti

 • Legea nr. 151/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 151/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

 • Legea nr. 152/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 152/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale

 • Legea nr. 152(r2)/1998, Parlamentul României

  Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 • Legea nr. 153/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

 • Legea nr. 154/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 154/2011 pentru completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

 • Legea nr. 155/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 155/2011 pentru modificarea Legii nr. 246/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României

 • Legea nr. 156/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 156/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti care pot fi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum şi a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea

 • Legea nr. 157/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 157/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România

 • Legea nr. 158/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 158/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

 • Legea nr. 159/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 159/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 • Legea nr. 16/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 16/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată

 • Legea nr. 160/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 160/2011 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, judeţul Neamţ, în domeniul public al comunei Secuieni, judeţul Neamţ, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Secuieni, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Secuieni

 • Legea nr. 161/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 161/2011 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2011 pentru aprobarea unor reglementări privind creşterea siguranţei rutiere şi destinaţia sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atribuţii de inspecţie şi control în urma aplicării sancţiunilor contravenţionale specifice activităţii de transport rutier

 • Legea nr. 162/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 162/2011 pentru completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

 • Legea nr. 163/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 163/2011 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007

 • Legea nr. 164/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 164/2011 privind schimbarea denumirii satului Satu Nou din componenţa comunei Racu, judeţul Harghita, în Gârciu

 • Legea nr. 165/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 165/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Legea nr. 166/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 166/2011 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

 • Legea nr. 167/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 167/2011 pentru aderarea României la Acordul dintre Confederaţia Elveţiană şi Republica Austria privind înfiinţarea şi funcţionarea la Viena a Centrului Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migraţie (ICMPD), semnat la Viena la 1 iunie 1993

 • Legea nr. 168/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 168/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2011 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (al patrulea addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bruxelles la 8 aprilie 2011 şi la Bucureşti la 1 aprilie 2011, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009

 • Legea nr. 169/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 169/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2011 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Bucureşti

 • Legea nr. 17/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 17/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2009 pentru aplicarea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule

 • Legea nr. 170/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 170/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011

 • Legea nr. 171/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 171/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2011 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului Prima casă, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în vederea continuării programului Prima casă

 • Legea nr. 172/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 172/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2010 pentru prorogarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora

 • Legea nr. 173/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 173/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa

 • Legea nr. 174/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 174/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale

 • Legea nr. 175/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 175/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2011 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii

 • Legea nr. 176/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 176/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre

 • Legea nr. 177/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 177/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2011 privind adoptarea unor măsuri de implementare a sistemului naţional unic de plată a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar

 • Legea nr. 178/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 178/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2010 pentru abrogarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă

 • Legea nr. 178(r2)/2000, Parlamentul României

  Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice

 • Legea nr. 179/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 179/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2011 pentru reorganizarea unor instituţii aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi pentru reducerea unor cheltuieli

 • Legea nr. 18/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 18/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice

 • Legea nr. 180/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 180/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale

 • Legea nr. 181/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 181/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2011 privind măsuri pentru refacerea infrastructurii rutiere comunale în localităţile afectate de inundaţiile din perioada iunie-august 2010

 • Legea nr. 182/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 182/2011 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

 • Legea nr. 183/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 183/2011 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2010 privind preluarea Centrului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Construcţiilor la Acţiuni Seismice şi Alunecări de Teren CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC, aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin procedura comasării prin absorbţie

 • Legea nr. 184/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 184/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2011 privind utilizarea indicatorului de referinţă câştigul salarial mediu brut în actele normative din domeniul muncii şi protecţiei sociale