• Hotărârea nr. 39/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 39/2011 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate

 • Hotărârea nr. 39/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 39/2011 privind alegerea unui reprezentant al societăţii civile în Consiliul Superior al Magistraturii

 • Hotărârea nr. 390/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 390/2011 privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor – Dancu şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 391/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 391/2011 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 392/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 392/2011 pentru modificarea anexei nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea

 • Hotărârea nr. 393/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 393/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele

 • Hotărârea nr. 394/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 394/2011 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unui teren aflat în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în vederea retrocedării către persoanele îndreptăţite

 • Hotărârea nr. 395/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 395/2011 privind realizarea programului naţional de interes strategic Transportor blindat pentru trupe 8×8

 • Hotărârea nr. 396/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 396/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială ICEM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 397/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 397/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului Minvest – S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 399/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 399/2011 privind modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 4/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 4/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 838/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 839/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor

 • Hotărârea nr. 4/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 4/2011 cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte standardele de comercializare

 • Hotărârea nr. 4/2011, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 4/2011 privind stabilirea componenţei numerice a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 4/2011, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 4/2011 pentru aprobarea Normelor de certificare a declaraţiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea

 • Hotărârea nr. 4/2011, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 4/2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 6/2009 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

 • Hotărârea nr. 4/2011, Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România

  Hotărârea nr. 4/2011 pentru modificarea şi completarea anexei nr. I la Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România

 • Hotărârea nr. 40/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 40/2011 cu privire la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea şi protecţia victimelor criminalităţii – COM (2011) 275 final

 • Hotărârea nr. 40/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casă

 • Hotărârea nr. 400/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 400/2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile

 • Hotărârea nr. 401/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 401/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 402/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 402/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii din cadrul proiectului prioritar 10.000 km drumuri judeţene şi de interes local din Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii, derulat prin intermediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

 • Hotărârea nr. 403/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 403/2011 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte

 • Hotărârea nr. 404/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 404/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casă

 • Hotărârea nr. 405/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 405/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2011 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti Metrorex – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 406/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 406/2011 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a înfiinţării Laboratorului Central Fitosanitar în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 407/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 407/2011 pentru aprobarea Acordului de colaborare culturală dintre Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei, semnat la Sarajevo la 26 octombrie 2010

 • Hotărârea nr. 408/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 408/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 420/2006 privind înfiinţarea şi organizarea Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

 • Hotărârea nr. 409/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 409/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011

 • Hotărârea nr. 41/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 41/2011 privind modificarea anexei nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 41/2010, Senatul României

  Hotărârea nr. 41/2010 cu privire la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind lista documentelor de călătorie care conferă titularului dreptul de trecere a frontierelor externe şi pe care se poate aplica o viză, precum şi privind un mecanism de creare a acestei liste

 • Hotărârea nr. 41/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 41/2011 cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind recunoaşterea reciprocă a măsurilor de protecţie în materie civilă – COM (2011) 276 final

 • Hotărârea nr. 411/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 411/2011 privind aprobarea stemelor comunelor Albeşti, Band, Cozma, Lunca, Lunca Bradului, Sâncraiu de Mureş, Sânpetru de Câmpie, Suseni şi Zagăr, judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 412/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 412/2011 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.354/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Iaşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 413/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 413/2011 pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.355/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 414/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 414/2011 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2011-2012

 • Hotărârea nr. 415/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 415/2011 privind modificarea componenţei Grupului de lucru pentru elaborarea şi monitorizarea Planului de acţiuni referitor la îmbunătăţirea mediului de afaceri, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 803/2001

 • Hotărârea nr. 416/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 416/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială ROMAERO – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 417/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 417/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz – S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 418/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 418/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială Construcţii Aeronautice – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 419/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 419/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Naţională a Uraniului – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 42/2010, Senatul României

  Hotărârea nr. 42/2010 cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unui mecanism de evaluare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen

 • Hotărârea nr. 42/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 42/2011 pentru aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii Reabilitare, amenajare şi extindere spaţii Tribunalul Vechi Baia Mare, judeţul Maramureş, Reabilitare, amenajare şi extindere spaţii Judecătoria Vişeu de Sus, judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 42/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 42/2011 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului

 • Hotărârea nr. 420/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 420/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Naţională a Huilei – S.A. Petroşani, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 421/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 421/2011 privind aprobarea plăţii costurilor şi a cotizaţiilor anuale, începând cu anul 2011, ce decurg din participarea Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din Ministerul Administraţiei şi Internelor la activităţile de cooperare internaţională în domeniul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

 • Hotărârea nr. 422/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 422/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, a Hotărârii Guvernului nr. 1.170/2004 pentru modificarea şi completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.564/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, a Hotărârii Guvernului nr. 1.170/2004 pentru modificarea şi completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, precum şi pentru atestarea domeniului public al unor comune nou-înfiinţate în judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 423/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 423/2011 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 424/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 424/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

 • Hotărârea nr. 425/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 425/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Universitatea Petru Maior din Târgu Mureş

 • Hotărârea nr. 426/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 426/2011 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 427/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 427/2011 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan cu privire la cooperarea economică, semnat la Astana la 2 martie 2010

 • Hotărârea nr. 428/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 428/2011 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 429/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 429/2011 privind organizarea reuniunii grupului de lucru pentru protecţia mediului în data de 30 mai 2011 şi a reuniunii miniştrilor mediului din statele membre ale OCEMN în data de 31 mai 2011

 • Hotărârea nr. 43/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 43/2011 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.302/2010 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2010-2011 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat

 • Hotărârea nr. 43/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 43/2011 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 19/2011 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 430/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 430/2011 privind desfiinţarea unor unităţi sanitare publice cu paturi din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţele Botoşani şi Alba

 • Hotărârea nr. 431/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 431/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 10 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi gospodărirea apelor

 • Hotărârea nr. 432/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 432/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizării şi transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România

 • Hotărârea nr. 433/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 433/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România

 • Hotărârea nr. 434/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 434/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială ISCIR-CERT – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 435/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 435/2011 privind schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 • Hotărârea nr. 436/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 436/2011 privind aprobarea listei cuprinzând 12 obiective de investiţii pentru sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate menajere şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora

 • Hotărârea nr. 438/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 438/2011 privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile, aflate în domeniul privat al statului, între Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 439/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 439/2011 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi transmiterea unor imobile din proprietatea publică a statului şi din administrarea Aeroclubului României în proprietatea publică a municipiului Târgu Mureş şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş, în vederea realizării obiectivului Parc tehnologic

 • Hotărârea nr. 44/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 44/2011 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.244/2010 privind aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2010

 • Hotărârea nr. 44/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 44/2011 privind validarea unor magistraţi aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii

 • Hotărârea nr. 440/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 440/2011 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru comuna Baru, judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 441/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 441/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice Termoelectrica – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 442/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 442/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială Oil Terminal – S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 443/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 443/2011 privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Prof. dr. G. K. Constantinescu a unui imobil retrocedat, în condiţiile legii

 • Hotărârea nr. 444/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 444/2011 pentru aprobarea Acordului administrativ privind recunoaşterea reciprocă a carnetelor de serviciu dintre Comisia Centrală pentru Navigaţia pe Rin, pe de o parte, şi Ministerul Transporturilor, Inovaţiei şi Tehnologiei din Republica Austria, Ministerul Transporturilor, Administraţia Maritimă din Republica Bulgaria, Ministerul Dezvoltării Naţionale din Republica Ungară, Ministerul Infrastructurii, Unitatea de Siguranţă a Navigaţiei din Republica Polonă, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii din România, Ministerul Transporturilor al Republicii Cehe, Ministerul Transporturilor, Poştei şi Telecomunicaţiilor din Republica Slovacă, pe de altă parte, semnat la Strasbourg la 8 decembrie 2010

 • Hotărârea nr. 445/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 445/2011 privind aprobarea finanţării unor cheltuieli pentru construcţia, reparaţia şi amenajarea unor unităţi de asistenţă socială din judeţele Dâmboviţa, Caraş-Severin, Neamţ şi Ilfov

 • Hotărârea nr. 446/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 446/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică, Proiectare Mine pe Lignit – S.A. Craiova, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 447/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 447/2011 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

 • Hotărârea nr. 448/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 448/2011 privind actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor unităţi din subordinea acestuia, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 449/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 449/2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 45/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 45/2011 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 686/2008

 • Hotărârea nr. 45/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 45/2011 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 19/2011 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 450/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 450/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale Comicex – S.A., la care Ministerul Administraţiei şi Internelor îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar unic

 • Hotărârea nr. 451/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 451/2011 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud

 • Hotărârea nr. 452/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 452/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.394/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice din domeniul infrastructurii de transport

 • Hotărârea nr. 453/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 453/2011 privind implementarea Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III)

 • Hotărârea nr. 454/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 454/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009

 • Hotărârea nr. 455/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 455/2011 privind tarifele de aeroport

 • Hotărârea nr. 456/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 456/2011 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii din judeţele Alba, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Braşov, Iaşi, Sălaj, Suceava şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

 • Hotărârea nr. 457/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior

 • Hotărârea nr. 458/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 458/2011 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Teleorman şi transmiterea acestora în domeniul public al comunei Vedea şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Vedea din judeţul Teleorman

 • Hotărârea nr. 459/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 459/2011 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României către Grupul European la Nivel Înalt privind Securitatea Nucleară şi Managementul Deşeurilor Radioactive (ENSREG) pentru organizarea în anul 2011 a Conferinţei Europene privind Securitatea Nucleară

 • Hotărârea nr. 46/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 46/2011 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 460/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 460/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane

 • Hotărârea nr. 461/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog

 • Hotărârea nr. 462/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 462/2011 pentru modificarea pct. 182.5 din Normele metodologice de aplicare a titlului VII Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.095/2005

 • Hotărârea nr. 463/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 463/2011 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru municipiul Timişoara, judeţul Timiş

 • Hotărârea nr. 464/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 464/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011

 • Hotărârea nr. 465/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 465/2011 privind suplimentarea bugetului Senatului şi bugetului Camerei Deputaţilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru finanţarea cheltuielilor aferente organizării la Bucureşti, în perioada 7-10 octombrie 2011, a Sesiunii Anuale a Adunării Parlamentare NATO

 • Hotărârea nr. 466/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 466/2011 privind suplimentarea bugetului Agenţiei Naţionale de Integritate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011

 • Hotărârea nr. 467/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 467/2011 pentru aprobarea amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 24 decembrie 2010 şi la Paris la 7 ianuarie 2011 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului Iniţiativa Copiii Străzii, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2005 şi la Paris la 5 decembrie 2005

 • Hotărârea nr. 468/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 468/2011 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 27 decembrie 2010 şi la Paris la 13 ianuarie 2011 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 7 septembrie 2007 şi la Paris la 25 septembrie 2007

 • Hotărârea nr. 469/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 469/2011 pentru aprobarea listei obiectivelor de investiţii în cadrul Proiectului Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent din judeţele Bihor, Botoşani, Dâmboviţa, Mureş, Vâlcea şi Vrancea şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestora