18 August, 2019
 • Hotărârea nr. 309/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 309/2011 privind trecerea unei construcţii, aflată în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – U.M. 0260 Bucureşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 31/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 31/2011 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 443/2005 pentru aprobarea Programului naţional de securitate aeronautică

 • Hotărârea nr. 31/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 31/2011 cu privire la Cartea verde a Comisiei intitulată De la provocări la oportunităţi: către crearea unui cadru strategic comun pentru finanţarea cercetării şi inovării în UE – COM (2011) 48 final

 • Hotărârea nr. 310/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 310/2011 privind aprobarea Acordului dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din România şi Autoritatea de Reglementare Nucleară (ARN) din Republica Argentina privind cooperarea tehnică şi schimbul de informaţii referitoare la problematica de reglementare nucleară, semnat la Viena la 17 septembrie 2009

 • Hotărârea nr. 311/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 311/2011 privind aprobarea Înţelegerii dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din România şi Institutul Superior pentru Cercetări şi Protecţia Mediului (ISPRA) din Republica Italiană privind cooperarea în problematica securităţii nucleare şi radiologice, semnată la Viena la 14 septembrie 2009

 • Hotărârea nr. 312/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 312/2011 pentru aprobarea Procesului-verbal privind rezultatul controlului comun al traseului liniei de frontieră româno-ungare, în sectoarele apelor de frontieră, semnat la Borş la 13 octombrie 2010

 • Hotărârea nr. 313/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 313/2011 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru comuna Roşia de Amaradia, judeţul Gorj

 • Hotărârea nr. 314/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 314/2011 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte

 • Hotărârea nr. 315/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 315/2011 privind înfiinţarea Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicaţii

 • Hotărârea nr. 316/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 316/2011 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru comuna Negomir, judeţul Gorj

 • Hotărârea nr. 317/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 317/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pentru anul 2011 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011

 • Hotărârea nr. 318/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 318/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 319/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 319/2011 privind înfiinţarea Consiliului de coordonare interministerial pentru coordonarea infrastructurii comune de comunicaţii electronice a statului român şi a centrelor de servicii informatice

 • Hotărârea nr. 32/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 32/2011 privind desemnarea Biroului pentru prevenirea criminalităţii şi de cooperare cu oficiile de recuperare a creanţelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justiţiei, în calitate de oficiu naţional pentru recuperarea creanţelor în domeniul urmăririi şi identificării produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracţiunile

 • Hotărârea nr. 32/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 32/2011 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 19/2011 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 320/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 320/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism

 • Hotărârea nr. 321/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 321/2011 privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale în administrarea consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, beneficiare ale proiectului Economia bazată pe cunoaştere

 • Hotărârea nr. 322/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 322/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Naţională Nuclearelectrica – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 323/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 323/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială Romplumb – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 324/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 324/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială Băiţa – S.A. Ştei, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 325/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 325/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială Şantierul Naval 2 Mai – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 326/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 326/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială Electrica – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 327/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 327/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială Oltchim – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 328/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 328/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială Avioane Craiova – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 329/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 329/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială Complexul Energetic Craiova – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 33/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 33/2011 privind aprobarea participării Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură ca membru cu drepturi depline în cadrul Asociaţiei Panta Rhei constituite din agenţiile de plăţi care activează în domeniul agriculturii

 • Hotărârea nr. 33/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 33/2011 cu privire la propunerea de Regulament al Consiliului privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materia regimurilor matrimoniale COM (2011) 126 final

 • Hotărârea nr. 330/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 330/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 331/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 331/2011 privind aprobarea listei unor obiective de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi gospodărirea apelor, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi

 • Hotărârea nr. 332/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 332/2011 privind aprobarea închirierii unui spaţiu aflat în administrarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 • Hotărârea nr. 333/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 333/2011 pentru retragerea actului de recunoaştere a Asociaţiei Solidaritatea Umană ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 334/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 334/2011 pentru suportarea din bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor a sumelor necesare realizării Sistemului informaţional-decizional hidrologic (DESWAT)

 • Hotărârea nr. 335/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 335/2011 pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi

 • Hotărârea nr. 336/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 336/2011 privind modificarea şi completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 337/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 337/2011 privind modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2010 pentru aprobarea plăţii contribuţiilor voluntare, în lei, ale României la Centrul de informare al ONU şi la Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii pe anul 2010

 • Hotărârea nr. 338/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 338/2011 privind modificarea anexei nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 339/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 339/2011 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, ca urmare a retrocedării acesteia foştilor proprietari, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 34/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 34/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 34/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 34/2011 cu privire la propunerea de Regulament al Consiliului privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materia parteneriatelor înregistrate COM (2011) 127 final

 • Hotărârea nr. 340/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 340/2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Teleorman în domeniul public al comunei Nanov şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Nanov

 • Hotărârea nr. 341/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 341/2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava în domeniul public al oraşului Frasin şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Frasin

 • Hotărârea nr. 342/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 342/2011 privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional Magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon, tronsonul Universitate – Pantelimon

 • Hotărârea nr. 343/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 343/2011 privind aprobarea Statutului antrenorului

 • Hotărârea nr. 344/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 344/2011 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice

 • Hotărârea nr. 345/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 345/2011 privind aprobarea pentru anul 2011 a Raportului comisiei de selecţie a unităţilor sanitare cu paturi care nu pot încheia contracte cu casele de asigurări de sănătate, precum şi a listei acestor unităţi sanitare

 • Hotărârea nr. 346/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 346/2011 privind desfiinţarea unor unităţi sanitare publice cu paturi din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 347/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 347/2011 pentru aprobarea participării României la Expoziţia Internaţională 2012 Yeosu, Republica Coreea

 • Hotărârea nr. 348/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 348/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Hunedoara de către domnul Szabo Marius Lucian

 • Hotărârea nr. 349/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 349/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru recuperarea unor bunuri culturale de patrimoniu

 • Hotărârea nr. 35/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 35/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 35/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 35/2011 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 19/2011 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 350/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 350/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Supraetajare şi mansardare aripa est Tribunalul Cluj

 • Hotărârea nr. 351/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 351/2011 privind transmiterea, fără plată, în proprietatea Mănăstirii Putna, din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, judeţul Suceava, a unui teren aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

 • Hotărârea nr. 352/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 352/2011 pentru aprobarea transmiterii unor terenuri degradate cu destinaţie agricolă, în suprafaţă totală de 73,7 ha, din domeniul privat al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva

 • Hotărârea nr. 353/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 353/2011 privind modificarea unor acte normative referitoare la derularea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap

 • Hotărârea nr. 354/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 354/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 355/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 355/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială IOR – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 355/2011, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 355/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006

 • Hotărârea nr. 356/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 356/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială Uzina Termoelectrică Midia – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 357/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 357/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 358/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 358/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială Radioactiv Mineral – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 358(r2)/1991, Guvernul României

  Hotărârea nr. 358/1991 privind înfiinţarea şi organizarea Regiei Autonome Monitorul Oficial*)

 • Hotărârea nr. 359/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 359/2011 privind desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare publice cu paturi din judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 36/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 36/2011 privind transmiterea unor bunuri din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în domeniul public al oraşului Broşteni şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Broşteni, judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 36/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 36/2011 privind contul de execuţie a bugetului Senatului României pe anul 2010

 • Hotărârea nr. 360/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 360/2011 privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională şi schimbarea denumirii Muzeului Aviaţiei

 • Hotărârea nr. 361/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 361/2011 privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Centrului de Sănătate – Valea lui Mihai de la Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai la Consiliul Local al Municipiului Marghita, precum şi pentru desfiinţarea şi reorganizarea unei unităţi sanitare din judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 362/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 362/2011 privind modificarea şi completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 364/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 364/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă T.B.R.C.M. – S.A.

 • Hotărârea nr. 365/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 365/2011 privind desfiinţarea Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Oradea şi reorganizarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea

 • Hotărârea nr. 366/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 366/2011 privind modificarea art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice

 • Hotărârea nr. 367/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 367/2011 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.214/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar naţional pentru proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, în mediul rural şi mic urban, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A.

 • Hotărârea nr. 368/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 368/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale CARMEN SILVA 2000 – S.A., la care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului deţine acţiuni, în numele statului

 • Hotărârea nr. 369/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 369/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale GERMISARA – S.A., la care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului deţine acţiuni, în numele statului

 • Hotărârea nr. 37/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 37/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Hotărârea nr. 37/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 37/2011 privind punerea de acord a Hotărârii Senatului nr. 31/2010 privind alegerea celor doi reprezentanţi ai societăţii civile în Consiliul Superior al Magistraturii cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 54/2011

 • Hotărârea nr. 370/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 370/2011 privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Serviciului Român de Informaţii

 • Hotărârea nr. 371/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 371/2011 privind aprobarea stemelor comunelor Stâlpeni şi Valea Iaşului, judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 373/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 373/2011 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unei suprafeţe de teren, trecută în domeniul public al statului, în vederea finalizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţie Varianta de ocolire a municipiului Piteşti

 • Hotărârea nr. 374/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 374/2011 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor imobile construcţii şi terenuri, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor – Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad, în vederea finalizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţie Varianta de ocolire a municipiului Arad

 • Hotărârea nr. 375/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 375/2011 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru oraşul Aninoasa, judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 376/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 376/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru asigurarea finanţării Programului de interes naţional Dezvoltarea reţelei de cămine pentru persoanele vârstnice

 • Hotărârea nr. 377/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 377/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011

 • Hotărârea nr. 378/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 378/2011 privind aprobarea listei definitive a localităţilor cu infrastructură rutieră comunală afectată de inundaţiile din perioada iunie-august 2010

 • Hotărârea nr. 379/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 379/2011 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primarul comunei Tulnici, judeţul Vrancea

 • Hotărârea nr. 379/2011, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 379/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

 • Hotărârea nr. 38/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 38/2011 cu privire la Cartea Albă intitulată Foaie de parcurs pentru un spaţiu european unic al transporturilor – către un sistem de transport competitiv şi eficient din punctul de vedere al resurselor COM (2011) 144 final

 • Hotărârea nr. 38/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

 • Hotărârea nr. 380/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 380/2011 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru primarul comunei Tulnici, judeţul Vrancea, din data de 22 mai 2011

 • Hotărârea nr. 380/2011, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 380/2011 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Şcolii Naţionale de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007

 • Hotărârea nr. 381/2011, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 381/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006 şi a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, precum şi procedura de numire în funcţiile de judecător şi procuror, fără concurs, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 152/2006

 • Hotărârea nr. 381/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 381/2011 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 349/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru recuperarea unor bunuri culturale de patrimoniu

 • Hotărârea nr. 382/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 382/2011 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Panduru Virgil din funcţia publică de subprefect al judeţului Olt în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 383/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 383/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Olt de către domnul Copilău Jenel

 • Hotărârea nr. 384/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 384/2011 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Cluj şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

 • Hotărârea nr. 385/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 385/2011 privind modificarea şi completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 386/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 386/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii din cadrul proiectului prioritar 10.000 km drumuri judeţene şi de interes local din Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii, derulat prin intermediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

 • Hotărârea nr. 387/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 387/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale Sanevit 2003 – S.A. Arad, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 388/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 388/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 760/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice

 • Hotărârea nr. 389/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 389/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 546/2008 privind gestionarea calităţii apei de îmbăiere