• Hotărârea nr. 243/2011, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 243/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 164/2010 pentru adoptarea Normelor privind aprobarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit din alte state membre ale Uniunii Europene şi din terţe ţări

 • Hotărârea nr. 244/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 244/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 244/2011, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 244/2011 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 202/2011 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România

 • Hotărârea nr. 245/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 245/2011 privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultură, precum şi a valorii sprijinului financiar

 • Hotărârea nr. 2450/2011, Consiliul de Mediere

  Hotărârea nr. 2450/2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

 • Hotărârea nr. 246/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 246/2011 privind suplimentarea bugetului Curţii Constituţionale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011

 • Hotărârea nr. 247/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 247/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

 • Hotărârea nr. 248/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 248/2011 privind aprobarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate

 • Hotărârea nr. 249/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 249/2011 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

 • Hotărârea nr. 25/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 25/2011 privind modificarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

 • Hotărârea nr. 25/2010, Ordinul Asistenţilor Medicali Geneneralişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medic

  Hotărârea nr. 25/2010 privind completarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009

 • Hotărârea nr. 25/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 25/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare şi pentru crearea cadrului legal intern necesar aplicării Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere, în ceea ce priveşte transferul automatizat al profilelor genetice

 • Hotărârea nr. 25/2011, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 25/2011 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 25/2011, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 25/2011 pentru numirea unor membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

 • Hotărârea nr. 250/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 250/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice

 • Hotărârea nr. 251/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 251/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010, realizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

 • Hotărârea nr. 252/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 252/2011 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primarul municipiului Baia Mare, judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 253/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 253/2011 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru primarul municipiului Baia Mare, judeţul Maramureş, din data de 8 mai 2011

 • Hotărârea nr. 254/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 254/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii din cadrul proiectului prioritar 10.000 km drumuri judeţene şi de interes local din Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii, derulat prin intermediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

 • Hotărârea nr. 255/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 255/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru implementarea unitară a proiectelor prioritare din cadrul Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010, gestionate de Ministerul Mediului şi Pădurilor

 • Hotărârea nr. 256/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 256/2011 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Pietroasa şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Pietroasa, judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 257/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Hotărârea nr. 2570/2011, Consiliul de Mediere

  Hotărârea nr. 2570/2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

 • Hotărârea nr. 258/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 258/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 259/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 259/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători C.F.R. Călători – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 26/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 26/2011 cu privire la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a directivelor 89/666/CEE, 2005/56/CE şi 2009/101/CE privind interconectarea registrelor centrale, ale comerţului şi ale societăţilor – COM (2011) 79 final

 • Hotărârea nr. 26/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 26/2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003

 • Hotărârea nr. 26/2011, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 26/2011 privind modificarea anexelor la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 41/2010 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării

 • Hotărârea nr. 260/2011, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 260/2011 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 202/2011 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România

 • Hotărârea nr. 260/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 260/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă C.F.R. Marfă – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 261/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 261/2011 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Arad în domeniul public al judeţului Arad şi în administrarea Consiliului Judeţean Arad

 • Hotărârea nr. 262/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 262/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud

 • Hotărârea nr. 262/2011, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 262/2011 privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar

 • Hotărârea nr. 263/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 263/2011 privind numirea membrilor Comitetului Naţional de Iniţiativă pentru organizarea alegerilor în vederea înfiinţării camerelor agricole

 • Hotărârea nr. 264/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 264/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 • Hotărârea nr. 265/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 265/2011 pentru aprobarea unor măsuri speciale ca urmare a stării de criză/urgenţă umanitară din Japonia

 • Hotărârea nr. 266/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 266/2011 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Hunedoara de către domnul Gligor Dorin-Oliviu

 • Hotărârea nr. 267/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 267/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome Monitorul Oficial, regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 267/2011, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 267/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

 • Hotărârea nr. 2670/2011, Consiliul de Mediere

  Hotărârea nr. 2670/2011 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor autorizaţi

 • Hotărârea nr. 268/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 268/2011 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale în unele circumscripţii electorale

 • Hotărârea nr. 269/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 269/2011 pentru aprobarea programelor calendaristice privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale în unele circumscripţii electorale din data de 1 mai 2011

 • Hotărârea nr. 27/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 27/2011 privind aprobarea amendamentului nr. 3 convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 11 iunie 2010 şi la Londra la 4 octombrie 2010, între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005

 • Hotărârea nr. 27/2011, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 27/2011 privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2012

 • Hotărârea nr. 270/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 270/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2011 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru participarea cu forţe la operaţia NATO de impunere a unui embargo asupra armelor (Arms Embargo) împotriva Libiei

 • Hotărârea nr. 271/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 271/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011

 • Hotărârea nr. 272/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 272/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2011

 • Hotărârea nr. 273/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 273/2011 privind aprobarea cuantumului sumelor alocate în sectorul vegetal prin aplicarea schemei de plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării

 • Hotărârea nr. 274/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 274/2011 pentru aprobarea Acordului de colaborare dintre Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri din România şi Ministerul Economiei al Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 septembrie 2010

 • Hotărârea nr. 275/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 275/2011 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Guatemala cu privire la cooperarea economică, ştiinţifică şi tehnică, semnat la Ciudad de Guatemala la 21 ianuarie 2010

 • Hotărârea nr. 276/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 276/2011 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Forţele de Securitate Internă (Lekhwiya) din Statul Qatar în domeniul pregătirii şi instruirii personalului forţelor de asigurare a ordinii publice cu statut militar, semnat la Doha la 13 octombrie 2010

 • Hotărârea nr. 277/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 277/2011 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru comuna Goleşti, judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 278/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 278/2011 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru comuna Vladimir, judeţul Gorj

 • Hotărârea nr. 279/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 279/2011 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.909/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei a subprogramului multianual Asistenţa tehnică pentru supervizarea lucrărilor de infrastructură aferente proiectelor finanţate din Programul PHARE Coeziune economică şi socială

 • Hotărârea nr. 28/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 28/2011 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 19/2011 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 28/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 28/2011 pentru aprobarea Acordului dintre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din România şi Agenţia Naţională a Veniturilor din Republica Bulgaria pentru intensificarea cooperării în domeniul taxei pe valoarea adăugată, semnat la Sofia la 23 septembrie 2010

 • Hotărârea nr. 28/2011, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 28/2011 privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2010

 • Hotărârea nr. 280/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 280/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 281/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 281/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naţionale Poşta Română – S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar

 • Hotărârea nr. 282/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 282/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 415/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Autostrada Bucureşti-Constanţa, tronsonul 6, Cernavodă-Constanţa

 • Hotărârea nr. 2826/2011, Consiliul de Mediere

  Hotărârea nr. 2826/2011 privind modificarea şi completarea Standardului de formare a mediatorului, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 12/2007

 • Hotărârea nr. 283/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 283/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia

 • Hotărârea nr. 283/2011, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 283/2011 pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

 • Hotărârea nr. 284/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 284/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.394/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice din domeniul infrastructurii de transport

 • Hotărârea nr. 285/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 285/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Pădurilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru realizarea unor lucrări de decontaminare

 • Hotărârea nr. 286/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

 • Hotărârea nr. 287/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 287/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Naţionale a Lignitului Oltenia – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 288/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 288/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale Complexul Energetic Turceni – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 289/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 289/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială Complexul Energetic Rovinari – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 2892/2011, Consiliul de Mediere

  Hotărârea nr. 2892/2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

 • Hotărârea nr. 29/2011, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 29/2011 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 29/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 29/2011 privind completarea alin. (2) al art. 66 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

 • Hotărârea nr. 29/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 29/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Centru de primire în regim de urgenţă Prinţ şi Cerşetor din judeţul Covasna, din cadrul proiectului Iniţiativa Copiii Străzii

 • Hotărârea nr. 290/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 290/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială Conversmin – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 291/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 291/2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor părţi de imobile aflate în proprietatea publică a statului

 • Hotărârea nr. 293/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 293/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială CUPRU MIN – S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 294/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 294/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială CONPET – S.A. Ploieşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 295/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 295/2011 privind modificarea şi completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 296/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 296/2011 privind aprobarea stemei comunei Cumpăna, judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 297/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 297/2011 privind aprobarea stemei comunei Burla, judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 298/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 298/2011 privind aprobarea stemei oraşului Flămânzi, judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 299/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 299/2011 privind aprobarea stemei oraşului Pantelimon, judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 3/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 3/2011 privind rechemarea unui consul general

 • Hotărârea nr. 3/2011, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 3/2011 privind modalitatea şi termenele de plată a cotizaţiilor fixe în anul 2011 şi a cotizaţiilor variabile datorate de consultanţii fiscali pentru veniturile realizate în anul 2010 şi depunerea declaraţiilor în anul 2011

 • Hotărârea nr. 3/2011, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 3/2011 privind modificarea limitelor minime şi maxime ale componenţei numerice a unor comisii permanente, prevăzute în anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 3/2011, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 3/2011 privind aprobarea Normei nr. 3/2011 pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

 • Hotărârea nr. 3/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 3/2011 cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole

 • Hotărârea nr. 3/2011, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 3/2011 privind interpretarea dispoziţiilor art. 16 alin. (11) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Hotărârea nr. 3/2011, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 3/2011 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 31/2009 privind constituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea pachetului de legi privind securitatea naţională

 • Hotărârea nr. 30/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 30/2011 pentru completarea Hotărârii Senatului nr. 19/2011 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 30/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 30/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitare DN 66, tronson Petroşani-Simeria, km 136+000-km 210+516

 • Hotărârea nr. 300/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 300/2011 privind aprobarea stemelor comunelor Bălteni, Grojdibodu şi Pleşoiu, judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 301/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 301/2011 privind aprobarea stemei oraşului Negru Vodă, judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 302/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 302/2011 pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 303/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 303/2011 pentru aprobarea Strategiei naţionale de raţionalizare a spitalelor

 • Hotărârea nr. 304/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 304/2011 privind modificarea art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012

 • Hotărârea nr. 305/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 305/2011 pentru abrogarea art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012

 • Hotărârea nr. 306/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 306/2011 privind unele măsuri de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora

 • Hotărârea nr. 307/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 307/2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa în domeniul public al comunei Tuzla şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Tuzla

 • Hotărârea nr. 308/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 308/2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş în domeniul public al comunei Ibăneşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Ibăneşti