• Hotărârea nr. 193/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 193/2011 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 21 mai 2010 şi la 31 mai 2010, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, pentru finanţarea Proiectului de restructurare a transporturilor

 • Hotărârea nr. 194/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 194/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naţionale UNIFARM – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 195/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 195/2011 privind aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 5 iunie 2009, 10 februarie 2010, 19 februarie 2010, 3 martie 2010, 15 martie 2010, 2 noiembrie 2010 şi la Washington la 7 octombrie 2010, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

 • Hotărârea nr. 196/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 196/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, regie autonomă de interes naţional, aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

 • Hotărârea nr. 197/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 197/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale Antibiotice – S.A. Iaşi, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 198/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 198/2011 privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 199/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 199/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 199/2010, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 199/2010 privind aprobarea Procedurilor pentru stabilirea condiţiilor în care pot fi acordate derogări de către Camera Auditorilor Financiari din România

 • Hotărârea nr. 2/2011, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 2/2011 privind modalitatea de atribuire a mandatului la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor din data de 21 august 2011

 • Hotărârea nr. 2/2011, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 2/2011 pentru aprobarea Normei nr. 2/2011 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative

 • Hotărârea nr. 2/2010, Colegiul Medicilor Veterinari

  Hotărârea nr. 2/2010 pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Veterinari şi a Statutului medicului veterinar şi pentru aprobarea Codului de deontologie medicală veterinară

 • Hotărârea nr. 2/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 2/2011 cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte relaţiile contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate

 • Hotărârea nr. 2/2011, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 2/2011 privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru controlul execuţiei bugetelor Curţii de Conturi pe anii 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 şi 2010

 • Hotărârea nr. 2/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2/2011 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale din data de 13 februarie 2011

 • Hotărârea nr. 2/2011, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 2/2011 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 2/2011, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 2/2011 privind aprobarea nivelului taxei de înscriere la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal

 • Hotărârea nr. 20/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 20/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 20/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 20/2011 cu privire la propunerea de directivă a Consiliului privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive COM (2010) 618 final

 • Hotărârea nr. 20/2011, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 20/2011 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 20/2011, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 20/2011 privind numirea preşedintelui, a vicepreşedinţilor şi a unui membru ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor

 • Hotărârea nr. 200/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 200/2011 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 415/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Autostrada Bucureşti-Constanţa, tronsonul 6, Cernavodă-Constanţa

 • Hotărârea nr. 201/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 201/2011 privind revocarea şi numirea unui membru al Consiliului de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 2018/2011, Consiliul de Mediere

  Hotărârea nr. 2018/2011 privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

 • Hotărârea nr. 202/2011, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 202/2011 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România

 • Hotărârea nr. 202/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 202/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 966/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sălaj, precum şi al municipiului Zalău, oraşelor şi comunelor din judeţul Sălaj

 • Hotărârea nr. 203/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 203/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de alocare, acordare şi justificare a transferurilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării activităţilor reglementate prin Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, altele decât irigaţiile

 • Hotărârea nr. 204/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 204/2011 pentru aprobarea Acordului administrativ, semnat la Bucureşti la 1 iunie 2010, dintre Guvernul României şi Guvernul Canadei pentru aplicarea Acordului în domeniul securităţii sociale dintre România şi Canada, semnat la Ottawa la 19 noiembrie 2009

 • Hotărârea nr. 204/2011, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 204/2011 privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizaţi în alt stat membru al Uniunii Europene

 • Hotărârea nr. 205/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 205/2011 privind unele măsuri de reorganizare a unor autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale

 • Hotărârea nr. 206/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 206/2011 privind transmiterea, pe perioada executării lucrărilor, a unui drum naţional aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

 • Hotărârea nr. 206/2011, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 206/2011 pentru aprobarea Procedurilor de înscriere la stagiu a persoanelor care au obţinut diplomă de absolvire ACCA şi nu au desfăşurat activităţi de audit statutar

 • Hotărârea nr. 207/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale

 • Hotărârea nr. 208/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 208/2011 privind rechemarea şi numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 209/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 209/2011 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 21/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 21/2011 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 19/2011 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 21/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 21/2011 privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 21/2011, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 21/2011 privind numirea unui reprezentant al Parlamentului României în componenţa Consiliului Statistic Naţional

 • Hotărârea nr. 21/2011, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 21/2011 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 210/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 210/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naţionale Loteria Română – S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 • Hotărârea nr. 211/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 211/2011 privind suplimentarea bugetelor unor instituţii din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pentru acoperirea necesarului de credite bugetare destinate plăţii contribuţiilor de asigurări sociale conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Hotărârea nr. 211/2011, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 211/2011 privind adoptarea Procedurilor de înscriere la stagiul organizat de Camera Auditorilor Financiari din România a studenţilor Asociaţiei Contabililor Autorizaţi care au promovat o parte din examenele organizate de Asociaţia Contabililor Autorizaţi, dar nu au devenit încă membri cu drepturi depline

 • Hotărârea nr. 212/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice

 • Hotărârea nr. 212/2011, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 212/2011 pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar

 • Hotărârea nr. 213/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 213/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011

 • Hotărârea nr. 214/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 214/2011 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

 • Hotărârea nr. 214/2011, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi – CECCAR

  Hotărârea nr. 214/2011 pentru aprobarea elaborării şi publicării standardului profesional Controlul calităţii şi managementul relaţiilor cu clienţii unui cabinet de expertiză contabilă sau de contabilitate

 • Hotărârea nr. 215/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 215/2011 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora

 • Hotărârea nr. 215/2011, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi – CECCAR

  Hotărârea nr. 215/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 00/33/2000

 • Hotărârea nr. 216/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 216/2011 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Justiţiei pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE 2006

 • Hotărârea nr. 217/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 217/2011 privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 218/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 218/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naţionale Imprimeria Naţională – S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 • Hotărârea nr. 218/2011, Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili

  Hotărârea nr. 218/2011 privind aprobarea Tabloului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi a Tabloului experţilor evaluatori de întreprinderi

 • Hotărârea nr. 219/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 219/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006

 • Hotărârea nr. 219/2011, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 219/2011 pentru aprobarea Procedurilor privind pregătirea anuală a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din România

 • Hotărârea nr. 22/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 22/2011 privind aprobarea stemei comunei Chirnogi, judeţul Călăraşi

 • Hotărârea nr. 22/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 22/2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului Senatului

 • Hotărârea nr. 22/2011, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 22/2011 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 10/2011 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei pentru afaceri europene

 • Hotărârea nr. 22/2011, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 22/2011 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 2/2011 privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru controlul execuţiei bugetelor Curţii de Conturi pe anii 2005, 2006, 2007, 2008 şi 2009

 • Hotărârea nr. 220/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 220/2011 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat a României în perioada 2011-2012

 • Hotărârea nr. 220/2011, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 220/2011 privind aprobarea Procedurilor pentru stabilirea tematicii pentru programul anual de pregătire profesională

 • Hotărârea nr. 222/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 222/2011 pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Sănătăţii al României şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale, semnat la Bucureşti la 3 decembrie 2010

 • Hotărârea nr. 223/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 223/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.360/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Tulcea, precum şi al municipiului Tulcea, al oraşelor şi comunelor din judeţul Tulcea

 • Hotărârea nr. 223/2011, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 223/2011 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 202/2011 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România

 • Hotărârea nr. 224/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 224/2011 privind reglementarea regimului juridic al unor imobile situate în oraşul Solca, judeţul Suceava, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 2247/2011, Consiliul de Mediere

  Hotărârea nr. 2247/2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

 • Hotărârea nr. 225/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 225/2011 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 226/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 226/2011 privind stabilirea valorii totale a ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privată a cărnii de porc

 • Hotărârea nr. 227/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 227/2011 privind desfiinţarea şi reorganizarea unei unităţi sanitare publice cu paturi din judeţul Mureş, aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 228/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 228/2011 privind transmiterea unor părţi dintr-un imobil, monument istoric, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerului Finanţelor Publice în domeniul public al municipiului Braşov, judeţul Braşov, şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov şi pentru modificarea datelor de identificare ale unui imobil aparţinând domeniului public al statului, aflat în administrarea Ministerului Finanţelor Publice, prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Braşov

 • Hotărârea nr. 228/2011, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 228/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006

 • Hotărârea nr. 229/2011, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 229/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, precum şi procedura de numire în funcţiile de judecător şi procuror, fără concurs, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 152/2006

 • Hotărârea nr. 229/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 229/2011 privind aprobarea sumei necesare pentru plata pretenţiilor financiare ale Societăţii Comerciale C Balafas – S.A. stabilite de Comisia de Adjudecare a Disputelor în cadrul proiectului PHARE RO 0108.03.04.05 Centrul de Marketing şi Produse Agricole Cluj

 • Hotărârea nr. 23/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 23/2011 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 19/2011 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 23/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 23/2011 privind aprobarea stemei comunei Lumina, judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 23/2011, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 23/2011 privind constituirea Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova

 • Hotărârea nr. 23/2011, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 23/2011 privind numirea a 3 membri ai Adunării reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 • Hotărârea nr. 230/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 230/2011 privind autorizarea importatorilor de seminţe de cânepă pentru alte întrebuinţări decât pentru semănat

 • Hotărârea nr. 231/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 231/2011 privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a unui imobil retrocedat, în condiţiile legii

 • Hotărârea nr. 231/2011, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 231/2011 pentru aprobarea Procedurilor privind acordarea titlurilor de onoare

 • Hotărârea nr. 232/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 232/2011 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru bunurile aflate în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor

 • Hotărârea nr. 233/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 233/2011 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale

 • Hotărârea nr. 234/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 234/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome Compania Română de Aviaţie ROMAVIA

 • Hotărârea nr. 234/2011, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 234/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizaţi în alt stat membru al Uniunii Europene şi au dobândit calitatea şi dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, în urma testului de aptitudini organizat în data de 9 iunie 2011

 • Hotărârea nr. 235/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 235/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naţionale Romtehnica – S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 236/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 236/2011 privind aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 2 aprilie 2009 şi la Paris la 11 august 2010, între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundaţii şi poluarea aerului, semnat la Bucureşti la 16 iulie 2003 şi la Paris la 25 august 2003

 • Hotărârea nr. 236/2011, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 236/2011 a Conferinţei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România cu privire la aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei

 • Hotărârea nr. 237/2011, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 237/2011 privind aprobarea cotizaţiilor şi tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România şi pentru stagiarii în activitatea de audit financiar

 • Hotărârea nr. 237/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 237/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 838/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 839/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor

 • Hotărârea nr. 238/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 238/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii – S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar

 • Hotărârea nr. 239/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 239/2011 privind aprobarea sumei necesare Curţii de Conturi pentru contractarea şi implementarea proiectului necontractat din fondurile Programului PHARE naţional 2006

 • Hotărârea nr. 239/2011, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 239/2011 pentru aprobarea formularelor de raport anual

 • Hotărârea nr. 24/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 24/2011 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 19/2011 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 24/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 24/2011 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii din cadrul Proiectului Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent din judeţele Argeş şi Botoşani şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestora

 • Hotărârea nr. 24/2011, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 24/2011 privind constatarea încetării unor mandate de deputat

 • Hotărârea nr. 24/2011, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 24/2011 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 6/2009 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

 • Hotărârea nr. 240/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 240/2011 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 2 aprilie 2009 şi la Paris la 11 august 2010 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei referitor la finanţarea Proiectului privind refacerea şi consolidarea lucrărilor hidrotehnice distruse de inundaţiile din aprilie-mai 2005 în judeţele Timiş şi Caraş-Severin, semnat la Bucureşti la 26 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005

 • Hotărârea nr. 240/2011, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 240/2011 pentru alegerea membrilor Biroului permanent al Consiliului Camerei, acordarea titlurilor Preşedinte de onoare şi Auditor financiar de onoare, aprobarea Comitetului de excelenţă şi a altor competenţe ale membrilor Consiliului Camerei

 • Hotărârea nr. 241/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 241/2011 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Muncii şi Asigurărilor Sociale din Republica Cipru, semnat la Nicosia la 3 decembrie 2010

 • Hotărârea nr. 242/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 242/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome Rasirom, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii

 • Hotărârea nr. 243/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 243/2011 pentru modificarea anexei nr. 2/27 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea Programului pentru prevenirea şi managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii prevăzute în etapa I de implementare a programului