15 Septembrie, 2019
 • Hotărârea nr. 1236/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1236/2011 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea lor în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru unele unităţi din subordine

 • Hotărârea nr. 1237/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1237/2011 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 245/2011 privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultură, precum şi a valorii sprijinului financiar

 • Hotărârea nr. 1238/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1238/2011 privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unui imobil din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru Institutul Naţional al Magistraturii

 • Hotărârea nr. 1239/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1239/2011 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Public Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş în administrarea Ministerului Justiţiei – Curtea de Apel Târgu Mureş

 • Hotărârea nr. 124/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 124/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome Registrul Auto Român, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 1241/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1241/2011 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.034/2010 pentru aprobarea finanţării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier

 • Hotărârea nr. 1242/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1242/2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006

 • Hotărârea nr. 1243/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1243/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Buzău de către
  domnul Ungureanu Valeriu Alexandru

 • Hotărârea nr. 1244/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1244/2011 privind aprobarea unor măsuri speciale pentru transportul în ţară, cu titlu umanitar, al unui număr de până la 100 de răniţi libieni în vederea acordării de asistenţă medicală contra cost în spitale româneşti, precum şi suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale şi a bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2011 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011

 • Hotărârea nr. 1245/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1245/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Pădurilor pe anul 2011 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru plata arieratelor

 • Hotărârea nr. 1246/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1246/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pe anul 2011 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru plata arieratelor către furnizorii de energie electrică

 • Hotărârea nr. 1247/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1247/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2011 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011

 • Hotărârea nr. 1248/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1248/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011

 • Hotărârea nr. 1249/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1249/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale pe anul 2011 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011

 • Hotărârea nr. 125/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 125/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome Administraţia Fluvială a Dunării de Jos, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 1250/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1250/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011

 • Hotărârea nr. 1251/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1251/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2011 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru achiziţia de apă grea

 • Hotărârea nr. 1252/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1252/2011 privind înscrierea unui bun mobil în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul General de Aviaţie

 • Hotărârea nr. 1253/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1253/2011 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Dezsi Attila din funcţia publică de prefect al judeţului Hunedoara în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 1256/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1256/2010 privind aprobarea stemei comunei Valu lui Traian, judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 1257/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1257/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialişti, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare

 • Hotărârea nr. 126/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 126/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii de Administrare Active Feroviare S.A.A.F. – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 1260/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011

 • Hotărârea nr. 1261/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1261/2011 privind stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2012

 • Hotărârea nr. 1261/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1261/2010 privind aprobarea stemei oraşului Măgurele, judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 1268/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1268/2010 privind aprobarea Programului de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO

 • Hotărârea nr. 127/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 127/2011 pentru aprobarea Memorandumului de cooperare dintre Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri din România şi Ministerul Economiei, Energiei şi Turismului din Republica Bulgaria, semnat la Sofia la 23 septembrie 2010

 • Hotărârea nr. 1272/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1272/2011 privind aprobarea caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Clădire spaţii de învăţământ pentru Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative – municipiul Bucureşti, sectorul 1, Bd. Expoziţiei nr. 30A

 • Hotărârea nr. 1274/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1274/2011 privind metodologia de calcul pentru determinarea costului standard pe elev/preşcolar/an şi finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2012

 • Hotărârea nr. 1275/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1275/2011 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

 • Hotărârea nr. 1276/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1276/2011 privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat

 • Hotărârea nr. 1277/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1277/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru plata arieratelor către furnizorii de energie electrică, precum şi rambursarea de la bugetul de stat a contravalorii unor servicii de navigaţie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii

 • Hotărârea nr. 1278/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1278/2011 pentru denunţarea Convenţiei dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind tranzitul prin teritoriul Republicii Socialiste România al gazelor naturale din URSS către Turcia, Grecia şi alte ţări, încheiată la Moscova la 29 decembrie 1986, şi a Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind extinderea capacităţilor conductelor de tranzit gaze pe teritoriul României pentru creşterea livrărilor de gaze naturale din Federaţia Rusă în terţe ţări şi în România, semnată la Moscova la 25 octombrie 1996

 • Hotărârea nr. 1279/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1279/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Regiei Autonome Monitorul Oficial, regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 128/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 128/2011 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri din România şi Ministerul Comerţului, Industriei şi Turismului din Republica Cipru privind cooperarea în sectorul energetic, semnat la Nicosia la 28 septembrie 2010

 • Hotărârea nr. 1280/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1280/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite

 • Hotărârea nr. 1281/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1281/2011 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă T.B.R.C.M. – S.A.

 • Hotărârea nr. 1282/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1282/2011 privind stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru prelungirea perioadei de valabilitate a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio acordate în benzile de frecvenţe 890-915 MHz/935-960 MHz şi 1722,7-1747,5 MHz/1817,7-1842,5 MHz

 • Hotărârea nr. 1284/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Hotărârea nr. 1285/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1285/2011 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate

 • Hotărârea nr. 1286/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1286/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă C.F.R. – Marfă – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 1287/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1287/2011 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2011 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 129/2011, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 129/2011 pentru aprobarea normei Garanţii EXIMBANK în numele şi în contul statului (NI-GAR-10-II/0)

 • Hotărârea nr. 129/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 129/2011 privind desfiinţarea Centrului de Cercetări şi Asistenţă Medicală Şimleu Silvaniei şi reorganizarea Spitalului Orăşenesc Şimleu Silvaniei

 • Hotărârea nr. 1290/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1290/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Naţionale Romtehnica – S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 1291/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1291/2011 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Europene

 • Hotărârea nr. 1293/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1293/2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 218/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naţionale Imprimeria Naţională – S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 • Hotărârea nr. 1294/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1294/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013

 • Hotărârea nr. 1295/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1295/2010 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1296/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1296/2010 privind aprobarea stemei comunei Perişani, judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 1296/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1296/2011 privind aprobarea activităţii aferente anului 2009 pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, a cuantumului sprijinului financiar şi a sumei totale alocate acestei activităţi

 • Hotărârea nr. 13/2011, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 13/2011 pentru modificarea Normelor privind realizarea de expertize fiscale la solicitarea instanţelor judecătoreşti, organelor de cercetare penală, organelor fiscale sau a altor părţi interesate, aprobate prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 13/2008

 • Hotărârea nr. 13/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 13/2011 privind aprobarea modelului ordinelor de chemare a rezerviştilor la exerciţiile şi antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la război şi a rezerviştilor voluntari la mobilizare sau la război

 • Hotărârea nr. 13/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 13/2011 cu privire la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase – COM (2010) 781 final

 • Hotărârea nr. 13/2011, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 13/2011 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 13/2011, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 13/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pe anul 2011

 • Hotărârea nr. 130/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 130/2011 privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului Orăşenesc Tăşnad de la Consiliul Local al Oraşului Tăşnad la Consiliul Judeţean Satu Mare, precum şi desfiinţarea acestui spital prin reorganizare ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare

 • Hotărârea nr. 1301/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1301/2010 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală – Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1304/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1304/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul patrimoniului cultural naţional

 • Hotărârea nr. 131/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 131/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2010

 • Hotărârea nr. 132/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 132/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, precum şi pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 683/2008

 • Hotărârea nr. 133/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 133/2011 privind modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare

 • Hotărârea nr. 1334/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1334/2010 pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 134/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat

 • Hotărârea nr. 1340/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1340/2010 privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1343/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1343/2010 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1344/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1344/2010 privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, prin Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, înregistrate în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 135/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 135/2011 pentru aprobarea regulilor procedurale privind condiţiile şi termenii referitori la durata, conţinutul şi limitele de exercitare a drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor private afectate de capacităţile energetice, a convenţiei-cadru, precum şi a regulilor procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizaţiilor şi a despăgubirilor şi a modului de plată a acestora

 • Hotărârea nr. 1351/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1351/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, precum şi pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2005 privind paza sediilor instanţelor judecătoreşti, parchetelor şi Consiliului Superior al Magistraturii, a bunurilor şi valorilor aparţinând acestora, supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii în aceste sedii, precum şi protecţia magistraţilor

 • Hotărârea nr. 1353/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1353/2010 privind aprobarea participării României la Expoziţia Internaţională pentru Industrie Alimentară, Agricultură şi Horticultură Săptămâna Verde, Berlin, 21-30 ianuarie 2011

 • Hotărârea nr. 1356/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1356/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013

 • Hotărârea nr. 1357/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1357/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1358/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1358/2010 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1359/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1359/2010 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin în domeniul public al comunelor Socol şi Forotic, judeţul Caraş-Severin, şi în administrarea consiliilor locale respective şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 136/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 136/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1360/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1360/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1361/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1361/2010 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa în domeniul public al comunei Lumina şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Lumina, judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 1362/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1362/2010 privind aprobarea stemelor comunelor Petrăchioaia şi Vidra, judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 1363/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1363/2010 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Washington la 1 iunie 2010 şi la Bucureşti la 25 iunie 2010, la acordurile de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare aflate în implementare

 • Hotărârea nr. 1364/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1364/2010 pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei şi Poliţiei din Regatul Norvegiei, semnat la Oslo la 20 septembrie 2010

 • Hotărârea nr. 1365/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1365/2010 privind aprobarea Planului de acţiune pentru situaţii de urgenţă pentru anul gazier 2010-2011

 • Hotărârea nr. 1366/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1366/2010 pentru aprobarea modificării datelor de identificare ale unui imobil înscris în domeniul public al statului şi a schimbării titularului dreptului de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Botoşani, judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 1367/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1367/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.309/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei – IFIN – HH Bucureşti şi a Hotărârii Guvernului nr. 965/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei – IFIN – HH Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1368/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1368/2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 639/2007 privind structura organizatorică şi atribuţiile Oficiului Român pentru Imigrări

 • Hotărârea nr. 1369/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1369/2010 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog în perioada 2010-2012

 • Hotărârea nr. 137/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 137/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 1370/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1370/2010 privind aprobarea stemelor comunelor Băniţa, Romos, Topliţa şi Turdaş, judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 1371/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1371/2010 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 1372/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1372/2010 pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 1373/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1373/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ

 • Hotărârea nr. 138/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 138/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1386/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1386/2010 privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate şi de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Focşani, judeţul Vrancea

 • Hotărârea nr. 139/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 139/2011 privind modificarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 1390/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1390/2010 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Autostrada Timişoara-Lugoj

 • Hotărârea nr. 1391/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1391/2010 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.094/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Varianta de ocolire Timişoara cu profil de autostradă

 • Hotărârea nr. 1392/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1392/2010 privind organizarea Reuniunii Consiliului Miniştrilor Afacerilor Externe ai statelor membre ale Organizaţiei Economice a Mării Negre, precum şi a altor reuniuni pe perioada exercitării de către România a preşedinţiei în exerciţiu a Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN)

 • Hotărârea nr. 1393/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1393/2010 privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1394/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1394/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice din domeniul infrastructurii de transport

 • Hotărârea nr. 1396/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1396/2010 privind reorganizarea unor unităţi sanitare publice cu paturi din subordinea Ministerului Sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

 • Hotărârea nr. 1398/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1398/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 885/2010 privind organizarea şi funcţionarea Unităţii Executive a Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului